De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontvlechting en onthechting Aandachtspunten bij het ontvlechtingsproces COR themadag 27 oktober 2011 Drs. P.J.M.(Piet) van Zijl, KplusV organisatieadvies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontvlechting en onthechting Aandachtspunten bij het ontvlechtingsproces COR themadag 27 oktober 2011 Drs. P.J.M.(Piet) van Zijl, KplusV organisatieadvies."— Transcript van de presentatie:

1 Ontvlechting en onthechting Aandachtspunten bij het ontvlechtingsproces COR themadag 27 oktober 2011 Drs. P.J.M.(Piet) van Zijl, KplusV organisatieadvies

2 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Inhoud Voorstellen Talen Ontvlechting als project Fasering aandachtspunten do’s en dont’s Projectorganisatie

3 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken

4 Vooraf – talen organiseertaal Stappenplannen, projectopzetten, plannen van aanpak, projectstructuren en ontvlechtingsmanagement, organisatierationaliteiten, belangenbehartiging, contractuele afspraken onthechtingstaal Afstand doen, terugtreden, terugkijken, loslaten, hoogtepunten, groots verleden, afscheid nemen, zorg voor elkaar, afbouw van de congregatie, nalatenschap, soms zwaar met pijn, ook met dankbaarheid

5 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Vooraf – talen zorgtaal Kwaliteitseisen, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Governance, transparantie- eisen WTZi, zzp-financiering, NHC, exploitatie, weerstandsvermogen, eisen aangaande kwaliteit en veiligheid, marktwerking, marketing, winstoogmerk religietaal Spiritualiteit, kloosterleven, geloof, gemeenschapsleven, roeping, religieus leven, bezinning, toewijding aan God, gebed, eucharistievieringen, naastenliefde, devotie, missie, professie, er zijn voor anderen

6 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Ontvlechting als project Onthechting en ontvlechting kennen verschillende tijdsdimensies. Onthechting als geleidelijk maar ook onontkoombaar proces. Ontvlechting vraagt om een benadering als project met de daarbinnen te maken keuzen. Een geleidelijke procesaanpak is niet aan de orde. De verdergaande vergrijzing, de toegenomen eisen aan zorg en aan zorgorganisaties alsmede de (financiële) risico’s vragen om een projectmatige aanpak.

7 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Fasering Afgerond voor: dd-mm-jjjj 1. Uitgangspunten 2. Intenties 3. Uitwerking 4. Besluitvorming 5. Juridische vastlegging 6. Implementatie

8 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Stap 1: Uitgangspunten Wat wilt u behouden? Wat wilt u loslaten? (voorbereiding, relatie met onthechting) gewenste woonsituatie, eigen leefgemeenschap huisvesting en voorzieningen (kapel, eetzaal etc) gewenst niveau van zorg en dienstverlening, “Uitgangspuntennotitie” identiteit en sfeer/ kennis bij medewerkers niet kloostergebonden bewoners/GGZ? financiële ruimte, garanties onroerend goed (huisvesting, overdracht) langere termijn

9 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Stap 2: intenties Bij verzelfstandiging onder verantwoordelijkheid van een andere partij, uitgangspunten vastleggen in een “intentieovereenkomst”.

10 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Stap 3: uitwerking 1.Zorg en ondersteuning (aan leden van de congregatie, niet kloostergebonden bewoners, maaltijden, activiteiten, koffiedrinken, vieringen, sfeer, symbolen, etc) 2.Bestuur en organisatie (voordracht toezichthouders, religie bestuurder, inbedding contactpersonen, relatie met coördinator congregatie, bestuurlijke afstemming, behoud binding, communicatie) 3.Financiën (transparantie aanvullende middelen, benodigd eigen vermogen, garanties, lastige exploitatie, personeel, kleinschalig) 4.Juridisch (“statuten”, “akte”, “DVO”, “huur- of koopovereenkomst”, identiteit, behoud van rechten/goedkeuring) 5.Personeel (laaggekwalificeerd, beperkt flexibel, klantvriendelijk, reorganisatie) 6.Huisvesting (huisvesting congregatieleden, NHC, onderhoud, functionaliteit, behoud kapel en ruimtes, energie, projectontwikkeling)

11 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Stap 4: Besluitvorming Besluitvorming aan de hand van “beslisdocument” met expliciet de ter besluitvorming voorliggende punten Besluitvormingsproces inclusief benodigde tijd vooraf proberen vast te stellen (in uitgangspuntennotitie?) Eerst een ronde met amenderingen, daarna zo mogelijk ter goedkeuring

12 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken Projectorganisatie Partijen met verschillende belangen Congregatie én zorgorganisatie (en taal, cultuur, opvattingen, denken, visie etc) Werkgroep(en)Komt met voorstellen Projectbestuur/projectleiderStuurt werkgroepen en legt voorstellen ter besluitvorming voor Als het vastlooptBemiddelaar MandateringZo gelijk mogelijk Vertegenwoordiging personeel OR of klankbordgroep Ondersteuningbestuurlijke know how zorg

13 KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken

14 Tot slot Drie voorwaarden voor ontvlechting: communicatie, communicatie en communicatie transparantie en een beetje hulp van boven

15 Meer informatie KplusV organisatieadvies (026) 355 1355 info@kplusv.nl www.kplusv.nl


Download ppt "Ontvlechting en onthechting Aandachtspunten bij het ontvlechtingsproces COR themadag 27 oktober 2011 Drs. P.J.M.(Piet) van Zijl, KplusV organisatieadvies."

Verwante presentaties


Ads door Google