De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Managen van de instroom Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.7.3 en 6.9 dossier aanleggen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Managen van de instroom Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.7.3 en 6.9 dossier aanleggen."— Transcript van de presentatie:

1 managen van de instroom Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.7.3 en 6.9 dossier aanleggen

2 personeelsdossier persoonlijke gegevens inzagerecht manier van bewaren Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.9 de basisgegevens en de bijbehorende bescheiden die van elke medewerker bewaard worden

3 personeelsdossier documenten kaart met basisgegevens sollicitatiebrief en sollicitatieformulier aanstellingsbrief of arbeidsovereenkomst kopieën diploma's en getuigschriften rapportage functioneringsgesprek beoordelingsformulier informatie over gevolgde opleidingen Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.9

4 personeelsdossier documenten persoonlijk ontwikkelplan documenten pensioenfonds en zorgverzekeraar gegevens over ziekteverzuim medische verklaringen verklaring van goed gedrag kopie van het identiteitsbewijs brieven naar aanleiding van promotie Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.9

5 personeelsdossier personeelsinformatiesysteem personeelsregistratie elektronische kaartenbak operationele ondersteuning urenregistratie/salarisadministratie stuurinformatie ziekteverzuimoverzichten, kengetallen met betrekking tot de arbeidsproductiviteit, enzovoort Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.9

6 personeelsdossier personeelsinformatiesysteem Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.9 verkoopspecialist

7 Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.7.3 fiscale verplichtingen gegevens loonheffing identiteit vaststellen eerstedagmelding

8 Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.7.3 fiscale verplichtingen naam en voorletters geboortedatum BSN (Burger Service Nummer) adres, postcode en woonplaats, woonland en regio als hij niet in Nederland woont gegevens loonheffing

9 Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.7.3 fiscale verplichtingen loonbelasting en premie volksverzekeringen premies werknemersverzekeringen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw loonheffing

10 zorgverzekeringswet sociale zekerheid Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.7.3 sociale voorzieningen sociale verzekeringen volksverzekeringen werknemersverzekeringen personeelsdossier

11 Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.7.3 fiscale verplichtingen loonheffingennummer gegevens nieuwe werknemer het burgerservicenummer (BSN) of sofinummer of het personeelsnummer de voorletter(s) eventuele tussenvoegsel(s) de achternaam de geboortedatum datum waarop de werkzaamheden beginnen eerstedagmelding


Download ppt "Managen van de instroom Retailmanagement hoofdstuk 6, paragraaf 6.7.3 en 6.9 dossier aanleggen."

Verwante presentaties


Ads door Google