De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

solliciteren indeling sollicitatiebrief fasen sollicitatiegesprek

Verwante presentaties


Presentatie over: "solliciteren indeling sollicitatiebrief fasen sollicitatiegesprek"— Transcript van de presentatie:

1 solliciteren indeling sollicitatiebrief fasen sollicitatiegesprek
solliciteren naar een leerplek

2 indeling sollicitatiebrief
inhoudelijke indeling technische indeling

3 inhoudelijke indeling sollicitatiebrief
inleiding kern 1 kern 2 slot Belangrijk in een sollicitatiebrief is natuurlijk de inhoud. De inhoud wordt verdeeld over de volgende vier alinea’s: inleiding, kern 1, kern 2 en slot. Alle alinea’s worden van elkaar gescheiden door een witregel. inleiding In de inleiding maak je duidelijk op welke vacature je reageert en waar en wanneer je die vacature bent tegen gekomen. Als je telefonisch contact hebt gehad, dan vermeld je in deze alinea met wie je contact hebt gehad. kern 1 In kern 1 vermeld je waarom je op de vacature reageert. kern 2 In kern 2 probeer je duidelijk te maken waarom je denkt dat jij de geschikte persoon bent voor de functie. slot In het slot kun je aangeven dat je “hoopt binnen een bepaalde periode bericht te

4 technische indeling sollicitatiebrief
afzender plaats en datum geadresseerde referteregel aanhef inhoud afsluiting en ondertekening bijlagen Belangrijk in een sollicitatiebrief is natuurlijk de inhoud. De inhoud wordt verdeeld over de volgende vier alinea’s: inleiding, kern 1, kern 2 en slot. Alle alinea’s worden van elkaar gescheiden door een witregel. inleiding In de inleiding maak je duidelijk op welke vacature je reageert en waar en wanneer je die vacature bent tegen gekomen. Als je telefonisch contact hebt gehad, dan vermeld je in deze alinea met wie je contact hebt gehad. kern 1 In kern 1 vermeld je waarom je op de vacature reageert. kern 2 In kern 2 probeer je duidelijk te maken waarom je denkt dat jij de geschikte persoon bent voor de functie. slot In het slot kun je aangeven dat je “hoopt binnen een bepaalde periode bericht te ontvangen” of “hoopt uitgenodigd te worden voor een gesprek”

5 De afzender is degene die de brief schrijft. De afzender bestaat uit:
J.P.L.M. Smets Clintonstraat 17 5145 PE Waalwijk Waalwijk, 18 september 2009 Moody Blue T.a.v. de heer P. Meester Ambrociusweg 81 5142 AA WAALWIJK Betreft: sollicitatie Geachte Heer Meester, Ik wil reageren op ……………………………………. Omdat ik na het behalen van …………………………….. Ik denk dat ik geschikt ben ………………………… Ik hoop spoedig iets …………………………… Met vriendelijke groet Bijlage: curriculum vitae De afzender is degene die de brief schrijft. De afzender bestaat uit: naam straatnaam + nummer postcode + woonplaats De afzender is degene die de brief schrijft. De afzender bestaat uit: naam straatnaam + nummer postcode + woonplaats De postcode bestaat uit vier cijfers en twee hoofdletters. Tussen de cijfers en de hoofdletters staat 1 spatie. Achter de drie regels worden géén leestekens geplaatst.

6 aandachtspunten: plaatsnaam schrijfwijze leestekens plaats/datum
J.P.L.M. Smets Clintonstraat 17 5145 PE Waalwijk Waalwijk, 18 september 2009 Moody Blue T.a.v. de heer P. Meester Ambrociusweg 81 5142 AA WAALWIJK Betreft: sollicitatie Geachte heer Meester, Ik wil reageren op ……………………………………. Omdat ik na het behalen van …………………………….. Ik denk dat ik geschikt ben ………………………… Ik hoop spoedig iets …………………………… Met vriendelijke groet Bijlage: curriculum vitae plaats/datum aandachtspunten: plaatsnaam schrijfwijze leestekens Aandachtspunten bij het vermelden van plaats en datum zijn: gebruik dezelfde plaatsnaam als bij de afzender gebruikt is, zet achter de plaatsnaam een komma en schrijf daarachter de datum, schrijf de naam van de maand volledig op zonder hoofdletter, dag en jaartal moeten in cijfers geschreven worden (geen komma bij het jaartal gebruiken), plaats ook hier achteraan geen leesteken.

