De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EFRO Doelstelling 2 Eindrapportering. Inhoud Eindrapport: wanneer? Eindrapport: hoe? Eindrapport: wat? Eindrapport: welke kosten en bewijsstukken? Haal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EFRO Doelstelling 2 Eindrapportering. Inhoud Eindrapport: wanneer? Eindrapport: hoe? Eindrapport: wat? Eindrapport: welke kosten en bewijsstukken? Haal."— Transcript van de presentatie:

1 EFRO Doelstelling 2 Eindrapportering

2 Inhoud Eindrapport: wanneer? Eindrapport: hoe? Eindrapport: wat? Eindrapport: welke kosten en bewijsstukken? Haal alles uit uw EFRO project: Begeleidingscomité 3 Controlestructuur Timing controles Behandeling eindrapport door AEE Controle ter plaatse Communicatie Verplichtingen na projecteinde

3 Eindrapport: wanneer? Einddatum project tussen 01/12 en 31/05: –Eén eindrapport: inhoudelijk & financieel –3 of 6 maanden na einddatum Einddatum project tussen 01/06 en 30/11: –Twee eindrapporten: 1 ste rapport => 30/11: financieel (maximaal) en inhoudelijk (minimaal) 2 de rapport => 6 maand na einddatum: finale inhoudelijke rapportering (ev. resterende uitgaven) Afwijkend rapporteringsschema mogelijk

4 Eindrapport: hoe? Indienen eindrapport via applicatie –‘Indienen eindrapport’ in plaats van ‘Indienen voortgangsrapport’ –Extra indicatoren invullen Aanvraagformulier extra onderdeel invullen

5 Extra indicatoren eindrapport: –Behoud en/of creatie jobs –Bijdrage project aan horizontale thema’s zoals duurzame ontwikkeling, leefmilieu, gelijke kansen (kwalitatieve meting) –Inschatting van bijdrage programma aan Vlaamse beleidsdoelstellingen zoals versterken ondernemerschap, verbetering vestigingsaantrekkelijkheid, …(kwalitatieve meting)  nu en op middellange termijn (2 à 3 jaar)  verschillen per prioriteit Eindrapport: wat?

6 Aanvraagformulier betalingen => punt 3

7 Alle resterende projectuitgaven met Factuurdatum: einddatum + 1 maand Betaaldatum: einddatum + 3 maanden ! Werkingsprojecten: prestatie binnen projectperiode ! Verlengingsprojecten: overlappende periode is te vermijden Eindrapport: welke kosten en bewijsstukken?

8 Alle personeelskosten tot einddatum project ! Vakantiegeld (VG) en eindejaarspremie (EP): Pro rata aantal maanden laatste projectjaar Ev. op basis van loonfiche voorgaand jaar Voorbeeld: Einddatum project 31/3/2011 => indiening 3/12 van VG 2010 en 3/12 van EP 2010 Voorbeeld: Einddatum project 31/8/2011 => indiening 8/12 VG 2011 en 8/12 EP 2010 Eindrapport: welke kosten en bewijsstukken?

9 Investeringsprojecten: –Indiening van alle kosten, ook als goedgekeurd bedrag bereikt werd –Eindafrekening –Beslissing goedkeuring eindafrekening (indien van toepassing) –Proces-verbaal voorlopige oplevering (of verklaring goede uitvoering)

10 Haal alles uit uw EFRO project PRINCIPE: uw gemaakte projectkosten ≥ de voorziene projectkosten => u ontvangt de voorziene EFRO-steun volledig ECHTER: als de kosten in een rubriek niet opgevuld zijn, ontvangt u mogelijk niet alle voorziene EFRO-steun OPLOSSING: laatste Begeleidingscomité

11 Haal alles uit uw EFRO project: Begeleidingscomité 3 Doel: optimalisering afsluiting => voorbereiding opmaak eindrapport Aanpassing van goedgekeurde rubriektotalen tot 25% van totale projectkost ! Opgelet: 25% in totaliteit, ten opzichte van de eerste projectdefinitie, niet per BC Timing organisatie BC is belangrijk (niet te vroeg)

