De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

C ONDUCTOMETRIE Door: Joey Geijs. I NLEIDING Wat is conductometrie? Geschiedenis Geleiding in oplossingen Factoren die de conductiviteit beïnvloeden Apparatuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "C ONDUCTOMETRIE Door: Joey Geijs. I NLEIDING Wat is conductometrie? Geschiedenis Geleiding in oplossingen Factoren die de conductiviteit beïnvloeden Apparatuur."— Transcript van de presentatie:

1 C ONDUCTOMETRIE Door: Joey Geijs

2 I NLEIDING Wat is conductometrie? Geschiedenis Geleiding in oplossingen Factoren die de conductiviteit beïnvloeden Apparatuur Elektrode Conductometer Principe Wet van Ohm Conductometrische titraties Samenvatting Vragen

3 W AT IS CONDUCTOMETRIE Geleidbaarheidsmeting Elektrochemische analysemethode / elektroanalyse Het gemak waarmee elektrische stroom door een oplossing word geleid wordt Geleidbaarheid van ALLE ionen

4 G ESCHIEDENIS Geruime tijd na de ontdekking van de wet van Ohm à 1821 Uitvinder onbekend Vroegere eenheid was: Eenheid van nu is: Siemens “S”

5 G ELEIDING IN OPLOSSINGEN Meest gebruik met vloeistoffen, omdat er geen elektronen verplaatst worden. Ladingstransport met ionen. In organische oplosmiddelen is in de regel niet goed genoeg oplosbaar.

6 F ACTOREN DIE DE CONDUCTIVITEIT BEÏNVLOEDEN Concentratie Bijvoorbeeld: Meer natrium-ionen (hogere concentratie), hoger ladings transport. Verband: 2x zo hoge concentratie, 2x zo grote geleidbaarheid. Soort ion Verplaatsen van ionen door een oplossing kost moeite Kleine ionen verplaatsen zich makkelijker als grote ionen Effectieve (gehydrateerde) ionstraal Temperatuur Viscositeit (stroperigheid) sterke belemmering Hogere tempratuur, daalt de viscositeit, geleidbaarheid stijgt. Aard van het oplosmiddel Bepaalt de viscositeit van een oplossing. Bijvoorbeeld: Toevoegen van glyserine vermindert de geleidsbaarheid Toevoegen van methanol vermeerdert de geleidsbaarhied. Apparatuur/analist Fouten van de analist of van de apparatuur beinvloed ook de waarden.

7 I NVLOED VAN DE TEMPRATUUR EN DE CONCENTRATIE VAN IONEN IN EEN OPLOSSING

8 A PPARATUUR : E LEKTRODE Om de weerstand zo laag mogelijk te houden wordt gebruik gemaakt van een: Platina-elektrode Gecoat met platinazwart Om te bewaren wordt het gezet in 1mol/l HCl 1mol/l KCl Mag geen weerstand tussen de draad en de oplossing zijn (zo laag mogelijk) Bij de elektrode mag er geen elektroyse plaatsvinden Daarom maken we gebruik van: Wisselspanning

9 A PPARATUUR : C ONDUCTOMETER Met een conductometer kan de geleidsbaarheid aflezen in Ω−1 Gevoeligheid is instelbaar, zodat je kleine en grote waarden kan meten. Bijvoorbeeld 0,20x10-6 tot 1,00 Ω−1

10 A PPARATUUR : P RINCIPE VAN DE METING Weerstand meten met de brug van Wheatstone Gebaseerd op als R1 en R2 gelijk is aan de verhouding tussen Rx en R3 er geen spanning wordt gemeten d.m.v. een voltmeter. Door bijv. R3 variabel te maken door door toepassing van een schuifweerstand kan de ombekende worden bepaald. Als de schuifweerstand is ingesteld, zodat er geen spanning meer wordt gemeten. Kan de ombekende worden uitgerekend d.m.v. Rx = R3 (R1 / R2)

11 W ET VAN O HM De stroomsterkte door een geleider is recht evenredig met het potentiaalverschil tussen de uiteinden. Eenheden: U in V (volt) I in A (ampère) Rin Ω (ohm) -

12 C ONDUCTOMETRISCHE TITRATIES Conductometrische titraties: Zuur en een Base Stof toevoegen totdat de weerstand (R) omlaag “schiet” Omrekenen naar geleidbaarheid (S) S=1/R Geleidbaarheid en (m)mol tegen elkaar uitzetten

13 S AMENVATTING Ik heb jullie verteld over: Wat conductometrie inhoud Stukje geschiedenis Geleiding in (vloei)stoffen 5 factoren die conductometrie kunnen beinvloeden Over de apparatuur: Elektrode Conductometer Principe van de meting De wet van Ohm Conductometrische titraties

14 Z IJN ER NOG VRAGEN ?


Download ppt "C ONDUCTOMETRIE Door: Joey Geijs. I NLEIDING Wat is conductometrie? Geschiedenis Geleiding in oplossingen Factoren die de conductiviteit beïnvloeden Apparatuur."

Verwante presentaties


Ads door Google