De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TIW, jaar 1 BSA propedeuse Extra Maartje van de Ven, Ted Clarkson 28 februari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TIW, jaar 1 BSA propedeuse Extra Maartje van de Ven, Ted Clarkson 28 februari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 TIW, jaar 1 BSA propedeuse Extra Maartje van de Ven, Ted Clarkson 28 februari 2011

2 Na het eerste semester: Preadvies (niet bindend) Na het eerste jaar: Bindend studieadvies Minder dan 30 ects: negatief : stoppen! 30 ects tot en met 39 ects: voorwaardelijk positief 40 ects tot en met 60 ects: altijd positief : 2 e jaars vakken Bindend Studie advies Instroom:42 Gestopt:8 Negatief preadvies: 13 (38%) Positief preadvies: 21 (62%) Instroom:42 Gestopt:8 Negatief preadvies: 13 (38%) Positief preadvies: 21 (62%) Procedure bij bezwaar en beroep, OER 2.2.1 Wordt ook vermeld bij BSA dat je gaat ontvangen

3 Studiecontract 30 tot 40 ects en voldaan aan aanvullende eisen: Minimaal 1 vak uit cluster sociaal wetenschappelijke vakken Minimaal 2 vakken uit cluster OGO Minimaal 3 vakken uit cluster technische vakken Minimaal 2 vakken uit cluster wiskunde/statistiek In tweede jaar, 1 e semester, wel/geen 2 e jaars vakken blijven volgen Verplichtingen: Na 1 semester de gegeven Propedeuse-vakken gehaald hebben. Na 1 semester ≥ 18 ects aan P + PP-vakken gehaald hebben. (60 % van nominaal) Voldaan? Mag 2 e jaars vakken blijven volgen. Meer informatie volgt

4 Uitstel BSA (OER 2.2.2.) Minimaal 50% van Propedeuse vakken halen volgend jaar en eventueel andere eisen: opnieuw bsa 1. Ingeschreven op of ná 1 febr. 2010 2. Sprake van persoonlijke omstandigheden die officieel gemeld, bewezen en erkend zijn! Ziekte functie beperking persoonlijke familie omstandigheden zwangerschap bestuurlijke activiteiten Uiterlijk binnen 4 weken van ontstaan melden bij studieadviseur, -decaan Commissie Persoonlijke Omstandigheden, examencommissie Bewijsstukken!

5 Propedeuse afgerond Eerst mogelijke datum 10 oktober 2011 (concept!) 1x per jaar, openbaar, ipo Aanmelden via owinfo Berichtgeving via onderwijsadministratie

6 Uitzonderlijke bekwaamheid Z ie Examen Reglement art. 5.5 t/m 5.7 Propedeuse Cum laude gemiddeld cijfer ≥ 8.0 Géén cijfers < 6 max. 3 GO/VR/VO Met grote waardering Gemiddeld cijfer ≥ 7.5 Géén cijfers < 6 max. 3 GO/VR/VO

7 P in 2 jaar, harde knip, lang studeren P in 2 jaar De harde knip houdt in dat de bacheloropleiding afgerond dient te zijn, voordat een begin kan worden gemaakt met de masteropleiding. De TU/e zal de harde knip per september 2012 voor alle bachelorstudenten invoeren. Lang studeren (nog niet officieel): boete van 3000 euro bachelor: 3 jaar en 1 jaar uitloop Master: 2 jaar en 1 jaar uitloop Ziek? 1 jaar erbij www.tue.nl/langstudeerders

8 Persoonlijke ontwikkeling in jaar 2 Honors Program Honorsclasses, onderzoek, academische vorming, jaar 2 Breed geinteresseerd, gemakkelijk studerend meer dan 50 ects Selectie www.honorsprogram.nl Studentassistentschappen (P gehaald) Bijv: tutor, voorlichting Sollicitatieprocedure Commissies/bestuur (P gehaald) Bijvoorbeeld: Intermate, Studie- of Sportvereniging, etc. Bestuursbeurs, zie: http://w3.tue.nl/nl/diensten/stu/beurzen_en_fondsen/bestuursbeurs/ http://w3.tue.nl/nl/diensten/stu/beurzen_en_fondsen/bestuursbeurs/

9 Trainingen/advies STU Heroriëntatie op de studie/twijfel: studiekeuzetraject Studie en studeergedrag studievaardigheden effectief studeren etc. Persoonlijke ontwikkeling assertiviteitstraining constructief denken Zie verder: http://w3.tue.nl/nl/diensten/stu/trainingen/http://w3.tue.nl/nl/diensten/stu/trainingen/

10 Programma semester 2, 2010-2011 Kwartiel 3Kwartiel 4 0A4116 Markten en sociale organisatievormen voor technologische innovatie 0A4133 Markten en sociale organisatievormen voor technologische innovatie (OGO) 2DT023 Lineaire Algebra 2S***3 Statistiek I 15 [14] BOUWTECHNOLOGIE 7W0803 Stedebouw 7R3002 Bouwprocesleer 7S0202 Materiaalkunde 1 7TW077 Bouwatelier voor TIW [14] ENERGIETECHNOLOGIE 4A2503 Signaalanalyse 4A3203 Systeemanalyse 2DW003 Vectorcalculus 4G0262 OGO Energietechnologie 4G0273 OGO Energietechnologie [14] ICT 1BB313 Procesmodelleren 2IP804 Objectgeoriënteerd Programmeren 2ID153 Mens Machine Interactie 0A8044 OGO ICT

11 Concept programma jaar 2, 2011-2012 1e semester2e semester Jaar 2 / Generatie 2010 0AP036MTO - MMBR 0A5 119Technologie & Beleid 0A5216Techniekdynamica & Reflectie op Techniek 0A5 163Technologie & Beleid - OGO 0A5263Techniekdynamica & RoT - OGO 0A6 416Denken en Beslissen 2DT043Kansrekening en Statistiek 2 0A6 463Denken en Beslissen - OGO 1821 [13 ]BOUWTECHNOLOGIE[8]BOUWTECHNOLOGIE 7S4202 Bouwfysisch ontwerpen 2: Scheidingsconstructies 7P0 702 Mechanica 2: Spanningen & Vervormingen 7S4251 Bouwfysisch ontwerpen 2: Oefeningen 7M0 601CAD 7P0602 Mechanica 1: Evenwicht van constructies 7T64 43Duurzaam bouwen 7P0403Constructief ontwerpen 1*****2keuzevakken Bouwtechnologie 7T0703Bouwtechnisch ontwerpen 7M0652CAD: Oefening [12 ]ENERGIETECHNOLOGIE[9]ENERGIETECHNOLOGIE 4B4203Thermodynamica 5DD 073Netwerken A: Netwerkanalyse 5EE604Velden 3B4 703 Fysische transportverschijnselen 5K13*3 Practicum elektrische Energietechniek 4G0 363Het ontwerpen van een CV-ketel 6SE253 Energy: Sources, Carriers & Storage - B [12 ]ICT[9]ICT 2IC056Computersystemen 2ID6 53Hypermediastructuren 2IT056 Logica & Verzamelingenleer / instructie 2IT1 56Automaten en procestheorie

12 Vragen? http://onderwijs.ieis.tue.nl Presentatie (link wordt doorgemaild): http://onderwijs.ieis.tue.nl/nl/is/bachelor-tiw/0/all/presentaties Presentatie (link wordt doorgemaild): http://onderwijs.ieis.tue.nl/nl/is/bachelor-tiw/0/all/presentaties


Download ppt "TIW, jaar 1 BSA propedeuse Extra Maartje van de Ven, Ted Clarkson 28 februari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google