De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkveldconferentie fysiotherapie. werkveldconferentie maart 2006 BEROEPSPROFIEL COMPETENTIEPROFIEL COMPETENTIEGERICHTONDERWIJS SROF.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkveldconferentie fysiotherapie. werkveldconferentie maart 2006 BEROEPSPROFIEL COMPETENTIEPROFIEL COMPETENTIEGERICHTONDERWIJS SROF."— Transcript van de presentatie:

1 Werkveldconferentie fysiotherapie

2 werkveldconferentie maart 2006 BEROEPSPROFIEL COMPETENTIEPROFIEL COMPETENTIEGERICHTONDERWIJS SROF

3 werkveldconferentie maart 2006 1.WAT MOET EEN FYSIOTHERAPEUT KUNNEN? 2.ROLLEN? 3.NIVEAU? 4.HET KUNNEN/DE COMPETENTIE ONTLEED? 5.COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS? 6.LEERPLANSCHEMA/ ONDERWIJSPROGRAMMA HL?

4 COMPETENTIE VERWIJST NAAR HET VERMOGEN OM BEPAALDE TAKEN UIT TE VOEREN EN DAARMEE VRAAGSTUKKEN OF PROBLEMEN OP TE LOSSEN

5 werkveldconferentie maart 2006 1.WAT MOET EEN FYSIOTHERAPEUT KUNNEN? ROL COMPETENTIE TOELICHTING KRITISCHE BEROEPSSITUATIE RESULTAAT NIVEAU

6 werkveldconferentie maart 2006 2.a ROLLEN? HULPVERLENER (SCREENEN/ DIAGNOSTICEREN, THERAPEUTISCH EN PREVENTIEF) MANAGER (ORGANISEREN/ ONDERNEMEN) BEROEPSONT- WIKKELAAR (ONDERZOEKEN/ INNOVEREN)

7 werkveldconferentie maart 2006 2.b OMVANG BEROEPSROL OPL. FYSIO HULPVERLENER MANAGER ONTWIK- KELAAR

8 werkveldconferentie maart 2006 3.a NIVEAU?

9 werkveldconferentie maart 2006 3.b NIVEAU? 1.BEGINNEND / EIND PROPEDEUSE 2.GEOEFEND / INSTROOM SEN.STAGE 3.STARTNIVEAU/ PAS AFGESTUDEERD 4.GEVORDERD 5.EXPERT

10 werkveldconferentie maart 2006 3.c DIMENSIES COMPETENTIENIVEAU COMPLEXITEIT STRUCTUUR, HULP EN TIJD ZELFSTURING/ VERANTWOORDE- LIJKHEID INTEGRATIE WENDBAAR GEBRUIK GELEERDE

11 werkveldconferentie maart 2006 3.d EXPERT HULPVERLENER ---> BV. HBO MASTER MANAGER ---> BV. MBA ONTWIKKELAAR ---> BV. UNIVERSITAIRE MASTER

12 werkveldconferentie maart 2006 4.a HET KUNNEN/ DE COMPETENTIE ONTLEED? KENNIS VAARDIGHEDEN HOUDING EIGENSCHAPPEN/ PERSOONSKENMERKEN

13 werkveldconferentie maart 2006 4.b ONTWIKKELAAR: INNOVEREN EN GENERIEKE GEDRAGSKENMERKEN ANALYSEREN CONCLUDEREN ADVISEREN SAMENWERKEN INITIËREN...

