De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Artikel OER Bindend Studie advies

Verwante presentaties


Presentatie over: "Artikel OER Bindend Studie advies"— Transcript van de presentatie:

1 TIW, jaar 1 BSA propedeuse Extra Maartje van de Ven, Ted Clarkson 28 februari 2011

2 Artikel 2.2.1. OER Bindend Studie advies
Na het eerste semester: Preadvies (niet bindend) Na het eerste jaar: Bindend studieadvies Minder dan 30 ects: negatief: stoppen! 30 ects tot en met 39 ects: voorwaardelijk positief 40 ects tot en met 60 ects: altijd positief: 2e jaars vakken Instroom: 42 Gestopt: 8 Negatief preadvies: 13 (38%) Positief preadvies: 21 (62%) Bij positief BSA (bijv. niet eens vermelde aantal ects): Je hebt dan reeds besluit ontvangen van examencommissie. Na ontvangst besluit binnen 4 weken zelf beroepsprocedure starten Bij negatief BSA Na ontvangst besluit kwartiel 1, binnen 1 week zelf aangeven dan wel uiterlijk binnen 24 uur na bekend worden cijfers interimperiode. Voorlopig negatief advies (krijgen studenten die nog aan norm kunnen voldoen dmv interim periode): Zelf aangeven binnen 1 week na ontvangst besluit na tentamens interim periode alsnog mogelijkheid binnen 24 uur na bekend worden van cijfers interim periode Artikel OER Procedure bij bezwaar en beroep, OER Wordt ook vermeld bij BSA dat je gaat ontvangen

3 Studiecontract 30 tot 40 ects en voldaan aan aanvullende eisen:
Minimaal 1 vak uit cluster sociaal wetenschappelijke vakken Minimaal 2 vakken uit cluster OGO Minimaal 3 vakken uit cluster technische vakken Minimaal 2 vakken uit cluster wiskunde/statistiek In tweede jaar, 1e semester, wel/geen 2e jaars vakken blijven volgen Verplichtingen: Na 1 semester de gegeven Propedeuse-vakken gehaald hebben. Na 1 semester ≥ 18 ects aan P + PP-vakken gehaald hebben. (60 % van nominaal) Voldaan? Mag 2e jaars vakken blijven volgen. Meer informatie volgt

4 Uitstel BSA (OER ) Minimaal 50% van Propedeuse vakken halen volgend jaar en eventueel andere eisen: opnieuw bsa 1. Ingeschreven op of ná 1 febr. 2010 2. Sprake van persoonlijke omstandigheden die officieel gemeld, bewezen en erkend zijn! Ziekte functie beperking persoonlijke familie omstandigheden zwangerschap bestuurlijke activiteiten Uiterlijk binnen 4 weken van ontstaan melden bij studieadviseur, -decaan Commissie Persoonlijke Omstandigheden, examencommissie Bewijsstukken!

5 Propedeuse afgerond Eerst mogelijke datum 10 oktober 2011 (concept!)
1x per jaar, openbaar, ipo Aanmelden via owinfo Berichtgeving via onderwijsadministratie

6 Uitzonderlijke bekwaamheid Zie Examen Reglement art. 5.5 t/m 5.7
Propedeuse Cum laude gemiddeld cijfer ≥ 8.0 Géén cijfers < 6 max. 3 GO/VR/VO Met grote waardering Gemiddeld cijfer ≥ 7.5

7 P in 2 jaar, harde knip, lang studeren
De harde knip houdt in dat de bacheloropleiding afgerond dient te zijn, voordat een begin kan worden gemaakt met de masteropleiding. De TU/e zal de harde knip per september 2012 voor alle bachelorstudenten invoeren. Lang studeren (nog niet officieel): boete van 3000 euro bachelor: 3 jaar en 1 jaar uitloop Master: 2 jaar en 1 jaar uitloop Ziek? 1 jaar erbij

8 Persoonlijke ontwikkeling in jaar 2
Honors Program Honorsclasses, onderzoek, academische vorming, jaar 2 Breed geinteresseerd, gemakkelijk studerend meer dan 50 ects Selectie Studentassistentschappen (P gehaald) Bijv: tutor, voorlichting Sollicitatieprocedure Commissies/bestuur (P gehaald) Bijvoorbeeld: Intermate, Studie- of Sportvereniging, etc. Bestuursbeurs, zie: Eerstejaarsstudenten van de TU/e die na de hertentamens 50 ECTS hebben gehaald en volgend jaar starten aan het tweede jaar van de bacheloropleiding, kunnen zich aanmelden voor het Honors program. Met alle studenten die zich voor het Honors program aanmelden, zal een gesprek worden gevoerd. De selectie vindt plaats op basis van motivatie.

9 Trainingen/advies STU
Heroriëntatie op de studie/twijfel: studiekeuzetraject Studie en studeergedrag studievaardigheden effectief studeren etc. Persoonlijke ontwikkeling assertiviteitstraining constructief denken Zie verder:

10 Programma semester 2, 2010-2011 Kwartiel 3 Kwartiel 4 0A411 6 0A413 3
Markten en sociale organisatievormen voor technologische innovatie 0A413 3 Markten en sociale organisatievormen voor technologische innovatie (OGO) 2DT02 Lineaire Algebra 2S*** Statistiek I 15 [14] BOUWTECHNOLOGIE 7W080 Stedebouw 7R300 2 Bouwprocesleer 7S020 Materiaalkunde 1 7TW07 7 Bouwatelier voor TIW ENERGIETECHNOLOGIE 4A250 Signaalanalyse 4A320 Systeemanalyse 2DW00 Vectorcalculus 4G026 OGO Energietechnologie 4G027 ICT 1BB31 Procesmodelleren 2IP80 4 Objectgeoriënteerd Programmeren 2ID15 Mens Machine Interactie 0A804 OGO ICT

11 Concept programma jaar 2, 2011-2012
1e semester 2e semester Jaar 2 / Generatie 2010 0AP03 6 MTO - MMBR 0A511 9 Technologie & Beleid 0A521 Techniekdynamica & Reflectie op Techniek 0A516 3 Technologie & Beleid - OGO 0A526 Techniekdynamica & RoT - OGO 0A641 Denken en Beslissen 2DT04 Kansrekening en Statistiek 2 0A646 Denken en Beslissen - OGO 18 21 [13] BOUWTECHNOLOGIE [8] 7S420 2 Bouwfysisch ontwerpen 2: Scheidingsconstructies 7P070 Mechanica 2: Spanningen & Vervormingen 7S425 1 Bouwfysisch ontwerpen 2: Oefeningen 7M060 CAD 7P060 Mechanica 1: Evenwicht van constructies 7T644 Duurzaam bouwen 7P040 Constructief ontwerpen 1 ***** keuzevakken Bouwtechnologie 7T070 Bouwtechnisch ontwerpen 7M065 CAD: Oefening [12] ENERGIETECHNOLOGIE [9] 4B420 Thermodynamica 5DD07 Netwerken A: Netwerkanalyse 5EE60 4 Velden 3B470 Fysische transportverschijnselen 5K13* Practicum elektrische Energietechniek 4G036 Het ontwerpen van een CV-ketel 6SE25 Energy: Sources, Carriers & Storage - B ICT 2IC05 Computersystemen 2ID65 Hypermediastructuren 2IT05 Logica & Verzamelingenleer / instructie 2IT15 Automaten en procestheorie

12 Vragen? http://onderwijs.ieis.tue.nl
Presentatie (link wordt doorg d):


Download ppt "Artikel OER Bindend Studie advies"

Verwante presentaties


Ads door Google