De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kruisweg uit Ayacucho We kijken en luisteren naar een kruisweg uit Ayacucho. De foto’s zijn ginds gemaakt door de mensen die Cosma bezochten. In een kruisweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kruisweg uit Ayacucho We kijken en luisteren naar een kruisweg uit Ayacucho. De foto’s zijn ginds gemaakt door de mensen die Cosma bezochten. In een kruisweg."— Transcript van de presentatie:

1 Kruisweg uit Ayacucho We kijken en luisteren naar een kruisweg uit Ayacucho. De foto’s zijn ginds gemaakt door de mensen die Cosma bezochten. In een kruisweg worden het lijden en de dood van Jezus uitgebeeld. Elke kunstenaar beeldt een kruisweg uit op zijn eigen wijze. De kruiswegen die we kennen, zijn doorgaans somber van kleur. Maar deze kruisweg, gemaakt door mensen uit Peru, kent veel kleuren.

2 Jezus wordt ter dood veroordeeld
1

3 Jezus wordt gevangen genomen door de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk. Ze zoeken naar een reden om Jezus ter dood te brengen. ‘Ben Jij de Verlosser?’ vragen ze? Jezus zegt: ‘Dat ben Ik.’ Dat is genoeg voor de bende. Ze zullen Jezus doden. Ze slaan Hem en brengen Hem naar Pontius Pilatus, de Romeinse landvoogd. Pontius Pilatus denkt dat Jezus onschuldig is, maar hij is bang voor een opstand. Want de mensen om hem heen willen Jezus weg, meer, ze willen hem dood. Kijk maar naar hun gezichten en gebaren. ‘Ben jij de koning?’, vraagt Pontius Pilatus aan Jezus. Jezus zegt: ‘Gij zegt het.’ Pilatus probeert nog om Jezus vrij te laten in plaats van Barabas, een moordenaar. Maar de bende roept: ‘Weg met Jezus. Aan het kruis met Hem’. Pilatus laat Jezus geselen en hij laat de soldaten Hem meenemen. Hij oordeelt dat Jezus een misdadiger is en aan het kruis moet sterven. De soldaten zetten Jezus een doornenkroon op het hoofd en brengen Hem weg. Hoe voel jij je als je oneerlijk behandeld wordt? Wat doe je dan of wat wil je dan doen? Durf je wel tegen de meerderheid ingaan als iemand gepest wordt? Kijk eens naar de gevleugelde figuren. Hoe zien ze eruit? Wat zou hun betekenis zijn op dit tafereel?

4 Jezus MOET ZIJN KRUIS DRAGEN
2

5 Jezus krijgt eerst een paars kleed aan
Jezus krijgt eerst een paars kleed aan. Daarna mag Hij weer zijn eigen kleren aantrekken. Jezus moet zijn kruis dragen naar Golgotha. Dat is een heuvel iets buiten de stad Jeruzalem. Daar zal hij sterven. Jezus kijkt vol pijn voor zich uit. De soldaten en veel mensen blijven hem slaan en beschimpen. Wat betekent als men van iemand zegt dat hij zijn kruis moet dragen? Moest jij al een kruis dragen? Wanneer? Ken jij iemand die een kruis moet dragen?

6 Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis
3

7 De weg naar Golgotha is lang
De weg naar Golgotha is lang. Jezus valt op de grond; hij kan het kruis nog amper dragen. Enkele mensen helpen hem ruw overeind. Jezus heeft nog een lange weg te gaan. Hoe kan je mensen helpen die het moeilijk hebben? Noteer alle woorden in een kruisvorm.

8 Jezus ontmoet zijn moeder
4

9 De moeder van Jezus wacht langs de weg. Ze ontmoet Jezus
De moeder van Jezus wacht langs de weg. Ze ontmoet Jezus. Ze omhelst hem en troost hem. Wat doet het pijn voor haar om Jezus zo te zien. Heb jij wel eens medelijden met andere mensen? Kan je iets voor hen doen of heb je iets voor hen gedaan? Wat?

10 Veronica droogt het gelaat van Jezus
5

11 Veronica, één van de vrouwen die Jezus volgden, doet wat haar hart haar ingeeft. Zij trekt zich niets aan van wat anderen hierover zullen zeggen of denken. Zij troost en helpt Jezus door het bloed uit zijn ogen te vegen dat door de doornenkroon uit de wonden vloeit. Help jij wel eens, ook al weet je dat de andere kinderen of andere mensen vinden dat je dat niet moet doen? Hoe voel jij je dan? Wat wil je aan Veronica zeggen? Op dit tafereel zie je heel veel figuren. Bekijk ze en zeg wat je denkt dat de betekenis is van deze figuren.

12 Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis
6

13 Jezus is uitgeput van vermoeidheid en pijn en Hij valt voor de tweede keer.
Welke kleur valt je meest op in dit tafereel? Wat betekent die kleur? Waarvoor zou jij die kleur gebruiken?

14 Jezus troost de wenende vrouwen
7

15 Enkele vrouwen staan langs de kant van de weg
Enkele vrouwen staan langs de kant van de weg. Ze schelden Jezus niet uit of slaan Hem niet. Ze vinden het heel erg wat er gebeurt en ze huilen om Jezus. Jezus zegt tot de vrouwen: ‘Huil niet om Mij, maar om jezelf en om jullie kinderen.’ Wanneer voel jij je verbonden met mensen? Met wie? Hoe kan je kracht geven aan elkaar?

16 Jezus valt voor de derde maal onder het kruis
8

17 Jezus valt voor de derde keer
Jezus valt voor de derde keer. Het wordt steeds moeilijker om weer op te staan. En de soldaten en de mensen blijven maar slaan en roepen. Word jij ook getroffen door verhalen van mensen, door gebeurtenissen? Vertel wat jou aangegrepen heeft en waarom.

