De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

indicator op basis van niveau-indicaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "indicator op basis van niveau-indicaties"— Transcript van de presentatie:

1 indicator op basis van niveau-indicaties
prestatieniveau indicator op basis van niveau-indicaties inleiding berekening prestatieniveau

2 onderdeel van de LeerWinst-methode
prestatieniveau indicator op basis van niveau-indicaties inleiding berekening prestatieniveau onderdeel van de LeerWinst-methode ontwikkeld door De Loos Monitoring

3 presentatie uitgangspunten prestatieniveau uitgangspunten geïllustreerd berekenen prestatieniveau werken met percentielwaarde werken met andere indelingen niveauprofiel weging percentielwaarde correctie prestatieniveau contact

4 uitgangspunt prestatieniveau
ruwe uitkomst het aantal goed beantwoorde items, soms op basis van meerdere deeltoetsen en soms uitgedrukt in een percentage. vaardigheidsniveau of schaalscore ruwe uitkomsten op een toetsdeel komen overeen met een vaardigheidsniveau op een vaardigheidsschaal. Deze omzetting is specifiek voor het toetsdeel. Ook wel schaalscore of standaardscore. Niet alle toetsen kennen een vaardigheidsschaal. Alle toetsen c.q. vaardigheden hebben een toetsspecifieke (vaardigheids-)schaal. niveau-indicatie prestaties (ruwe scores of schaalscores) kunnen worden omgezet naar niveau-indicaties. Mits de toetsagenda wordt gevolgd zijn de niveau-indicaties genormeerd (verdeling van de prestaties binnen een referentiegroep). niveauprofiel grafische weergave van verdeling in percentages over de niveau-indicaties van niveauprofiel naar prestatieniveau omrekenen van de percentages van het niveauprofiel naar één waarde: prestatieniveau

5 uitgangspunten prestatieniveau -> vaardigheidsniveau
norm specifiek voor afnamemoment schaal specifiek voor vaardigheid beperkt bereik schoolloopbaan

6 uitgangspunten prestatieniveau -> niveaus
voorbeeld het groepsoverzicht met schaalwaarde én niveau-indicatie (links) voorbeeld van een uitdraai uit de toetsadministratie (rechts)

7 uitgangspunten prestatieniveau -> niveauprofiel
hieronder voorbeeld van niveauprofiel niveauprofiel 8% 10% 28% 31% 23% 0% 25% 50% 75% 100% voorbeeld A-indicatie B-indicatie C-indicatie D-indicatie E-indicatie niveau beschrijving A-indicatie resultaat komt overeen met de 25% beste resultaten in een landelijke referentiegroep B-indicatie resultaat zit boven het landelijk gemiddelde, maar valt niet in het A-niveau C-indicatie resultaat zit onder het landelijk gemiddelde, maar is beter van de 25% slechtste resultaten in een landelijke steekproef. D-indicatie resultaat komt overeen met de 25% slechtste resultaten, maar is beter dan de 10% slechtste resultaten E-indicatie (uitval) resultaat komt overeen met de 10% slechtste resultaten in een landelijke referentiegroep

8 uitgangspunten prestatieniveau -> prestatieniveau
hieronder voorbeeld van niveauprofiel en bijhorend prestatieniveau

9 uitgangspunten prestatieniveau -> prestatieniveau
hieronder het basisprincipe voor het vaststellen van het prestatieniveau profiel niveau-indicaties +2% +7% +4% -2% 0% 25% 50% 75% 100% resultaat verschil met norm 8% 10% 28% 31% 23%

10 berekenen prestatieniveau
berekeningswijze specifiek voor de indeling van de niveaus (=norm) uitgangspunt is de afwijking van het niveauprofiel ten opzichte van de norm hierna berekening prestatieniveau binnen indeling van het LVS daarna berekening prestatieniveau middels percentielwaarde verfijningen (niveauindeling, weging en correcties)

11 berekenen op basis van verdeling binnen niveauprofiel
per indicatieniveau vaststellen hoeveel het gecumuleerde percentage afwijkt van de gecumuleerde norm: 8% E-indicatie wijkt 2% gunstig af van de norm 10% 18% D/E-indicatie wijkt 7% gunstig af van de norm 25% 46% C/E-indicatie wijkt 4% gunstig af van de norm 50% 77% B/E-indicatie wijk 2% ongunstig af van de norm 75% 100% A/E-indicatie wijkt per definitie 0% af van de norm gecumuleerde afwijkingspercentage is 11%: het niveauprofiel wijkt 11% gunstig af van de norm te berekenen in spreadsheet: (10%-%E) + (25%-(%E..%D)) + (50%-(%E..%C)) + (75%-(%E..%B)) 160% - 4%E – 3%D – 2%C - %B

12 voorbeeld berekening prestatieniveau 11%:
werken met percentielwaarde hoogste prestatieniveau wanneer het niveauprofiel 100% A-indicatie kent, wijkt dit +160% af van de norm: 40% (E->D->C->B->A) + 45% (D->C->B->A) + 50% (C->B->A) + 25% (B->A) + 0% (A) laagste prestatieniveau wanneer het niveauprofiel 100% E-indicatie kent, wijkt dit -240% af van de norm: 100% (A->B->C->D->E) + 75% (B->C->D->E) + 50% (C->D->E) + 15% (D->E) + 0% (E) maximale verschil bedraagt 400% c.q. maximaal 4 niveauwisselingen percentielwaarde is overeenkomstig de gecumuleerde afwijkingspercentage van het niveauprofiel met een indicatie-niveau: E-indicatie kent percentielwaarde -240% D-indicatie kent percentielwaarde -140% C-indicatie kent percentielwaarde -40% B-indicatie kent percentielwaarde +60% A-indicatie kent percentielwaarde +160% voorbeeld berekening prestatieniveau 11%: (8%*-2.4) + (10%*-1.4) + (28%*-0.4) + (31%*+0.6) + (23%*+1.6) = +11%

13 voorbeeld prestatieniveau
hieronder voorbeeld van grafische weergave prestatieniveaus

14 werken met andere indelingen niveauprofiel
De LeerWinst-methode omvat ook: werken met percentielscores eindtoets werken met LOVS-indeling (I tot en met V) werken met uitvalpercentages (E-indicatie) werken met uitvaldreiging (E/D-indicatie) werken met indeling Hoog-Midden-Laag werken met DLE’s

15 weging percentielwaarde
De LeerWinst-methode omvat ook: berekenen van het prestatieniveau bij meerdere toetsresultaten in geval van afwezigheid of niet-afname

16 correctie prestatieniveau
De LeerWinst-methode omvat ook richtlijnen: in geval van doublure bij relevantie van leeftijden bij schoolmutatie bij de berekening LeerWinst

17 contact De Loos Monitoring Rinus de Loos 030-2963248 rinus@deloos.net


Download ppt "indicator op basis van niveau-indicaties"

Verwante presentaties


Ads door Google