12 Haal alles uit uw EFRO project: Begeleidingscomité 3 25%-regel: aanpassing van goedgekeurde rubriektotalen tot 25% van initiële totale projectkost alle rubrieken door Begeleidingscomité 10%-regel blijft mogelijk 10%-regel: heeft betrekking op aanvaarde kosten 10% flexibiliteit op goedgekeurde rubriektotalen niet op rubrieken personeel en overhead & subrubriek grond door dossierbehandelaar

13 Haal alles uit uw EFRO project: Begeleidingscomité 3 Voorbereiding: –Ingediende kosten: kostenlijnenoverzicht –Kosten die u nog hebt liggen (facturen, betalingsbewijzen), te rangschikken per rubriek. TIP: geef dit rechtstreeks in in de EFRO toepassing, zo voorkomt u dubbel werk. –Projectdefinitie: huidige en eerste –Financieel overzicht Alle rubrieken opgevuld Of Verschuiving nodig

14 Controlestructuur Beheersautoriteit (Agentschap Ondernemen) –Controle op stukken: afd. Europa Economie (AEE) –Controle ter plaatse: afd. Inspectie Economie (AIE) Certificeringsautoriteit (CA) (Agentschap Ondernemen) Externe autoriteiten Auditautoriteit (Inspectie van Financiën of externe auditor) Europese Commissie, Belgisch Rekenhof, Europees Rekenhof, OLAF

15 Timing controles Controle op stukken: continu tijdens de projectperiode Controle ter plaatse: bij eindrapport Certificeringsautoriteit (CA): tijdens de projectperiode Externe autoriteiten: tijdens en/of na projectperiode

16 Behandeling eindrapport door AEE 1.Controle op stukken AEE 2.Volledig dossier naar AIE: status ‘Geblokkeerd’ 3. Risicoanalyse AIE => 2 mogelijkheden: –Geen controle ter plaatse =>betaling saldo –Controle ter plaatse: verwerken controleresultaten (ev. via extra rapport aangemaakt door AEE) betaling saldo

17 Behandeling eindrapport door AEE 4. Annulatie niet opgebruikte EFRO-steun door Comité van Toezicht (= decommittering) 5. Aangepaste projectdefinitie 6. Afsluiting project (status ‘Afgesloten’)

18 Controle ter plaatse Kans op controle: +/- 50% Controle ter plaatse: –Bij promotor & ev. copromotor(en) –Steekproef uitgaven: controle van originele bewijsstukken (ook 100%-controles mogelijk) –Visuele projectcontrole –Boekhouding/ DIMONA Controleverslag AIE (max. 6 maanden)

19 Communicatie Uitvoering communicatieplan: correcties mogelijk! Minstens 2 verplichte persacties => eventueel bij afsluiting project Investeringsprojecten: permanente gedenkplaat (EFRO-logo en Europese vlag)

20 Verplichtingen na projecteinde Bewaren van onderliggende bewijsstukken tot 2022 (= maximale termijn) –Originele bewijsstukken –Voor authentiek gewaarmerkte versies op algemeen aanvaarde gegevensdragers (microfiche, e-versie,…) Meewerken aan controles (vnl. door externe autoriteiten) Inhoudelijke rapportering, vooral indicatoren (bereikte doelgroep, realisaties, …)

21 Verplichtingen na projecteinde Melden bestemmingswijziging (verplicht behoud van bestemming: 5 jaar na voltooiing) Opvolging inkomsten investeringsprojecten: –melding van nieuwe inkomstenbronnen (tov. goedkeuring) en dit tot afsluiting programma –melding van aanzienlijke afwijkingen (>10%) tov geraamde inkomsten => aanpassing EFRO-steun mogelijk

22 Wij zijn er om u te helpen Inhoudelijke/financiële vragen: => Contactgegevens via EFRO-toepassing (tabblad Projectorganisatie) : –Projectbegeleider (meestal Contactpunt) –Dossierbehandelaar Technische vragen: u probeert iets te doen in de toepassing en dat lukt niet: efrosupport@vlaanderen.be of 02/553.37.30

23 Vragen?


Download ppt "EFRO Doelstelling 2 Eindrapportering. Inhoud Eindrapport: wanneer? Eindrapport: hoe? Eindrapport: wat? Eindrapport: welke kosten en bewijsstukken? Haal."

Verwante presentaties


Ads door Google