De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Ydo organisatie-adviseurs Kwantitatief inzicht in de bedrijfsprocessen door arbeidskundig onderzoek Simone Smedes & Ronald de Roos Ydo organisatie-adviseurs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Ydo organisatie-adviseurs Kwantitatief inzicht in de bedrijfsprocessen door arbeidskundig onderzoek Simone Smedes & Ronald de Roos Ydo organisatie-adviseurs."— Transcript van de presentatie:

1 © Ydo organisatie-adviseurs Kwantitatief inzicht in de bedrijfsprocessen door arbeidskundig onderzoek Simone Smedes & Ronald de Roos Ydo organisatie-adviseurs

2 © Ydo organisatie-adviseurs probleem vergroting concurrentievermogen door innovatie, verbetering kwaliteit, verkorten doorlooptijd en verlagen kosten vergroting concurrentievermogen door innovatie, verbetering kwaliteit, verkorten doorlooptijd en verlagen kosten maar: maar: administratieve inrichting veelal opgezet vanuit financiële invalshoek administratieve inrichting veelal opgezet vanuit financiële invalshoek vaak ontoereikend voor grondige analyse van bedrijfsprocessen vaak ontoereikend voor grondige analyse van bedrijfsprocessen

3 © Ydo organisatie-adviseurs doel kwantificering normtijden productiviteit efficiency kostprijs bezetting Activity Based Costing doorlooptijdverkorting de-botllenecking rusttijden ergonomie Mens & Machine

4 © Ydo organisatie-adviseurs en ook: kostprijs Winst + risico door: faalkosten onbeheerst procesverloop toeval Hoe kom je daar achter? Meten ! vermijdbare kosten normatieve kosten (= technisch noodzakelijk)

5 © Ydo organisatie-adviseurs ervaring van Ydo organisatie-adviseurs

6 © Ydo organisatie-adviseurs producent hijswerktuigen onderzoek onderzoek naar productiviteit reduceren onregelmatige handelingen reduceren onregelmatige handelingen wegnemen discussie management & medewerkers over werk- en rusttijden wegnemen discussie management & medewerkers over werk- en rusttijden Soort Werk % van totale dag # minuten van totale dag Direct Werk 614:50 Indirect Werk 241:56 Persoonlijke Verzorging 151:14

7 © Ydo organisatie-adviseurs groothandels distributie bepaling productienormen voor interne sturing DC bepaling productienormen voor interne sturing DC objectieve bepaling verrekeningsgrondslagen voor verlader en transportbedrijf objectieve bepaling verrekeningsgrondslagen voor verlader en transportbedrijf ergonomisch onderzoek handling van karren en opleidingen (“train de trainer”) ergonomisch onderzoek handling van karren en opleidingen (“train de trainer”)

8 © Ydo organisatie-adviseurs fabrikant van keukenmeubels de machine haalt de ontwerpspecificatie niet de machine haalt de ontwerpspecificatie niet onenigheid over oorzaak onenigheid over oorzaak resultaat onderzoek: resultaat onderzoek: waarheid lag toch wel in het midden waarheid lag toch wel in het midden

9 © Ydo organisatie-adviseurs e-commerce productiviteitsgarantie vóór aankoop van equipment productiviteitsgarantie vóór aankoop van equipment bepaling best practices in home shop centres bepaling best practices in home shop centres ergonomische verbeteringen (handling karren) ergonomische verbeteringen (handling karren)

10 © Ydo organisatie-adviseurs producent van voedings- en genotmiddelen onderzoek naar tijdbesteding van mensen en machines onderzoek naar tijdbesteding van mensen en machines transportcapaciteit bleek bottleneck (technisch fraai maar zeer rigide) transportcapaciteit bleek bottleneck (technisch fraai maar zeer rigide) conclusie: conclusie: harder werken had geen zin harder werken had geen zin

11 © Ydo organisatie-adviseurs Plezier in het werk ! doorwerken slimmer werken harder werken Productiviteit productiviteit aard van de dienstverlening, samenstelling, constructie van het product werkomstandigheden werkprestatie van de medewerker

