De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interculturele competentiewijzer Joke Simons Lessius Mechelen FLAMENCO, 15 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interculturele competentiewijzer Joke Simons Lessius Mechelen FLAMENCO, 15 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Interculturele competentiewijzer Joke Simons Lessius Mechelen FLAMENCO, 15 mei 2012

2 Doelstelling Wat is interculturele competentie en hoe kan deze competentie gemeten worden? Onze aanpak – Uitgebreide literatuurstudie –Onderzoek in 2 professionele settings Bedrijfsleven Onderwijs –Ontwikkeling van een instrument –Toetsing van ons instrument

3 Metaforen

4 Onderwijs en bedrijf bevraagd Bedrijf Studie 1Studie 2Studie 3 Management AssistantsAlumni Office ManagementHRM in bedrijven InterviewsSurveyinterviews Onderwijs Studie 1Studie 2Studie 3 Percentage van leerkrachten met verschillende etnisch- culturele achtergronden in het lager onderwijs Alumni Lerarenopleiding: kleuter onderwijs en lager onderwijs Docenten Office Management en Lerarenopleiding Pen-en-papier surveyDigitale surveyinterviews

5 Bedrijf –Verschillen in cultuur of interculturele competentie = buitenlandse zakenactiviteiten –Interculturele competentie is een meerwaarde >< moeilijkheden om het concept te definiëren  nood aan IC maar precieze invulling is veelal een vraagteken –Internationale bedrijven zijn er al van overtuigd dat ze de nodige IC hebben

6 Onderwijs Werkveld –Erkennen het belang van interculturele competentie  2/3 besteedt er aandacht aan in klas –60% ervaart moeilijkheden  heeft nood aan concreet materiaal, concrete tips Docenten –IC is geen topprioriteit  Eerder negatieve invulling –Missen zelf nodige IC om IC te ontwikkelen bij studenten –Belang van IC bij de stage-evaluatie Maar geen concrete meetcriteria

7 Nood aan instrument Onze aanpak bij ontwikkeling 1. Screening van bestaande instrumenten 2. Ontwikkeling van instrument 3. Toetsing en validering van instrument

8 Screening bestaande instrumenten Hoe? –Literatuurstudie –Screening van het internet Vaststelling – Anglo-saksische context – Expats en buitenlandse ervaring –Groot prijskaartje (aankoop, training)

9 Ontwikkeling instrument Onze accenten – Brede scan – Interculturaliteit in buitenland maar ook thuis – Nadruk ligt op leerproces Instrument – 9 componenten – 3 niveaus – Score op elke dimensie – Geen globale score

10 zelfkennisflexibiliteitveerkracht Ontvankelijk -heid Kennisver- werving Relationele competentie Communica- tieve vaardigheid Conflicthante rings- capaciteit Vaardigheid tot multipers- pectiviteit

11 PWO ICWijzer

12 BeginnersBasisGevorderd Totaal Zelfkennis Flexibiliteit Veerkracht Ontvankelijkheid Kennisverwerving Relationele competentie Communicatieve vaardigheid Conflicthanteringsva ardigheid 1300 Multiperspectiviteit

13 Toekomstplannen Instrumentontwikkeling - Optimaliseren van instrument - Verfijnen van feedbackmatrix - Uitbouwen van begeleidingsaanbod Onderzoek - Screening - Effectmeting Studentniveau Opleidingsniveau


Download ppt "Interculturele competentiewijzer Joke Simons Lessius Mechelen FLAMENCO, 15 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google