De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop in Strategisch Perspectief Analyse Het inkoopmanagementproces Hoofdstuk 3 HOOFDSTUK 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop in Strategisch Perspectief Analyse Het inkoopmanagementproces Hoofdstuk 3 HOOFDSTUK 3."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop in Strategisch Perspectief Analyse Het inkoopmanagementproces Hoofdstuk 3 HOOFDSTUK 3

2 Inkoop in Strategisch Perspectief Programma  Primaire taken en verantwoordelijkheden  Professionalisering van inkoop  Elementen van het inkoopmanagementproces  Inkoopontwikkelingsmodel  Enkele praktijkobservaties Hoofdstuk 3

3 Inkoop in Strategisch Perspectief Primaire taken en verantwoordelijkheden  Hoe kan inkoop worden gestructureerd?  Primaire taken van inkoop  Verzekeren foutloze en tijdige levering  Reduceren van inkoopuitgaven  Verminderen van risico’s in toeleveringsketen  Bijdragen aan waardecreatie  Inkoop moet duidelijk maken hoe trajecten worden aangepakt  Intranet  Inkoophandboek  Inkoopbeleid  Klantorientatie  Strijdigheid inkooptaken  Inkoopcompetenties Hoofdstuk 3

4 Inkoop in Strategisch Perspectief Veranderende inkoopagenda Hoofdstuk 3 WaardeRisicoKosten Waardecreatie  Omzetgroei door nieuwe producten  Samen met leveranciers verbeteren van klantproposities  Betrekken van leveranciers bij productontwikkeling Inkoopkostenreductie  Leveranciersreductie  Standaardisatie  Global sourcing  Uitbesteden en ‘offshoring’  Elektronische veilingen  Contractmanagement Risicomanagement  Single vs multiple sourcing  Prestatiegericht contracteren  Maatschappelijk verantwoord inkopen  Auditen en screenen van leveranciers  Supplier Quality Assurance  Fianciële doorlichting van leveranciers  Beschermen van ‘Intellectual Property’

5 Inkoop in Strategisch Perspectief Professionalisering van inkoop Uitgangspunten  Klantoriëntatie  Behoefte van klant bekend  Onzekerheid is de leverancier  Inspelen op veranderingen in vraagpatroon  Cross-functionele benadering  Teamwork tussen alle betrokken disciplines  Resultaatgerichtheid  Gezond commercieel tegenspel tov klanten  Verhogen kostenbewustzijn  Verbeteren prijs-kwaliteitverhouding  Voorstellen van alternatieve oplossingen en leveranciers  Inkoopbeleid moet het ondernemingsbeleid ondersteunen Hoofdstuk 3

6 Inkoop in Strategisch Perspectief Elementen van het inkoopmanagementproces Hoofdstuk 3

7 Inkoop in Strategisch Perspectief Elementen van het inkoopmanagementproces  Inkoopmarktonderzoek  Macro-economische factoren  Economische groei, prijsontwikkelingen etc.  Meso-economische factoren  Binnen specifieke bedrijfstak  Micro-economische factoren  Individuele bedrijf: financiële positie leveranciers etc.  Productfactoren  Prijs/kostenopbouw, mate standaardisatie, leveringstijden  Inkoopdoelstellingen, -strategie en –planning  Verantwoordelijkheden verschillen per onderneming  Strategie moet aansluiten op ondernemingsstrategie  Beleid gericht op realiseren concrete doelstellingen  Implementatie Hoofdstuk 3

8 Inkoop in Strategisch Perspectief Actievelden in inkoop  ‘Make-or-buy’-analyse  Centraal dan wel decentraal inkopen  Sourcingbeleid  Global versus local sourcing  Single versus multiple sourcing  Direct vs. indirect inkopen  Integratie tussen inkoop en andere functiegebieden  Standaardisatie  Ontwikkelen inkoopinformatie- en beheersingssystemen  Transactiemanagement Hoofdstuk 3

9 Inkoop in Strategisch Perspectief Implementatie ActiviteitenAspecten  Inkoopkosten-verlaging  Beheersing inkoopgebonden kosten en uitgaven  Opzetten inkoopbesparings-programma’s  Kwaliteitszorg  Betrokkenheid inkoop en leveranciers in vroeg stadium ontwikkeling  Verbetering kwaliteitsprestaties van leveranciers  Operationele inkoop  Ontwikkelen van efficiënte bestelroutines dmv e-procurement oplossingen  Verkorten van interne en logistieke doorlooptijden  Verbeteren leveringsbetrouwbaarheid van leveranciers  Verbeteren factuurafhandeling en betaalbeerheidsstelling  Leveranciers management  Opstellen sourcingbeleid per inkoopartikelgroep  Verbeteren leveranciersprestaties  Interne en externe communicatie  Verbeteren gebruik van bestaande inkoopcontracten ism interne afdelingen  Communiceren van inkoopbeleid richting leveranciers Hoofdstuk 3

10 Inkoop in Strategisch Perspectief Implementatie  Inkoopkostenverlaging  Begrip en kennis van marktvormen noodzakelijk  Inschatting inkoopvolumes en prijsontwikkeling  Taakstelling kostenreductie  Kwaliteitszorg  Vereenvoudiging van specificaties tbv vermindering logistieke complexiteit  Preventief verminderen kwaliteitsproblemen ingekochte producten en diensten  Doorlichting van en rapportage over leveranciers  Toewerken naar ‘nul fouten’-leveringen Hoofdstuk 3

