De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hemoglobine A 1c Inge Thoelen Imeldaziekenhuis Bonheiden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hemoglobine A 1c Inge Thoelen Imeldaziekenhuis Bonheiden."— Transcript van de presentatie:

1 Hemoglobine A 1c Inge Thoelen Imeldaziekenhuis Bonheiden

2

3 Historiek 1955: glycohemoglobine voor het eerst aangetoond als snelle Hb component op elektroforese

4 Historiek

5 Wat is HbA 1c ? Niet-enzymatische glyceringsreactie : irreversibele binding van glucose aan het N-terminale valine van de  -keten

6 Glycohemoglobine varianten Hemoglobine (Hb) HbA (  2  2 ) HbF (  2  2 ) HbA2 (  2  2 ) (0,5% van Hb) (2,5% van Hb)(97% van Hb) HbA 1 (6% van HbA) HbA 0 (94% van HbA) HbA 1c (5% van HbA) HbA 1b (0,4% van HbA) HbA 1a (0,4% van HbA) HbA 1a2 (0,2% van HbA) HbA 1a1 (0,2% van HbA)

7 Klinische betekenis [HbA 1c ]  gemiddelde glycemie tijdens de voorbije 120 dagen (=gemiddelde levensduur RBC) Lineair verband tussen HbA 1c en gemiddelde glucosespiegel:  1% HbA 1c   35 mg/dl plasma glucose Niet beïnvloed door recente inspanning of voedselinname 95% BI Reference range

8 Diabetes Mellitus Gekarakteriseerd door hyperglycemie Classificatie in verschillende types:  Type 1 diabetes (5-10%) : absolute insuline deficiëntie  Type 2 diabetes (>80%) : variabele graad van insuline deficiëntie en resistentie  Andere specifieke types (overige) : genetische defecten bèta-cel functie, genetische defecten insuline en de insuline- receptor, ziekten van de exocriene pancreas, endocrinopathies, virale infecties, drug-induced, …  Zwangerschapsdiabetes

9 Prospectieve studies DCCT: Diabetes Control and Complications Trial UKPDS: UK Prospective Diabetes Study The Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) is a randomized, controlled clinical trial designed to assess the relationship between glycemic control and the development, progression, or amelioration of early vascular complications in persons with insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM). [Diabetes. 1986 May;35(5):530-45.] UK prospective study of therapies of maturity-onset diabetes. I. Effect of diet, sulphonylurea, insulin or biguanide therapy on fasting plasma glucose and body weight over one year. [Diabetologia. 1983 Jun;24(6):404-11.]

10 Prospectieve studies Belangrijkste resultaten DCCT (1983-1993, USA + Canada) UKPDS (1977-1997, Groot-Brittannië + Schotland) Intensieve behandeling door verlagen bloed glucose reduceert het risico op retinopathie met 76%, op nefropathie met 50% en op neuropathie met 60%. Intensieve bloed glucose controle reduceert het risico op retinopathie met een kwart en op nefropathie met een derde. Betere bloeddruk controle reduceert het risico op macrovasculaire complicaties met meer dan een derde.

11 Prospectieve studies Intensieve therapie DCCT Cave hypoglycemie!! Multipele insuline-inspuitingen dagelijks (4x) of insuline-pompje Frequente dagelijkse zelf-monitoring bloed glucose (>4x) Insuline dosis-aanpassingen naargelang voeding en activiteit Schema voor dieet en activiteit Maandelijkse consultatie arts

12 Prospectieve studies HbA 1c : verband met de gemiddelde diabetesregeling werd bevestigd HbA 1c : belangrijke voorspeller van diabetescomplicaties - Streven naar een gemiddelde HbA 1c -waarde < 7 - [Intensivering therapie als HbA 1c -waarde > 8!] Aanbevelingen American Diabetes Association (ADA):

13 Klinisch nut HbA 1c Evaluatie glycemieregeling individuele patiënt: (minimum twee metingen per jaar) Evaluatie glycemieregeling groep patiënten: vergelijkende studies (bijv. IKED) Evaluatie van het risico op diabetescomplicaties Belangrijke parameter inzake de noodzaak voor therapie-aanpassingen Diagnostiek van diabetes: nog niet opgenomen in de huidige diagnostische richtlijnen (hoge specificiteit - lage gevoeligheid; gebrek aan internationale standaardisatie)

