De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1 Extern systeem en klimaatzones Paragraaf 11 t/m 14.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1 Extern systeem en klimaatzones Paragraaf 11 t/m 14."— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 1 Extern systeem en klimaatzones Paragraaf 11 t/m 14

3 inhoud Het klimaat door de tijd (par. 11) Het klimaat nu (par. 12) Het klimaat in de toekomst (par. 13) Klimaatbeleid (par. 14)

4 Geologische tijdschaal

5 Oorzaken voor klimaatverandering verschuiving continenten Milankovic-variabelen variëren zonkracht (zonnevlekken) vulkaanuitbarstingen meteorietinslagen CO 2 -huishouding (biologische pomp) werking van de diepzeepomp menselijke activiteiten

6 1 De verschuiving van continenten Hoe zijn de afwisselende omstandigheden gedurende het Kwartair te verklaren?

7 Ligging van West-Europa gedurende de afgelopen 500 miljoen jaar

8 Een algehele afkoeling van de aarde Is mogelijk als er een ijsbedekking op de polen aanwezig is. ALBEDO –De ijsbedekking van de polen zorgt voor een grote reflectie van invallende zonnestraling. –Hierdoor wordt het aardoppervlak minder sterk opgewarmd en vindt er algehele afkoeling plaats.

9 Ontstaan ijskappen op de polen Is mogelijk bij de huidige ligging (Kwartair) van de continenten. –Op het noordelijk halfrond liggen grote delen van continenten op hoge breedte. –Op het zuidelijk halfrond ligt Antarctica op hoge breedte.

10 Verschuivende continenten Ligging tijdens het Krijt Thermische isolatie

11 Huidige ligging van de continenten

12

13 Ontstaan ijskappen op de polen Is mogelijk als gebieden op hoge breedte geïsoleerd (thermische isolatie)zijn van de warme zeestromen. –De continenten op het noordelijk halfrond omringen de Noordelijke IJszee en sluiten deze daarmee af voor de warme zeestromen. –Antarctica ligt geïsoleerd voor de warme zeestromen.

14 "GRIP" deep drilling operation mid- Greenland

15 Poolijs als klimaatarchief

16 Boren van sediment-kernen op de oceaan-bodem: Boren tot 8000 m diep mogelijk !

17 Zeebodemsediment als klimaatarchief

18 Wat maakt een algehele afkoeling van de aarde mogelijk? Tektoniek, verschuiving van de continenten. hierdoor beperkte invloed van warme zeestromen. hierdoor vorming van ijskappen.

19 19 Oorzaken klimaatverandering -instraling -uitstraling -verdeling

20 ALBEDO EFFECT (TERUGKAATSING VAN AARDE) -TERUGKAATSING DOOR STOFDEELTJES (AËROSOLEN) -TERUGKAATSING DOOR WOLKEN -ABSORPTIE IN ATMOSFEER -ABSORPTIE DOOR AARDOPPERVLAK 20 Stralingsbalans = instraling - uitstraling

21 21 Regelmaat in klimaatschommelingen; ijstijden Variaties in verdeling zonnestraling 2(Milankovitch-variabelen): Excentriciteit aardbaan –96.600 jaar Precessie aardbaan: ‘tollen’ van de aardas –26.000 jaar Obliquiteit: scheefstand van de aardas –41.000 jaar

22 22 Milankovic variabelen: excentriciteit aardbaan: van rond naar ellips Instraling, lange duur, voorspelbaar (100.000j)

23 Afstandvariatie aarde/zon Iedere 22000 jaar wordt een volledige eliptische omloop voltooid. Door de precessie van de aardas verplaatsen het lentepunt op 23 maart en het herfstpunt op 22 september en de zonnestilstanden (21 juni en 22 december) zich geleidelijk langs de ellipsvormige aardbaan. Elfduizend jaar geleden lag het wintersolstitium(22 dec) in het verst van de zon verwijderde punt. Thans ligt het daar recht tegenover. Door dit verschijnsel verandert de afstand tussen zon en aarde, gemeten op 21 december voortdurend. Dit heeft sterke invloed op de zonnestraalintensiteit, c.q. de ijstijden Uit “DE IJSTIJD”, John en Katherine Imbrie

24 24 Milankovic variabelen: Scheefstand van de aardas Variatie: 22.1 - 24.5 graden 41,000-jr cycli Instraling, voorspelbaar.

25 Effect scheefstelling aardas op de verdeling van het zonlicht Indien de scheefstelling geringer is dan de huidige 23.5 0, dan ontvangen de poolgebieden minder zonlicht dan thans Idem bij schevere stand meer Uit “DE IJSTIJD”, John en Katherine Imbrie (Obliquity)

26 26 Milankovic variabelen: precessie aardbaan: ‘tollen’ van de aardas Rondje in 25.700 jaar, voorspelbaar

27 Uit “DE IJSTIJD”, John en Katherine Imbrie

28 (JI) In Science 297 verwacht Berger pas, wegens opwarming, de volgende ijstijd over 50.000 jr Uit “DE IJSTIJD”, John en Katherine Imbrie

29 TEMPERATUUR NA 1800 Kleine ijstijd Honderden Vikingse veeteeldbedrijven op Groenland De Chinezen varen om Groen en Noord Siberië naar China (www.1421.tv)