11 Inkoop in Strategisch Perspectief Implementatie  Operationele inkoop  Controle op interne bestelaanvragen  Wijze van indienen  E-procurement versnelt en vereenvoudigt het proces  Optimaliseren van bestellingen en bestelgroottes  Volumefactor economisch aanwenden  Automatische bestelling en voorraadbeheer  Rekening houden met kwantum- en betalingskortingen  Verbeteren van prestaties van leveranciers  Buffercapaciteit in voorraden sterk verminderd  Tijdige levering is kritisch geworden  Op basis van leveranciers beoordelingssystemen verbeteren  Leidt tot verlaging van werkkapitaal Hoofdstuk 3

12 Inkoop in Strategisch Perspectief Implementatie  Leveranciersmanagement  Systematisch verbeteren en op peil houden van relaties  Terreinen van samenwerking aangeven  Achterblijvende leveranciers aanpakken  Welke relaties intensiveren, op gelijk niveau houden dan wel beëindigen?  Langdurige samenwerking of periodieke concurrentiestelling  Interne en externe communicatie  Duidelijk maken van inkoopbeleid  Intern: spelregels mbt procurement governance  Extern: hoe de onderneming te positioneren als een aantrekkelijke klant  Controle en evaluatie  Vergelijking resultaten en oorspronkelijke plannen  Rapportage op basis van beperkt aantal prestatie indicatoren Hoofdstuk 3

13 Inkoop in Strategisch Perspectief Inkoopontwikkelingsmodel  Factoren die ontwikkelsnelheid bepalen  Bedrijfscontext  Volwassenheid van de industrie en concurrentie  Strategie van onderneming  Explicietere strategiën leiden tot duidelijkere rol inkoop  Systeemontwikkeling  Moderne ICT systemen zijn drijvende factoren  Verlagen transactiekosten en verhogen efficiency  Betrokkenheid van het topmanagement  Leiderschap  Vermogen van inkoopmanager een coherente, strategische visie te ontwikkelen Hoofdstuk 3

14 Inkoop in Strategisch Perspectief Inkoopontwikkelingsmodel Hoofdstuk 3

15 Inkoop in Strategisch Perspectief Inkoopontwikkelingsmodel, 6 stadia 1.Transactieoriëntatie  Tijdige beschikbaarheid van materialen  Inkoopmanager geen lid van managementteam  Rapportage aan productie- of logistiek manager  Gedecentraliseerd  Geen kennis en overzicht van inkopen  Reactieve houding  Beoordeling op operationele taak 2.Commerciële oriëntatie  Proactieve, commerciële houding  Laagste prijs  Onafhankelijk van andere afdelingen  Beoordeling inkoopafdeling primair op besparingen  Rapportage van resultaten en targets aan directie Hoofdstuk 3

16 Inkoop in Strategisch Perspectief Inkoopontwikkelingsmodel, 6 stadia 3.Gecoördineerde inkoop  Inkoop van belangrijke artikelgroepen gecoördineerd onder verschillende productievestigingen  Beleid geformaliseerd en intern afgestemd  Centraal-decentrale organisatie  Standaardisatie en formalisatie inkoopprocessen  Geschoolde medewerkers  Sterk functionele oriëntatie 4.Interne integratie  Total cost of ownership  Cross-functionele inkoopteams  Segmentatie van leveranciers  Procesoriëntatie ipv functionele oriëntatie  Erkenning strategisch belang  Integratie van informatiesystemen  Brede bedrijfskundige oriëntatie van inkoopprofessionals Hoofdstuk 3

17 Inkoop in Strategisch Perspectief Inkoopontwikkelingsmodel, 6 stadia 5.Externe integratie: supply chain management  Zo veel mogelijk uitbesteding aan specialisten  Betrekking van leveranciers bij procesverbeteringen  Specialisten van leveranciers betrokken bij productontwikkeling  Aantal leveranciers sterk gereduceerd  Cross-functionele teams met wereldwijde verantwoordelijkheid  Koppeling informatiesystemen aan die van leveranciers  Resultaatgericht, coachend management  Ontwikkelen kostenmodellen strategische inkoopitems 6.Waardecreatie centraal  Leveranciers versterken waardepropositie en concurrentiepositie van onderneming  Integratie inkoopstrategie en ondernemingsstrategie  Strategiebijeenkomsten directie en leveranciers  Gain- and risk sharing  Multi level communicatiestruktuur  Inkoopverantwoordelijkheid verankerd op topmanagement niveau Hoofdstuk 3

18 Inkoop in Strategisch Perspectief Enkele praktijkobservaties  Systematische benadering ontbreekt vaak  Inkoop heeft vaak te weinig inbreng  Slecht afgebakende bevoegdheden  Duidelijke taakstellingen ontbreken  Inkoopresultaten niet systematisch gerapporteerd  Weinig systematisch inkoopmarktonderzoek  Initiatieven voor verbetering  Inkoopautomatisering  Wil tot verbetering van inkoop neemt toe  Integratie met andere functiegebieden  Meer bevoegdheden naar inkoop Hoofdstuk 3


Download ppt "Inkoop in Strategisch Perspectief Analyse Het inkoopmanagementproces Hoofdstuk 3 HOOFDSTUK 3."

Verwante presentaties


Ads door Google