14 Bepalingsmethoden HbA 1c Meer dan 20 verschillende bepalingsmethoden voor HbA 1c, gebaseerd op verschillen in lading of structuur Ongeacht de methode wordt het resultaat uitgedrukt als percentage van totaal Hb Volgens internationaal ringonderzoek in 2002 worden volgende scheikundige principes het meest gehanteerd:  verschil in iso-elektrisch punt: ionenuitwisselings- chromatografie of HPLC (66%)  specifiek antilichaam: immunochemische methoden (29%)  elektroforese, affiniteitschromatografie (5%)

15 High Performance Liquid Chromatography (HPLC) HA-8140HA-8160 Menarini Diagnostics

16 High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

17 Chromatogram printouts HA-8140HA-8160

18 1.Labiele fractie 2. Gecarbamyleerd hemoglobine 3. Geacetyleerd hemoglobine Interferenties met de HbA 1c -bepaling Glucose + HbSchiffse baseHbA 1c sneltraag labiel - onderhevig aan acute veranderingen in [glucose] - geeft vals verhoogde resultaten Ureum Ammonium + Cyanaat - geeft vals verhoogde resultaten Isocyanaat + Hb Carbamyl-Hb - goede nierfunctie: ± 0.3% carbamyl-Hb - slechte nierfunctie (diabeten!): tot 3% carbamyl-Hb Bij chronisch gebruik van hoge dosissen salicylaten (Aspirine ® ) kan acetyl-Hb gevormd worden hetgeen een positieve interferentie tot gevolg kan hebben.

19 Interferenties met de HbA 1c -bepaling 4. Hemoglobine-varianten 5. Foetaal hemoglobine (HbF) - T.g.v. migratie en gemengde huwelijken: stijgend aantal hemoglobinopathieën in België - Meestal heterozygoten met fenotype HbAS, soms ook AC, AD, … - HbA 1c in dergelijk geval berekenen als percentage van totaal HbA en niet van totaal Hb, anders vals verlaagde waarden - In normale omstandigheden bedraagt HbF slechts ± 0.5% van totaal Hb en is zijn invloed op de HbA 1c bepaling te verwaarlozen - In bepaalde omstandigheden (kinderen jonger dan 6 maanden, ‘hereditary persistence of fetal hemoglobin’, beta-thalassemie, sikkelcelanemie, …) is het HbF-gehalte veel hoger en bijgevolg oorzaak van vals verlaagde HbA 1c - waarden

20 Interferenties met de HbA 1c -bepaling 6. Overige: HbA 1c -gehalte afhankelijk van de levensduur van de RBC!! - Hemolytische anemie, HbSS, HbSC, …: levensduur RBC : daling HbA 1c - Aanzienlijk bloedverlies: reticulocyten : daling HbA 1c - Ferriprieve anemie, splenectomie: fractie oude RBC : stijging HbA 1c Bepaling fructosamine (index voor geglyceerde serumeiwitten) beter alternatief!?

21 Voordelen HA-8160 t.o.v. HA-8140 Totale afscheiding van het carbamyl-Hb en het acetyl-Hb in een afzonderlijke piekfractie (schouder op HA-8140) Totale afscheiding van de labiele fractie op de kolom (gelijktijdig met de carbamyl-fractie): sneller en beter dan voorafgaandelijke scheikundige eliminatie op HA-8140 Twee programma’s mogelijk: ‘Mode VP’ voor de klassieke HbA 1c routine, ‘Mode TP’ voor  -thalassemie screening met kwantificatie van HbA2 Detectie en kwantificatie van meerdere hemoglobinevarianten (S, C, D, E, H, …) en automatische correctie van de HbA 1c -waarde (HA-8140 enkel HbS en HbC met gebrekkige resolutie) HbF-piek wordt niet meegerekend in het totaal Hb Afzonderlijke racks voor volbloed- en gehemolyseerde stalen Elektronische detectie niveau eluenten

22 Voordelen HA-8160 t.o.v. HA-8140 HA-8160 is vol-automatisch: dagelijks manueel ontluchten is niet meer nodig HA-8160 is sneller (2.9 minuten per staal t.o.v. 4.0 op de HA-8140) HA-8160 is compacter en eenvoudiger in gebruik dan HA-8140 Betere resultaten, betere CV’s

