De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Identiteit in Ontwikkeling Pedagogisch Beleid 6 oktober 2012 Johan Kets Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkunde vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Identiteit in Ontwikkeling Pedagogisch Beleid 6 oktober 2012 Johan Kets Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkunde vzw."— Transcript van de presentatie:

1 Identiteit in Ontwikkeling Pedagogisch Beleid 6 oktober 2012 Johan Kets Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkunde vzw

2 Pedagogisch Beleid III Kwaliteit bewaken Zelfevaluatie Reflectief vermogen Kwaliteitszorg Output Beleidsdomeinen Zorgbeleid ICT-beleid Aanvangsbegeleiding Evaluatiebeleid Taalbeleid Professionalisering

3 Pedagogisch Beleid IV Beleidsinstrumenten Klasbezoek Overleg - vergaderen Relaties Conflicthantering Medewerkers motiveren School promoten Inspectie doorlichting Ouderparticipatie Pedagogische begeleiding Functioneringsgesprek Evaluatiegesprek

4 Reflectief vermogen Een essentiële voorwaarde… Een essentiële voorwaarde…... binnen het ‘primair proces’... binnen het ‘primair proces’ resultaat + eigen handelen resultaat + eigen handelen functiebeschrijving functiebeschrijving kwaliteitskaart kwaliteitskaart gericht op actie  cyclisch proces gericht op actie  cyclisch proces … met kinderen … met kinderen kerndoel verduidelijken + evalueren kerndoel verduidelijken + evalueren co-evaluatie  zelfevaluatie co-evaluatie  zelfevaluatie evaluatiecriteria vooraf bespreken evaluatiecriteria vooraf bespreken … op schoolniveau … op schoolniveau bereidheid jezelf in vraag te stellen bereidheid jezelf in vraag te stellen verbeterpunten niet als bedreiging zien verbeterpunten niet als bedreiging zien evaluatie acties, formeel overleg, hospiteren, … evaluatie acties, formeel overleg, hospiteren, … p. 30

5 Zelfevaluatie … een verplichting … Decreet ‘kwaliteit van onderwijs’ (08.05.2009): “Elke onderwijsinstelling onderzoekt en bewaakt op systematische wijze haar eigen kwaliteit. De instelling kiest zelf de wijze waarop ze dit doet.”

6 Zelfevaluatie … een proces, … geïnitieerd door de school zelf … … een proces, … geïnitieerd door de school zelf … reflectieproces is belangrijker dan rapport reflectieproces is belangrijker dan rapport... welgekozen participanten …... welgekozen participanten … niet steeds het volledige team niet steeds het volledige team soms andere betrokkenen soms andere betrokkenen … op systematische wijze … … op systematische wijze … … beschrijven en beoordelen … … beschrijven en beoordelen … … nemen van beslissingen … … nemen van beslissingen … zelfevaluatie is niet het einddoel zelfevaluatie is niet het einddoel (P. Van Petegem)

7 Nederland Nederland KIK = Kwaliteit in Kaart KIK = Kwaliteit in Kaart Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs ZEBO = Zelfevaluatie Basisonderwijs ZEBO = Zelfevaluatie Basisonderwijs ZEK = Zelfevaluatiekader ZEK = Zelfevaluatiekader Vlaanderen Vlaanderen GOK: beginsituatieanalyse + zelfevaluatie GOK: beginsituatieanalyse + zelfevaluatie SION = School In Ontwikkeling SION = School In Ontwikkeling IZES = Instrument voor ZElfevaluatie van Scholen IZES = Instrument voor ZElfevaluatie van Scholen KLOSC KLOSC VIGeZ  gezondheidsbeleid VIGeZ  gezondheidsbeleid Zelfevaluatie Beleidsvoerend Vermogen Zelfevaluatie Beleidsvoerend Vermogen Onderzoek beleidsvoerend vermogen VVKBaO Onderzoek beleidsvoerend vermogen VVKBaO ZE - Instrumenten