12 © Ydo organisatie-adviseurs analyse van de gewerkte tijd handelingen voor -de- en montage werk -inspectie -storingsopheffing -logistiek -etc. Gewerkte tijd Netto gewerkte tijd Oponthouden Onregelmatige handelingen Dagelijkse Bezigheden Persoonlijke verzorging -materiaal -gereedschap -werkruimte -outillage - etc. -omkleden -aan- afloop dag en week -schoonmaken -etc. -betaalde pauzes -“rug rechten” -sociaal contact -roken -etc. direct meten toeslagen (%)

13 © Ydo organisatie-adviseurs onderzoek tijdbesteding (MMO) onderzoek naar de verdeling van de totale gewerkte tijd en) door het maken van “foto’s” (waarnemingen) met behulp van turfstaat, PDA of handterminal arbeidstijdgeeft snel inzicht in de besteding van arbeidstijd is nodig voor het bepalen van toeslagen bovenop Netto Tijd (gemeten met bijv. klok of video)

14 © Ydo organisatie-adviseurs multi moment opname (MMO) Klassieke werkwijze: registratie van persoon + handeling registratie van persoon + handeling de Ydo-methode: Onderzoek Tijdbesteding (OT) Onderzoek Tijdbesteding (OT) neem mèèr waar: neem mèèr waar: oorzaak oponthoud oorzaak oponthoud omstandigheden omstandigheden locatie locatie

15 © Ydo organisatie-adviseurs werkwijze Ydo ook andere “objecten” en “attributen” (zoals personen, machines, gangen, laaddocks, e.d.) ook andere “objecten” en “attributen” (zoals personen, machines, gangen, laaddocks, e.d.) geclusterd in groepen: geclusterd in groepen: geeft mogelijkheid om resultaten in meer of minder detail te presenteren geeft mogelijkheid om resultaten in meer of minder detail te presenteren beperkte onderzoeksduur en inspanning beperkte onderzoeksduur en inspanning “als je toch rondloopt, neem meer waar” “als je toch rondloopt, neem meer waar” Work.Study Work.Study

16 © Ydo organisatie-adviseurs ontwikkeling van de modernste data verzamel applicatie ontwikkeling van de modernste data verzamel applicatie door Arco-Iris BV op basis van specificaties en werkwijzen op basis van specificaties en werkwijzen van Ydo organisatie-adviseurs

17 © Ydo organisatie-adviseurs vragen aan u Is “arbeidskunde” een vakgebied dat aandacht verdient? Is “arbeidskunde” een vakgebied dat aandacht verdient? Zo ja, op welke wijze kan dit volgens u het beste worden ingebouwd? Zo ja, op welke wijze kan dit volgens u het beste worden ingebouwd? wij hebben daar zelf ook ideeën over…. wij hebben daar zelf ook ideeën over….

18 © Ydo organisatie-adviseurs aanbod studenten kunnen gratis WorkStudy (software licentie) toepassen studenten kunnen gratis WorkStudy (software licentie) toepassen een vorm van ondersteuning daarbij door Ydo een vorm van ondersteuning daarbij door Ydo

19 © Ydo organisatie-adviseurs vormen van ondersteuning gastcollege of “minor” arbeidskunde gastcollege of “minor” arbeidskunde met praktijk “in de klas” met praktijk “in de klas” stage en/of afstudeeropdracht bij derden stage en/of afstudeeropdracht bij derden inschakeling Ydo inschakeling Ydo stage opdracht bij Ydo stage opdracht bij Ydo afstemming vereist afstemming vereist (bijbaan in dienst Ydo) (bijbaan in dienst Ydo)

20 © Ydo organisatie-adviseurs [ einde van deze presentatie ]

21 © Ydo organisatie-adviseurs Colofon titel module:Kwantitatief inzicht in de bedrijfsprocessen categorie: uitgave:26 okt. 2007 door:Simone Smedes Ronald de Roos bestandsnaam: presentatie HAN okt. 2007 versienummer:1 referenties:arbeidskunde, bedrijfskunde, productiefactoren, productiviteit


Download ppt "© Ydo organisatie-adviseurs Kwantitatief inzicht in de bedrijfsprocessen door arbeidskundig onderzoek Simone Smedes & Ronald de Roos Ydo organisatie-adviseurs."

Verwante presentaties


Ads door Google