De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bij goed hazardmanagement is er sprake van? Een risicoanalyse Het treffen van structurele voorzorgsmaatregelen Een rampenplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bij goed hazardmanagement is er sprake van? Een risicoanalyse Het treffen van structurele voorzorgsmaatregelen Een rampenplan."— Transcript van de presentatie:

1

2 Bij goed hazardmanagement is er sprake van? Een risicoanalyse Het treffen van structurele voorzorgsmaatregelen Een rampenplan

3 Gevaarlijke gebieden zijn meestal dun - / dichtbevolkt? Gevaarlijke gebieden zijn vaak dichtbevolkt waarom? vruchtbaar andere risicoperceptie Hoe armer een gebied hoe kleiner / groter de gevolgen van een natuurramp? Hoe armer een gebied hoe groter de gevolgen van een natuurramp Hoe zwakker / beter het bestuur hoe ernstiger de gevolgen van een natuurramp? Hoe zwakker het bestuur hoe ernstiger de gevolgen van een natuurramp Voor Indonesie gelden helaas beide algemene regels

4

5 Vanuit welke dimensies kun je naar ontbossing kijken? Economische dimensie Ecologische dimensie Hoezo? Bijdrage aan handelsbalans Afname biodiversiteit Ontbossing

6 schaalniveau? lokaal evenwicht? ja Van ladang- naar sedentaire landbouw nee mondiaal nee lokaal Ontbossing op verschillende schaalniveaus

7 aardverschuivingen verstoorde waterbalans verlaging biodiversiteit minder tsunamibescherming poelen voor malariamuggen migratie inheemse volkeren Gevolgen ontbossing?

8 Onverschilligheid boeren Eigenbelang van groot- grondbezitters en bedrijven Explosieve bevolkingsgroei Soft state Ruimtelijke afwenteling Aanpak ontbossing moeilijk door:

9

10 Oorzaken luchtverontreiniging? Bosbranden Industrialisatie en verkeer Wat is het verband in Zuidoost- Azië tussen het BNP per inwoner en de mate van luchtverontreiniging? Hoe hoger het BNP per inwoner, hoe groter de luchtverontreiniging Kuala Lumpur Luchtverontreiniging

11 Schade op verschillende schaalniveaus: Op lokaal schaalniveau? Problemen voor: inheemse volkeren dieren (biodiversiteit) Op schaalniveau van Zuidoost-Azië? volksgezondheid wegblijven toeristen Op mondiaal schaalniveau? bijdrage aan het versterkt broeikaseffect Bosbranden

12

13 Wel of geen teken globalisering? wel Gevolgen intensivering landbouw in Zuidoost-Azië? want? Intensivering door o.a. kunstmest Hogere landbouwproductie Agrochemische vervuiling Dierziektes (o.a. vogelgriep) Genetische erosie Bodemverontreiniging

14 Bodemverontreiniging (dioxines in Agent Orange, nog steeds nieuwe kankergevallen en geboorteafwijkingen) Achtergebleven mijnen (nog steeds nieuwe slachtoffers) Gevolgen Vietnamoorlog

15 Door het hoge urbanisatie-tempo in de stad naast luchtverontreiniging ook? bodemverontreiniging waterverontreiniging Rode draad in milieuproblemen Zuidoost-Azië? De (te) snelle globalisering van delen van Zuidoost-Azië Bodem- en waterverontreiniging in de stad

16

17 Deze grafiek zegt iets over? De gevoeligheid voor corruptie van overheidspersoneel De milieubeweging gaat daarom over op een nieuwe strategie. Welke? Is Indonesië relatief gevoelig voor corruptie? Zeer gevoelig Minder wachten op overheden Grotere rol consument


Download ppt "Bij goed hazardmanagement is er sprake van? Een risicoanalyse Het treffen van structurele voorzorgsmaatregelen Een rampenplan."

Verwante presentaties


Ads door Google