De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven Oktober 2013

2 "Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.” Romeinen 13,8

3 In zijn brief aan de christenen van Rome spreekt Paulus over respect voor de overheid.

4 “Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.”

5 Vervolgens spreekt de apostel over een ‘schuld’, die wij volgens Jezus’ opdracht hebben tegenover iedere medemens.

6 Het gaat om de wederzijdse liefde, die heel verschillende uitdrukkingsvormen kent: edelmoedigheid, zorgzaamheid, vertrouwen, wederzijdse waardering, oprechtheid, enz. (vgl. Rom 12).

7 "Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.” Romeinen 13,8

8 Met dit Woord van leven komen twee dingen duidelijk naar voren.

9 Op de eerste plaats wordt de liefde gepresenteerd als een schuld, dat wil zeggen als iets dat we niet zo maar naast ons neer kunnen leggen.

10 Het is een plicht die ons geen rust gunt voor en aleer we daaraan hebben voldaan.

11 Paulus wil hiermee duidelijk maken dat de wederzijdse liefde niet iets bijkomstigs is. Ze is essentieel. Ze is niet alleen iets voor heel edelmoedige mensen. Niemand mag zich eraan onttrekken, ook al rusten er geen sancties op.

12 Dit Woord van leven vraagt ons uitdrukkelijk deze liefde in praktijk te brengen. Als christenen zijn we immers door Jezus geroepen om instrumenten te zijn van zijn liefde in de wereld.

13 Op de tweede plaats zegt het Woord van leven ons dat de wederzijdse liefde de ziel van alle geboden is.

14 Heel de ‘wet’ is daarop gericht
Heel de ‘wet’ is daarop gericht. Als wij de wil van God goed willen vervullen, kunnen we ons daarom niet tevredenstellen met een kille en ‘wettische’ naleving van zijn geboden.

15 Om bijvoorbeeld het gebod ‘gij zult niet stelen’ goed in praktijk te brengen, is het niet voldoende om niet te stelen, maar moeten we ons serieus inzetten om sociaal onrecht te bestrijden. Alleen dan tonen we dat we onze medemens liefhebben.

16 "Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.” Romeinen 13,8

17 Hoe kunnen we dit Woord van leven in praktijk brengen?

18 Wanneer de wederzijdse liefde een schuld is, zoals Paulus zegt, dan is er een liefde nodig die als eerste bemint, die het initiatief neemt, net zoals Jezus heeft gedaan tegenover ons.

19 Een liefde die niet afwacht of uitstelt.
Laten we dat in deze maand proberen.

20 Als eerste liefhebben wie op onze weg komt, wie we bellen, aan wie we schrijven of met wie we onder een dak wonen,

21 met een liefde die concreet is, begrijpend, voorkomend, geduldig, vertrouwvol, volhardend en edelmoedig.

22 Als we dat doen zal ons leven een kwaliteitssprong maken en ons hart met blijdschap worden vervuld.

23 "Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.” Romeinen 13,8 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”( ), Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: Lay-out Anna Lollo in samenwerking met Don Placido D’Omina (Sicilia, Italië) Informatie:


Download ppt "Woord van Leven Oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google