14 werkveldconferentie maart 2006 4.c PROFESSIONALITEIT OMGANG MET JE WERK/ KWALITEITSGERICHT OMGANG MET ANDEREN/ SAMENWERKINGSGE RICHT OMGANG MET JEZELF/ ONTWIKKE- LINGSGERICHT

15 werkveldconferentie maart 2006 5. COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS / ONDERWIJSCONCEPT? UITGANGSPUNTEN: UITDAGEND STUDENTGERICHT ONDERWIJS UITDAGENDE LEEROMGEVING BETEKENISVOL ONDERWIJS GEËINTEGREERDE INHOUDEN UIT BEROEPSPRAKTIJK SAMENWERKEND LEREN ZELFSTURING DOOR DE STUDENT

16 werkveldconferentie maart 2006 6. UITWERKING IN ONDERWIJS PRESENTATIE LEERLIJNEN EN INHOUD DOOR TEAMS PROPEDEUTISCHE FASE POST-PROPEDEUTISCHE: – HOOFDFASE – AFSTUDEERFASE

17 werkveldconferentie maart 2006 SAMENVATTEND ROLLEN NIVEAU COMPETENTIE ONTLEED UITGANGSPUNTEN ONDERWIJS UITWERKING IN HET ONDERWIJS

18 Propedeuse Selectie en oriëntatie

19 werkveldconferentie maart 2006

20 Opbouw 4 blokken a 8 weken Elk blok eigen thema 1.De gezonde mens 2.Revalidatie 3.Extremiteiten 4.Wervelkolom

21 werkveldconferentie maart 2006 Pgo 2x OWG, onderwijswerkgroep, à 2 uur o.l.v. tutor. Per taak 6 uur zelfstudie INTEGRATIE

22 werkveldconferentie maart 2006 Pgo Pathologie / fysiologie / orthopedie trainingsleer meten onderzoeksmethodologie richtlijnen fysiotherapeutisch methodisch handelen MDBB-model

23 werkveldconferentie maart 2006 Pgo Grote mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, zelfsturing Beoordeling: 1.Inbreng, kwaliteit en kwantiteit. 2.Functioneren in de groep (professionele houding) 3.Bloktoets

24 werkveldconferentie maart 2006 Vaardighedentraining 2x 1,5 uur per week o.l.v. Docent 2x 1,5 uur BOEF, begeleid oefenen o.l.v. Docent/praktijkinstructeur en praktijkassistenten (ouderejaars) Stationstoets in december en mei

25 werkveldconferentie maart 2006 Vaardighedentraining Accent op techniek (basisuitvoering) Klinisch redeneren bij onderzoeksvaardigheden nog nauwelijks aan de orde

26 werkveldconferentie maart 2006 Simulatiepatiëntkontakt 2x per blok a 1,5 uur (in blok 1 slechts 1x) Vaardigheden in beroepscontext O.l.v docent

27 werkveldconferentie maart 2006 Flankerende lijn Hoorcolleges Video-opdracht Fysiologisch laboratorium

28 werkveldconferentie maart 2006 Oriëntatiestage 4x per jaar Start in 1e week Opdracht

29 Studieloopbaanbegeleiding Selectie en verwijzing Reflectie : leerprocesverslagen verslagen oriëntatiestage SPK-verslag

30 Skillstoetsing Van vele korte praktijktoetsen naar een aantal langduriger assesments

31 Skillstoetsing voor 2003 Acht onderwijsblokken met elk 3 stations Toetsing van deelvaardigheden, geordend in de verrichtingen Elk blok moet met voldoende afgesloten, een stationscijfer lager dan 4 is niet compensabel Herkansing voor elk blok

32 Verbeterpunten Skillstoetsing verbetering deelname (vele afberichten en gebruik herkansmomenten) verbetering van de betrouwbaarheid verbetering van de validiteit (competentiegericht toetsen) betrekken van werkveld in toetsing (en onderwijs)

33 Skillstoetsing na 2003 Twee toetsmomenten met 10 stations: - in propedeuse (1e jaar) - in hoofdfase (2e en helft 3e jaar) Toetsing van deelvaardigheden en (reële) praktijksituatie Eindoordeel gebaseerd op gemiddelde over beide toetsmomenten van 20 stations, waarna recht op 1 herkansing

