De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agentuur- en distributie overeenkomst, vervoer en intellectuele eigendomsrechten Week 7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agentuur- en distributie overeenkomst, vervoer en intellectuele eigendomsrechten Week 7."— Transcript van de presentatie:

1 Agentuur- en distributie overeenkomst, vervoer en intellectuele eigendomsrechten Week 7

2 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl2 Agentuurovereenkomst I agent bemiddelt voor één of meer opdrachtgevers bij de totstandkoming van overeenkomsten gaat om vertegenwoordiging wettelijke regeling: art. 7:428ev BW, is gebaseerd op Europese richtlijn gevolg: –binnen hele EU soortgelijke regeling

3 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl3 Agentuurovereenkomst II probleem: –einde van de agentuurovereenkomst (arrest Ingmar Eaton) agent heeft naast de gewone provisie, recht, bij einde van de overeenkomst, op een goodwillvergoeding / klantenvergoeding (art. 7:442 BW)

4 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl4 Distributie overeenkomst I distributeur koopt bij exporteur en verkoopt door in eigen land geen wettelijke regeling distributie overeenkomst er zijn twee overeenkomsten: –distributie overeenkomst en –koopovereenkomst

5 Distributieovereenkomst II bij gebrek aan rechtskeuze: –het recht van het land waar de distributeur is gevestigd –arrest Häker Bosma probleem: –einde van de distributieovereenkomst –arresten Barbiepop en Wijnkopers © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl5

6 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl6 Arrest Häker-Bosma de in Duitsland gevestigde onderneming Häker zegt de dealer ovk met de in Nederland gevestigde onderneming Bosma op Bosma eist schadevergoeding bij Nederlandse rechter o.g.v. art 5 sub 1 EEX-V (het huidige art. 5 lid 1 Brussel I) Häker verweert zich en stelt dat de Duitse rechter bevoegd is

7 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl7 Arrest Häker-Bosma vraag: –is de Nederlandse rechter bevoegd o.g.v art. 5 sub 1 EEX-V (het huidige Brussel I)?

8 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl8 Arrest Häker-Bosma I Brussel I criterium art 5 sub 1: "voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd” EVO-V 1.internationale overeenkomst? 2.rechtskeus? (art. 3) 3.duidelijke aanknopingspunten ? (art. 4 lid 1) 4.kenmerkende prestatie?(art 4 lid 2)

9 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl9 Arrest Häker-Bosma II a. wat voor soort ovk? dealer ovk b. wat is kenmerkende verbintenis bij een dealer ovk? Prestatie v/d dealer c. waar is de dealer gevestigd? Nederland Dus Nederlands recht

10 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl10 Arrest Häker-Bosma III Nederlandse rechter bevoegd o.g.v. art 5 sub 1 EEX-V(Brussel I) d. waar moet volgens Nederlands recht de dealer ovk worden uitgevoerd ? de plaats waar de dealer is gevestigd

11 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl11 Vervoersovereenkomst overeenkomst waar de ene partij zich tegenover de andere partij verbindt om goederen te vervoeren partijen –vervoerder –verzender –ontvanger

12 Verplichting vervoerder de vervoerder is verplicht om de getransporteerde goederen, zonder verlies, vertraging of beschadiging af te leveren op het afgesproken adres op de vervoerder rust een resultaatsverbintenis © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl12

13 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl13 Vervoerder & Expediteur onderscheid is van belang voor aansprakelijkheid aansprakelijkheid van vervoerder is dwingendrechtelijk beperkt ook afhankelijk van algemene voorwaarden schade beperkt tot maximaal bedrag per eenheid vervoerd gewicht

14 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl14 Vervoersovereenkomst Verkoper evt.afzender Koper evt.afzender Koopovereenkomst, evt incoterms Vervoerder Vervoers- overeenkomst Vervoers- overeenkomst of

15 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl15 Opdrachtgever/verkoper Expediteur Vervoerder Ontvanger/koper expeditieovereenkomst vervoersovereenkomst Koopovereenkomst evt. incoterms

16 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl16 Opdrachtgever/verkoper Expediteur/eigen vervoerder Ontvanger/koper expeditieovereenkomst Koopovereenkomst evt. incoterms

