De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Where innovation starts Interne stage voorlichting André Duif, 2 oktober 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Where innovation starts Interne stage voorlichting André Duif, 2 oktober 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Where innovation starts Interne stage voorlichting André Duif, 2 oktober 2008

2 2 Interne stage Eigenlijk bachelor eindproject Omvang 14 ects Vervolg op het tweedejaars practicum In één van de onderzoeksgroepen van TN Koppeling onderwijs-onderzoek Voor het eerst meedraaien in wetenschappelijk onderzoek Soms theoretisch, meestal experimenteel

3 3 Onderzoek bij TN Valt binnen een aantal hoofdstromingen (specialisatierichtingen): Functional (nano) materials / Nano engineering Plasma Physics and Radiation Technology Physics of Transports in Fluids Physical Instrumentation / Medical Physics Polymers and composites (samen met ST) Broadband Telecommunication Technologies (samen met E) Binnen de specialisaties vallen meerdere groepen Sommige groepen vallen binnen meerdere specialisaties

4 4 Functional (Nano-) Materials + Nano engineering track coördinator: prof.dr.ir. Henk Swagten Physics of Nanostructures (Koopmans/Swagten) (FNA: fysica van nanostructuren) Photonics and Semiconductor Nanophysics (Koenraad/Fiore) (PSN: fotonica en halfgeleider nanofysica) Molecular Materials and Nanosystems (Janssen) (M2N: moleculaire materialen en nanosystemen) Theoretical and Polymer Physics (Michels) (PFY: polymeerfysica)

5 5 Plasma Physics and Radiation Technology track coördinator: prof.dr.ir. prof.dr.ir.Richard v.d. Sanden Plasma and Materials Processing (v.d. Sanden) (PMP: Plasma and materials processing) Coherence and Quantum Technology (van Leeuwen) (CQT: Cohenrentie en quantum technologie) Elementary Processes in Gas Discharges (Kroesen) (EPG: Elementaire processen in gasontladingen)

6 6 Physics of Transports in Fluids track coördinator: prof.dr.ir. GertJan van Heijst Mesoscopic Transport Phenomena (Darhuber) (MTP: Mesoscopische transportverschijnselen) Turbulence and Vortex Dynamics (v. Heijst) (WDY:Werveldynamica) Low Temperature Physics (de Waele/Zeegers) (LTE: Lage temperaturen)

7 7 Physical Instrumentation / Medical Physics track coördinator: prof.dr.ir. Klaas Kopinga Transport in Permeable Media (Kopinga/Wijn) (TPM: transport in permeabele media) Molecular Biosensors for Medical Diagnostics (Prins/van IJzendoorn) (MBx: Moleculaire biosensoren en medische diagnostiek)

8 8 Polymers and Composites track coördinator: prof.dr. Thijs Michels Theoretical and Polymer Physics (Michels) (PFY: polymeerfysica)

9 9 Broadband Telecommunication Technologies track coördinator: prof.dr. Paul Koenraad Photonics and Semiconductor Nanophysics (Koenraad/Fiore) (PSN: fotonica en halfgeleider nanofysica)

10 10 Tijdbesteding Totaal 14 ects Dus 14 x 28 uur = 392 uur tijdbesteding 392 uur = 49 hele werkdagen Tijdbesteding in overleg met de begeleider (min. 4 dd/week) Ca. 2/3 ‘experimenteren’ Ca. 1/3 uitwerken/verslag schrijven

11 11 Organisatie en regels 2de-jaars practicum moet zijn afgerond Eindverantwoordelijk is een docent (HL/UHD/UD) van TN Dagelijkse begeleiding doorgaans bij AIO’s Voor begin stageformulier invullen bij studentenadmininstratie Copie hiervan blijft bij S.A., orgineel gaat mee Na afloop ondertekend stageformulier naar S.A. Kopie van het verslag inleveren bij S.A. STOOR-enquete invullen op internet Daarna wordt het cijfer ingevoerd

12 12 Info Via bezoeken aan de groepen (organisatie mw. Sonja Feiner) Webpagina’s van de groepen Vandaag en morgen (stage-info) Onderwijswebsite Studentenadministratie STOOR


Download ppt "Where innovation starts Interne stage voorlichting André Duif, 2 oktober 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google