De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1 Extern systeem en klimaatzones Paragraaf 11 t/m 14

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1 Extern systeem en klimaatzones Paragraaf 11 t/m 14"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 1 Extern systeem en klimaatzones Paragraaf 11 t/m 14

3 Het klimaat door de tijd (par. 11)
inhoud Het klimaat door de tijd (par. 11) Het klimaat nu (par. 12) Het klimaat in de toekomst (par. 13) Klimaatbeleid (par. 14)

4 Geologische tijdschaal

5 Oorzaken voor klimaatverandering
verschuiving continenten Milankovic-variabelen variëren zonkracht (zonnevlekken) vulkaanuitbarstingen meteorietinslagen CO2-huishouding (biologische pomp) werking van de diepzeepomp menselijke activiteiten

6 1 De verschuiving van continenten
Hoe zijn de afwisselende omstandigheden gedurende het Kwartair te verklaren?

7 Ligging van West-Europa gedurende de afgelopen 500 miljoen jaar

8 Een algehele afkoeling van de aarde
Is mogelijk als er een ijsbedekking op de polen aanwezig is. ALBEDO De ijsbedekking van de polen zorgt voor een grote reflectie van invallende zonnestraling. Hierdoor wordt het aardoppervlak minder sterk opgewarmd en vindt er algehele afkoeling plaats.

9 Ontstaan ijskappen op de polen
Is mogelijk bij de huidige ligging (Kwartair) van de continenten. Op het noordelijk halfrond liggen grote delen van continenten op hoge breedte. Op het zuidelijk halfrond ligt Antarctica op hoge breedte.

10 Verschuivende continenten Ligging tijdens het Krijt Thermische isolatie

11 Huidige ligging van de continenten

12

13 Ontstaan ijskappen op de polen
Is mogelijk als gebieden op hoge breedte geïsoleerd (thermische isolatie)zijn van de warme zeestromen. De continenten op het noordelijk halfrond omringen de Noordelijke IJszee en sluiten deze daarmee af voor de warme zeestromen. Antarctica ligt geïsoleerd voor de warme zeestromen.

14 "GRIP" deep drilling operation mid-Greenland

15 Poolijs als klimaatarchief

16 Boren van sediment-kernen op de oceaan-bodem:
Boren tot 8000 m diep mogelijk !

17 Zeebodemsediment als klimaatarchief

18 Wat maakt een algehele afkoeling van de aarde mogelijk?
Tektoniek, verschuiving van de continenten. hierdoor beperkte invloed van warme zeestromen. hierdoor vorming van ijskappen.

19 Oorzaken klimaatverandering
-instraling -uitstraling -verdeling

20 = instraling - uitstraling
Stralingsbalans = instraling - uitstraling albedo effect (terugkaatsing van aarde) -terugkaatsing door stofdeeltjes (aërosolen) -terugkaatsing door wolken -absorptie in atmosfeer -absorptie door aardoppervlak

21 Regelmaat in klimaatschommelingen; ijstijden
Variaties in verdeling zonnestraling 2 (Milankovitch-variabelen): Excentriciteit aardbaan jaar Precessie aardbaan: ‘tollen’ van de aardas jaar Obliquiteit: scheefstand van de aardas jaar Sturende factoren Variaties in verdeling zonnestraling (Milankovitch-variabelen): • excentriciteit aardbaan • precessie • nutatie

22 Milankovic variabelen:
excentriciteit aardbaan: van rond naar ellips Instraling, lange duur, voorspelbaar ( j)

23 Afstandvariatie aarde/zon
Iedere jaar wordt een volledige eliptische omloop voltooid. Door de precessie van de aardas verplaatsen het lentepunt op 23 maart en het herfstpunt op 22 september en de zonnestilstanden (21 juni en 22 december) zich geleidelijk langs de ellipsvormige aardbaan. Elfduizend jaar geleden lag het wintersolstitium(22 dec) in het verst van de zon verwijderde punt. Thans ligt het daar recht tegenover. Door dit verschijnsel verandert de afstand tussen zon en aarde, gemeten op 21 december voortdurend. Dit heeft sterke invloed op de zonnestraalintensiteit, c.q. de ijstijden Uit “DE IJSTIJD”, John en Katherine Imbrie

24 Milankovic variabelen:
Scheefstand van de aardas Variatie: graden 41,000-jr cycli Instraling, voorspelbaar.

25 Effect scheefstelling aardas op de verdeling van het zonlicht
Indien de scheefstelling geringer is dan de huidige , dan ontvangen de poolgebieden minder zonlicht dan thans Idem bij schevere stand meer (Obliquity) Uit “DE IJSTIJD”, John en Katherine Imbrie

26 Milankovic variabelen:
precessie aardbaan: ‘tollen’ van de aardas Rondje in jaar, voorspelbaar

27 Uit “DE IJSTIJD”, John en Katherine Imbrie

28 Uit “DE IJSTIJD”, John en Katherine Imbrie
In Science 297 verwacht Berger pas, wegens opwarming, de volgende ijstijd over jr (JI)

29 De Chinezen varen om Groen en Noord Siberië naar China
TEMPERATUUR NA 1800 Honderden Vikingse veeteeldbedrijven op Groenland Kleine ijstijd De Chinezen varen om Groen en Noord Siberië naar China (www.1421.tv)

