De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË EN DE ONTWIKKELING VAN EEN EUROPESE DIGITALE BIBLIOTHEEK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË EN DE ONTWIKKELING VAN EEN EUROPESE DIGITALE BIBLIOTHEEK."— Transcript van de presentatie:

1 DE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË EN DE ONTWIKKELING VAN EEN EUROPESE DIGITALE BIBLIOTHEEK

2 1.HET BEGRIP ‘DIGITALE BIBLIOTHEEK’ Virtuele bibliotheek Library without walls digitale bibliotheek

3 2. De KBR en de digitale bibliotheek 19de eeuwse brochures Virtuele tentoonstellingen CD Béla Bartok DVD Rimbaud De Librije van Bourgondië Historische atlassen Documenten voor het onderwijs in de kunstgeschiedenis EVAMP : 19de eeuwse foto’s Atlas cadastral parcellaire de Belgique (Popp) Ferrariskaarten

4 DE ACTUELE EUROPESE CONTEXT

5 1.HET E-EUROPE ACTIEPLAN Europese Raad van Feira (juni 2000) Actielijn 3d :coördinatie van de digitaliseringspolitiek en programma’s

6 4 april 2001: Lund : vergadering experten Europe has unique and significant wealth in its cultural an scientific heritage. Digitisation of its resources is a vital activity for providing improved access for the citizen and for preserving Europe’s collective cultural heritage. Digitised cultural assets are crucial in sustaining and promoting cultural diversity in a global environment. They are also a key resource for education and vor tourism and media industries

7 Inventarisering van de problemen : –Te fragmentaire benadering –Specifieke standaarden moeten ontwikkeld worden –Eenvoudige toegangsmogelijkheden moeten ontwikkeld worden –Intellectuele eigendom –Noodzaak voor bibliotheken, archieven en musea om samen te werken

8 Actieplan National Representatives Group –Activiteiten geconcentreerd op Kenbaar maken van de national policy profiles Samenwerking en benchmarking Kwaliteitsbevordering Metadata en interoperabiliteit Trainingsprogramma’s Vastleggen van een digital preservation policy MINERVA

9 2. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN (30 september 2005)

10 Aanleiding : brief van zes staatshoofden en regeringsleden die pleiten voor de oprichting van een virtuele Europese bibliotheek om het Europese culturele en wetenschappelijke erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken

11 Drie hoofdaspecten : Digitalisering van analoge verzamelingen met het oog op een grootschaliger gebruik en de toegang voor iedereen Online toegankelijkheid Preservering van de digitale kopie

12 Nadruk op cultureel erfgoed een mededeling over wetenschappelijke informatie volgt in 2006 Realistische benadering : er wordt gewezen op financiële, organisatorische, juridische en technologische belemmeringen en uitdagingen

13 Beloften : Online raadpleging van specialisten en burgers Oprichten van een groep deskundigen Aanbevelingen inzake digitalisering en preservering (2006) Leveren van bijdragen aan relevante initiatieven zoals herziening van bepalingen inzake het auteursrecht (2006), de tenuitvoerlegging van het KP7 RTD, financiering in het ‘Cultuur 2007’- programma, onderzoek in het IST-programma Katalyseren en stimuleren van de activiteiten van de nationale bibliotheken

14 3. HET DYNAMIC ACTION PLAN FOR EU- COORDINATION OF DIGITISATION OF CULTURAL AND SCIENTIFIC CONTENT

15 Voortzetting van de ‘Lund activiteiten’ Vijf actiepunten Gebruikers en inhoud Digitaliseringstechnologieën Inhoudelijke duurzaamheid Digitale preservering Opvolging van het actieplan

16 4. DE ACTIVITEITEN VAN DE CENL (Conference of European National Librarians)

17 THE EUROPEAN Library (TEL) Operationele dienst voor de universele toegang tot de verzamelingen van de Europese nationale bibliotheek Project om als coördinator van de Europese digitale bibliotheek op te treden

18 DE KBR EN DE EUROPESE CONTEXT

19 Vertegenwoordigd in MINERVA via DWTI CENL partner, betrokken bij TEL Partner in een CENL voorstel van project om TEL te verfijnen en de Europese digitale bibliotheek voor te bereiden

20 CENL projectvoorstel Drie actielijnen : 1. Developing the European Library network Negen Europese nationale bibliotheken (waaronder de KBR) worden volwaardig TEL-lid en bieden aldus toegang tot hun collecties

21 2. Multilinguality Probleem waarmee wij in ons drietalig land vertrouwd zijn

22 3. Preparing the European Digital Library !!!!!!!!!

23 DIGITALISERING VAN HET CULTUREEL EN HET WETENSCHAPPELIJK PATRIMONIUM VAN DE FEDERALE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

24 Juni 2002-maart 2003 studie door het Bureau Van Dijk i.v.m. de mogelijkheden om het patrimonium van de FWI’s te digitaliseren - typologie van de verschillende verzamelingen - de doelgroepen - technieken en normen - kostenplaatje

25 30 april 2004 : beslissing van de federale regering concrete uitvoering te geven aan de conclusies en aanbevelingen op basis van het minimumscenario voor 10 jaar

26 Eerste projecten van de KBR -Retrocatalogering van de catalogi van alle documentsoorten -Digitaliseren van de krantencollectie

27 OVERWEGINGEN VOOR EEN KWALITATIEVE DIGITALISERINGS- POLITIEK

28 -Digitaliseren is meer dan het maken van beelden -Respecteren van internationale standaarden -Duidelijke selectiecriteria -De omgevingsfactoren -Metadata -Preservering -Kwalitatieve beschikbaarstelling voor iedereen


Download ppt "DE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË EN DE ONTWIKKELING VAN EEN EUROPESE DIGITALE BIBLIOTHEEK."

Verwante presentaties


Ads door Google