23 Analytische validatie HA-8160 Correlatie met HA-8140 Aanvankelijk N=30 8 outliers verworpen o.w.v. carbamylpiek of ‘hoog’ HbF-gehalte N=22 R=0.9912

24 Analytische validatie HA-8160 Reproduceerbaarheid Within run precisie N=22 (duplobepalingen) Gemiddelde CV=0.50%

25 Analytische validatie HA-8160 Reproduceerbaarheid Between run precisie N=21 Level 1 (11%): CV=0.88% Level 2 (6%): CV=1.58% Level 1 Level 2

26 Analytische validatie HA-8160 Lineariteit N=11 R=0.9986 Staal HbA1c 11,5% oplopend verdunnen met staal HbA1c 5,6% Testgebied van 5,6% tot 11,5%

27 Analytische validatie HA-8160 Juistheid/Interferenties staalinterferens referentie- methode te evalueren methode: HA-8160HA-8160HA-8140 waarde (%)X1 (%)X2 (%)mean (%)AFW (%)waarde (%)AFW (%) EKE-137 5,25,35,25,3+0,15,20,0 EKE-149 8,18,3 +0,27,9-0,2 EKE-139 10,310,610,510,6+0,39,9-0,4 EKE-1401,5% carbamyl-Hb5,35,0 -0,36,6+1,3 EKE-1553% carbamyl-Hb5,35,1 -0,25,7+0,4 EKE-143AC-variant5,6 5,55,6-0,15,8+0,2 EKE-147AS-variant5,55,1 -0,45,50,0

28 Analytische validatie HA-8160 Vergelijking chromatogrammen carbamyl-Hb HA-8140HA-8160

29 Analytische validatie HA-8160 Vergelijking chromatogrammen Hb AS-variant HA-8140HA-8160

30 Analytische validatie HA-8160 Samenvatting ParameterWaardeInterpretatie Correlatie met HA-8140 (R) (n=22)R=0,9912Goed Within-run reproduceerbaarheid CV%0,50%Uitstekend Between-run reproduceerbaarheid CV% level 6%1,58%Uitstekend Between-run reproduceerbaarheid CV% level 11%0,88%Uitstekend Lineariteit (R)R=0,9986Uitstekend Afwijking/Juistheid 5,2%+0,1%Uitstekend Afwijking/Juistheid 8,1%+0,2%Uitstekend Afwijking/Juistheid 10,3%+0,3%Goed Interferentie 1,5% gecarbamyleerd Hb-0,3%Goed Interferentie 3% gecarbamyleerd Hb-0,2%Uitstekend Interferentie Hb AC-variant-0,1%Uitstekend Interferentie Hb AS-variant-0,4%Goed Carry-over GEEN Referentiewaarden (n=20)1 outlier (6,1%)5%-6%

31 EKE dagrapport 2003 HA-8140 5.3% 6.6% 5.6% 6.0% Donkergrijs: HA-8140 Lichtgrijs: alle labo’s N=324

32 EKE jaarrapport 2003 HA-8140/8160 onderwerpUw lab 8140 alle laboratoria aantal laboratoria194411 juistheid afwijking van DCCT voor 5% DCCT level voor 8% DCCT level voor 11% DCCT level afwijking van IFCC voor 5% DCCT level voor 8% DCCT level voor 11% DCCT level -0.1% -0.3% -0.4% 1.8% 1.3% 0.9% -0.2% -0.2% -0.2% 1.7% 1.4% 1.1% -0.1% -0.2% -0.2% 1.8% 1.4% 1.1% reproduceerbaarheid variatie-coefficient 2.6%2.5%2.9% lineariteit correlatie-coefficient 0.9937 0.9914 interferenties - Hemoglobin Derivative: Carbamylated Hb elevated, about 1,5% - Hemoglobin Variant: Heterozygous for C (Type AC, 35% hemoglobin C) - Hemoglobin Variant: Heterozygous for S (Type AS, 35% hemoglobin S) - Hemoglobin Derivative: Carbamylated Hb, about 3% 1.3% 0.2% 0.0% 0.4% 0.4% -0.0% 0.5% 1.1% -0.0% 0.2% 0.1% 0.8% interpretatie afwijking van DCCT (afwijking van IFCC reproduceerbaarheid lineariteit interferenties - Hemoglobin Derivative: Carbamylated Hb elevated, about 1,5% - Hemoglobin Variant: Heterozygous for C (Type AC, 35% hemoglobin C) - Hemoglobin Variant: Heterozygous for S (Type AS, 35% hemoglobin S) - Hemoglobin Derivative: Carbamylated Hb, about 3% uitstekend onacceptabel goed goed onacceptabel uitstekend uitstekend goed uitstekend onacceptabel goed goed goed uitstekend goed slecht uitstekend onacceptabel goed goed uitstekend uitstekend uitstekend acceptabel 8160 29 -0.1% -0.1% -0.2% 1.8% 1.5% 1.1% 1.9% 0.9978 -0.3% -0.1% -0.4% -0.3% uitstekend onacceptabel ) uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend goed uitstekend WIV