30 3 Het variëren van de zonkracht (zonnevlekken)
Zonnevlekken zijn plekken op de zon die zo’n 1600 ºC koeler zijn dan de rest van het zonoppervlak en daarom donker lijken. Rondom de zonnevlekken is echter meer straling dan normaal aan de zon. Zonnevlekken: Veel : : meer zoninstraling op aarde Weinig : minder zoninstraling op aarde(kleine ijstijd)

31 Door "Milankovitch" en "Continental drift" zijn de grote/lange klimaatveranderingen beschreven.
Oorzaken voor de vele kleine(re), snelle(re) veranderingen: (1) Variaties in de zon zelf: • Lichtintensiteit • Spectrale samenstelling • Deeltjesflux / afscherming kosmische straling Bekendst: Zonnevlekken Periodiek verschijnsel: 11-jarige cyclus, met een 89-jarige cyclus er bovenop" satelliet-waarnemingen tonen aan: Zonnevlek-variatie correleert met (zeer geringe !) Zonne-intensiteitvariatie

32 De buitenste lagen van de zon
Recente foto van de zon sterrenkunde en ode

33 zonsbeeld in röntgen- straling sterrenkunde en ode

34 Grote groep zonnevlekken

35 reuzen protuberans= een langwerpige of sliertige gaswolk van ~ 50
reuzen protuberans= een langwerpige of sliertige gaswolk van ~ km. sterrenkunde en ode

36 De elfjarige zonnevlekkencyclus
Voorspelling van het maximum van de huidige cyclus

37 Zonnevlekkencyclus vanaf 1980

38 Zonnevlekken Veel aanwijzingen uit klimaat-archieven:
representatie met 11 jarige en 89 jarige cycli waarnemingen Veel aanwijzingen uit klimaat-archieven: Uiterst geringe variaties in de zonne-intensiteit beïnvloeden het klimaat toch ! Het mechanisme is tot op heden echter niet begrepen.

39 Verdere oorzaken van klimaat-veranderingen/-schommelingen:
• Vulkaan-uitbarstingen • Grootschalige weersystemen (El Niño) Meteorietinslagen hebben dezelfde gevolgen als vulkaanuitbarstingen

40 CO2 huishouding: biologische pomp
Bestaat uit twee routes of “pompen: fysische pomp en fotosynthese Fysische pomp: In de lucht zit meer CO2 dan in het zeewater ► CO2 komt in oppervlaktewater ► Bij afkoeling water zakt CO2 naar diepzeebodem: fossiele brandstof CO2 wordt naar diepzee gepompt. Fotosynthese: Algen in oppervlakte water nemen CO2 op uit de lucht ► omzetting naar organisch materiaal ► zakt naar de diepzee ► wordt met bacteriën omgezet naar CO2 opgeslagen in de diepzee

41 Tijdens koude periode(ijstijd): Fysische-biologische pomp werkt harder ► meer CO2 uit atmosfeer in diepzee ► vermindering broeikas effect. Tijdens warme periode minder effectief ► toename broeikaseffect NB: De rol van algen is nog onvoldoende begrepen

42 • Variatie in de koolstofcyclus, en dus in de broeikasgasconcentraties
natuurlijk ijstijd Tussen-ijstijd door de mens veroorzaakt

43 De thermohaliene circulatie of diepzeepomp zorgt voor stroming op grote diepte van de oceaan. De stroming ontstaat door een samenspel van temperatuur en zoutgehalte.

44 § 12 Het klimaat nu

45 Het huidige klimaat concentratie CO2 in atmosfeer van 0,028% naar 0,035% antropogene invloed versterkt broeikaseffect

46 CO2 in atmosfeer

47 ‘Hockeystick’-grafiek

48 Gevolgen van toename broeikaseffect
gemiddelde temperatuur stijgt gevolgen, o.a.: - extreem weer - verschuiving klimaatzones - stijging gemiddelde zeespiegel - verandering thermohaliene circulatie (= klimaatverrassing)

49 We weten nog niet alles Remmen wolken het versterkte broeikaseffect af of stimuleren ze het juist? Remmen aërosolen het versterkte broeikaseffect af of stimuleren ze het juist? Discussie rondom de ‘hockeystick’-grafiek

50 Metingen en voorspellingen
Voorspellingen: modellen Veel onzekerheden Ontwikkeling wereldbevolking?

51 Klimaatadepten versus klimaatcritici
Uitgangspunten klimaatbeleid? ‘hockeystick’-grafiek mens is oorzaak Maatregelen? uitstoot broeikasgassen aanpassen Klimaatcritici?

52 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
VN rapporten Rapport 1990: er is een klimaatverandering gaande Rapport 1995: mens is oorzaak van klimaatverandering Rapport 2001: wetenschappelijke onderbouwing Rapport 2007: mogelijkheden van het voorkomen en verminderen van de uitstoot van broeikasgassen Klimaatsceptici: (in beginjaren) wetenschappelijk niveau?

53 Kyotoverdrag en Kyotoprotocol
1992: Kyotoverdrag VN 1997: Kyotoprotocol VN Ontwikkelingslanden: (nog) geen reductieverplichtingen

54 Emissiehandel (ET) Overheid geeft bedrijven emissierechten
Teveel uitstoot: emissierechten bijkopen Minder uitstoot: emissierechten verkopen ‘beurs’: vanaf 1 januari 2005 in Europa Markt is snel ingestort Verdere ontwikkeling?

55


Download ppt "Hoofdstuk 1 Extern systeem en klimaatzones Paragraaf 11 t/m 14"

Verwante presentaties


Ads door Google