7 Voor de geadresseerde gelden dezelfde regels als voor de afzender
J.P.L.M. Smets Clintonstraat 17 5145 PE Waalwijk Waalwijk, 18 september 2009 Moody Blue T.a.v. de heer P. Meester Ambrociusweg 81 5142 AA WAALWIJK Betreft: sollicitatie Geachte heer Meester, Ik wil reageren op ……………………………………. Omdat ik na het behalen van …………………………….. Ik denk dat ik geschikt ben ………………………… Ik hoop spoedig iets …………………………… Met vriendelijke groet Bijlage: curriculum vitae geadresseerde Voor de geadresseerde gelden dezelfde regels als voor de afzender Voor de geadresseerde gelden dezelfde regels als voor de afzender. Als de geadresseerde een onderneming is en als de naam van de persoon voor wie de brief bestemd is bekend is, dan moet deze naam op de twee­de regel vermeld worden.

8 de referteregel (“Betreft”-regel) begint altijd met Betreft: .....
J.P.L.M. Smets Clintonstraat 17 5145 PE Waalwijk Waalwijk, 18 september 2009 Moody Blue T.a.v. de heer P. Meester Ambrociusweg 81 5142 AA WAALWIJK Betreft: sollicitatie Geachte heer Meester, Ik wil reageren op ……………………………………. Omdat ik na het behalen van …………………………….. Ik denk dat ik geschikt ben ………………………… Ik hoop spoedig iets …………………………… Met vriendelijke groet Bijlage: curriculum vitae referteregel de referteregel (“Betreft”-regel) begint altijd met Betreft: ..... achter “Betreft:” staat kort aangegeven waarover de brief gaat. achter de dubbele punt wordt geen hoofdletter geschreven. achteraan komt geen punt te staan. referteregel De referteregel (“Betreft”-regel) begint altijd met Betreft: ..... Achter “Betreft:” staat kort aangegeven waarover de brief gaat. Achter de dubbele punt wordt geen hoofdletter geschreven. Achteraan komt geen punt te staan.

9 achter de aanhef altijd een komma plaatsen
J.P.L.M. Smets Clintonstraat 17 5145 PE Waalwijk Waalwijk, 18 september 2009 Moody Blue T.a.v. de heer P. Meester Ambrociusweg 81 5142 AA WAALWIJK Betreft: sollicitatie Geachte heer Meester, Ik wil reageren op ……………………………………. Omdat ik na het behalen van …………………………….. Ik denk dat ik geschikt ben ………………………… Ik hoop spoedig iets …………………………… Met vriendelijke groet Bijlage: curriculum vitae aanhef achter de aanhef altijd een komma plaatsen na deze komma volgt er aan het begin van de brief een hoofdletter aanhef In de aanhef staat vaak: Geachte heer, of Geachte mevrouw Jansen, Is niet bekend of de brief aan een man of een vrouw gericht moet worden, dan zijn er twee mogelijkheden: Geachte heer/mevrouw, of Geachte heer, mevrouw, In de aanhef mogen nooit voorletters gebruikt worden. Denk eraan dat achter de aanhef altijd een komma geplaatst wordt. Let op: na deze komma volgt er aan het begin van de brief een hoofdletter.

10 INHOUD inleiding kern 1 kern 2 slot J.P.L.M. Smets Clintonstraat 17
5145 PE Waalwijk Waalwijk, 18 september 2009 Moody Blue T.a.v. de heer P. Meester Ambrociusweg 81 5142 AA WAALWIJK Betreft: sollicitatie Geachte heer Meester, Ik wil reageren op ……………………………………. Omdat ik na het behalen van …………………………….. Ik denk dat ik geschikt ben ………………………… Ik hoop van u spoedig …………………………… Met vriendelijke groet Bijlage: curriculum vitae inleiding kern 1 kern 2 slot INHOUD inhoud De inhoud kent in de meeste gevallen de volgende indeling: inleiding kern 1 kern 2 slot Door middel van witregels maak je deze indeling zichtbaar.

