De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZESDE KADERPROGRAMMA Assessment of desalination mortars and poultices for historic masonry (2006-2009) EU PROJECT DESALINATION NIEWSBRIEF 2/2007 Contract.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZESDE KADERPROGRAMMA Assessment of desalination mortars and poultices for historic masonry (2006-2009) EU PROJECT DESALINATION NIEWSBRIEF 2/2007 Contract."— Transcript van de presentatie:

1 ZESDE KADERPROGRAMMA Assessment of desalination mortars and poultices for historic masonry (2006-2009) EU PROJECT DESALINATION NIEWSBRIEF 2/2007 Contract No. 022714 Wetenschappelijk coördinator: Fulvio Zezza Universiteit IUAV Venetië

2 WP 1: beheer WP 2: interviews en selectie van ontzoutingssysteem WP 3: case studies WP 4: gedrag van ontzoutingssystemen WP 5: NMR onderzoek vocht en zouttransport WP 6: kennisoverdracht Werk Pakket (WP) lijst De volgende bijeenkomsten zijn georganiseerd Bijeenkomst 6M bijeenkomst WP4 bijeenkomst Workshop Desalination 6M bijeenkomst Venetië, 9-10 mei 2006, Italië Dijon, 19-20 oktober 2006, Frankrijk Delft, 9 februari 2007, Nederland Venetië, 21-22 mei 2007, Italië Venetië, 22-23 mei 2007, Italië WP1 – Coördinatie

3 UNIVERSITEIT IUAV TE VENETIE – FACULTEIT ARCHITECTUUR Gradoni Zaal – Santa Marta, Dorsoduro 2196 Venetie mei 21-22, 2007 WORKSHOP DESALINATION De Workshop stelt een manier voor om de problemen rond ontzouting aan te pakken en behandelt de wetenschappelijke en technologische onderwerpen van het EU Desalination Project, met het doel om het zouttransport-mechanisme tussen zoutbevattende ondergond en ontzoutingspasta’s beter te begrijpen. Mogelijkheden en beperkingen van de ontzoutings behandelingen worden onderzocht: aandacht wordt daarbij geschonken aan omgevingscondities, aan de herkomst van het zout, en aan de karakteristieken van de materialen, eea gericht op een modulair ontzoutingssysteem, rekening houdend met verschillende ondergrond (qua samenstelling en eigenschappen). De Workshop Desalination streeft naar kennisuitwisseling tussen restauratoren en wetenschappelijk onderzoekers, gericht op de praktijk van het ontzouten: de eigenschappen van de materialen, het milieu, het type zouten en de ontzoutingsprocedures staan centraal.

4 De resultaten van de online enquête - Desalination Questionnaire – beoordeeld door middel van statistische software (SPSS), geven een idee van de huidige manier van werken van beheerders, aannemers en architecten en hun criteria voor de selectie van de materialen. WP2 – Interviews/selectie van mortels Herkomst van geënquêteerden Type gebruikte compres

5 WP3 – Case studies In situ onderzoek Kerk te Zoutelande Waag te Amsterdam Nederland Italië - Venetië Terese KloosterSt. Geremia Kerk Building New Orleans USA Augustusburg Paleis Duitsland-BruhlFrankrijk-Dijon St. Philibert Kerk

6 Praktische demonstratie in situ tijdens de eerste Workshop (Venetië). Drie verschillende typen compressen, met verschillende korrelgrootte verdeling, door Remmers voorbereid, zijn op verschillende ondergronden aangebracht, die eerder met NDT technieken waren onderzocht. De vergelijking van de resultaten (pre – post behandeling) volgens de in het Project bepaalde methodologie, zal het doel van het volgende onderzoek zijn. WP3 – Case studies Gevalanalyse: Terese Klooster - Venetië

7 In een labonderzoek werden verwerkbaarheid, krimp en samenstelling van 4 hoofdtypen compressen bepaald: cellulose gebaseerde compressen klei gebaseerde compressen compressen gemaakt uit een mengsel van cellulose en minerale componenten Kant en klare compressen WP4 – Gedrag van ontzoutingssystemen De eerste resultaten betreffende vocht transport voor verschillende typen compressen werden gepresenteerd De zoutmengsel voor lab test KalkzandsteenBaksteen Fijn poreus Grof poreus

8 Zouttransport in bouwmaterialen WP5 - NMR onderzoek NMR opstelling Grijze kalkzandsteen Witte kalkzandsteen Rode baksteen Gele mergel kalksteen WP6 – Kennisoverdracht Implementatie in MDDS Website van het project : Zout verdelingin poreuze bouwmaterialen In febr. 2007 heeft TNO een workshop voor de partners georganiseerd over het gebruik van MDDS (Monument Damage Diagnostic System) De website van het project werd gemaakt (www.bk.tudelft.nl/desalination). De werkzaamheden m.b.t. onderwerp (deliverable) zijn door TNO en subcontractor SNA uitgevoerd.

9 WP3 3.1.2 Gemeenschappelijke procedure voor evaluatie van behandelingen M18 3.2 Beschrijving van schadegevallen M24 WP4 4.3 Rapport over het gedrag van verschillende ontzouting systemen - resultaten M32 4.4 Beschrijving van systemen: welk systeem kan succesvol op welke ondergrond (met een specifieke poriëgrootte verdeling) worden toegepast M32 WP5 5.3 Luchtstroom en RV controles gedurende NMR scanning M21 5.4 Input data voor model van vocht en ionentransport gedurende droging voor compres-ondergrond combinatie M22 WP6 6.4 Nieuwsbrief 3 M25 VOLGENDE DEADLINES


Download ppt "ZESDE KADERPROGRAMMA Assessment of desalination mortars and poultices for historic masonry (2006-2009) EU PROJECT DESALINATION NIEWSBRIEF 2/2007 Contract."

Verwante presentaties


Ads door Google