De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij 30 oktober 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij 30 oktober 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij 30 oktober 2008

2 Een samenwerking tussen:
Groen Proeven Een samenwerking tussen: Clusius College, AOC Oost en het Groenhorst College Projectleiding Scilla van Cuijlenborg en Wilma Bredewold

3 Groen Proeven??? Een project primair gericht op het ontwikkelen van examenstandaarden en proeven van bekwaamheid voor het vmbo groen.

4 Waarom Groen Proeven? Via het schoolexamen
Ontwikkeling naar competentiegericht vmbo stimuleren Beter aansluiten bij behoeften van leerlingen en arbeidsmarkt Beter aansluiten bij ontwikkelingen in het mbo (doorlopende leerlijn) 2. Invoering van het geglobaliseerde examenprogramma beroepsgericht

5 Aan de slag met examenstandaarden en Proeven van Bekwaamheid

6 Examenstandaard Een vertaling van het examenprogramma naar een contextveld De basis voor de PvB Kerntaken, werkprocessen, competenties Doelstelling: Onder begeleiding functioneren binnen contextveld Bewust worden van eigen talenten Bewuste keus voor vervolgonderwijs 5 contextvelden en groenbreed Het geglobaliseerde examenprogramma landbouwbreed vormt de basis Leefomgeving en recreatie, Dier en Zorg, Voeding en gezondheid, Ontwerp en Creatie en Plant en productie

7 Leefomgeving en recreatie
Kerntaken Werkprocessen 1. Verrichten werkzaamheden bij aanleg natuur en leefomgeving 1.1 De leerling bereidt de aanleg voor 1.2 De leerling voert de aanleg uit 1.3 De leerling controleert het eigen werk 2. Verrichten werkzaamheden bij onderhoud natuur en leefomgeving 2.1 De leerling bereidt het onderhoud voor 2.2 De leerling voert het onderhoud uit 2.3 De leerling controleert het eigen werk 3. Ondersteunen van het recreatief gebruik van natuur en leefomgeving 3.1 De leerling informeert en licht de klant voor over de gang van zaken op de locatie 3.2 De leerling voert technische werkzaamheden uit 3.3 De leerling geeft instructie en uitleg bij het gebruik van recreatie voorzieningen en activiteiten 4. Gebruiken, onderhouden en beheren van productiemiddelen en bedrijfsgebouwen 4.1 De leerling onderhoudt gereedschappen en machines 4.2 De leerling onderhoudt gebouwen en leefomgeving 4.3 De leerling houdt administratieve processen bij

8 Leefomgeving en recreatie
Benodigde competenties Werkproces met resultaat Benodigde competenties met eindtermen / indicatoren 3.1 De leerling informeert en licht de klant voor over de gang van zaken op de locatie Resultaat: de klant is geïnformeerd 14 6 de leerling luistert naar de recreant de leerling informeert de recreant Contextafhankelijk LB/K/2/4,5,6,14 LBK 4/23 LBK 11/35

9 Van standaard naar PvB En nu de praktijk! Een standaard is géén examen
Format voor de ontwikkelaar van een PvB Uitgangspunten Praktische situatie Stappenplan Uitvoering Reflectie en beoordeling En nu de praktijk!

10

11 Resultaten Groen Proeven 1
5 examenstandaarden Een format voor de ontwikkeling van PvB’s (leerling- en docentversie) Voorbeeld PvB’s Handreikingen competentiegericht beoordelen (bv. reflectiegesprek) Referentiematrix Pilotervaring en enthousiasme ‘Ik werd er helemaal vrolijk van’

12 Groen Proeven 2 Doelstellingen:
Verbeteren en doorontwikkelen producten Kwaliteitsborgingprocedure (Cito) Vormgeving producten (OC) Maar ook: Brede verspreiding producten Kennisdeling, evaluatie en productverbetering Stimuleren en ondersteunen implementatie PvB’s

13 Heeft u interesse? Wat wij kunnen bieden:
Gebruikmaking ontwikkelde producten Handreiking en ondersteuning bij ontwikkeling PvB’s Ondersteuning bij pilot afname PvB’s Deskundigheidsbevordering Wat wij vragen: Participatie bij (door)ontwikkeling Evaluatie van pilot afname PvB’s

14 Procedure Sonderingsactie Kick off 30 oktober ’08 Meer informatie:
is er interesse voor deelname? Meer informatie: via de AOC Raad Flyer Projectleiding of stuurgroepleden Projectvoorstel afstemming Stimuleringstraject – Groen Proeven Besluitvorming BAR 26 november ‘08 Overleg subsidiëring LNV

15 Wij gaan door, doet u mee?


Download ppt "Welkom bij 30 oktober 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google