De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reünistenkring Communicatiewetenschap Liesbeth Hermans 21 juni 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reünistenkring Communicatiewetenschap Liesbeth Hermans 21 juni 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Reünistenkring Communicatiewetenschap Liesbeth Hermans (L.Hermans@maw.ru.nl) 21 juni 2007

2 Werkzaamheden: CLUSTER STRATEGISCHE COMMUNICATIE Reünistenkring Communicatiewetenschap Onderwijs: Strategische communicatie (= functionele communicatie) doelgerichte en systematisch geplande communicatie Onderzoek: Politieke communicatie : Persuasieve strategieën die gebruikt worden in politieke campagnes Toegepast op : - Uitzendingen van politieke partijen in verkiezingstijd (1963-2006) - Persberichten van politieke partijen en de resultaten in de nieuwsmedia - Campagne materiaal (oa. folders en affiches) verkiezingen 2006 Politieke on-line discussie groepen (onderzoek naar sociale netwerk structuren en de inhoud van deze discussiegroepen) Journalistiek: Longitudinaal onderzoek naar Internet gebruik van journalisten en de gevolgen voor de journalistiek

3 Politieke partijen proberen in hun verkiezingscampagnes via communicatiestrategieën kiezers/consumenten (doelgroep onderzoek/ontvangersonderzoek) te bereiken (bereikstudies) en te overtuigen (persuasieve strategieën) van hun politieke boodschap (inhoudsanalyse) met als uiteindelijk doel het winnen van stemmen. (effect studies) Introductie: CLUSTER STRATEGISCHE COMMUNICATIE Reünistenkring Communicatiewetenschap

4 Politiek: Verandering in relatie politiek en burger Media: Rol van de media in democratie Verandering medialandschap oa door de komst commerciële media Publiek: Individualisering en ontzuiling Achtergrond: Maatschappelijke ontwikkelingen CLUSTER STRATEGISCHE COMMUNICATIE Reünistenkring Communicatiewetenschap

5 Gecontroleerde publiciteit (oa verkiezingscampagnes) wordt belangrijker in politieke communicatie Verkiezingscampagnes worden professioneler (opkomst spin docters) Politieke communicatie meer gericht op kiezer als consument: Politieke Marketing Imago heeft een belangrijkere plaats ingenomen: Discussie rondom het verschuiven van aandacht inhoud versus persoon Gevolgen voor politieke communicatie: CLUSTER STRATEGISCHE COMMUNICATIE Reünistenkring Communicatiewetenschap

6 Centrale Onderzoeksvraag Welke persuasieve strategieën worden door Nederlandse politieke partijen gebruikt in de Zendtijd voor Politieke Partijen in verkiezingstijd, van 1963 tot en met 2003? Deelvragen: 1.Wat zijn de verschillen in het gebruik van de persuasieve technieken: personalisering, conflictstrategie, dramatisering en de productiekenmerken in de politieke televisiepot door de jaren heen? 2.In hoeverre heeft de politieke positie van een politieke partij invloed op het gebruik van persuasieve technieken en strategieën in de politieke televisiespot? 3.Wat is het verschil tussen Nederlandse politieke televisiespots en politieke televisiespots in andere democratische samenlevingen in de wereld? Persuasieve strategieën in politieke campagnes

7 Resultaten: Hier slechts vier sheets gepresenteerd: Personalisering (deelvraag 1) Productiekenmerken (deelvraag 1) Oppositie vs regeringspartijen (deelvraag 2) Internationaal vergelijk (deelvraag 4) Persuasieve strategieën in politieke campagnes

8 Personalisering Resultaten

9 productiekenmerken

10 Oppositie vs regeringspartij Resultaten OppositieRegering Inhoud spot Issues89%73% Image11%27% Spot gericht op Positief93%97% negatief5%0% n.v.t.2%3% Aanval in spot Aanval50%31% N =4430

11 Internationaal vergelijking: Resultaten Tabel 5.26 Inhoudskenmerken van de politieke televisiespots Internationaal (in percentages) VSFrDuItGBPoIsKoNL Inhoud spot issues7910069716356503087 image21012233730507013 combinatie00190014000 Spot gericht op positief3575n.v.t.856993585584 negatief6525n.v.t.1531742458 n.v.t.00 000008 N =1202052411681602018

12 Conclusies: 1.Er zijn veranderingen (lichte toename) waarneembaar van het gebruik van persuasieve strategieën (personalisering, dramatisering en productiekenmerken; conflict niet), merendeel vanaf 1989 2.Oppositiepartijen en regeringspartijen verschillen (conform verwachtingen) in de gebruikte strategieën. 3.Internationaal vergelijk laat zien dat de Nederlandse spots ten aanzien van gebruik persuasieve strategieën behoudend zijn. Persuasieve strategieën in politieke campagnes

13 De sturing van de media agenda door politieke persberichten tijdens de verkiezingen van 2006 CLUSTER STRATEGISCHE COMMUNICATIE Reünistenkring Communicatiewetenschap

14 Onderzoeksvragen Op welke manier bieden politieke partijen tijdens de landelijke verkiezingen van 2006 hun ideeën in pers- en nieuwsberichten aan de media aan? In welke mate komt dit overeen met de wijze waarop er in het politieke nieuws over deze issues/personen/partijen wordt bericht? Reünistenkring Communicatiewetenschap CLUSTER STRATEGISCHE COMMUNICATIE

15 Aandacht voor partijen over tijd

16 Aandacht voor issues mediapersberichten

17 Samenhang tussen nieuwssoort en bron Inhoudelijk nieuws, Strategisch nieuws, Nieuwsmedia52,7%47,3%100% (n = 30652) Persberich- ten 65%35%100% (n = 3081) Totaal53,8%46,2%100% (n= 33733)

18 Som richting nieuwssoorten mediapersberichten

19 Besluit In persberichten meer aandacht voor inhoudelijk nieuws Oppositiepartijen (PvdA en SP) schetsen in persberichten een negatiever beeld van werkelijkheid Issues: PvdA veel issues, profilering VVD weinig profilering In persberichten uitsluitend aandacht voor succes


Download ppt "Reünistenkring Communicatiewetenschap Liesbeth Hermans 21 juni 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google