De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Implementatie van de SNAQ RC Theorie & Praktijk Anja Evers Den Haag, 28 september 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Implementatie van de SNAQ RC Theorie & Praktijk Anja Evers Den Haag, 28 september 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Implementatie van de SNAQ RC Theorie & Praktijk Anja Evers Den Haag, 28 september 2009

2 Agenda Inleiding Projectplan Verandering van gedrag Juiste randvoorwaarden Juiste personen Juiste boodschap Vragen

3 Succesvol project? Huidige situatie Verandering Wenselijke situatie Denk eens na over een succesvol veranderproject/implementatieproject en wat bepalend was voor het succes?

4 Veranderproject ≈ een ballon

5 De ‘technische’ kant van veranderen Veranderen is een ‘stap-voor-stap’ proces Een project kan mislukken door slechte planning en projectbeheersing 1 2 3 4

6 VisieVaardighedenStimulansenMiddelenProjectplan Middelen Stimulansen Vaardigheden Visie Verandering Verwarring Spanningen Onzekerheid Vertraging Frustratie Valse starts Ersösz

7 Projectplan Inleiding Projectorganisatie Knelpunten/verbeterpunten Doelen Actieplan Meetplan Communicatieplan

8 Implementatie als virus ‘hype’ 3 wetmatigheden Macht van de context (juiste condities) De wet van de enkelingen die de versnelling maken (juiste personen) De beklijvingsfactor (juiste boodschap) En Zorg voor eigen overtuiging Uit: The Tipping Point, Gladwell

9 De juiste condities ‘Broken window’ Macht van de groep (Rogers) Gezamenlijk geheugen

10 Typologieën van betrokkenen bij een vernieuwing Early Majority Laggards Early Adopters Innovators Late Majority Bron: Rogers, Diffusion of innovation Faciliteren Informeren Ondersteunen Overtuigen Afdwingen

11 Met welke afdelingen starten? Voorloper Enthousiaste teamleider Lastige afdeling Voorbeeldafdeling … Bedenk, voor zover nog niet bekend, met welke afdelingen je (niet) wil starten

12 De juiste personen Makelaars allemansvrienden, netwerk, 6 handdrukken oppervlakkig verspreid de boodschap Verkopers energiek, enthousiast, overtuigend denkt positief sluit aan bij de ander Experts kennis, feiten en details hebben blinde volgers

13 Projectstructuur Zorggroepbrede projectgroep Afdelingswerkgroep Locatiewerkgroep

14 Zorggroepbrede of locatiebrede projectgroep Vertegenwoordiger met invloed namens: Management (voorzitter) Cliëntenraad Verpleeghuisartsen Verzorging / verpleging (NP) Voedingsassistenten Diëtetiek Logopedie Facilitaire dienst (Kwaliteitsfunctionaris)

15 Taak projectgroep Agenderen ondervoeding in instelling (speerpunt) Integratie in/aansluiten bij andere projecten Rekening houden met Kwaliteitskader Verantwoorde zorg Voorbereidingen Mobiliseren achterban Faciliteren uitvoering Bewaken voortgang project Barrières slechten Projectplan

16 Voorbereiding Selecteren 1 e afdelingen hoog-risicoafdelingen en/of enthousiaste afdelingen instellen afdelingswerkgroepen Vaststellen/actualiseren integraal voedingsbeleid plaats screening weegbeleid behandelplan assortiment TTV palliatief beleid monitoring en evaluatie inname overdracht

17 Voorbereiding (2) Routing vaststellen taken & verantwoordelijkheden wijze van informeren verwijsbeleid overdracht Aansluiten bij lopende projecten in instelling decubitus EVD/EPD protocollen zorgpaden

18 Voorbereiding (3) Materialen op maat maken screeningsformulier klinische lessen folder aanvraag voeding Informeren en overleg met ICT financiën communicatie

19 Samenstelling afdelingswerkgroep afdelingshoofd verpleeghuisarts verzorgenden (aandachtsveld voeding?) voedingsassistente di ë tist van de afdeling cliënt

20 Taak afdelingswerkgroep Projectplan afdeling Daadwerkelijk invoering van screenen en behandelen Bewaken voortgang Verzamelen gegevens Normen Verantwoorde Zorg (Kwaliteitskader) Communicatie Signaleren knelpunten en doorgeven aan projectgroep

21 Uitvoering Informatiebijeenkomst(en) zorggroepbreed, kick-off / campagne  Informeren betrokkenen, draagvlak creëren + vasthouden  @ Klinische lessen (verschillende doelgroepen)  @ Startbijeenkomst werkgroep afdelingen  @ Doelen, meten en interventies @ Interne conferenties (1e resultaten, knelpunten, ervaringen, successen vieren)  @ Communicatieplan  @ Borgings- en verspreidingsplan (lijnverantwoordelijkheid, indicator(en), deskundigheidsbevordering)  @  Zorggroepbrede projectgroep @Afdelingswerkgroep

22 Zitten de juiste mensen in de projectgroep en afdelingswerkgroep? Wie moeten we binden aan het project? Vul het actieplan aan

23 De juiste boodschap (weerhaakje) Simpel: 1 idee Makkelijk om te onthouden Provoceert actie Jeuken, irriteren

24 Wat is de boodschap? Kan een motto een rol vervullen? Zijn alle betrokkenen overtuigd van de omvang en ernst van het probleem?

