De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 inleiding berekening prestatieniveau prestatieniveau indicator op basis van niveau-indicaties inleiding berekening prestatieniveau.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 inleiding berekening prestatieniveau prestatieniveau indicator op basis van niveau-indicaties inleiding berekening prestatieniveau."— Transcript van de presentatie:

1 1 inleiding berekening prestatieniveau prestatieniveau indicator op basis van niveau-indicaties inleiding berekening prestatieniveau

2 2 onderdeel van de LeerWinst-methode ontwikkeld door De Loos Monitoring prestatieniveau indicator op basis van niveau-indicaties inleiding berekening prestatieniveau

3 3 presentatie uitgangspunten prestatieniveau uitgangspunten geïllustreerd berekenen prestatieniveau werken met percentielwaarde werken met andere indelingen niveauprofiel weging percentielwaarde correctie prestatieniveau contact

4 4 inleiding berekening prestatieniveau uitgangspunt prestatieniveau ruwe uitkomst het aantal goed beantwoorde items, soms op basis van meerdere deeltoetsen en soms uitgedrukt in een percentage. vaardigheidsniveau of schaalscore ruwe uitkomsten op een toetsdeel komen overeen met een vaardigheidsniveau op een vaardigheidsschaal. Deze omzetting is specifiek voor het toetsdeel. Ook wel schaalscore of standaardscore. Niet alle toetsen kennen een vaardigheidsschaal. Alle toetsen c.q. vaardigheden hebben een toetsspecifieke (vaardigheids-)schaal. niveau-indicatie prestaties (ruwe scores of schaalscores) kunnen worden omgezet naar niveau-indicaties. Mits de toetsagenda wordt gevolgd zijn de niveau-indicaties genormeerd (verdeling van de prestaties binnen een referentiegroep). niveauprofiel grafische weergave van verdeling in percentages over de niveau-indicaties van niveauprofiel naar prestatieniveau omrekenen van de percentages van het niveauprofiel naar één waarde: prestatieniveau

5 5 inleiding berekening prestatieniveau uitgangspunten prestatieniveau -> vaardigheidsniveau norm specifiek voor afnamemoment schaal specifiek voor vaardigheid beperkt bereik schoolloopbaan

6 6 inleiding berekening prestatieniveau uitgangspunten prestatieniveau -> niveaus voorbeeld het groepsoverzicht met schaalwaarde én niveau-indicatie (links) voorbeeld van een uitdraai uit de toetsadministratie (rechts)

7 7 inleiding berekening prestatieniveau uitgangspunten prestatieniveau -> niveauprofiel hieronder voorbeeld van niveauprofiel niveaubeschrijving A-indicatieresultaat komt overeen met de 25% beste resultaten in een landelijke referentiegroep B-indicatieresultaat zit boven het landelijk gemiddelde, maar valt niet in het A-niveau C-indicatieresultaat zit onder het landelijk gemiddelde, maar is beter van de 25% slechtste resultaten in een landelijke steekproef. D-indicatieresultaat komt overeen met de 25% slechtste resultaten, maar is beter dan de 10% slechtste resultaten E-indicatie (uitval) resultaat komt overeen met de 10% slechtste resultaten in een landelijke referentiegroep niveauprofiel 8% 10% 28% 31% 23% 0% 25% 50% 75% 100% voorbeeld A-indicatie B-indicatie C-indicatie D-indicatie E-indicatie

8 8 inleiding berekening prestatieniveau uitgangspunten prestatieniveau -> prestatieniveau hieronder voorbeeld van niveauprofiel en bijhorend prestatieniveau

9 9 inleiding berekening prestatieniveau uitgangspunten prestatieniveau -> prestatieniveau hieronder het basisprincipe voor het vaststellen van het prestatieniveau profiel niveau-indicaties +2% +7% +4% -2% 0% 25% 50% 75% 100% resultaatverschil met norm 8% 10% 28% 31% 23%

10 10 inleiding berekening prestatieniveau berekenen prestatieniveau berekeningswijze specifiek voor de indeling van de niveaus (=norm) uitgangspunt is de afwijking van het niveauprofiel ten opzichte van de norm hierna berekening prestatieniveau binnen indeling van het LVS daarna berekening prestatieniveau middels percentielwaarde verfijningen (niveauindeling, weging en correcties)

11 11 inleiding berekening prestatieniveau berekenen op basis van verdeling binnen niveauprofiel per indicatieniveau vaststellen hoeveel het gecumuleerde percentage afwijkt van de gecumuleerde norm: 8% E-indicatie wijkt 2% gunstig af van de norm 10% 18% D/E-indicatie wijkt 7% gunstig af van de norm 25% 46% C/E-indicatie wijkt 4% gunstig af van de norm 50% 77% B/E-indicatie wijk 2% ongunstig af van de norm 75% 100% A/E-indicatie wijkt per definitie 0% af van de norm gecumuleerde afwijkingspercentage is 11%: het niveauprofiel wijkt 11% gunstig af van de norm te berekenen in spreadsheet: (10%-%E) + (25%-(%E..%D)) + (50%-(%E..%C)) + (75%-(%E..%B)) 160% - 4%E – 3%D – 2%C - %B

12 12 inleiding berekening prestatieniveau werken met percentielwaarde hoogste prestatieniveau wanneer het niveauprofiel 100% A-indicatie kent, wijkt dit +160% af van de norm: 40% (E->D->C->B->A) + 45% (D->C->B->A) + 50% (C->B->A) + 25% (B->A) + 0% (A) laagste prestatieniveau wanneer het niveauprofiel 100% E-indicatie kent, wijkt dit -240% af van de norm: 100% (A->B->C->D->E) + 75% (B->C->D->E) + 50% (C->D->E) + 15% (D->E) + 0% (E) maximale verschil bedraagt 400% c.q. maximaal 4 niveauwisselingen percentielwaarde is overeenkomstig de gecumuleerde afwijkingspercentage van het niveauprofiel met een indicatie-niveau: E-indicatie kent percentielwaarde -240% D-indicatie kent percentielwaarde -140% C-indicatie kent percentielwaarde -40% B-indicatie kent percentielwaarde +60% A-indicatie kent percentielwaarde +160% voorbeeld berekening prestatieniveau 11%: (8%*-2.4) + (10%*-1.4) + (28%*-0.4) + (31%*+0.6) + (23%*+1.6) = +11%

13 13 inleiding berekening prestatieniveau voorbeeld prestatieniveau hieronder voorbeeld van grafische weergave prestatieniveaus

14 14 inleiding berekening prestatieniveau werken met andere indelingen niveauprofiel De LeerWinst-methode omvat ook: werken met percentielscores eindtoets werken met LOVS-indeling (I tot en met V) werken met uitvalpercentages (E-indicatie) werken met uitvaldreiging (E/D-indicatie) werken met indeling Hoog-Midden-Laag werken met DLE’s

15 15 inleiding berekening prestatieniveau weging percentielwaarde De LeerWinst-methode omvat ook: berekenen van het prestatieniveau bij meerdere toetsresultaten in geval van afwezigheid of niet-afname

16 16 inleiding berekening prestatieniveau correctie prestatieniveau De LeerWinst-methode omvat ook richtlijnen: in geval van doublure bij relevantie van leeftijden bij schoolmutatie bij de berekening LeerWinst

17 17 inleiding berekening prestatieniveau contact  De Loos Monitoring  Rinus de Loos  030-2963248  rinus@deloos.net  www.deloos.net


Download ppt "1 inleiding berekening prestatieniveau prestatieniveau indicator op basis van niveau-indicaties inleiding berekening prestatieniveau."

Verwante presentaties


Ads door Google