De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeelsvergadering. 155 geldige formulieren GEMIDDELDE TEMPEATUUR: 5,66.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeelsvergadering. 155 geldige formulieren GEMIDDELDE TEMPEATUUR: 5,66."— Transcript van de presentatie:

1 Personeelsvergadering

2 155 geldige formulieren GEMIDDELDE TEMPEATUUR: 5,66

3 Personeelsvergadering 20 december Samenstelling van de groepen Ondersteunend personeel Tweede graad 29 personen Leerkrachten AV: 23 Leerkrachten TV: 25 Derde graadLeerkrachten AV: 15 Leerkrachten TV: 62

4 Personeelsvergadering 20 december Samenstelling van de groepen

5 Personeelsvergadering 20 december Topantwoorden… Positieve punten Ondersteunend personeel 1.Administratieve diensten werken goed… 2.Vertrouwen in opmaak examens en lessenroosters… Goede ondersteuning door dienstpersoneel. Ik kan uitkomen voor mijn eigen mening. 3.De directie heeft het goed met ons voor.

6 Personeelsvergadering 20 december Topantwoorden… Positieve punten 2de graad – Algemene Vakken 1.Professioneel kan ik mij goed uitleven. 2.Leerlingen krijgen op school een goede begeleiding. 3.Op school is er nog orde en tucht. 4.De administratieve diensten functioneren goed. 5.In deze school kan ik uitkomen voor mijn eigen mening.

7 Personeelsvergadering 20 december Topantwoorden… Positieve punten 2de graad – Technische Vakken 1.Leerlingen krijgen op school een goede begeleiding. 2.De administratieve diensten functioneren goed. 3.Er is een goede ondersteuning door dienstpersoneel. 4.Professioneel kan ik mij goed uitleven. 5.In deze school kan ik nog uitkomen voor mijn mening.

8 Personeelsvergadering 20 december Topantwoorden… Positieve punten 3de graad – Algemene Vakken 1.Op onze school is er nog orde en tucht. 2.De administratieve diensten functioneren goed. 3.In deze school kan ik uitkomen voor mijn mening. 4.Professioneel kan ik mij goed uitleven. 5.Leerlingen krijgen een geode begeleiding..

9 Personeelsvergadering 20 december Topantwoorden… Positieve punten 3de graad – Technische Vakken 1.Professioneel kan ik mij goed uitleven 2.Er is een goede ondersteuning door het dienstpersoneel 3.Leerlingen krijgen een goede begeleiding. 4.Er is op school nog orde en tucht. 5.Er heerst op school een collegiale sfeer..

10 Aantal vermeldingen per item… 154 formulieren Collegiale sfeer65 Eigen mening63 Professioneel uitleven94 Goede begeleiding lln85 Ondersteuning TA TAC’s33 Directie meent het goed55 Administratieve diensten81 Orde en tucht73 Opmaak lessenroosters,..62 Ondersteuning dienstpers.84

11 Collegiale sfeer 65 vermeldingen Ondersteunend personeel10 2de graad AV7 2de graad TV11 3de graad AV8 3de graad TV29 OP 29/ 2 AV 23/ 2 TV 25/ 3 AV 15/ 4 TV 62

12 Eigen mening 63 vermeldingen Ondersteunend personeel15 2de graad AV9 2de graad TV12 3de graad AV13 3de graad TV14 OP 29/ 2 AV 23/ 2 TV 25/ 3 AV 15/ 4 TV 62

13 Professioneel uitleven 94 vermeldingen Ondersteunend personeel6 2de graad AV20 2de graad TV13 3de graad AV12 3de graad TV43 OP 29/ 2 AV 23/ 2 TV 25/ 3 AV 15/ 4 TV 62

14 Leerlingen worden goed begeleid 85 vermeldingen Ondersteunend personeel5 2de graad AV16 2de graad TV20 3de graad AV10 3de graad TV34 OP 29/ 2 AV 23/ 2 TV 25/ 3 AV 15/ 4 TV 62

15 Goede ondersteuning TA - TAC 33 vermeldingen Ondersteunend personeel7 2de graad AV1 2de graad TV5 3de graad AV3 3de graad TV17 OP 29/ 2 AV 23/ 2 TV 25/ 3 AV 15/ 4 TV 62

16 Directie meent het goed met ons 55 vermeldingen Ondersteunend personeel13 2de graad AV5 2de graad TV7 3de graad AV10 3de graad TV20 OP 29/ 2 AV 23/ 2 TV 25/ 3 AV 15/ 4 TV 62

17 Administratieve diensten 81 vermeldingen Ondersteunend personeel17 2de graad AV10 2de graad TV16 3de graad AV14 3de graad TV24 OP 29/ 2 AV 23/ 2 TV 25/ 3 AV 15/ 4 TV 62