17 Internationaal vervoer elk vervoer heeft eigen verdrag –wegvervoer:CMR –spoorvervoer:CIM –luchtvervoer: Montreal –zeevervoer:Hague rules Hague Visby rules veel dwingend recht © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl17

18 Vrachtbrief belangrijke functies: –bewijs van de tussen de afzender en de vervoerder gesloten vervoerovereenkomst –ontvangstbewijs de vervoerder tekent voor (goede) ontvangst van de goederen van de verlader en de geadresseerde tekent voor (goede) ontvangst van de goederen van de vervoerder –informatiedrager © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl18

19 CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij het verdrag aangesloten land is ook van toepassing bij binnenlands transport als onderdeel van internationaal transport is dwingend recht (art. 41 CMR) © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl19

20 Aansprakelijkheid weg vervoerder wanneer de vervoerder er niet in slaagt om deze resultaatsverbintenis te realiseren, rust op hem een vermoeden van aansprakelijkheid de bewijslast voor ontheffing van de aansprakelijkheid rust op de vervoerder © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl20

21 Aansprakelijkheidsbeperking nationaal wegvervoer de Algemene Vervoers Condities (AVC) (Nederland) bepalen dat de vervoerder ten opzichte van de opdrachtgever aansprakelijk is voor een gelimiteerd bedrag per kilo die verloren gegaan of beschadigd is. © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl21

22 Aansprakelijkheidsbeperking internationaal wegvervoer CMR is dwingend van toepassing de limitering van de maximale aansprakelijkheid is bepaald in de mondiale rekeneenheid, geheten Special Drawing Rights (SDR) © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl22

23 Opzet of bewuste roekeloosheid de vervoerder kan zich niet beroepen op de CMR aansprakelijkheidsbeperkingen, indien de schade voortkomt uit zijn opzet of bewuste roekeloosheid (art. 29 CMR-V) arrest Overbeek-Cigna © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl23

24 Retentierecht vervoerder het recht van de vervoerder om een zaak die hij onder zich heeft van een schuldenaar niet terug te geven, zolang de debiteur zijn schuld niet heeft voldaan bestaan en inhoud van het recht van retentie worden beheerst door het recht dat van toepassing is op de rechtsverhouding (arrest Daf) © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl24

25 Cognossement begrip uit de scheepvaart belangrijke functies: –het bewijs van de vervoerovereenkomst –ontvangstbewijs –eigendomstitel de houder van het originele cognossement is eigenaar van de goederen © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl25

26 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl26 Intellectueel eigendom recht op een idee intellectuele eigendomsrechten: –octrooi –auteursrecht –tekeningen- en modellenrecht –merkenrecht

27 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl27 Territoriale gebondenheid intellectuele eigendomsrechten gelden per staat europees octrooi (31 staten) één aanvraag kan worden ingediend bij het Europees Octrooibureau verlening resulteert in afzonderlijke losse nationale octrooien

28 Uitputting een rechthebbende op een intellectueel eigendomsrecht heeft zijn recht uitgeput indien hij het product in de handel heeft gebracht binnen de Europese Unie de rechthebbende kan dan de handel tussen de Lidstaten niet meer belemmeren o.g.v. zijn intellectueel eigendomsrecht (arrest Silhouette Davidoff) © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl28

29 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl29 Octrooi uitvinding (art. 2 ROW) monopolie namaak mag, – tenzij... octrooi = Nederlandse naam patent = engelse naam

30 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl30 Wanneer octrooi? 1.nieuwheid (art. 4 ROW) –indien zij géén deel uitmaakt van de stand der techniek, wereldwijd 2.inventiviteit (art. 6 ROW) indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek 3.industrieel toepasbaar (art 7 ROW)

31 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl31 Auteursrecht def (art. 1 AW): –"Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld"

32 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl32 Het auteursrechtelijk beschermd werk voorwerp: –boeken, kranten, brochures, foto's etc –muziek, film, video, computerprogramma’s etc –tekeningen, schilderijen, kaarten etc –schoenen, truien, koffers etc een goed idee wordt niet beschermd

33 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl33 Maker de maker wordt beschermd werknemer (art. 7 AW) –maakt een werknemer een auteursrechtelijke werk voor een werkgever, dan heeft de werkgever in beginsel auteursrecht

