De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst van de Vereniging voor Mededingingsrecht Aad Kleijweg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst van de Vereniging voor Mededingingsrecht Aad Kleijweg"— Transcript van de presentatie:

1 Concentraties in geconcentreerde markten; een toelichting vanuit de NMa-praktijk
Bijeenkomst van de Vereniging voor Mededingingsrecht Aad Kleijweg 21 november 2007

2 Inhoud Wat ga ik doen? Intuïtief concurrentieproblemen omschrijven
Effecten op de markt (concentratietoezicht) De praktijk met focus op de beeldbepalende beslispunten

3 Marktvorm en “prijs” range van “prijzen” Volledig Vrije Mededinging
markt X Monopolie individuele ondernemingen op eigen kracht, via een kartel, via concentraties

4 Intuïtief: iets kunnen op een markt
Wanneer wordt een onderneming niet gedisciplineerd? Als die onderneming marktmacht heeft, althans boven een bepaalde grens Vaak als Het marktaandeel van een onderneming hoog is De markt geconcentreerd is en toetredingsbarrières hoog zijn Maar … het kan toch anders zijn (bijv. vliegtuigindustrie)

5 Intuïtief: toch niets kunnen
Je bent groot en je hebt het toch niet voor het zeggen. (Snelle) toetreding nieuwe ondernemingen Simpele capaciteitsuitbreiding bij bestaande ondernemingen Afnemersmacht (bijv. supermarkten, maar ook zorgkantoren) Tijdelijkheid (vraaguitval / dynamische setting)

6 Effecten op de markt Centraal: het draait om effecten op de markt (als gevolg van de concentratie) In feite om “het ontstaan van extra marktmacht” die de concurrentie op de markt “inperkt” Is er geen marktmacht, dan geen afbakening markt nodig Kun je teveel marktmacht direct aantonen, dan ook klaar Echter: directe meting in de praktijk nogal eens lastig Vandaar (meestal): eerst marktafbakening en daarna aannemelijk maken waarom er een effect op de markt is

7 Effecten op de markt (Toch nog) enige noties
Relevante markt: meer een stuk gereedschap Bepaling relevante markt is “digitaal” Directe meting/vaststelling van de concurrentiële situatie is slechts één stap, maar dit geldt ook als de marktafbakening de facto de enige essentiële stap is

8 Dumeco - Slachthuis Groenloo
Besluit 7/2/06 (1ste fase); slachterijen Belangrijkste markt: inkoop van slachtvarkens voor de slacht Belangrijkste onderzoekspunt: de relevante geografische markt O.a. regressiemodel mbt export naar Duitsland: bij toename prijsverschil is er een toename van de export Kleine vs. grote relevante geografische markt

9 KPN - Tiscali Besluit 23/5/07 (2de fase); telecombedrijven
Belangrijkste markten: retailmarkt voor breedbandinternettoegang en wholesalemarkt voor lage kwaliteit breedbandtoegang; heel Nederland Twee belangrijke infrastructuren: netwerk KPN en de kabel Geneste structuur met quasi-infrastructuuraanbieders (toelichting geven)

10 KPN - Tiscali Belangrijkste bevindingen
Retailmarkt breedbandinternettoegang: positie Tiscali niet dermate groot of bijzonder dat Tele2, Orange en de kabelaars onvoldoende tegenwicht aan KPN zouden kunnen bieden Geen aanwijzingen voor wegvallen mogelijkheid van vraagbundeling van netwerkeigenaren Lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang: Tiscali verdwijnt, maar de belangrijkste concurrenten van KPN op de retailmarkt zijn niet afhankelijk van deze dienst van Tiscali

11 Connexxion - GVU Besluit 19/12/06 (1ste fase); openbaar vervoer
Belangrijkste markt: allerlei mogelijke openbaar vervoermarkten; minimaal Nederland Centrale vraag: blijven er voldoende speler over die daadwerkelijk in staat zijn op concessies te bieden? Antwoord is ja: - op basis analyse biedmarktgegevens geen uittreding of onoverkomelijke achterstand belangrijkste concurrenten door beoogde overname

12 Cosun - CSM Besluit 20/4/07 (2de fase); suikerproducenten
Belangrijkste markten: productie en verkoop van suiker, onderverdeeld in industriesuiker en consumptiesuiker De hamvraag: is geografische markt ruimer dan Nederland? (dit alles mede in het kader van de nieuwe Gemeenschappelijke Marktordening Suiker, kortweg GMO Suiker) Antwoord: ja

13 Cosun - CSM Markt voor industriesuiker: - op gang komende import en export (verdubbeling 2004/06) - inlevering groot deel quota door bepaalde landen - oriëntatie afnemers wordt internationaler - transportkosten beperkt Markt voor consumptiesuiker - er is export en import; hoeveelheden nog beperkt - bij deficit zal export ontstaan - ook hier oriënteren afnemers zich breed - transportkosten beperkter dan bij industriesuiker

14 Bloemenveiling Aalsmeer - Flora Holland
Besluit 21/8/07 (2de fase); bloemenveilingen Belangrijkste markt: het vermarkten van sierteeltproducten Het cruciale punt: alleen via veiling (klokverkoop, bemiddeling, basistarief) of ook via het AVA-kanaal (afzet via andere kanalen, dwz buiten de veiling om) Antwoord gezocht via een onderzoek onder circa 1500 telers en circa 500 kopers

15 Bloemenveiling Aalsmeer - Flora Holland
Te beantwoorden vraag: critical loss < actual loss Uitkomst: bij 5% stijging veilingprovisie verdwijnt - 10,8% van de omzet van de telers, en - 13,8% van de omzet van de kopers (conservatieve schattingen) Effect tweezijdige markt

16 Tot slot Het effect van een voorgenomen concentratie vaststellen blijft lastig, alleen al door het vooruit moeten kijken Focus op de belangrijke elementen nodig Dit kan de marktafbakening zijn, maar soms is directe meting van het effect - indien mogelijk - te prefereren


Download ppt "Bijeenkomst van de Vereniging voor Mededingingsrecht Aad Kleijweg"

Verwante presentaties


Ads door Google