De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop vernieuwd toezicht Vo-raadcongres 14 maart 2013 Inspectie van het onderwijs: Fije Hooglandt Amstelveen College: Rob Kersing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop vernieuwd toezicht Vo-raadcongres 14 maart 2013 Inspectie van het onderwijs: Fije Hooglandt Amstelveen College: Rob Kersing."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop vernieuwd toezicht Vo-raadcongres 14 maart 2013 Inspectie van het onderwijs: Fije Hooglandt Amstelveen College: Rob Kersing

2 Ter inleiding: Wat legitimeert en begrenst toezicht? De grondwet + de sectorwet én De wet op het onderwijstoezicht (WOT) Het toezichtkader: hierin staat wat we verstaan onder kwaliteit (waarderingskader) en de ‘spelregels’ hoe we die kwaliteit bepalen.

3

4 Wat hebben we vernieuwd? Positie opbrengsten Opbrengstenbeoordeling verrijkt Ruimte voor het verhaal achter de cijfers Bij kwaliteitsbepaling opbrengsten minder dominant Opbrengsten eenvoudiger te berekenen

5 Wat hebben we vernieuwd? preventiever Eerder toezicht + stimuleren bestuurlijk vermogen Eerder toezicht Detectie van risicoscholen niet langer alleen op opbrengstoordelen! In gesprek met bestuur/schoolleiding Bestuurlijk vermogen bepaalt mee hoe toezicht wordt ingericht: Zijn risico’s herkend? Zijn goede maatregelen genomen?

6 Wat hebben we vernieuwd? Scherper Scherpere en meer valide oordelen Minder gericht op papieren werkelijkheid Meer variatie in onderzoeksvormen

7 Wat hebben we vernieuwd? Nieuwe onderwerpen Leraarschap Bestuurlijk vermogen Zorgplicht (en ontwikkelingsperspectieven) Opbrengstgericht werken (aan achterstanden) Referentieniveaus Talent en excellentie

8 Wat hebben we vernieuwd? Stimulerend Indicatoren om eigen schoolambities mee in kaart te brengen Indicatoren om tot analyses te komen over achtergronden bij het kwaliteitsprofiel Stimulerend stelseltoezicht: Ieder onderzoek leidt tot een kwaliteitsprofiel en een toezichtarrangement Communicatie gericht op: Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter

9 Wat hebben we vernieuwd? Toezicht op maat Gebruik horizontale verantwoording Hoe onderzoeken we de kwaliteit? Op basis van gegevens horizontale verantwoording Op basis van eigen onderzoek (schoolbezoek) Meer toezicht op maat Wat onderzoeken we van de kwaliteit? Welke indicatoren we beoordelen sluit aan bij: Gesignaleerde risico’s/kenmerken Ambities Bij keuze maken we o.a. gebruik van horizontale verantwoording.

10 Onderzoek op maat Altijd het kernkader Aangevuld met indicatoren waar reden tot zorg is (gebaseerd op risicoanalyse) Verdiept met indicatoren Als diepere analyse nodig is Waarover ambities bestaan Waarover stelseluitspraken nodig zijn

11 Amstelveencollege Nadere analyse + bestuursgesprek - Rendement van de havo onder druk - Een cultuur waarin leraren zich moeten verantwoorden over opbrengsten + opbrengststuring tot op het niveau van vakken en leraren - Onderwijsproces in de klas enigszins een black box - Vwo-leraren geven les op de havo. Onderzoeksvraag: - Wat is de kwaliteit van het onderwijsproces en is het voldoende toegesneden op de specifieke behoeften van havo-leerlingen? - Hoe functioneert de professionele ruimte op het Amstelveen College?

12 Amstelveencollege Opzet van het onderzoek Welke indicatoren? - Kernkader - aanbod wi + du (aspect 3) - complexe didactische vaardigheden (aspect 8) - professionele ruimte (aspect 14 + 15) Welke onderzoeksactiviteiten? -Doelgroep bevraging (vragenlijst leerlingen) -Volgen van een klas met kennis van de leerlingen

13 -We zijn een groene school -Er is geen reden om ons te bezoeken. -Zelf gesignaleerd: -Matige slagingspercentages Havo 2011 / relatief veel lesuitval en klachten ouders over de onderbouw Havo. Duits en wiskunde Havo. -Daarom: pilotschool met de Havo.

14 Met de leeropbrengsten en kwaliteitszorg is niets aan de hand

15 Op een aantal andere terreinen is echter van alles aan de hand …

16 Rector: “Het oordeel van de inspectie is hard. Als dit een officiële beoordeling zou zijn, zouden wij zwak tot zeer zwak beoordeeld worden”. Eigen analyse leert dat aan de basis teveel begint te ontbreken: Actieplan De basis op orde 2013.

17 Bevraging van leerlingen per afdeling door middel van een uitgebreide vragenlijst. Schoolbezoek, waarbij in een aantal groepen de onderwijspraktijk is geobserveerd door het bijwonen van lessen. De basis op orde: Bevraging van leerlingen door middel van de vragenlijst Survey Monkey in 2012-2013. Koppeling gegevens kwaliteitszorg. Verschil: bevraging per docent, niet per afdeling. Lesbezoeken door teamleiders & bespreking van wat goed en minder goed gaat. Inrichting van intervisiegroepen.

18 Voorbeeld enquêtevragen 'basis op orde'

19 Enquêtevragen 'basis op orde‘ – spannend

20 Het team stelt prioriteiten vast

21 Lesbezoeken; FG’s en POP’s – in mei/juni 2 e meting - 0-meting enquêtes - Verbeterplannen - Startgesprekken docenten - Scholing - Lesbezoeken - 2 e ronde lesbezoeken - 2 e ronde enquêtes

22 Precair: personele gevolgen

23 Bolletjes naar rechts …. Kwaliteit onderwijsproces Input via: Enquêtes Lesbezoek Intervisie Koppeling met personeelsbeleid Focus: individuele kwaliteit Rendementen: - Rendement onderbouw per rapportvergadering; - Rendement bovenbouw per rapportvergadering. Koppeling met advies BO en examenresultaat Focus: functioneren team Examencijfers: Input via: SOM /magister Inspectie Vensters Koppeling met secties op docentniveau Focus: functioneren sectie en vak

24 Dus: Wat hebben verbeterd? -Evenwichtiger positie opbrengsten -Preventiever + stimuleren positie bestuur -Scherper + meer valide -Nieuwe onderwerpen -Toezicht op maat Wat willen nog verbeteren? - Opbrengstenbeoordeling (toegevoegde waarde + sociale opbrengsten) - Integratie financieel toezicht - Differentiatie in toezichtarrangementen


Download ppt "Workshop vernieuwd toezicht Vo-raadcongres 14 maart 2013 Inspectie van het onderwijs: Fije Hooglandt Amstelveen College: Rob Kersing."

Verwante presentaties


Ads door Google