11 AFSLUITING EN ONDERTEKENING
J.P.L.M. Smets Clintonstraat 17 5145 PE Waalwijk Waalwijk, 18 september 2009 Moody Blue T.a.v. de heer P. Meester Ambrociusweg 81 5142 AA WAALWIJK Betreft: sollicitatie Geachte heer Meester, Ik wil reageren op ……………………………………. Omdat ik na het behalen van …………………………….. Ik denk dat ik geschikt ben ………………………… Ik hoop spoedig iets …………………………… Met vriendelijke groet Bijlage: curriculum vitae AFSLUITING EN ONDERTEKENING afsluiting en ondertekening Elke brief kan als volgt afgesloten worden: Met vriendelijke groet, of Hoogachtend, “Met vriendelijke groet” wordt gebruikt als al eerder contact is geweest, terwijl “Hoogachtend” gebruikt wordt bij het eerste contact. Onder de afsluiting wordt de handtekening geplaatst en daaronder de naam, zonder punt erachter. afsluiting handtekening naam

12 BIJLAGE bijlage J.P.L.M. Smets Clintonstraat 17 5145 PE Waalwijk
Waalwijk, 18 september 2009 Moody Blue T.a.v. de heer P. Meester Ambrociusweg 81 5142 AA WAALWIJK Betreft: sollicitatie Geachte heer Meester, Ik wil reageren op ……………………………………. Omdat ik na het behalen van …………………………….. Ik denk dat ik geschikt ben ………………………… Ik hoop spoedig iets …………………………… Met vriendelijke groet Bijlage: curriculum vitae BIJLAGE bijlage(n) Achter de dubbele punt kan het aantal bijlagen vermeld worden (alleen als deze in de brief genoemd zijn) dat mee gestuurd wordt, of wordt aangegeven wat precies mee gestuurd wordt. bijlage

13 Curriculum vitae

14 VOORBEELD afzender plaats/datum geadresseerde referteregel aanhef
J.P.L.M. Smets Clintonstraat 17 5145 PE Waalwijk Waalwijk, 18 september 2009 Moody Blue T.a.v. de heer P. Meester Ambrociusweg 81 5142 AA WAALWIJK Betreft: sollicitatie Geachte heer Meester, Ik wil reageren op ……………………………………. Omdat ik na het behalen van …………………………….. Ik denk dat ik geschikt ben ………………………… Ik hoop van u spoedig …………………………… Met vriendelijke groet Bijlage: curriculum vitae plaats/datum geadresseerde referteregel aanhef inleiding kern 1 kern 2 VOORBEELD slot afsluiting handtekening naam bijlage

15 sollicitatiegesprek selectiegesprek selectie-interview
is een gesprek dat gevoerd wordt tussen twee partijen, waarbij de ene partij, de sollicitant, als doel heeft een baan te krijgen en de andere partij, bijvoorbeeld een winkelier, als doel heeft de meest geschikte kandidaat te selecteren voor een ontstane functie. In plaats van een sollicitatiegesprek wordt meestal gesproken over een selectiegesprek of selectie-interview.

