De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 3 Actuele vraagstukken in Zuidoost-Azië Paragraaf 1 t/m 7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 3 Actuele vraagstukken in Zuidoost-Azië Paragraaf 1 t/m 7."— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 3 Actuele vraagstukken in Zuidoost-Azië Paragraaf 1 t/m 7

3 inhoud Tempo Doeloe (par. 1) Soms is de natuur een ramp (par. 2) Natuurrampen en beleid (par. 3) Ontbossing (par. 4) Luchtverontreiniging (par. 5) Vogelgriep en bodem- en waterverontreiniging (par. 6) Menselijke rampen en beleid (par. 7)

4 www.vu.nl/aardwetensc happen Overzicht

5 www.vu.nl/aardwetenschappen SE Asian and SW Pacific Plate Tectonics 55-0 Ma SE Asian and SW Pacific Plate Tectonics 55-0 Ma © Robert Hall 2001 SOUTHEAST ASIA RESEARCH GROUP Royal Holloway, University of London Geologische ontwikkeling

6 Platentektoniek zorgt in Zuidoost-Azië voor: Vulkanisme Aardbevingen / aardverschuivingen Tsunami’s Natuurrampen

7 www.vu.nl/aardwetensc happen Overzicht

8 www.vu.nl/aardwetensc happen Overzicht Bosatlas

9 www.vu.nl/aardwetensc happen Overzicht

10 www.vu.nl/aardwetensc happen

11 Subductie Accretionary wedge of inner arc

12 www.vu.nl/aardwetenschappen Subductie: botsing continentoceaan subductie botsing! continent

13 www.vu.nl/aardwetenschappen Back-arc basin

14 Het versterkte broeikaseffect zorgt in Zuidoost-Azië voor? Extremer weer (o.a. toename cyclonen/taifoens) Relatieve zeespiegelstijging Het eerst merkbaar in? Deltagebieden Broeikaseffect

15 Volcanic outer arc

16 Veel magma kamers: veel contact met korst: meer Si en meer CO2

17 Volcanic outer arc Anak-Krakatau, Krakatau today (J. Chadwick) Tambora

18 www.vu.nl/aardwetenschappen Sumatra

19 www.vu.nl/aardwetenschappen Sumatra Toba

20 www.vu.nl/aardwetenschappen Sumatra

21 www.vu.nl/aardwetenschappen Sumatra

22 www.vu.nl/aardwetenschappen Sumatra

23 Hoe armer een gebied, hoe groter / kleiner de gevolgen van een natuurramp? Hoe armer een gebied, hoe groter de gevolgen van een natuurramp

24 Bij goed hazardmanagement is er sprake van? Een risicoanalyse Het treffen van structurele voorzorgsmaatregelen Een rampenplan

25 Gevaarlijke gebieden zijn meestal dun - / dichtbevolkt? Gevaarlijke gebieden zijn vaak dichtbevolkt waarom? vruchtbaar andere risicoperceptie Hoe armer een gebied hoe kleiner / groter de gevolgen van een natuurramp? Hoe armer een gebied hoe groter de gevolgen van een natuurramp Hoe zwakker / beter het bestuur hoe ernstiger de gevolgen van een natuurramp? Hoe zwakker het bestuur hoe ernstiger de gevolgen van een natuurramp Voor Indonesie gelden helaas beide algemene regels

26 Vanuit welke dimensies kun je naar ontbossing kijken? Economische dimensie Ecologische dimensie Hoezo? Bijdrage aan handelsbalans Afname biodiversiteit Ontbossing

27 schaalniveau? lokaal evenwicht? ja Van ladang- naar sedentaire landbouw nee mondiaal nee lokaal Ontbossing op verschillende schaalniveaus

28 aardverschuivingen verstoorde waterbalans verlaging biodiversiteit minder tsunamibescherming poelen voor malariamuggen migratie inheemse volkeren Gevolgen ontbossing?

29 Onverschilligheid boeren Eigenbelang van groot- grondbezitters en bedrijven Explosieve bevolkingsgroei Soft state Ruimtelijke afwenteling Aanpak ontbossing moeilijk door:

30 Oorzaken luchtverontreiniging? Bosbranden Industrialisatie en verkeer Wat is het verband in Zuidoost- Azië tussen het BNP per inwoner en de mate van luchtverontreiniging? Hoe hoger het BNP per inwoner, hoe groter de luchtverontreiniging Kuala Lumpur Luchtverontreiniging

31 Schade op verschillende schaalniveaus: Op lokaal schaalniveau? Problemen voor: inheemse volkeren dieren (biodiversiteit) Op schaalniveau van Zuidoost-Azië? volksgezondheid wegblijven toeristen Op mondiaal schaalniveau? bijdrage aan het versterkt broeikaseffect Bosbranden

32 Wel of geen teken globalisering? wel Gevolgen intensivering landbouw in Zuidoost-Azië? want? Intensivering door o.a. kunstmest Hogere landbouwproductie Agrochemische vervuiling Dierziektes (o.a. vogelgriep) Genetische erosie Bodemverontreiniging

33 Bodemverontreiniging (dioxines in Agent Orange, nog steeds nieuwe kankergevallen en geboorteafwijkingen) Achtergebleven mijnen (nog steeds nieuwe slachtoffers) Gevolgen Vietnamoorlog

34 Door het hoge urbanisatie-tempo in de stad naast luchtverontreiniging ook? bodemverontreiniging waterverontreiniging Rode draad in milieuproblemen Zuidoost-Azië? De (te) snelle globalisering van delen van Zuidoost-Azië Bodem- en waterverontreiniging in de stad

35 Deze grafiek zegt iets over? De gevoeligheid voor corruptie van overheidspersoneel De milieubeweging gaat daarom over op een nieuwe strategie. Welke? Is Indonesië relatief gevoelig voor corruptie? Zeer gevoelig Minder wachten op overheden Grotere rol consument

36


Download ppt "Hoofdstuk 3 Actuele vraagstukken in Zuidoost-Azië Paragraaf 1 t/m 7."

Verwante presentaties


Ads door Google