De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 oktober 2008. Groen Proeven Een samenwerking tussen: Clusius College, AOC Oost en het Groenhorst College Projectleiding Scilla van Cuijlenborg en Wilma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 oktober 2008. Groen Proeven Een samenwerking tussen: Clusius College, AOC Oost en het Groenhorst College Projectleiding Scilla van Cuijlenborg en Wilma."— Transcript van de presentatie:

1 30 oktober 2008

2 Groen Proeven Een samenwerking tussen: Clusius College, AOC Oost en het Groenhorst College Projectleiding Scilla van Cuijlenborg en Wilma Bredewold

3 Groen Proeven??? Een project primair gericht op het ontwikkelen van examenstandaarden en proeven van bekwaamheid voor het vmbo groen.

4 1.Via het schoolexamen Ontwikkeling naar competentiegericht vmbo stimuleren Beter aansluiten bij behoeften van leerlingen en arbeidsmarkt Beter aansluiten bij ontwikkelingen in het mbo (doorlopende leerlijn) 2. Invoering van het geglobaliseerde examenprogramma beroepsgericht Waarom Groen Proeven?

5 Aan de slag met examenstandaarden en Proeven van Bekwaamheid

6 Een vertaling van het examenprogramma naar een contextveld De basis voor de PvB Kerntaken, werkprocessen, competenties Doelstelling: –Onder begeleiding functioneren binnen contextveld –Bewust worden van eigen talenten –Bewuste keus voor vervolgonderwijs 5 contextvelden en groenbreed Het geglobaliseerde examenprogramma landbouwbreed vormt de basis Examenstandaard

7 Leefomgeving en recreatie KerntakenWerkprocessen 1. Verrichten werkzaamheden bij aanleg natuur en leefomgeving1.1 De leerling bereidt de aanleg voor 1.2 De leerling voert de aanleg uit 1.3 De leerling controleert het eigen werk 2. Verrichten werkzaamheden bij onderhoud natuur en leefomgeving2.1 De leerling bereidt het onderhoud voor 2.2 De leerling voert het onderhoud uit 2.3 De leerling controleert het eigen werk 3. Ondersteunen van het recreatief gebruik van natuur en leefomgeving 3.1 De leerling informeert en licht de klant voor over de gang van zaken op de locatie 3.2 De leerling voert technische werkzaamheden uit 3.3 De leerling geeft instructie en uitleg bij het gebruik van recreatie voorzieningen en activiteiten 4. Gebruiken, onderhouden en beheren van productiemiddelen en bedrijfsgebouwen 4.1 De leerling onderhoudt gereedschappen en machines 4.2 De leerling onderhoudt gebouwen en leefomgeving 4.3 De leerling houdt administratieve processen bij Leefomgeving en recreatie

8 Benodigde competenties Werkproces met resultaat Benodigde competenties met eindtermen / indicatoren 3.1 De leerling informeert en licht de klant voor over de gang van zaken op de locatie Resultaat: de klant is geïnformeerd  14  6  de leerling luistert naar de recreant  de leerling informeert de recreant Contextafhankelijk LB/K/2/4,5,6,14 LBK 4/23 LBK 11/35

9 Van standaard naar PvB Een standaard is géén examen Format voor de ontwikkelaar van een PvB Uitgangspunten –Praktische situatie –Stappenplan –Uitvoering –Reflectie en beoordeling En nu de praktijk!

10

11 1.5 examenstandaarden 2.Een format voor de ontwikkeling van PvB’s (leerling- en docentversie) 3.Voorbeeld PvB’s 4.Handreikingen competentiegericht beoordelen (bv. reflectiegesprek) 5.Referentiematrix 6.Pilotervaring en enthousiasme ‘Ik werd er helemaal vrolijk van’ Resultaten Groen Proeven 1

12 Groen Proeven 2 Doelstellingen: Verbeteren en doorontwikkelen producten Kwaliteitsborgingprocedure (Cito) Vormgeving producten (OC) Maar ook: Brede verspreiding producten o Kennisdeling, evaluatie en productverbetering Stimuleren en ondersteunen implementatie PvB’s

13 Wat wij kunnen bieden: Gebruikmaking ontwikkelde producten Handreiking en ondersteuning bij ontwikkeling PvB’s Ondersteuning bij pilot afname PvB’s Deskundigheidsbevordering Wat wij vragen: Participatie bij (door)ontwikkeling Evaluatie van pilot afname PvB’s Heeft u interesse?

14 Sonderingsactie Kick off 30 oktober ’08 is er interesse voor deelname? Meer informatie: –via de AOC Raad –Flyer –Projectleiding of stuurgroepleden Projectvoorstel afstemming Stimuleringstraject – Groen Proeven Besluitvorming BAR 26 november ‘08 Overleg subsidiëring LNV Procedure

15


Download ppt "30 oktober 2008. Groen Proeven Een samenwerking tussen: Clusius College, AOC Oost en het Groenhorst College Projectleiding Scilla van Cuijlenborg en Wilma."

Verwante presentaties


Ads door Google