18 Orde en tucht 73 vermeldingen Ondersteunend personeel6 2de graad AV14 2de graad TV8 3de graad AV16 3de graad TV29 OP 29/ 2 AV 23/ 2 TV 25/ 3 AV 15/ 4 TV 62

19 Opmaak lessenroosters 62 vermeldingen Ondersteunend personeel15 2de graad AV9 2de graad TV9 3de graad AV2 3de graad TV27 OP 29/ 2 AV 23/ 2 TV 25/ 3 AV 15/ 4 TV 62

20 Ondersteuning dienstpersoneel 84 vermeldingen Ondersteunend personeel15 2de graad AV7 2de graad TV15 3de graad AV10 3de graad TV37 OP 29/ 2 AV 23/ 2 TV 25/ 3 AV 15/ 4 TV 62

21 Grafisch overzicht positieve punten 1 Collegiale sfeer 2 Eigen mening 3 Professioneel werken 4 Leerlingen krijgen gd begel 5 TA, TAC en vakverantw. 6 Directie 7 Administratieve diensten 8 Orde en tucht 9 Opmaak lessenroosters 10 Ondersteuning dienstpersoneel

22 Grafisch overzicht positieve punten: procentueel Collegiale sfeer 34,430,444,034,746,7 Eigen mening 51,739,148,056,522,5 Professioneel uitwerken 20,686,952,052,169,3 Leerlingen goede begeleiding 17,269,680,043,454,8 TA, TAC en vakverantw. 24,104,320,013,027,4 Directie 44,821,728,043,432,2 Administratie 58,643,464,060,838,7 Orde en tucht 20,660,832,069,546,7 Lessenroosters 51,739,136,008,643,5 Dienstpersoneel 51,730,460,043,459,6 OP2AV2TV3AV3TV

23 Personeelsvergadering 20 december Topantwoorden… negatieve punten Ondersteunend personeel 1.Er wordt op school veel geroddeld… 2.Inzet personeel laat te wensen over… 3.Personeelsleden nemen geen intitiatieven voor orden en netheid… 4.Te veel “gekreft” en “gezaag” op schoolorganisatie. 5.Sommige collega’s stellen school negatief voor.

24 Personeelsvergadering 20 december Topantwoorden… negatieve punten 2de graad Algemene Vakken 1.Er wordt met 2 maten en 2 gewichten gewerkt. 2.Er wordt op school teveel geroddeld. 3.Sommige collega’s stellen school negatief voor. 4.Teveel “gekreft” en “gezaag” over schoolorganisatie. 5.Inzet personeelsleden onvoldoende

25 Personeelsvergadering 20 december Topantwoorden… negatieve punten 2de graad Technische Vakken 1.Er wordt op school teveel geroddeld. 2.Er wordt met 2 maten en 2 gewichten gewerkt. 3.Inzet personeelsleden onvoldoende. 4.Teveel “gekreft” en “gezaag” op schoolorganisatie. 5.Informatie vaak te laat of op onjuiste plaats.

26 Personeelsvergadering 20 december Topantwoorden… negatieve punten 3de graad Algemene Vakken 1.Er wordt met 2 maten en 2 gewichten gewerkt. 2.Er wordt teveel geroddeld op onze school. 3.Inzet personeelsleden onvoldoende. 4.Teveel “gekreft” en “gezaag” op schoolorganisatie. 5.Personeelsleden nemen geen intiatief voor orde en netheid…

27 Personeelsvergadering 20 december Topantwoorden… negatieve punten 3de graad Technische Vakken 1.Er wordt teveel geroddeld op onze school. 2.Inzet personeelsleden onvoldoende. 3.Er wordt op school met 2 maten en 2 gewichten gewerkt. 4.Personeelsleden nemen geen intiatief voor orde en netheid… 5.Sommige collega’s stellen de school negatief voor.

28 Aantal vermeldingen per item… 159 formulieren Roddels108 “Gekreft” en “gezaag”79 Informatie65 2 maten en 2 gewichten92 Saaie school voor lln56 Geen professionele begel.41 Negatieve voorstellling74 Inzet personeel zwak95 Orde en netheid78 Beperkingen ICT41

29 Er wordt teveel geroddeld… 108 vermeldingen Ondersteunend personeel22 2de graad AV16 2de graad TV30 3de graad AV9 3de graad TV31 OP 29/ 2 AV 28/ 2 TV 34/ 3 AV 15/ 4 TV 53

30 “gekreft” en “gezaag”… 79 vermeldingen Ondersteunend personeel19 2de graad AV16 2de graad TV16 3de graad AV9 3de graad TV19 OP 29/ 2 AV 28/ 2 TV 34/ 3 AV 15/ 4 TV 53

31 Gebrekkige informatie… 65 vermeldingen Ondersteunend personeel13 2de graad AV13 2de graad TV16 3de graad AV6 3de graad TV17 OP 29/ 2 AV 28/ 2 TV 34/ 3 AV 15/ 4 TV 53

