De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brand design 2 5 september 2005

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brand design 2 5 september 2005"— Transcript van de presentatie:

1 Brand design 2 5 september 2005
Slides met extra tekst voor trainer en coach Deze PowerPoint-presentatie van Insights bevat enkele slides met uitgebreidere aantekeningen voor de Insights Practitioners. Onderstaand symbool geeft aan dat het een dergelijke slide betreft. In deze presentatie zijn de Slides met extra tekst voor trainer en coach standaard verborgen. Als de Practitioner dat wenst, kunnen ze echter in uw presentatie worden opgenomen door te klikken op “UnHide”.

2

3 Overtuigingen & waarden
IJsbergmodel Omgeving Gedrag Bekwaamheid Afwegingen Vaardigheden Kennis Overtuigingen & waarden Identificeren & doel

4 Insights en de Jungiaanse psychologie

5 Perceptie – we kunnen het oneens zijn en toch allebei gelijk hebben.
Perception Perceptie – we kunnen het oneens zijn en toch allebei gelijk hebben. “Al onze kennis komt voort uit percepties.” – Leonardo da Vinci

6 Perception “We see the world not as it is, but as we are”
Stephen Covey

7

8 De vier ‘Humeuren’ Hippocrates 500 v.C. Cholerisch Melancholisch
houden van orde en netheid gevoelig voor stemmingswisselingen Cholerisch Lijken geboren leiders te zijn Komen hard en zakelijk over observeren vanaf de zijlijn inschikkelijk Flegmatisch extravert, optimistisch houden van gezelligheid Sanguinisch

9 De Insightskleuren Helder Blauw Zacht Groen Stralend Geel Vurig Rood
Onbevooroordeeld, objectief, afstandelijk Zacht Groen Stil, rustig, kalmerend, verzorgend Stralend Geel Vrolijk, opbeurend, bezield, monter Vurig Rood Positief, daadkrachtig, vastberaden, assertief

10 De vier Insightskleuren

11 De vier Insightskleuren
Helder Blauw gedetailleerd gestructureerd realistisch Vurig Rood groots scherp uitdagend verbeeldingskracht gepassioneerd grote dromen Stralend Geel veilig sterk persoonlijk waardensysteem attent Zacht Groen COLS 3.1

12

13 Kleurrijke uitspraken
Ik doe het.. JUIST Ik doe het… NU Ik doe het… MET ZORG Ik doe het… SAMEN

14 De vier Insightskleuren
Op een goede dag … Voorzichtig Nauwkeurig Weloverwogen Onderzoekend Formeel Analytisch Competitief Veeleisend Vastberaden Wilskrachtig Doelbewust Gedreven Zorgzaam Bemoedigend Harmonieus Geduldig Ontspannen Vriendelijk Gezellig Dynamisch Visionair Enthousiast Overtuigend Expressief

15 Noem eens 4 BN-ers en noteer hun belangrijkste sterke punt, gerelateerd aan hun dominante kleur
NAAM STERK PUNT BN-er 1  BN-er 2  BN-er 3  BN-er 4 

16 Beroemde / beruchte mensen
Harry S. Truman Amerikaanse president Vurig Rood Margaret Thatcher Engelse premier Alexander de Grote Veroveraar Donald Duck Tekenfilmfiguur Stralend Geel Ronald Reagan William Cullen Bryant Dichter Mahatma Ghandi Politiek hervormer Zacht Groen ET The Extra Terrestrial Buitenaards wezen A.A. Milne Schrijver van Winnie The Pooh C.G. Jung Zwitsers pyscholoog Helder Blauw Sir Isaac Newton Wetenschapper Inspecteur Colombo TV-/filmpersonage

17 De vier Insightskleuren
Op een slechte dag … Pietluttig Besluiteloos Argwanend Koud Afstandelijk Agressief Controlerend Drammerig Dominant Intolerant Gedwee Vlak Traag Afhankelijk Koppig Opgewonden Chaotisch Indiscreet Pronkerig Overhaast

18 True or false Vertel eens 3 korte verhaaltjes over jezelf.
Vertel 2 waarheden en 1 leugen en probeer dit vanuit de kleuren te doen.