34 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl34 Ontstaan het "maken" is voldoende, het moet voor anderen waarneembaar zijn

35 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl35 Merkrecht merkenwet geldig in: BENELUX –waarom merkrecht? heeft te maken met industrialisatie en het onderscheiden van waren en diensten

36 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl36 Functies van een Merk a.onderscheiden (herkomst) b.garantie c.reclame

37 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl37 Wat is een merk? een merk is een teken om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden(art. 1 BMW)

38 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl38 Wat kan een merk zijn? naam (Philips,Heineken,Shell, Blokker etc) tekening letters (KLM, NS, 7 UP) cijfers (deodorant 8 x 4) vorm (Grolsch beugelfles, fles WC-Eend) logo (de schelp van Shell) verpakking kleur (blauwe kleur Camping Gas, gele kleur Zwitsal baby verzorging)

39 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl39 Onderscheidend vermogen tekens met onvoldoende onderscheidend vermogen zijn géén merk –bijvoorbeeld: tomaat, euro, lekker een merk moet kunnen individualiseren beslissend is of het publiek het teken opvat als merk beschrijvende merken zijn juridisch ongeschikt –bijvoorbeeld “Schoon" voor schoonmaakmiddel of "Jeans" voor broeken

40 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl40 Deponeren depot heeft een soort bewijsfunctie duur: –merk wordt geregistreerd voor 10 jaar, kan onbeperkt worden verlengd, als het merk gewoon wordt gebruikt

41 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl41 Merken zijn territoriaal gebonden een merkrecht geldt per land gemeenschapsmerk, of Europees merk –door middel van een Europese registratie verkrijgt men, middels één aanvraag, bescherming voor alle landen van de Europese Unie

42 Tekeningen en modellen bij een tekening of model gaat het om het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel daarvan tekeningen zijn tweedimensionaal, modellen zijn driedimensionaal © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl42

43 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl43 Tekeningen en modellenrecht omschrijving (art. 1 BTMW) a.nieuw b.uiterlijk van een voortbrengsel met een gebruiksfunctie het gaat om vormgeving –bijvoorbeeld LEGO blokjes tekening = twee dimensionaal model = drie dimensionaal model moet nieuw zijn (art. 4 lid 1 BTMW)

44 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl44 Verkrijging modelrecht bescherming van tekeningen en modellen wordt verkregen door eerste depot, binnen de Benelux (art. 3 BTMW) een modelrecht voor de gehele Europese Unie is te verkrijgen, analoog aan het Gemeenschapsmerk

45 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl45 Onderscheid modelrecht en octrooirecht modelrecht gaat over het uiterlijk van een voorwerp octrooi gaat over een technische uitvinding

46 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl46 Faillissement een algemeen beslag op het vermogen van een debiteur ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren territoriale werking –arrest Vleeschmeesters

47 Europese insolventie verordening Europese verordening (Verordening (EG) Nr. betreffende insolventieprocedures van toepassing bij grensoverschrijdende faillissementen –arrest Vennink - Fortisbank –arrest Eurofood © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl47

48 Rechter en recht hoofdprocedure: de rechter van de lidstaat waar het “centrum van de voornaamste belangen” van de schuldenaar zich bevindt het recht van de lidstaat waar de procedure is geopend beheerst de gevolgen van de procedure © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl48

49 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl49 Samenvatting EVO-Verdrag –welk recht is van toepassing op een verbintenis uit een internationale overeenkomst? EEX-VO (Brussel I) –welke rechter is bevoegd bij handels- of burgerlijke zaak? –plaats van de gedaagde art 2 –uitz: waar de verbintenis wordt uitgevoerd (art 5 sub 1) int onrechtmatige daad (art.5 sub 3) Weens koopverdrag –het recht van het WKV is van toepassing op internationale proffessionele handelskoop betreffende roerende lichamelijke zaken –uitz eigendom, dan EVO-V WCOD –welk recht is van toepassing op een internationale onrechtmatige daad volgens Nederlands recht? Rome II –welk recht is van toepassing op een internationale onrechtmatige daad volgens Europees recht?


Download ppt "Agentuur- en distributie overeenkomst, vervoer en intellectuele eigendomsrechten Week 7."

Verwante presentaties


Ads door Google