32 2 maten 2 gewichten 92 vermeldingen Ondersteunend personeel10 2de graad AV19 2de graad TV22 3de graad AV11 3de graad TV30 OP 29/ 2 AV 28/ 2 TV 34/ 3 AV 15/ 4 TV 53

33 Saaie school voor leerlingen… 56 vermeldingen Ondersteunend personeel4 2de graad AV11 2de graad TV13 3de graad AV8 3de graad TV20 OP 29/ 2 AV 28/ 2 TV 34/ 3 AV 15/ 4 TV 53

34 Weinig prof. begeleiding… 41 vermeldingen Ondersteunend personeel8 2de graad AV2 2de graad TV8 3de graad AV3 3de graad TV20 OP 29/ 2 AV 28/ 2 TV 34/ 3 AV 15/ 4 TV 53

35 Anti-reclame… 74 vermeldingen Ondersteunend personeel14 2de graad AV16 2de graad TV15 3de graad AV4 3de graad TV25 OP 29/ 2 AV 28/ 2 TV 34/ 3 AV 15/ 4 TV 53

36 Inzet… 95 vermeldingen Ondersteunend personeel22 2de graad AV15 2de graad TV18 3de graad AV9 3de graad TV31 OP 29/ 2 AV 28/ 2 TV 34/ 3 AV 15/ 4 TV 53

37 Orde en netheid… 78 vermeldingen Ondersteunend personeel20 2de graad AV10 2de graad TV14 3de graad AV8 3de graad TV26 OP 29/ 2 AV 28/ 2 TV 34/ 3 AV 15/ 4 TV 53

38 ICT-mogelijkheden… 41 vermeldingen Ondersteunend personeel5 2de graad AV5 2de graad TV11 3de graad AV5 3de graad TV15 OP 29/ 2 AV 28/ 2 TV 34/ 3 AV 15/ 4 TV 53

39 Grafisch overzicht negatieve punten 1 Roddels 2 Gekreft Gezaag 3 Informatie 4 2 maten 2 gewichen 5 Saaie school voor leerlingen 6 Begeleiding door directie 7 Negatief imago Anti-reclame 8 Inzet personeel 9 Orde en netheid 10 ICT

40 Grafisch overzicht negatieve punten: procentueel Roddels 75,857,188,260,058,4 “Gekreft” en “gezaag” 65,557,147,060,035,8 Info 44,846,447,040,032,1 2 maten 2 gewichten 34,467,864,773,356,6 Saaie school voor leerlingen 13,739,238,253,337,7 Professionele begeleiding 27,57,123,520,037,7 Anti-reclame 48,257,144,126,647,1 Beperkte inzet 75,853,552,957,158,4 Orde en netheid 68,935,741,153,349,0 ICT 17,217,832,333,328,3 OP2AV2TV3AV3TV

41 En nu ? Enkele standpunten en bedenkingen 1 Roddels 2 Gekreft Gezaag 3 Informatie 4 2 maten 2 gewichten 5 Saaie school voor leerlingen 6 Begeleiding door directie 7 Negatief imago Anti-reclame 8 Inzet personeel 9 Orde en netheid 10 ICT

42 En nu ? Enkele standpunten en bedenkingen 1 Roddels 2 Gekreft Gezaag 3 Informatie 4 2 maten 2 gewichten 5 Saaie school voor leerlingen 6 Begeleiding door directie 7 Negatief imago Anti-reclame 8 Inzet personeel 9 Orde en netheid 10 ICT

43 En nu ? Enkele standpunten en bedenkingen 1 Roddels 2 Gekreft Gezaag 3 Informatie 4 2 maten 2 gewichten 5 Saaie school voor leerlingen 6 Begeleiding door directie 7 Negatief imago Anti-reclame 8 Inzet personeel 9 Orde en netheid 10 ICT

44 En nu ? Enkele standpunten en bedenkingen 1 Roddels 2 Gekreft Gezaag 3 Informatie 4 2 maten 2 gewichten 5 Saaie school voor leerlingen 6 Begeleiding door directie 7 Negatief imago Anti-reclame 8 Inzet personeel 9 Orde en netheid 10 ICT

45 En nu ? Enkele standpunten en bedenkingen 1 Roddels 2 Gekreft Gezaag 3 Informatie 4 2 maten 2 gewichten 5 Saaie school voor leerlingen 6 Begeleiding door directie 7 Negatief imago Anti-reclame 8 Inzet personeel 9 Orde en netheid 10 ICT

46 En nu ? Enkele standpunten en bedenkingen 1 Roddels 2 Gekreft Gezaag 3 Informatie 4 2 maten 2 gewichten 5 Saaie school voor leerlingen 6 Begeleiding door directie 7 Negatief imago Anti-reclame 8 Inzet personeel 9 Orde en netheid 10 ICT


Download ppt "Personeelsvergadering. 155 geldige formulieren GEMIDDELDE TEMPEATUUR: 5,66."

Verwante presentaties


Ads door Google