8 Introductie op teamvergadering Introductie op teamvergadering Planning Planning wie ‘trekt de kar’? wie ‘trekt de kar’? startvraag: startvraag: wat willen we weten = concrete vraag! hoe te weten komen? wanneer tevreden? wat met het resultaat? tijdsplanning tijdsplanning Toelichting aan team Toelichting aan team Individuele afname Individuele afname Verwerken gegevens Verwerken gegevens Teambespreking Teambespreking Zelfevaluatierapport Zelfevaluatierapport ZE - Procesvoorstel

9 ‘Zelfevaluatie binnenstebuiten’ – Vanhoof - 2008 ‘Zelfevaluatie binnenstebuiten’ – Vanhoof - 2008 Openheid, je kwetsbaar opstellen, … Openheid, je kwetsbaar opstellen, … Tijdrovend, soms moeilijk Tijdrovend, soms moeilijk Schoolcultuur Schoolcultuur ‘Doen en handelen’  reflectie ‘Doen en handelen’  reflectie Lesopdracht  schoolfunctioneren Lesopdracht  schoolfunctioneren Zelfevaluatie ‘omdat het moet’ Zelfevaluatie ‘omdat het moet’ Ontwikkelingsperspectief  verantwoording Ontwikkelingsperspectief  verantwoording Differentiatie tussen scholen Differentiatie tussen scholen Tijd en middelen Tijd en middelen ZE – Een probleem!

10 Vanuit de eigen visie op kwaliteit Vanuit de eigen visie op kwaliteit pedagogisch project pedagogisch project niets zomaar overnemen niets zomaar overnemen Breed kijken Breed kijken enquête, interview, observatie, documenten, resultaten, … enquête, interview, observatie, documenten, resultaten, … team, ouders, leerlingen, schoolbestuur, clb, … team, ouders, leerlingen, schoolbestuur, clb, … Opgepast voor redeneerfouten! Opgepast voor redeneerfouten! Overleg = visieontwikkeling Overleg = visieontwikkeling Gefaseerd Gefaseerd deelaspect  totale schoolwerking deelaspect  totale schoolwerking subjectieve onderwijstheorie subjectieve onderwijstheorie Niet ‘zomaar tussendoor’ Niet ‘zomaar tussendoor’ bekijken als vernieuwingsprioriteit bekijken als vernieuwingsprioriteit tijd, planning, nascholing, ondersteuning tijd, planning, nascholing, ondersteuning ZE – aandachtspunten

11 Complementair aan zelfevaluatie Complementair aan zelfevaluatie Inschatting proces  opbrengsten Inschatting proces  opbrengsten Wederzijdse validering Wederzijdse validering Outputdossier  outputbeleid Outputdossier  outputbeleid Output p. 36

12 Eigen / methodegebonden toetsen Eigen / methodegebonden toetsen eerder voor klas- en leerlingniveau eerder voor klas- en leerlingniveau relatie met de leerplandoelen? relatie met de leerplandoelen? vergelijkbaar over de leerjaren heen (meetschaal)? vergelijkbaar over de leerjaren heen (meetschaal)? Leerlingvolgsysteem Leerlingvolgsysteem meetschaal  voortgang volgen meetschaal  voortgang volgen normering  vergelijken met ruimere groep normering  vergelijken met ruimere groep Interdiocesane proeven Interdiocesane proeven vergelijken met referentiegroep vergelijken met referentiegroep schoolrapport + suggesties voor analyse en bijsturing schoolrapport + suggesties voor analyse en bijsturing beperkt aantal onderwijsdoelen beperkt aantal onderwijsdoelen Peilingen Peilingen overheid  haalbaarheid eindtermen overheid  haalbaarheid eindtermen brochure met analyse brochure met analyse paralleltoetsen en feedbackrapport paralleltoetsen en feedbackrapport Output - leerlingenresultaten

