De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie CROW1 Hoe specificeer je dat ? Toelichting op Infobladen duurzaamheid en beschikbaarheid Gebruikersdag Specificeren en Systems Engineering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie CROW1 Hoe specificeer je dat ? Toelichting op Infobladen duurzaamheid en beschikbaarheid Gebruikersdag Specificeren en Systems Engineering."— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie CROW1 Hoe specificeer je dat ? Toelichting op Infobladen duurzaamheid en beschikbaarheid Gebruikersdag Specificeren en Systems Engineering Door : Gert-Jan van Eck (DHV) d.d. 2 november 2011

2 Organisatie CROW2 Agenda Over de reeks Infoblad duurzaamheid Infoblad beschikbaarheid In ontwikkeling, sociale veiligheid Onderwerpen, deelname, website etc.

3 Organisatie CROW3 Doel infoblad Verbinden beschikbare kennis over aspect met kennis Systems Engineering en specificeren

4 Organisatie CROW4 Reeks "Hoe specifeer je dat?" Handreiking voor specificeren van systeemaspecten. Belangrijk te weten wat de aspecten inhouden. Onderwerpen gekozen op basis van behoefte uit het kennisnetwerk van CROW. Per infoblad wordt een werkgroep ingesteld die 4 à 5 keer bij elkaar komen. De werkgroep is een vertegenwoordiging van opdrachtgevers, opdrachtnemers, Verschillende overheden, ingenieursbureaus en aannemers. De huidige stand van zaken top-down benaderd, zoveel mogelijk gebruikmakend van en/of verwijzend naar al aanwezige informatie.

5 Organisatie CROW5

6 6 Opgesteld door In opdracht van CROW Programmacommissie specificeren en SE In samenwerking met het initiatief Doorontwikkeling Duurzaam Inkopen Afstemming sociale criteria met VROM werkgroep specificeren van duurzaamheid

7 Organisatie CROW7 Martin Geernaart Arjan Venmans Baldwin Henderson Sander Lubberhuizen Johan Hekker (vz) Gert-Jan van Eck De werkgroepleden Mattijs Erberveld Tjeerd Biessels Ruud Peeters Arjan Visser Niels van Amstel Martin Geernaart

8 Organisatie CROW8

9 9 Noodzaak. “Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun eigen behoeften te voorzien” Cie Brundtland (1972) De GWW sector: -Kost energie -Gebruikt grondstoffen (uit verre landen) -Produceert afval -Verontreinigt lucht, water en bodem Maatschappelijk bewustzijn neemt toe …

10 Organisatie CROW10

11 Organisatie CROW11 Duurzaamheid; wat hebben we al? Duurzaamheidsbenaderingen zoals: -Brundtland -PPP -C2C Milieu wet- en regelgeving Verduurzaming door Duurzaam inkopen, DDI, CO2 ladder e.d Diverse initiatieven van bedrijven en branches

12 Organisatie CROW12 Gekozen duurzaamheidsbenadering Globale ordening thema’s

13 Organisatie CROW13 Thema’s “Planet” (spoor 5 DDI) -Energie -Klimaat -Materialen -Water & Bodem -Natuur en Ruimte -Leefomgeving “People” -Kinderarbeid -Slechte beloning -Arbeidsomstandigheden “Profit” -Life Cycle Costing (LCC)

14 Organisatie CROW14 Het begint bij ambitie Kies thema(‘s) op organisatie- en projectniveau Formuleer doelen/eisen op thema’s Ontwerp en realiseer project Toets (tussen-) resultaten aan eisen en ambitie Rapporteer hierop! Bij elke fase- overgang Aanpak

15 Organisatie CROW15

16 Organisatie CROW16 Richard Pieters Arno Willems Rody van Vulpen Gert-Jan van Eck Arjan Visser Tjalling Noordhoff Ron Cuppers (vz) Alex Llop Jetse van der Roest Michel van der Klei Werkgroepleden

17 Organisatie CROW17

18 Organisatie CROW18 Antwoord op de vragen: Wat wordt bedoeld met de term beschikbaarheid ? Wat is het belang en voor wie ? Hoe gaan we er goed mee om ?

19 Organisatie CROW19 Definitie beschikbaarheid Beschikbaarheid is de waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een willekeurig moment voor de beoogde doelgroep kan worden vervuld onder gegeven omstandigheden.

20 Organisatie CROW20 Beschikbaarheid als onderdeel RAMS Reliability Availability Maintainability Safety Definieert het prestatieniveau van het systeem

21 Organisatie CROW21 Stappenplan Stap 1: Analyseren en bepalen uitgangspunten. Stap 2: Bepalen eis en beoordelingsmethode Stap 3: (her) ontwerp en realiseer Stap 4: Monitor de functionele beschikbaarheid

22 Organisatie CROW22 Zorgvuldig, realistisch en haalbaar. Service Level Agreement Ondergrens (KPI, Kritieke Prestatie Indicator) Vb, Sneeuwval wordt niet altijd meer gezien als acceptabele natuurlijke randvoorwaarde. Doelstelling afgestemd op economisch tij Gewenste beschikbaarheid

23 Organisatie CROW23

24 Organisatie CROW24 Netwerkbenadering met onderzoek naar zwakke schakels Conform SE kijken naar het grotere geheel. Onderscheid in een Gesloten of open systeem Vb Parkeergarage (gesloten) Vb Wegennet (open) De prestatie is afhankelijk van het gehele systeem

25 Organisatie CROW25 Aanvaardbare niet-beschikbaarheid Als gevolg van planbare oorzaken -Vroegtijdig informeren -Alternatieven voor bijv. hulpdiensten -Acceptabel als hierdoor situatie verbeterd. Als gevolg van niet-planbare oorzaken -Ongelukken (acceptabel mits binnen aanvaardbare grenzen) Als gevolg van natuurlijke randvoorwaarden, -beïnvloedbaar en niet-beïnvloedbaar.

26 Organisatie CROW26

27 Organisatie CROW27 Vervolg Vervolg in de reeks “Het specificeren van …” -Aspect Sociale veiligheid Ervaringen delen middels (sub) Linkedin gebruikersgroepen Meer voorbeelden en uitwerkingen op de website www.crow.nl/specificeren Maar vooral met U

28 Organisatie CROW28 Welk aspect willen jullie graag toegelicht zien ?

29 Organisatie CROW29 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Organisatie CROW1 Hoe specificeer je dat ? Toelichting op Infobladen duurzaamheid en beschikbaarheid Gebruikersdag Specificeren en Systems Engineering."

Verwante presentaties


Ads door Google