19 Jungs bewustzijnsinstellingen
20 INTROVERSIE EXTRAVERSIE

20 Jungs bewustzijnsinstellingen: Introversie & Extraversie
Hoe uiten wij onze energie? INTROVERSIE Rustig Opmerkzaam Bedachtzaam Intiem Gereserveerd Voorzichtig Beschouwend Diepgang Naar binnen gericht EXTRAVERSIE Spraakzaam Betrokken Gezellig Stralend middelpunt Uitgesproken Recht-door-zee Actiegericht Verbreding Naar buiten gericht 20 INTROVERSIE EXTRAVERSIE

21 Jungs rationele functies: Denken & Voelen
Taakgericht Formeel Afstandelijk Prestatiegericht Onpersoonlijk Objectief Correct Informeel Attent Zorgzaam Persoonlijk Betrokken Flexibel Relatiegericht VOELEN

22 Jungs Voorkeuren en de Insightskleuren (LG02-1.4)
Vurig Rood Vurig Rood staat voor de combinatie van de voorkeuren voor Extraversie en Denken. Rood is zeer actief, werkt graag samen met anderen en denkt en handelt vanuit logica en feiten. Helder Blauw Helder Blauw staat voor de combinatie van de voorkeuren voor Introversie en Denken . De stijl van Blauw is taakgericht, kalm onder druk, bedachtzaam en objectief. 20 Zacht Groen Zacht Groen staat voor de combinatie van de voorkeuren voor Introversie en Voelen. De aanpak van Groen wordt gekenmerkt door een voorkeur voor diepgang, beschouwing, harmonie en consensus. Stralend Geel Stralend Geel staat voor de combinatie van de voorkeuren voor Extraversie en Voelen. Geel is voorkomend en sociaal en weet dit te koppelen aan actie en vermaak.

23 Oefening – De sneeuwpop
“Schrijf iets over een sneeuwpop. Geen vragen. U hebt 5 minuten de tijd. De tijd gaat NU in!”

24 Oefening – De sneeuwpop
Mensen met een voorkeur voor GEWAARWORDEN noteren hier vaak aanwijzingen over hoe je een sneeuwpop moet maken, of een beschrijving of verhaal over een specifieke sneeuwpop die ze zelf ooit gemaakt hebben. Mensen met een voorkeur voor INTUITIE beginnen hier vaak met “Er was een sneeuwpop en hij heette…”

25 Jungs irrationele functies: Gewaarworden & Intuïtie
INTUITIE Globaal Conceptueel Inspiratie Abstract Algemeen Indirect Verbeeldingskracht & focus op toekomst-mogelijkheden GEWAARWORDEN Specifiek Praktisch Precies Feitelijk Zekerheid zoekend Standvastig Realisme & focus op het hier en nu 20 GEWAARWORDEN INTUITIE

26

27 Jungs irrationele functies: Gewaarworden & Intuïtie (LG02-1.5)
Gewaarworden en Intuïtie zien we in specifieke gebieden van het Wiel. In tegenstelling tot de ‘rationele functies’ zijn ze echter over het hele wiel verspreid. Gewaarworden en Intuïtie komen bij alle kleuren voor, evenals in combinatie met alle andere psychologische voorkeuren. Uit recent onderzoek blijkt echter dat Intuïtie het meeste voorkomt in combinatie met Extraversie en dat Gewaarworden het meeste voorkomt in combinatie met Introversie. Maar kun je introvert én intuïtief tegelijk zijn? JA! Kun je extravert zijn en zintuiglijk waarnemen? JA!

28 De grafieken van uw voorkeuren
Sla de pagina getiteld Jungiaanse Voorkeuren uit uw Profiel erop na. Deze staafdiagrammen geven uw antwoorden van de Vragenlijst weer en het verband tussen de wijze waarop u deze voorkeuren aanwendt: Introversie en Extraversie, Denken en Voelen, Gewaarworden & Intuïtie. Deze voorkeuren vormen de hoekstenen van het Insightssysteem

29 Uw voorkeursstroom Neem uw Profiel erbij en bekijk uw positie op het Insightswiel Bekijk ook de pagina getiteld Insights Kleurendynamica U ziet drie staafdiagrammen: Links boven, rechts boven en één in het midden

30 Uw voorkeursstroom Grafiek I – De Bewuste Persona
Dat onderdeel van de persoonlijkheid waar de innerlijke en de uiterlijke belevingswereld elkaar ontmoeten. De interacties tussen wie we zijn en wie we denken te moeten zijn of zouden willen zijn. De ‘Persona’ was een masker dat acteurs uit het Oude Griekenland droegen om het karakter van hun personage uit te beelden.

31 Uw voorkeursstroom Grafiek II – De Minder Bewuste Persona
Uw meer instinctieve zelf. Wie u bent als u niet nadenkt over uw houding of over uw presentatie. Het Minder Bewuste Zelf - zoals u ‘s avonds op de bank ligt

32 Uw voorkeursstroom De Voorkeursstroom (de middelste grafiek)
De mate waarin de publieke persona (zoals u uzelf ziet) (Grafiek I) u als het ware wegtrekt van uw meer instinctieve zelf (Grafiek II) Laat zien welke voorkeuren op dit moment een grote of juist kleine impact hebben op uw werkstijl “We kunnen wel kleuren zien, maar geen golflengten.” - Carl G. Jung

33 De kleuren en types op het Insightswiel


Download ppt "Brand design 2 5 september 2005"

Verwante presentaties


Ads door Google