18 Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen
9

19 Simon, een man uit Sirene, heeft de hele dag hard gewerkt op het land
Simon, een man uit Sirene, heeft de hele dag hard gewerkt op het land. Hij wordt door de soldaten gedwongen het kruis van Jezus verder te dragen. Simon is moe en heeft niet veel zin om te helpen. Maar hij besluit om het toch te doen. Overkwam het je al dat je eerst niet wou helpen maar het uiteindelijk toch deed? Welk gevoel heb je als het dan toch meevalt? Heb je al ervaren dat je samen sterk bent? Wie of wat geeft jou kracht om te helpen?

20 Jezus wordt van zijn kleren beroofd
10

21 Jezus komt aan op Golgotha
Jezus komt aan op Golgotha. Eén van de soldaten wil Hem wijn en mirre geven opdat Jezus de pijn minder zou voelen. Jezus weigert. Eén van de soldaten rukt het kleed van Jezus’ lichaam. Het kleed was vast gaan zitten door het bloed uit de wonden. Het doet dan ook heel veel pijn. De soldaten zullen dobbelen om Jezus’ kleed. Doe jij wel eens iemand onnodig pijn? Met daden of met woorden? Wat doet meest pijn? Hoe kan je het weer goed maken?

22 Jezus wordt aan het kruis genageld
11

23 Jezus wordt aan het kruis vastgespijkerd, dwars door Zijn handen en voeten.
Kijk naar de mensen om Jezus heen. Wat zeggen hun blikken en hun gebaren? Wat betekent het als we nu zeggen dat we iemand (figuurlijk) aan het kruis nagelen? Tel je eens tot tien vooraleer je een oordeel uitspreekt of iemand beschuldigt?

24 Jezus sterft aan het kruis
12

25 Jezus hangt aan het kruis. Hij roept: ‘Eloi, Eloi, lema sebachtani
Jezus hangt aan het kruis. Hij roept: ‘Eloi, Eloi, lema sebachtani.’ Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom heb Je Mij in de steek gelaten? Sommige mensen zeggen: ‘Hoor, Hij roept om de profeet Elia.’ Eén van hen rent weg, doopt een spons in wijn, steekt de spons op een rietstok en wil Jezus te drinken geven. Jezus slaakt een luide kreet en sterft. Een honderdman die het ziet gebeuren, zegt: ‘Inderdaad, die man was de Zoon van God.’ De vrouwen die Jezus volgden, kijken vanop een afstand toe. Voel jij je soms in de steek gelaten? Wat voel je dan? Van wie verwacht je hulp?

26 Jezus wordt van het kruis afgenomen
13

27 Jezus is gestorven. Boven aan Zijn kruis hangt het opschrift met de reden van Zijn dood: ‘Jezus, Koning der Joden.’ Jozef van Arimatea gaat naar Pilatus en vraagt hem of hij het lichaam van Jezus kan krijgen om het te begraven. Pilatus is verbaasd dat Jezus nu al gestorven is en hij vraagt het na bij een honderdman. Als de honderdman het nieuws bevestigt, mag Jozef van Arimatea het lichaam van Jezus meenemen. Waarvan word jij stil? Hoe maak je het stil? De figuurtjes zijn er terug. Bekijk ze en zeg wat je vindt dat ze uitdrukken.

28 Jezus wordt in het graf gelegd
14

29 Jozef van Arimatea koopt een linnen doek, neemt samen met andere mensen Jezus van het kruis af en wikkelt Hem in het linnen. Jezus wordt in een graf gelegd dat in de rotsen is uitgehouwen. Men rolt een grote steen voor de ingang. De vrouwen kijken toe waar Jezus neergelegd wordt. Iedereen is bedroefd. Wat vind je van wat Jozef van Arimatea doet? Vind je eerbied voor de doden belangrijk? Hoe zouden de mensen rond het graf zich gevoeld hebben? Wat maakt jou droef? Wat doe je dan?

30 Jezus leeft! Hij is verrezen.
pasen

31 Dia nog toe te voegen Pasen!
Als de sabbat voorbij is, kopen Maria van Magdala, Maria van Jakobus en Salome kruiden. Hiermee willen ze het lichaam van Jezus zalven. Heel vroeg, meteen na zonsopgang, gaan ze op pad. Ze vragen zich af wie de zware steen zal wegrollen. Maar als ze bij het graf komen, zien ze dat de steen al weggerold is. Als ze het graf binnengaan, zien ze rechts een jongeman zitten. Hij heeft een wit kleed aan. De vrouwen schrikken hevig. Maar de jongeman zegt: ‘Schrik niet. Jullie zoeken jezus van Nazareth, die gekruisigd is? Hij is verrezen, Hij is niet hier. Kijk, dit is de plaats waar ze Hem neergelegd hadden.’ De jongeman verdwijnt plots. De vrouwen zijn erg geschrokken en lopen meteen terug om het nieuws te gaan vertellen aan de apostelen. Wat zou jij gaan vertellen aan de apostelen? Waarom is de verrijzenis van Jezus zo bijzonder? Wat geeft je hoop in dit verhaal?

32 Dit is een beeld van de processie in Ayacucho op paasmorgen
Dit is een beeld van de processie in Ayacucho op paasmorgen. Indrukwekkend.

33 In de achtergrond zie je de kathedraal.

34 Het retablo met de volledige kruisweg.

35 Ietsje dichterbij.

36 Een retablo met afbeeldingen van de verschillende processies op Pasen.


Download ppt "Kruisweg uit Ayacucho We kijken en luisteren naar een kruisweg uit Ayacucho. De foto’s zijn ginds gemaakt door de mensen die Cosma bezochten. In een kruisweg."

Verwante presentaties


Ads door Google