De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dinalog Institute & Dinalog Campus Realizing Supply Chain Control and Collaboration W. (Wim) E.J.M. Bens MSc. Managing Director 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dinalog Institute & Dinalog Campus Realizing Supply Chain Control and Collaboration W. (Wim) E.J.M. Bens MSc. Managing Director 1."— Transcript van de presentatie:

1 Dinalog Institute & Dinalog Campus Realizing Supply Chain Control and Collaboration W. (Wim) E.J.M. Bens MSc. Managing Director 1

2 Dinalog  Uitvoerder van het ‘Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains’ / ‘Nationale Kennis en Innovatie Agenda Logistiek / Supply Chains’  Van Nederland Distributieland naar Nederland Regieland  Bijdrage van de regie van logistiek en supply chain activiteiten aan het BBP van 3 miljard in 2007 naar 10 miljard in 2020  Instituut en Open innovatie campus aan elkaar verbonden  Hoe realiseren we dit?  Hoogstaand (toegepast) onderzoek   Investeren in Human Capital    Demonstratie en pilot / implementatie projecten   Verbinding Onderwijs en MKB, Kennisdissimenatie  2

3 De nationale ambitie (Topteam Logistiek) De vijf streefwaarden in 2020: 1.NL nr. 1 van EU op de World Logistics Performance Index 2.Ketenregiediensten dragen 10 miljard bij aan het BNP 3.+30% bedrijven met logistieke activiteiten dat zich in NL vestigt 4.Beladingsgraad vervoersmiddelen gestegen tot 65% (nu 45%) 5.Instroom logistieke professionals op arbeidsmarkt +50% 3 In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven

4 5. Support activities 4. Chain control / configuration 3. VAL and VAS 2. Storage and Warehousing 1. Transport and transshipment Value Creation Supply Chain value creation [ Commissie Van Laarhoven, 2008]

5 Dinalog Open Innovatie Campus 5 Dinalog Campus ECO-system - open innovation DINALOG Innovation concept DINALOG initiatives

6 De campus is een locatie om samen te werken aan open innovatie in ketenregie De locatie waar hoogwaardige kennis op het gebied van besturings- en planningsconcepten en bijbehorende systemen wordt ontwikkeld en gedeeld Fundamenteel onderzoek, primair via Topinstituut en gelieerde projecten Toegepast onderzoek, primair via gezamenlijke initiatieven van marktpartijen De locatie voor logistieke professionals om elkaar ontmoeten en de informele basis te leggen voor samenwerking op het gebied van innovatie en commercie Complementaire partners actief in alle schakels van de logistieke keten Zowel gevestigde als startende partijen met verschillende schalen van opereren De locatie om inspiratie op te doen en kennis te nemen van de laatste logistieke ontwikkelingen Demonstraties Congressen en lezingen Themabijeenkomsten De locatie om gezamenlijk aan innovatie te werken rond ketenregie om doelen op het gebied van business development, efficiency en duurzaamheid te realiseren Neutrale locatie met onafhankelijke facilitator die partijen bijeen brengt Shared primaire voorzieningen (ICT- gerelateerd lab en demonstratieruimte) Een inspirerende locatie om aangenaam te verblijven en te werken

7 Maatschappelijk en economisch rendement  Direct en indirect levert de Campus en het Nationale Innovatie Programma alleen al in Breda 2400 en in de regio West Brabant 3000 extra hoogwaardige banen  Die banen zijn goed voor respectievelijk 300 en 325 mio BNP groei in Breda resp. regio (incl. verhoging van productiviteit per FTE in regie  Het innovatie programma en de campus draagt tevens bij aan het internationale vestigingsklimaat van stad, regio, provincie en Nederland  Dit compenseert ruimschoots het (lage) gemiddelde rendement op het vastgoed (netto ±250 mio) wat (na 2024) oploopt tot (maar) 1,9%. 7

8 De campus heeft positieve uitstralingseffecten op Zuidwest-Nederland en de Vlaams-Nederlandse delta De campus vervult een belangrijke rol in een verbetering van het vestigingsklimaat in de regio Zuidwest- Nederland en de versterking van de regie op goederenstromen in de Vlaams-Nederlandse Delta

9 EEN PAAR AFSLUITENDE OPMERKINGEN 9

10 Regisseren of geregisseerd worden !? Innovatie is geen democratisch proces!! (citaat Leo van Wijk, Topteam Logistiek)

11

12 3 soorten bestuurders: 1. Zij die zorgen dat er wat gebeurt 2. Zij die volgen wat er gebeurt 3. Zij die zich verwonderd afvragen wat er toch allemaal gebeurt

13 Wees alert ……

14 …. en …. ….. stilstand is achteruitgang !!!

15 Samenwerking is het sleutelwoord! Focus, keuze, concentratie en VOLHOUDEN! Vermenigvuldigen begint met delen!

16 Dank voor uw aandacht! Meer informatie: info@dinalog.nl www.dinalog.nl


Download ppt "Dinalog Institute & Dinalog Campus Realizing Supply Chain Control and Collaboration W. (Wim) E.J.M. Bens MSc. Managing Director 1."

Verwante presentaties


Ads door Google