16 fasen sollicitatiegesprek
informatiefase interviewfase afrondingsfase informatiefase In de informatiefase krijg je als sollicitant de gelegenheid om vragen te stellen over zaken die niet in de advertentie vermeld werden. Daarnaast kun je vragen om een aantal zaken nog even te verduidelijken. De winkelier krijgt in deze fase de gelegenheid de sollicitatiebrief en het cv aan de orde te stellen en om te achterhalen hoe de sollicitant denkt over zaken als loon, onregelmatige werktijden, koopavond, werken in het weekend, enzovoort. In deze informatiefase moet het uiteindelijk voor beide partijen duidelijk worden of het zinvol is om met de sollicitatieprocedure door te gaan. interviewfase In de interviewfase is het woord aan de interviewer (leidinggevende). Hij stelt de vragen; de sollicitant moet deze beantwoorden. De interviewer probeert in deze fase er achter te komen met wat voor persoon hij te maken heeft, waarom hij gesolliciteerd heeft en hoe hij zich op het gesprek heeft voorbereid. Door zijn vragen probeert de interviewer duidelijkheid te krijgen over hoe de sollicitant zal gaan functioneren. Tegen het einde van het gesprek krijgt de sollicitant de kans om hierover vragen te stellen. Het maakt helemaal geen verkeerde indruk als de sollicitant de vragen, die hij op papier heeft staan, voor zich heeft liggen. afrondingsfase In de afrondingsfase zal de interviewer het gesprek kort samenvatten en de sollicitant vertellen hoe de procedure verder zal verlopen. Kortom: wanneer zal hij een besluit nemen, hoe zal hij zijn beslissing aan de sollicitant meedelen. Tijdens de afrondingsfase zal hij nooit uitsluitsel geven over het wel of niet krijgen van de baan; de sollicitant zal dus nog enige tijd geduld moeten hebben.

17 bedrijfsinformatie online platform
360inc.nl is een nieuw online platform dat in oktober 2010 is gelanceerd. Voor het onderzoek werden de meest voorkomende termen in vijfduizend vacatures op de website Vacaturekrant.nl geteld en werd honderd mensen naar hun mening daarover gevraagd. Pro-actief kwam in de 5000 vacatureteksten 1208 keer voor. Werkzoekenden hebben behoefte aan informatie over het bedrijf dat nieuw personeel zoekt, stelt Hilde Tholen, initiatiefneemster van 360inc.nl. De nieuwe site biedt die informatie. Hij bundelt de standaard-bedrijfsinformatie en meningen van (oud-)werknemers, sollicitanten en twitterfeeds. 360inc is een platform waarop informatie over werkgevers samenkomt. Overzichtelijke bedrijfsinformatie, twitterfeeds, maar vooral meningen van jou en je (potentiële) collega’s met als doel om samen een helder beeld van werkgevers te cre

18 vragen sollicitatiegesprek
waarom zouden wij je moeten aannemen? wat denk je dat je over vijf jaar doet? wat zijn je sterkste kanten? wat zijn je zwakke kanten? hoe zou je jezelf beschrijven?

19 vragen sollicitatiegesprek
welke onderwerpen uit je opleiding bevielen je het meest? wat weet je van onze winkel? waarom wil je juist bij ons werken? wat wil je over vijf jaar verdienen?

20 jouw presentatie op tijd komen verzorgd uiterlijk gepaste kleding
juiste non-verbale houding jezelf zijn voorbereiding presentatie Heel belangrijk bij een sollicitatie is de indruk die de sollicitant maakt op degene bij wie hij op gesprek moet komen. Hierbij valt te denken aan: op tijd komen Eigenlijk is op tijd komen een gewone fatsoensnorm, maar veel mensen hebben er schijnbaar heel veel moeite mee. Ongeveer tien minuten voor aanvang van het gesprek aanwezig zijn is aan te raden. De sollicitant moet in ieder geval op tijd van huis vertrekken, zodat hij zich niet hoeft te haasten. Gehaast arriveren is niet bevorderlijk voor de zenuwen. een verzorgd uiterlijk Schone handen en nagels en gewassen haren zijn zaken die vanzelfsprekend zijn. Een niet al te opvallende deodorant maakt het geheel compleet. gepaste kleding Men hoeft niet in driedelig kostuum of mantelpakje te verschijnen, maar al te opzichtige kleding in felle kleuren is meestal minder gepast. Zorg er in ieder geval voor dat de kleding die gedragen wordt schoon en netjes is. Aandacht voor de schoenen is ook belangrijk; een beetje schoensmeer doet wonderen. een juiste non-verbale houding De non-verbale houding omvat de hele lichaamshouding en lichaamsbewegingen, waardoor de andere partij (de interviewer) signalen opvangt over hoe de andere partij (de sollicitant) zich voelt, over wat van hem gedacht wordt, enzovoort. Verder horen daar ook signalen en gebaren met hoofd, handen, enzovoort bij. jezelf zijn Het heeft geen zin om jezelf anders voor te doen dan je in werkelijkheid bent. Leidinggevenden in een winkelorganisatie hebben genoeg ervaring om hier vrij vlug doorheen te prikken. voorbereiding Een goede, inhoudelijke voorbereiding blijft van groot belang.