30 3 Het variëren van de zonkracht (zonnevlekken) Zonnevlekken zijn plekken op de zon die zo’n 1600 ºC koeler zijn dan de rest van het zonoppervlak en daarom donker lijken. Rondom de zonnevlekken is echter meer straling dan normaal aan de zon. Zonnevlekken: Veel : : meer zoninstraling op aarde Weinig : minder zoninstraling op aarde(kleine ijstijd)

31 Door "Milankovitch" en "Continental drift" zijn de grote/lange klimaatveranderingen beschreven. Oorzaken voor de vele kleine(re), snelle(re) veranderingen: (1) Variaties in de zon zelf: Lichtintensiteit Spectrale samenstelling Deeltjesflux / afscherming kosmische straling Bekendst: Zonnevlekken Periodiek verschijnsel: 11-jarige cyclus, met een 89-jarige cyclus er bovenop" satelliet-waarnemingen tonen aan: Zonnevlek-variatie correleert met (zeer geringe !) Zonne-intensiteitvariatie

32 sterrenkunde en ode32 De buitenste lagen van de zon Recente foto van de zon

33 sterrenkunde en ode33 zonsbeeld in röntgen- straling

34 Grote groep zonnevlekken

35 sterrenkunde en ode35 reuzen protuberans= een langwerpige of sliertige gaswolk van ~ 50.000 km.

36 De elfjarige zonnevlekkencyclus Voorspelling van het maximum van de huidige cyclus

37 Zonnevlekkencyclus vanaf 1980

38 Zonnevlekken waarnemingen representatie met 11 jarige en 89 jarige cycli Veel aanwijzingen uit klimaat-archieven: Uiterst geringe variaties in de zonne-intensiteit beïnvloeden het klimaat toch ! Het mechanisme is tot op heden echter niet begrepen.

39 Vulkaan- uitbarstingen Verdere oorzaken van klimaat-veranderingen/-schommelingen: Grootschalige weersystemen (El Niño) Meteorietinslagen hebben dezelfde gevolgen als vulkaanuitbarstingen

40 Bestaat uit twee routes of “pompen: fysische pomp en fotosynthese Fysische pomp: In de lucht zit meer CO2 dan in het zeewater ► CO2 komt in oppervlaktewater ► Bij afkoeling water zakt CO2 naar diepzeebodem: fossiele brandstof CO2 wordt naar diepzee gepompt. Fotosynthese: Algen in oppervlakte water nemen CO2 op uit de lucht ► omzetting naar organisch materiaal ► zakt naar de diepzee ► wordt met bacteriën omgezet naar CO2 opgeslagen in de diepzee CO2 huishouding: biologische pomp

41 Tijdens koude periode(ijstijd): Fysische-biologische pomp werkt harder ► meer CO2 uit atmosfeer in diepzee ► vermindering broeikas effect. Tijdens warme periode minder effectief ► toename broeikaseffect NB: De rol van algen is nog onvoldoende begrepen

42 Variatie in de koolstofcyclus, en dus in de broeikasgasconcentraties natuurlijk door de mens veroorzaakt ijstijd Tussen-ijstijd

43 43 De thermohaliene circulatie of diepzeepomp zorgt voor stroming op grote diepte van de oceaan. De stroming ontstaat door een samenspel van temperatuur en zoutgehalte.

44 § 12 Het klimaat nu

45 Het huidige klimaat concentratie CO 2 in atmosfeer van 0,028% naar 0,035% antropogene invloed versterkt broeikaseffect

46 CO 2 in atmosfeer

47 ‘Hockeystick’-grafiek

48 Gevolgen van toename broeikaseffect gemiddelde temperatuur stijgt gevolgen, o.a.: - extreem weer - verschuiving klimaatzones - stijging gemiddelde zeespiegel - verandering thermohaliene circulatie (= klimaatverrassing)

49 We weten nog niet alles Remmen wolken het versterkte broeikaseffect af of stimuleren ze het juist? Remmen aërosolen het versterkte broeikaseffect af of stimuleren ze het juist? Discussie rondom de ‘hockeystick’-grafiek

50 Metingen en voorspellingen Metingen Voorspellingen: modellen Veel onzekerheden Ontwikkeling wereldbevolking?

51 Klimaatadepten versus klimaatcritici Uitgangspunten klimaatbeleid? ‘hockeystick’-grafiek mens is oorzaak Maatregelen? uitstoot broeikasgassen aanpassen Klimaatcritici?

52 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) VN rapporten Rapport 1990: er is een klimaatverandering gaande Rapport 1995: mens is oorzaak van klimaatverandering Rapport 2001: wetenschappelijke onderbouwing Rapport 2007: mogelijkheden van het voorkomen en verminderen van de uitstoot van broeikasgassen Klimaatsceptici: (in beginjaren) wetenschappelijk niveau?

53 Kyotoverdrag en Kyotoprotocol 1992: Kyotoverdrag VN 1997: Kyotoprotocol VN Ontwikkelingslanden: (nog) geen reductieverplichtingen

54 Overheid geeft bedrijven emissierechten Teveel uitstoot: emissierechten bijkopen Minder uitstoot: emissierechten verkopen ‘beurs’: vanaf 1 januari 2005 in Europa Markt is snel ingestort Verdere ontwikkeling? Emissiehandel (ET)

55


Download ppt "Hoofdstuk 1 Extern systeem en klimaatzones Paragraaf 11 t/m 14."

Verwante presentaties


Ads door Google