De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energiestromen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energiestromen."— Transcript van de presentatie:

1 Energiestromen

2 Energiebronnen Energiebron: Een voorwerp dat energie bevat en kan afgeven Energie is een grootheid Joule is de eenheid van energie

3 Energiesoorten Chemische energie Stralingsenergie Bewegingsenergie
Elektrische energie Warmte Kernenergie

4 Energieomzettingen (1)
Via een blokschema “In” aan de linkerkant “Uit” aan de rechterkant Energiesoorten aangeven

5 Energieomzettingen (2)
Voorbeeld: Een dynamo op je fiets Elektrische energie Bewegingsenergie Dynamo Warmte

6 Rendement (1) Het percentage van de toegevoerde energie dat omgezet wordt in een gewenste energiesoort.

7 Rendement (2) Voorbeeld: Een dynamo op je fiets Dynamo
Elektrische energie Bewegingsenergie Dynamo Warmte

8 Rendement berekenen (1)
Energie heeft de SI-eenheid Joule kWh wordt ook vaak gebruikt 1,0 kWh = 3,6 ∙ 106 J

9 Rendement berekenen (2)
Om het rendement te berekenen moet je weten wat “nuttig” is Voorbeeld: bij terrasverwarming is warmte nuttig en licht niet

10 Rendement berekenen (3)
Voorbeeld: Een gloeilamp gebruikt 60 J in 1 seconde. Daarvan wordt 57 J omgezet in warmte. stralingsenergie Elektrische energie Gloeilamp Warmte

11 Rendement berekenen (4)

12 Stromen Een gesloten stroomkring wordt gevormd als hetgeen dat stroomt steeds rondgaat Er moet een “pomp” zijn en een energiebron

13 Symbool: I Eenheid: kubieke meter per seconde (m3/s) stroomsterkte Het volume dat in één seconde ergens door een leiding stroomt

14 Stroomsterkte meten 100 ml 00:02 00:03 00:04 00:01 00:00 50 ml 0 ml
Gegevens: t = 4 s en V = 100 ml = 0,100 L Gevraagd: I = ? Oplossing: I = V/t = 0,100 / 4 = 0,25 L/s

15 Serie en parallel Serie Itot = I1 = I2 = … Parallel Itot = I1 + I2 + …
(De stroom wordt niet gesplitst!) Parallel Itot = I1 + I2 + … (De stroom wordt wel gesplitst, deelstromen optellen!)

16 Elektrische stroomsterkte
Geleiders laten elektrische stroom door Isolatoren laten elektrische stroom niet door

17 lading Eenheid: Coulomb (C) Symbool: Q
Een voorwerp is geladen als het een tekort of overschot aan vrije elektronen heeft Twee gelijke ladingen stoten elkaar af, ongelijke ladingen trekken elkaar aan. Vrije elektronen hebben een negatieve lading.

18 Symbool: I Eenheid: Ampère (A) stroomsterkte Het aantal Coulomb lading dat een punt in de stroomkring per seconde passeert Stroomsterkte is een maat voor het aantal vrije elektronen dat ergens voorbijkomt. Deze vrije elektronen vervoeren de elektrische energie.

19 Serie en parallel Serie Itot = I1 = I2 = … Parallel Itot = I1 + I2 + …
(De stroom wordt niet gesplitst!) Parallel Itot = I1 + I2 + … (De stroom wordt wel gesplitst, deelstromen optellen!)

20 Elektrische schakelingen (1)
Lampje Open schakelaar Gesloten schakelaar Voedingsbron

21 Elektrische schakelingen (2)
Voorbeeld: 2 lampjes staan in serie aangesloten op een voedingsbron =

22 Elektrische schakelingen (3)
Voorbeeld: 2 lampjes staan parallel aangesloten op een voedingsbron =


Download ppt "Energiestromen."

Verwante presentaties


Ads door Google