13 Resultaten vervolgonderwijs Resultaten vervolgonderwijs relateren aan gegeven advies relateren aan gegeven advies liefst ruime periode (2 jaar) – details leergebieden liefst ruime periode (2 jaar) – details leergebieden overleg leerkrachten overleg leerkrachten Tevredenheid Tevredenheid ouders – leerkrachten - leerlingen ouders – leerkrachten - leerlingen eigen inschatting verbreden eigen inschatting verbreden soms andere normen soms andere normen Getuigschrift Basisonderwijs Getuigschrift Basisonderwijs ‘leerplandoelen zijn in voldoende mate bereikt ‘ ‘leerplandoelen zijn in voldoende mate bereikt ‘ niet enkel wiskunde en Nederlands niet enkel wiskunde en Nederlands criteria vaak te vaag criteria vaak te vaag Output – Andere indicatoren

14 Betrouwbaar en valide? Betrouwbaar en valide? correcte afname, vrij van meetfouten correcte afname, vrij van meetfouten dekkend voor de beoogde doelen dekkend voor de beoogde doelen Soms moeilijk meetbaar Soms moeilijk meetbaar houdingen – vaardigheden houdingen – vaardigheden toetsen bij jonge kinderen toetsen bij jonge kinderen gemakkelijk meetbaar  waardevol gemakkelijk meetbaar  waardevol Input en context Input en context betere leerlingen  toegevoegde waarde? betere leerlingen  toegevoegde waarde? vernieuwingsprioriteit ≠ onmiddellijk resultaat vernieuwingsprioriteit ≠ onmiddellijk resultaat Resultaat, maar niet om het even hoe! Resultaat, maar niet om het even hoe! Output zegt niet alles

15 Decreet Basisonderwijs, art. 47, par. 1, 5°: Decreet Basisonderwijs, art. 47, par. 1, 5°: SWP bevat tenminste … SWP bevat tenminste … “de wijze waarop de school via haar zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid werkt aan de optimale leer- en ontwikkelingskansen van al haar leerlingen.” “de wijze waarop de school via haar zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid werkt aan de optimale leer- en ontwikkelingskansen van al haar leerlingen.” Decr. BaO, art. 153sept. → 3 niveaus: Decr. BaO, art. 153sept. → 3 niveaus: coördinatie op schoolniveau / scholengemeenschap coördinatie op schoolniveau / scholengemeenschap ondersteunen leerkrachten ondersteunen leerkrachten begeleiden leerlingen (+ kleuterparticipatie) begeleiden leerlingen (+ kleuterparticipatie) SES-lestijden → socio-economische status: SES-lestijden → socio-economische status: opleidingsniveau moeder opleidingsniveau moeder schooltoelage schooltoelage thuistaal thuistaal Zorg- en GOK-beleid p. 38

16 Beleid voeren

17 Klasbezoek Niet evident tijdgebrek – goede relatie geen traditie – drempelvrees nood aan feedback Controleren of coachen Occasioneel documenten brengen agenda nazien, rapporten afsluiten BC, expert, leerwandeling Intentioneel specifiek doel: voorbereiden – plannen nabespreking – synthese op PV ZELFREFLECTIE stimuleren pag. 65 of ?

18 Klasbezoek Reflectielijst wereldoriëntatie samen nadenken over… eventueel een deelaspect werkpunt Reflectielijst wiskunde doe ik / doe ik nog niet prioriteit Kijkwijzer ‘leerkrachten ondersteunen’ andere mogelijkheden Enkele modellen

19 Functioneringsgesprek Bedoeling Bedoeling Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Functiebeschrijving specifiëren Functiebeschrijving specifiëren Nood aan feedback Nood aan feedback Geen beoordeling Geen beoordeling Duidelijkheid vooraf Duidelijkheid vooraf Bedoeling Bedoeling Onderwerp Onderwerp Plaats - accommodatie Plaats - accommodatie p. 73

