De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrouwen, opgenomen in ZNA-ziekenhuizen 08/03/2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrouwen, opgenomen in ZNA-ziekenhuizen 08/03/2007."— Transcript van de presentatie:

1 Vrouwen, opgenomen in ZNA-ziekenhuizen 08/03/2007

2 vrouwen, opgenomen in ZNA 08/03/2007 111 ZNA = toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg Kwaliteitsvol: - aandacht voor de patiënt - uitstekende zorg - … Toegankelijk: - sociaal en rechtvaardig - betaalbaar - … Iedereen heeft recht op kwaliteit

3 vrouwen, opgenomen in ZNA 08/03/2007 112 Het ZiekenhuisNetwerk Antwerpen > 633 chirurgische bedden > 606 bedden inwendige geneeskunde > 97 bedden kindergeneeskunde > 367 bedden geriatrie > 259 bedden revalidatie > 255 bedden en plaatsen psychiatrie > 99 bedden en plaatsen kinderpsychiatrie > 86 bedden in materniteit > 15 bedden intensieve neonatale zorg 2417 bedden

4 vrouwen, opgenomen in ZNA 08/03/2007 113 Het ZiekenhuisNetwerk Antwerpen >3 grotere algemene ziekenhuizen in het noorden, centrum en zuiden van de stad >3 gespecialiseerde ziekenhuizen voor geriatrie en revalidatie >1 psychiatrisch ziekenhuis voor volwassenen >1 kinderziekenhuis >1 psychiatrisch ziekenhuis voor kinderen >1 RVT en 1 PVT

5 vrouwen, opgenomen in ZNA 08/03/2007 114 Het ZiekenhuisNetwerk Antwerpen >in 2006: 120.000 opnamen >meer dan de helft daghospitalisaties >overige 50% “klassieke hospitalisaties”

6 vrouwen, opgenomen in ZNA 08/03/2007 115 Personeel in ZNA MannenVrouwen ZNA15204822 Artsen332171 Lic. tandartsen105 Artsen in opleiding5187 Verpleegkundigen4192197

7 vrouwen, opgenomen in ZNA 08/03/2007 116 Het aantal vrouwen in … >het aantal vrouwen in klassieke hospitalisaties stijgt tussen 2002 en 2006 van 51,7% naar 52,8% >het aantal vrouwen in daghospitalisatie is 52%(= constant) >opnames via Spoedgevallenzorg meer mannen (52%  54%) dan vrouwen (48%  46%) >het aantal vrouwen in psychiatrische ziekenhuisafdelingen: 35%, = constant

8 vrouwen, opgenomen in ZNA 08/03/2007 117 Het aantal vrouwen per nationaliteit >klassieke hospitalisaties >Belgische nationaliteit: 90%  83,5% >Europese nationaliteit: 5%  6,5% >niet-Europese nationaliteit: 5%  10% >Daghospitalisaties >gelijkaardige evolutie >Spoedgevallendienst >Belgische nationaliteit: 76,5% >niet-Europese nationaliteit: 16% >opnames in psychiatrische diensten >Belgische nationaliteit: 98%  95,6% >Europese nationaliteit: 1,5%  2,2% >niet-Europese nationaliteit: 0,5%  2,2%

9 vrouwen, opgenomen in ZNA 08/03/2007 118 Het aantal vrouwen per nationaliteit >Globaal (2002 – 2006) >Belgische nationaliteit: 91,3%  82,5% >Europese nationaliteit: 4,6%  6,5% >niet-Europese nationaliteit: 4,1%  11%

10 vrouwen, opgenomen in ZNA 08/03/2007 119 Aanmeldingspathologie >bij mannelijke patiënten gaat het in …% van de gevallen om hart- en vaatziekten en in 12% van de gevallen om problemen rond het bewegingsstelsel; bij vrouwen stellen we nagenoeg omgekeerde percentages vast. >Zowel bij mannen als bij vrouwen daalt het aantal hospitalisaties omwille van hart- en vaatziekten met bijna 1% per jaar, en neemt het aantal hospitalisaties omwille van aandoeningen aan het bewegingsstel toe

11 vrouwen, opgenomen in ZNA 08/03/2007 1110 Diensten gynaecologie en verloskunde >hoger aandeel vrouwen met een andere culturele achtergrond >dit geldt ook voor diensten in kindergeneeskunde >sommige allochtone groepen: >later inschakelen in zwangerschapsbegeleiding >opvolging met minder regelmaat

12 vrouwen, opgenomen in ZNA 08/03/2007 11 Hoe gaan we met culturele verschillen om? >een toenemende diversiteit in culturele achtergrond van medewerkers >een investering in 10-tal interculturele bemiddelaars >een overeenkomst met de Stedelijke Tolkendienst, waardoor voor 32 minder courante talen ook tolken beschikbaar zijn >vrije raadpleging in sommige diensten, om de drempel te verlagen >toch aandringen op het hebben van een vaste huisarts


Download ppt "Vrouwen, opgenomen in ZNA-ziekenhuizen 08/03/2007."

Verwante presentaties


Ads door Google