34 Toetskader 1 Vorm toets stuurt leergedrag > vorm onderwijs Toets is oordelend en normerend; onderwijs is lerend en sturend Betrouwbaarheid van beoordeling stijgt als oordeel over meer dan 10 stations; meerwaarde 2e beoordelaar is minder belangrijk dan aantal stations Bij veel toetsen met gekoppelde herkansen daalt validiteit van selectie, nivo stijgt niet

35 Toetskader 2 Stationsbeoordeling in percentage van behaalde criteria; cijferbepaling door relatieve normering Toets heeft voorspellende waarde voor performance in beroepssituatie, m.n. bij reëele beroepssituatie met simulatiepatiënt Probleemoplossen vermogen is contextspecifiek; er moet op veel situaties worden getoetst

36 Toetskader 3 Op alle stations gebruik van gelijkende, globale criterialijsten; items verdeeld over alle componenten van competentie Inzet fysiotherapeuten (uit verschillende werkvelden) als examinator: Propedeuse toets 30 % Hoofdfase toets 40 %

37 Vorm skillstoets hoofdfase Toets 1 in kwartaal 3 (3 uur toetstijd / student) Toets 2 in kwartaal 6 (3 uur toetstijd / student) 2 x 6 V-stations (15 min) 2 x SP-station Anamnese (15 min) 2 x SP-station Onderzoek (20 min) 2 x SP-station Behandeling (20 min) 2 x SP-station Anamnese / Onderzoek (25 min)

38 Inhoud skillstoets hoofdfase 12 V-stations Medestudent als proefpersoon Fysiotherapeutische (deel)vaardigheden: diagnostische waaronder anatomie in vivo therapeutische waaronder voorlichtings/adviesgesprek en coachingsgesprek

39 Inhoud skillstoets hoofdfase 8 SP-stations Simulatiepatient op 4 stations Medestudent (ad random toegewezen) op 4 stations Minimaal 6 verschillende (van de 48 beschikbare) patiëntproblemen

40 Hoofdfase Beroepstaken en beroepsgedrag centraal

41 werkveldconferentie maart 2006 Doelen en werkvormen Verwerven kennis en motorische vaardigheden vanuit beroepstaken. Casuistiek, SPK ’ s, juniorstages, projectopdrachten. Ontwikkelen hulpverlenersrol: Juniorstages, SPK ’ s, cursus voorbereiding juniorstage

42 werkveldconferentie maart 2006 Doelen en werkvormen Ontwikkelen van professioneel gedrag: Projecten, juniorstages Ontwikkelen van een lerende houding: Projecten, studieloopbaanbegeleiding

43 werkveldconferentie maart 2006

44 Bouwplan hoofdfase

45 Thema’s onderwijsblokken Multiprofessionele zorg Kwaliteitzorg Preventie Evidence based handelen Arbeid en fysiotherapie Verandering van beweging en gedrag

46 werkveldconferentie maart 2006 Project Projectopdracht: realistisch beroepsprobleem Verwerven kennis Samenwerken, organisatie werkprocessen Weinig sturing door docenten

47 werkveldconferentie maart 2006 Skills Twee vt’s per week (5 weken) 2 BOEF’s per week 1 SPK zelf, 7-8 observeren (5 weken) Stationstoets na 3 kwartalen

48 werkveldconferentie maart 2006 Juniorstages/voorbereidende cursus Methodisch handelen, klinisch redeneren, visie Krachtige leeromgeving! Binnenschoolse ondersteuning Rol studiecoach

49 Afstudeerfase in de opleiding fysiotherapie Afstudeerteam: Janke vd Veen Paul Bouwman Tijmen Koet Jeannette Boiten

50 Afstudeerfase Overgang van hoofdfase naar afronding van de studie Nu twee onderwijsprogramma’s derde en vierde jaars

51 werkveldconferentie maart 2006 Huidige vierde jaars Afstudeerproject: Presentatieavonden 1 en 29 juni Keuzeproject Keuzeonderdelen Studiecoaching /portfolio