20 Functioneringsgesprek Gesprek zelf Gesprek zelf Woord - wederwoord Woord - wederwoord Afspraken + deadline Afspraken + deadline Echtheid: voorbereiden Echtheid: voorbereiden Valkuilen Valkuilen Beoordelen Beoordelen Belerend zijn / hiërarchie Belerend zijn / hiërarchie Roddelen Roddelen De pil vergulden De pil vergulden

21 Evaluatiegesprek Decretaal verplicht Decretaal verplicht Min. om de 4 jaar Min. om de 4 jaar Constructief - positief Constructief - positief Verslag + conclusie Verslag + conclusie Tips Tips Vaststellingen Vaststellingen Norm = wat afgesproken werd Norm = wat afgesproken werd SMART-afspraken SMART-afspraken Moeilijke boodschap Moeilijke boodschap p. 74

22 Evaluatiegesprek voorbereiden Evaluator Evaluator Vorig verslag AfsprakenkaderRegelgevingWerkomstandigheden Feiten / voorbeelden Wat verwacht je precies? Waarom? Ondersteuning Geëvalueerde Geëvalueerde Vorig verslag Afsprakenkader Onvoorziene zaken Wat liep goed / fout? Resultaten/voorbeeldenVerbeterpunten Wat wil je aanpakken? StrategieOndersteuning

23 Conflicthantering Problemen oplossen: Problemen oplossen: Vroeg ontdekken Vroeg ontdekken Verbale en non-verbale signalen Verbale en non-verbale signalen Verhelderen Verhelderen Geen-verlies-methode: Geen-verlies-methode: Omschrijven: wat wil ik – wat wil jij? Omschrijven: wat wil ik – wat wil jij? Alternatieven vragen Alternatieven vragen Oplossingen beoordelen + kiezen Oplossingen beoordelen + kiezen Concrete afspraken (WWW) Concrete afspraken (WWW) Evalueren na uitvoering Evalueren na uitvoering p. 76

24 Conflicthantering IK-boodschappen: IK-boodschappen: Jij → IK Jij → IK Concreet gedrag (van jou) Concreet gedrag (van jou) Wat ik voel / denk Wat ik voel / denk Waarom (mijn motieven) + ev. suggestie Waarom (mijn motieven) + ev. suggestie Vermijden? Vermijden? Niet door toegeven / laten begaan Niet door toegeven / laten begaan Rechtlijnige, voorspelbare leiding Rechtlijnige, voorspelbare leiding Duidelijke procedures Duidelijke procedures Doeltreffende informatiedoorstroming Doeltreffende informatiedoorstroming Inspraak / delegeren Inspraak / delegeren

25 Gewijzigde aanpak Vooraf: Vooraf: Aankondiging lang vooraf Aankondiging lang vooraf Alle info op website inspectie Alle info op website inspectie Welzijnsbeleid inschatten bij vooronderzoek Welzijnsbeleid inschatten bij vooronderzoek Tijdens de doorlichting: Tijdens de doorlichting: Vaste kern per leergebied: aanbod, materiaal, evaluatie, leerbegeleiding Vaste kern per leergebied: aanbod, materiaal, evaluatie, leerbegeleiding Controle regelgeving Controle regelgeving OD/ET – leerplandoelen - OWP OD/ET – leerplandoelen - OWP Verslagstructuur Verslagstructuur

26 Verslag Inleiding Inleiding 1.Samenvatting 2.Focus van de doorlichting 3.Respecteert de school de onderwijsreglementering? 4.Bewaakt de school de eigen kwaliteit? 5.Algemeen beleid van de school 6.Sterktes en zwaktes van de school 7.Advies en regeling voor het vervolg


Download ppt "Identiteit in Ontwikkeling Pedagogisch Beleid 6 oktober 2012 Johan Kets Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkunde vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google