De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het AV-IA-model (Taylor-Romer). Link naar de Bernanke-song (4’05’’) Een eigen kijk op monetaire politiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het AV-IA-model (Taylor-Romer). Link naar de Bernanke-song (4’05’’) Een eigen kijk op monetaire politiek."— Transcript van de presentatie:

1 Het AV-IA-model (Taylor-Romer)

2 Link naar de Bernanke-song (4’05’’) Een eigen kijk op monetaire politiek

3 1. Potentieel en reëel bbp a. Begripsbepaling outputgap b.Observatie van de realiteit c.Definitie potentieel bbp

4 bbp tijd Reële bbp Potentiële bbp Trendmatige groei van het bbp op langere termijn die de “normale” bezetting van de productiecapaciteit weergeeft. Reële bbp > potentiële bbp Positieve outputgap Hoogconjunctuur Reële bbp < potentiële bbp Negatieve outputgap Laagconjunctuur a. Begripsbepaling

5 SituatieBenaming Reëel bbp > potentieel bbpPositieve outputgap Overbesteding Hoogconjunctuur Reëel bbp < potentieel bbpNegatieve outputgap Onderbesteding Laagconjunctuur

6 b. Observatie van de realiteit

7 Economische fluctuaties Reëel bbp = werkelijk gerealiseerd bbp potentieel bbp = “normale” bbp bij economie op normale bezetting Bbp in mln Euro

8 Economische fluctuaties Reëel bbp < pot. bbp ONDERBESTEDING :=> negatieve outputgap Reëel bbp > pot. bbp OVERBESTEDING :=> positieve outputgap Bbp in mln Euro

9 Potentiële groei rond 2% Wisselvallige rëele groei potentieel

10

11

12

13 c. Definitie potentieel bbp = het maximaal haalbare bbp bij een normale inzet van de productiefactoren (80%) Potentiële bbp wordt bepaald door –Beroepsbevolking –Kapitaalgoederenvoorraad –Stand van de technologie (~ factorproductiviteit) (cfr. Thema 6)

14

15 Evenwicht? Productie ( Y ) = Bestedingen Bestedingen –Consumenten Cg –Bedrijven Ib –Overheid Co/Io –Buitenland X-M (ook NX= netto-export) DUS uitwerken… Y = Cg +Co+ Ib + Io + X - M

16 2. AV-IA-diagram Taylor-Romer-model

17 a. De AV-lijn 1.Relatie bestedingen en interest? bestedingen (via “bestedingsbenadering van het bbp”) zijn een indicatie voor de hoogte van bbp 2.Relatie interest en inflatie? vanuit de realiteit (ECB en FED) = “Policy rule = “Taylor rule” Redenering in 3 stappen om de AV-lijn (aggregate vraag) af te leiden: 3.Relatie bestedingen en inflatie => AV-lijn

18 cfr. Werkblad: Het opbouwen van de AV-lijn Deel 1: Relatie reële bbp en rente Deel 2: Verband tussen inflatie en rente

19 ECB voert monetaire politiek Jean-Claude Trichet, voorzitter van de ECB, heeft gisteren de plannen bevestigd voor een stijging van de Europese rentetarieven. Hiermee wijst hij op een actie van de ECB tegen een mogelijke loon-prijsspiraal als gevolg van de hoge olieprijzen. Ook de aanhoudende begrotingstekorten in een aantal landen van de EMU werken verstorend. De Europese Commissie voorspelt een inflatie van 2,3 procent, duidelijk meer dan de inflatiedoelstelling van de Bank. Bovendien verbeteren het consumenten- en producentenvertrouwen, zodat de economische groei versnelde van 0 procent in het eerste kwartaal tot 0,6 procent in het derde kwartaal van 2005, met een verhoogde druk op de prijzen als gevolg. www.standaard.be

20 US interest rates cut again BBC-News, Wednesday, 12 December, 2001, The US Federal Reserve has cut interest rates by a quarter of a percentage point to 1.75%. It is the 11th cut the Fed has made this year, in its efforts to revive the flagging US economy. "Economic activity remains soft, with underlying inflation likely to edge lower from relatively modest levels," the Fed said in is statement. It added that while there were some signs of recovery in the economy, these were "preliminary and tentative."

21 Interestvoet en bestedingen I = f - (i) Lenen wordt duurder C = f - (i) Minder kopen op afbetaling wegens duurder krediet; minder woningbouw X = f - (i) via internationaal financieel verkeer i V EUR WK EUR X

22 Interestvoet en bestedingen (bbp) i bbp

23 ECB voert monetaire politiek Jean-Claude Trichet, voorzitter van de ECB, heeft gisteren de plannen bevestigd voor een stijging van de Europese rentetarieven. Hiermee wijst hij op een actie van de ECB tegen een mogelijke loon-prijsspiraal als gevolg van de hoge olieprijzen. Ook de aanhoudende begrotingstekorten in een aantal landen van de EMU werken verstorend. De Europese Commissie voorspelt een inflatie van 2,3 procent, duidelijk meer dan de inflatiedoelstelling van de Bank. Bovendien verbeteren het consumenten- en producentenvertrouwen, zodat de economische groei versnelde van 0 procent in het eerste kwartaal tot 0,6 procent in het derde kwartaal van 2005, met een verhoogde druk op de prijzen als gevolg. www.standaard.be

24 US interest rates cut again BBC-News, Wednesday, 12 December, 2001, The US Federal Reserve has cut interest rates by a quarter of a percentage point to 1.75%. It is the 11th cut the Fed has made this year, in its efforts to revive the flagging US economy. "Economic activity remains soft, with underlying inflation likely to edge lower from relatively modest levels," the Fed said in is statement. It added that while there were some signs of recovery in the economy, these were "preliminary and tentative."