52 werkveldconferentie maart 2006 Huidige derde jaars Voorjaar 2006:Seniorstage 1 Najaar 2006:Seniorstage 2 Voorjaar 2007:Minor Naast de seniorstage: keuzeonderdelen en studiecoaching/portfolio

53 werkveldconferentie maart 2006 Verschil 3e en 4e jaars Afstudeerproject en Minor Oorzaak: keuzes door –BaMa structuur (bachelor en master) –Major en Minor in bacheloropleiding

54 werkveldconferentie maart 2006 Major / minor Major: kenmerkende van de basisopleiding Minor: individuele profilering als fysiotherapeut io –Verbreden –Verdiepen

55 werkveldconferentie maart 2006 Minor Individuele profilering van student Verbreden Verdiepen In 4e jaar, 2e semester Een blok of twee blokken half-time

56 werkveldconferentie maart 2006 ‘Individuele profilering’ Minors bieden een Kans voor Profilering –van student –van opleiding Voorheen keuzes –in het afstudeerproject –In keuzevakken –....

57 werkveldconferentie maart 2006 Minors Verbredende –Binnen cluster Zorg en Welzijn Verdiepende of vakspecialistische Doorstroom (voorbereiding master) Vrije keuze minor

58 werkveldconferentie maart 2006 Ontwikkelfase Project inventarisatie verbredende minors –Eerstelijnszorg –Ondernemen –Multicultureel werken Project ontwikkelen en implementeren verdiepende minors opleiding fysiotherapie Externe deskundigheid/klankbordgroep

59 werkveldconferentie maart 2006

60 Opbouw 2006-07 Seniorstage700 uur (25 EC) Keuzeonderdelen112 uur (4 EC) Studiecoaching 28 uur (1 EC) De Minor840 uur (30 EC) In laatste semester: twee minors naast elkaar van elk 15 EC’s of één minor van 30 EC’s

61 werkveldconferentie maart 2006 seniorstage Stagevoorbereiding84 uur Stage op stageadres392 uur Stageondersteunende activiteiten –LUW prof 40 –LUW pers 24 –FLANKERENDE LIJN 15 –WORKSHOPS LEZINGEN 8 –LOEF 12 –Voorbereiden / uitwerken / zelf oefenen125 224 uur

62 werkveldconferentie maart 2006 LUW prof Leren uit werken: Professional Case Doelstellingen van de bijeenkomsten Doelen voor individuele student

63 werkveldconferentie maart 2006 Doelstellingen van LUW prof bijeenkomsten Uitwisselen van inzichten en praktische handelingen Vertalen individuele leerpunten naar eigen werkwijze bij richtlijnbesprekingen Bewust worden performancegap (verschil tussen kennis hebben en kennis toepassen) Benoemen van leerpunten en vertalen leerpunten naar de praktijk.

64 werkveldconferentie maart 2006 Doelen voor individuele student De student kan: de hulpvraag van de ingebrachte patient analyseren, uitwerken, een behandelplan opstellen en uitvoeren, waarbij rekening gehouden wordt met Evidence Based Practise/Medicine. zijn keuzes en keuzemomenten tijdens besluitvormingsproces transparant maken. de keuzemomenten in het fysiotherapeutisch handelen verduidelijken.

65 werkveldconferentie maart 2006 Leren Uit Werken personal case bewust ontwikkelen en effectief toepassen van persoonlijke kwaliteiten die liggen op het relationele vlak en die functioneel zijn voor een professionele beroepsuitoefening van de fysiotherapeut

66 werkveldconferentie maart 2006 Intentie opleiding Competente beroepsbeoefenaren beroepsprofiel / competentieprofiel Met ruimte voor individuele profilering

67 werkveldconferentie maart 2006


Download ppt "Werkveldconferentie fysiotherapie. werkveldconferentie maart 2006 BEROEPSPROFIEL COMPETENTIEPROFIEL COMPETENTIEGERICHTONDERWIJS SROF."

Verwante presentaties


Ads door Google