33 Precisie en biologische variatie HbA 1c Een hoge analytische precisie is een absolute vereiste bij meting van parameter voor monitoring om significante veranderingen t.o.v. vorige metingen aan te tonen Intra-laboratorium variatiecoëfficiënt (CV) kleiner dan 3% voor HbA 1c -meting wordt aanbevolen Voorbeeld: indien CV=3% en gemeten HbA 1c -waarde = 7.5%, dan ligt correcte resultaat met 95% zekerheid tussen 7.0% en 8.0% en een verandering binnen die marges is dus niet significant Intra-individuele biologische variatie ook in rekening brengen: 2-3% voor HbA 1c → recent werd daarom gesteld van absolute veranderingen tot 0.5% niet als relevant te beschouwen Inter-individuele biologische variatie HbA 1c : 7.2% → weerspiegeld in normale populatie-range (4%-6%)

34 Standaardisatie HbA 1c HbA 1c is een risicofactor voor diabetes-complicaties Essentieel om resultaten van verschillende laboratoria te kunnen vergelijken: behoefte aan standaardisatie NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program) opgericht in USA in 1996 met als doel: “The purpose of the NGSP is to standardize glycated hemoglobin test results so that clinical laboratory results are comparable to those reported in the Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) where relationships to mean blood glucose and risk for vascular complications have been established.” Momenteel DCCT-standaard (HPLC = referentiemethode) algemeen verspreid in USA, West-Europa, Australië,… met procedures en kalibratoren die NGSP-gecertificeerd zijn Sommige landen eigen nationale HbA 1c -standaardisatie: Japan, Zweden

35 Standaardisatie HbA 1c IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) heeft werkgroep opgericht rond wereldwijde harmonisatie van HbA 1c : nieuw referentie-anker voorgesteld (referentiemethode: massaspectrometrie en capillaire elektroforese) met gebruik van zuiver HbA 1c en HbA 0 als primair referentiemateriaal IFCC-waarden 1.5%-2% lager dan DCCT-waarden (normale populatie-range IFCC: 2.9%-4.2%) IFCC-referentiesysteem is technisch klaar voor implementatie maar hoe presenteren aan clinici en patiënten?

36 Prijs per test aangerekend door firma : 2.09 €/test 194 HbA 1c -bepalingen op 14 dagen (16- 30/06/2004): ± 14 stalen per dag Slechts 8% binnen de normale grenzen (4%-6%) Bepalingen HbA 1c in IZ Bonheiden Uitstekend Goed Matig Slecht 8% 28% 31% 15% 11% 4% 0,5% 2% 0,5%

37 Conclusies HbA 1c Menarini HA-8160 HbA 1c auto-analyzer: gemakkelijker in gebruik en betere resultaten dan HA-8140 HPLC en immuno-assays zijn veruit de meest gebruikte methoden voor HbA 1c -bepaling waarbij chromatografische methoden het best scoren op reproduceerbaarheid Meerderheid van de laboratoria zijn DCCT-gestandaardiseerd (vrijwel alle Belgische laboratoria) Imprecisie < 3% voor zinvolle interpretatie van opeenvolgende resultaten Kennis van mogelijk storende factoren is belangrijk (uremie, hemoglobinopathie, hoog aspirine-gebruik, ferriprieve anemie, …) : melden naar artsen toe en omgekeerd? HbA 1c is de beste parameter voor de monitoring van de glycemiecontrole bij diabetespatiënten IFCC-referentiesysteem zal de kwaliteit van de HbA 1c -bepaling gevoelig verbeteren, doch blijven weergeven in DCCT-waarden?

38


Download ppt "Hemoglobine A 1c Inge Thoelen Imeldaziekenhuis Bonheiden."

Verwante presentaties


Ads door Google