25 ECB/FED voert monetaire politiek Voornaamste bekommernis: inflatie in de hand houden Hoe? Interestvoet aanpassen in functie van de inflatie: Inflatie te hoog i Inflatie te laag i Dus: verband tussen inflatie en bbp via i

26 ECB/FED voert monetaire politiek Verband tussen inflatie en bbp via i: Hoge inflatie hogere interest bbp daalt Lage inflatie lagere interest bbp stijgt

27 Verband bbp – inflatie stap 1= negatief verband bbp en rente stap 2= positief verband rente en inflatie negatief verband bbp en inflatie = Aggregate vraagcurve

28 Aggregate vraag: relatie inflatie en bbp Inflatie % Reëel bbp AV

29 Thema 9 Aggregate vraag AV Beweging langsheen /op de curve: gevolg van de normale intereststrategie van de CB Inflatie interest bbp Beweging van de curve: inflatie-onafhankelijke verandering in Overheidsbestedingen en belastingen Netto-export Consumentenvertrouwen ….

30 Thema 9 Verschuivingen LANGSHEEN de AV-curve

31 Thema 9 Aggregate vraag Inflatie % bbp AV Stijgende inflatie => dalend bbp

32 Thema 9 Verschuivingen van de AV-curve Bij gelijkblijvend inflatiepercentage gaat men meer of minder besteden… Inflatie-onafhankelijke veranderingen

33 Thema 9 Aggregate vraag Inflatie % bbp consumentenvertrouwen daaltconsumentenvertrouwen stijgt

34 Thema 9 Aggregate vraag Inflatie % bbp Inkomensbelasting stijgtInkomensbelasting daalt

35 Thema 9 Aggregate vraag en potentieel bbp Inflatie % Afwijking reëel tov pot. Bbp (%) Y potentieel AV Bij inflatie van 2,5 % Y reëel = Y pot Bij inflatie > 2,5 % Y reëel < Y pot Bij inflatie < 2,5 % Y reëel > Y pot

36 Thema 9 b. De IA-lijn Inflatie-aanpassingslijn Duidt de hoogte van de inflatie aan op een bepaald moment Verloop? Horizontaal Reden Op korte termijn is de inflatie “gegeven” / “constant” Op langere termijn verschuift de IA-lijn horizontaal naar boven of naar beneden.

37 Thema 9 Evolutie van de broodprijs Bron: http://users.skynet.be/durot/nederlands/de_broodprijs_evolutie.htm Lange termijn Prijs Tijd

38 Thema 9 Inflatie Afwijking reëel t.o.v. potentieel bbp IA-lijn Korte termijn IA-lijn ligt vast en geeft de hoogte van de inflatie aan. (Midden)lange termijn IA-lijn verschuift naar boven of naar beneden.

39 Thema 9 AV, potentieel bbp, Inflation Adjustment Inflatie % Afwijking reëel tov pot. bbpY potentieel AV IA Evenwicht Yr = Yp Hoogconjunctuur Yr > Yp Laagconjunctuur Yr < Yp IA

40 Thema 9 Situatie 1 : Yr = Yp Inflatie % Afwijking reëel tov pot. bbpY potentieel AV IA Evenwicht Yr = Yp Economie is in een stabiele toestand. Zowel Yr en Inflatie blijven op het zelfde niveau

41 Thema 9 Bij negatieve outputgap  ECB zal – volgens Taylorrule – de rente verlagen om de economie aan te zwengelen.  We schuiven langs de AV-curve tot de economie terug “in evenwicht” is.  De IA-lijn, die enkel de hoogte van de inflatie weergeeft, schuift geleidelijk naar beneden. Situatie 2 : Laagconjunctuur Yr < Yp

42 Thema 9 Situatie 2 : Laagconjunctuur Yr < Yp Inflatie % Afwijking reëel tov pot. bbpY potentieel AV Laagconjunctuur Yr < Yp IA Op KT blijft de inflatie ongewijzigd Op MT daalt de inflatie lichtjes IA Op LT daalt de inflatie tot de economie terug in evenwicht is.

43 Thema 9 Situatie 2 : Laagconjunctuur Yr < Yp Inflatie % Afwijking reëel tov pot. bbpY potentieel AV IA- Korte termijn IA KT MT LT IA- Middellange termijn IA- Lange termijn

44 Thema 9 bbp tijd Reële bbp Potentiële bbp Reële bbp < potentiële bbp Negatieve outputgap Laagconjunctuur KT MT LT

45 Thema 9 Bij positieve outputgap  ECB zal – volgens Taylorrule – de rente verhogen om de economie af te remmen  We schuiven langs de AV-curve tot de economie terug “in evenwicht” is.  De IA-lijn, die enkel de hoogte van de inflatie weergeeft, schuift geleidelijk naar boven Situatie 3 : Hoogconjunctuur Yr > Yp

46 Thema 9 Situatie 3 : Hoogconjunctuur Yr > Yp Inflatie % Afwijking reëel tov pot. bbpY potentieel AVIA- Korte termijn IA KT MT LT IA- Middellange termijn IA- Lange termijn

47 Thema 9 bbp tijd Reële bbp Potentiële bbp Reële bbp > potentiële bbp Positieve outputgap Hoogconjunctuur KT MT LT


Download ppt "Het AV-IA-model (Taylor-Romer). Link naar de Bernanke-song (4’05’’) Een eigen kijk op monetaire politiek."

Verwante presentaties


Ads door Google