De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interculturele competentiewijzer Joke Simons Lessius Mechelen FLAMENCO, 15 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interculturele competentiewijzer Joke Simons Lessius Mechelen FLAMENCO, 15 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Interculturele competentiewijzer Joke Simons Lessius Mechelen FLAMENCO, 15 mei 2012

2 Doelstelling Wat is interculturele competentie en hoe kan deze competentie gemeten worden? Onze aanpak – Uitgebreide literatuurstudie –Onderzoek in 2 professionele settings Bedrijfsleven Onderwijs –Ontwikkeling van een instrument –Toetsing van ons instrument

3 Metaforen

4 Onderwijs en bedrijf bevraagd Bedrijf Studie 1Studie 2Studie 3 Management AssistantsAlumni Office ManagementHRM in bedrijven InterviewsSurveyinterviews Onderwijs Studie 1Studie 2Studie 3 Percentage van leerkrachten met verschillende etnisch- culturele achtergronden in het lager onderwijs Alumni Lerarenopleiding: kleuter onderwijs en lager onderwijs Docenten Office Management en Lerarenopleiding Pen-en-papier surveyDigitale surveyinterviews

5 Bedrijf –Verschillen in cultuur of interculturele competentie = buitenlandse zakenactiviteiten –Interculturele competentie is een meerwaarde >< moeilijkheden om het concept te definiëren  nood aan IC maar precieze invulling is veelal een vraagteken –Internationale bedrijven zijn er al van overtuigd dat ze de nodige IC hebben

6 Onderwijs Werkveld –Erkennen het belang van interculturele competentie  2/3 besteedt er aandacht aan in klas –60% ervaart moeilijkheden  heeft nood aan concreet materiaal, concrete tips Docenten –IC is geen topprioriteit  Eerder negatieve invulling –Missen zelf nodige IC om IC te ontwikkelen bij studenten –Belang van IC bij de stage-evaluatie Maar geen concrete meetcriteria

7 Nood aan instrument Onze aanpak bij ontwikkeling 1. Screening van bestaande instrumenten 2. Ontwikkeling van instrument 3. Toetsing en validering van instrument

8 Screening bestaande instrumenten Hoe? –Literatuurstudie –Screening van het internet Vaststelling – Anglo-saksische context – Expats en buitenlandse ervaring –Groot prijskaartje (aankoop, training)

9 Ontwikkeling instrument Onze accenten – Brede scan – Interculturaliteit in buitenland maar ook thuis – Nadruk ligt op leerproces Instrument – 9 componenten – 3 niveaus – Score op elke dimensie – Geen globale score

10 zelfkennisflexibiliteitveerkracht Ontvankelijk -heid Kennisver- werving Relationele competentie Communica- tieve vaardigheid Conflicthante rings- capaciteit Vaardigheid tot multipers- pectiviteit

11 PWO ICWijzer

12 BeginnersBasisGevorderd Totaal Zelfkennis 247 13 Flexibiliteit 643 13 Veerkracht 1111 13 Ontvankelijkheid 661 13 Kennisverwerving 544 13 Relationele competentie 670 13 Communicatieve vaardigheid 643 13 Conflicthanteringsva ardigheid 1300 Multiperspectiviteit 265 13

13 Toekomstplannen Instrumentontwikkeling - Optimaliseren van instrument - Verfijnen van feedbackmatrix - Uitbouwen van begeleidingsaanbod Onderzoek - Screening - Effectmeting Studentniveau Opleidingsniveau


Download ppt "Interculturele competentiewijzer Joke Simons Lessius Mechelen FLAMENCO, 15 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google