21 top 5 sollicitatieklachten
leeftijdsdiscriminatie (23%) geen reactie op sollicitatiebrief (14,4%) afspraken niet nagekomen (8,1%) geen motivering van afwijzing (6,2%) discriminatie wegens gezondheid (5,1%)

22 gelijke kansen eenduidige procedures vertrouwelijk privacy klachten
sollicitatiecode gelijke kansen eenduidige procedures vertrouwelijk privacy klachten Om dit soort klachten en het eerder genoemde gevoel van afhankelijkheid te voorkomen is door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP) een sollicitatiecode opgesteld. In deze sollicitatiecode wordt een aantal rechten van de sollicitant voorgesteld. Zo heeft elke sollicitant er recht op dat: hij dezelfde kans op een baan krijgt als hij net zo geschikt is als een andere sollicitant, hij geïnformeerd wordt over bijvoorbeeld de functie, de procedure die gevolgd zal worden, enzovoort, vertrouwelijk wordt omgegaan met de informatie die hij geeft, zijn privacy wordt gerespecteerd, hij een klacht kan indienen als hij zich onheus behandeld voelt.

23 fouten tijdens voorbereiding
onvoldoende informatie inwinnen over branche en organisatie sollicitatiegesprek niet voorbereiden niet weten wat de functie inhoudt niet goed duidelijk maken waarom je solliciteert slechte brief en/of cv opstellen

24 fouten bij aan- of binnenkomst
te laat komen roken tijdens het wachten onhandig of onjuist voorstellen niet aankijken bij het voorstellen te amicaal en/of joviaal zijn

25 fouten tijdens het gesprek
nervositeit uitstralen arrogant overkomen te veel irrelevante informatie geven slecht luisteren geen vragen stellen

26 fouten einde van het gesprek
vervolgprocedure niet afspreken niet aanvoelen wanneer het gesprek afgelopen is onhandig of onjuist afscheid nemen vergeten te bedanken voor het gesprek na afloop plotseling amicaal en/of joviaal zijn

27 fouten tijdens periode na het gesprek
te snel of te vaak bellen niet reageren op het gesprek niet vragen naar de reden van afwijzing agressief reageren op een afwijzing tijdens een vervolggesprek dezelfde kleding dragen

28 solliciteren naar een leerplek
inleiding bpv-brief kernen bpv-brief slot bpv-brief

29 solliciteren naar een leerplek inleiding bpv-brief
dat je van je bpv-coördinator te horen hebt gekregen dat je in de periode van …….. tot …….. gedurende … uren bij …….………. je beroepspraktijkvorming mag vervullen dat je deelnemer bent van ROC……… , gevestigd te ………

30 solliciteren naar een leerplek kernen bpv-brief
waarom je in dit leerbedrijf je bpv wilt vervullen (motivatie) waarom je gekozen hebt voor deze branche wat je tijdens de bpv-periode hoopt te leren eventueel welke ervaring je al hebt, iets over jezelf: interesses, inzet, karakter dat je een curriculum vitae toevoegt

31 solliciteren naar een leerplek slot bpv-brief
dat je inmiddels al contact opgenomen hebt met het verzoek om een kennismakingsgesprek of sollicitatiegesprek af te spreken de datum, het tijdstip en de plaats waar het gesprek plaatsvindt dat je hoopt dat het gesprek goed zal verlopen dat je graag tijdens het gesprek afspraken wilt maken over de bpv en wilt motiveren waarom jij een geschikte kandidaat bent.


Download ppt "solliciteren indeling sollicitatiebrief fasen sollicitatiegesprek"

Verwante presentaties


Ads door Google