25

26 Enkele voorbeelden Eet u beter Beter door voeding SNAQ-en maar

27 “Onze patiënten krijgen standaard te weinig energie en eiwit binnen, terwijl een optimale voeding juist is aangewezen tijdens een ziekenhuisopname. En wij maar bezuinigen op de uitgaven van voeding.”

28 Doelstelling Zorggroep/Locatie Eind 2009 / medio 2010 is bereikt dat: Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding op minimaal x afdelingen is ingevoerd; Voorbeeldafdeling(en) voor de invoering van vroege herkenning en behandeling van ondervoeding zijn ontwikkeld; Beleid rond ondervoeding/voedingstoestand deel uit maakt van het zorgleefplan van iedere bewoner.

29 Doelstelling startafdeling Eind 2009 is bereikt dat: Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding op de afdeling is ingevoerd Alle bewoners bij opname en voorafgaand aan het MDO worden gescreend; Het multidisciplinair behandelplan is geïmplementeerd 80% van de bewoners met (risico op) ondervoeding een optimale behandeling aangeboden krijgen; Ervaringen zijn beschreven voor andere afdelingen.

30 Doelstelling Specifiek Meetbaar Appellerend, ambitieus Resultaatgericht Tijdgebonden Vul de doelen aan en bedenk een motto

31 De ‘menselijke’ kant van veranderen Resultaat kan niet voorspeld worden Weerstand en conflicten horen erbij ‘Het is nooit klaar’ Een project kan mislukken als er onvoldoende rekening wordt gehouden met betrokkenen Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden

32 Stadia van verandering toepassen horen weten begrijpen integreren

33 FasenProblemenInterventies HorenNiet luisteren/lezen Geen contact collega’s Beknopte informatie Persoonlijk benadering sleutelfiguren Wervende brochure WetenGeen behoefte Niet relevant achten Onvoldoende kennis Casus Confrontatie met ( gevolgen) werkwijze Kernachtige boodschap Regelmatig herhalen BegrijpenTe complex Nadelen zien Twijfels Goede instructie(materialen) Eenvoudige meetmethode Zelftoetsing Discussie Weerstand bespreken Wetenschappelijke onderbouwing Inschakelen experts en collega’s met ervaring ToepassenOnvoldoende middelen Gebrek aan vaardigheden Negatieve reacties Training Achterwacht Vrijblijvend experimenteren Inventarisatie knelpunten, oplossingen op maat Resultaten zichtbaar maken IntegrerenVergeten Terugvallen Onvoldoende resultaat Reminders Regelmatig meten en resultaten bespreken Verantwoordelijkheid in de lijn leggen

34 Gebruik van verschillende media posters, pennen, mokken, key-cords, advertenties, spotjes, t-shirts, etc. klinische les, lezing, presentatie, video/DVD, artikel, brochure, etc. training, persoonlijk advies, coaching, etc. A BC Effectiviteit Interactie Bij inzet van media uit elk van de drie groepen is het resultaat meer dan A+B+C Uit: De nieuwe geheimen van implementeren, ZonMw

35 Communicatieplan Boodschap: wat wil je kwijt? Doelgroep: op wie richt je je? Middel: welk communcatiemiddel gebruik je? Tijdstip: wanneer (en hoe vaak)? Verantwoordelijke: wie neemt het initiatief of heeft de coordinatie? Wat is de eerste boodschap aan wie?

36 Tips Gebruik een aansprekende ‘verpakking’ Zet sleutelfiguren in Probeer uit (focusgroepen) Leg de loopplank uit, werk samen Kies het juiste medium Doe een macro, meso en micro analyse Haak in en lift mee Wees royaal

37 Tips Zorg voor een goed beeldmerk Bied een halffabricaat aan Gebruik (onbedoelde, maar effectieve) controverse Kies een gerespecteerde afzender Een geëngageerde projectleider Gebruik een community Monitor de resultaten en bespreek deze Zoek commerciële aanvulling

38 Veranderproject Vind het! Leef het! Coach het! Verse vis, Lundin Passie Energie Plezier

39 Projectplan Inleiding Projectorganisatie Knelpunten/verbeterpunten Doelen Actieplan Meetplan Communicatieplan

40 Samenvatting Is aan alle aspecten gedacht om tot een verandering te komen? Visie, Vaardigheden, Middelen, Stimulansen, Actieplan Is aan randvoorwaarden voldaan om een epidemie tot stand te brengen? Juiste personen?, Boodschap?, Condities? Varieer in communicatie, houd vol en vier (kleine) successen Maak een actielijst voor de komende twee weken

41 Afronding Evaluatieformulieren Behoefte aan vervolg? Gebruik de adressenlijst Vilans: SOS leertraject Zorg voor Beter Signaleren van Ondervoeding met de SNAQ RC


Download ppt "Implementatie van de SNAQ RC Theorie & Praktijk Anja Evers Den Haag, 28 september 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google