De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GIS gebruikersbijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "GIS gebruikersbijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 GIS gebruikersbijeenkomst
15/06/2006

2 Agenda (deel 1) Nieuwe datasets
Provincie Limburg 4/5/2017 Agenda (deel 1) Nieuwe datasets Kadaster: wanneer gebiedsdekkende kaart? GIS op intranet en limburg.be Nieuw in ArcView 9.1; te verwachten in 9.2 Metadata: waarom is het belangrijk? ’Van fileserver naar geodatabank' Mobile GIS: GPS & ArcPad Varia (atlassen van de buurtwegen,AGIV, Google Earth) GIS juni 2006

3 Nieuwe Datasets Binnenkort Layerfiles annotatie perceelsnummers KadVec
Topo-kaart 1/50.000, 3 kaartbladen toegevoegd Busroutes en haltes De Lijn Gewestplan volgens AROHM Risicozones overstromingen Update ROG-gebieden PUO-gebieden Aanvullingen gescande BPA's KadVec: 18 Limburgse + enkele aangrenzende gemeenten Binnenkort Update GBK Interelectra Bijkomende kaartbladen NGI 1/10 000 GIS juni 2006

4 Kadaster: wanneer gebiedsdekkend?
Huidige toestand: lappendeken G:\Themabeheer\Layers\Kadaster\Overzicht kadastrale gegevens.lyr Wat is er aan de hand? OC GIS-Vlaanderen KADSCAN – KADVEC – GRB A.A.P.D. (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie) analoog plan – CADMAP / CADMAP PV– CADGIS – PATRIS STRATEGIS GIS juni 2006

5 Overzicht GIS juni 2006

6 Kadaster: oorspronkelijke planning GIS Vlaanderen
GIS juni 2006

7 Kadaster: planning AAPD
GIS juni 2006

8 Overzicht projecten AAPD
CADMAP: kadastrale percelenplan beheren en bijwerken onder digitale vorm overname digitale plans (KADVEC,PLI, URBIS) van de gewesten bijwerking digitaal door AAPD uitvoeren (300 muteerders met digitale mutatietool) opmaak digitale mutatieschets CADMAP PV planverbetering (reeds grootste problemen opgelost in ) -> continue plan aanzet tot kadastrering van het openbaar domein GIS juni 2006

9 Overzicht projecten AAPD (vervolg)
CADGIS: koppeling CADNet (dig. legger) + CADMAP PV (continue plan) in geodatabase PATRIS: patrimoniale gegevensbank integratie van info van kadaster, de registratie, de domeinen en de Hypotheken (zowel roerend als onroerend goed) GIS juni 2006

10 GIS juni 2006

11 (volgens AGIV) GIS juni 2006

12 Kadaster: besluit Hopen op snelle integratie tot één produkt dat alle noden dekt Korte termijn: in het najaar verdeelt AGIV resterende gemeenten KADVEC 1/1/2005 Onderhandelingen met AAPD over gebruik CadMap (PV), CadGIS, Patris GIS juni 2006

13 GIS op intranet Intranet: nieuwe zoekfunctie (in ontwikkeling)
GIS juni 2006

14 GIS op limburg.be Nu: twee algemene geoloketten (orthofoto en atlas van de buurtwegen) In ontwikkeling: eerste geoloket op vraag van een dienst (PNC) Aanvragen voor nieuwe geoloketten via eigen diensthoofd richten aan Cel GIS Voorlopig: enkel nieuwe data, geen nieuwe functies GIS juni 2006

15 Voorbeeld GIS juni 2006

16 Nieuw in ArcView 9.1 ArcView Spatial Analyst: bugs verwijderd
Geocoding werkt terug! Koppeling naar MS Access (pad- en bestands-, veldnamen, … ) via OLE Merge tool is er terug “Save as” 8.3 Swipe tool GIS juni 2006

17 Te verwachten in 9.2 (voorjaar 2007)
Go to x,y Meer functies voor grouped layer Integratie met Excel-sheets Scheiding cartografische representatie - geometrie Animaties (bijv. overgang tussen lagen, evolutie in de tijd) maken en exporteren GIS juni 2006

18 GIS juni 2006

19 Metadata: waarom is het belangrijk?
Metadata: informatie over de data GIS juni 2006

20 Metadata: ‘meer uitleg’
GIS juni 2006

21 Metadata: toekomst Spatial Information Directory (SPIDI): metadatabank van GIS-Vlaanderen Rechtstreekse uitwisseling / koppeling ipv knippen en plakken uit PDF GIS juni 2006

22 “Van fileserver naar geodatabank”
Sinds start GIS Provincie Limburg in 1997: Referentiedatasets: losse bestanden op centrale server Beheer door Cel GIS Gebruikers: enkel leestoegang Buitendienst: replicatie op lokale server GIS juni 2006

23 intranet / internet GIS
Huidige situatie intranet / internet GIS Master Kopie GIS in provinciehuis Kopie GIS in PGRM Tongeren Kopie GIS in PNC Bokrijk GIS juni 2006

24 Evolutie Enorme toename referentiedata (>100 GB)
Toename intensiteit GIS-gebruik Niet enkel raadpleging, ook data-aanmaak, editering, analyse, koppeling met databanken, … . Evolutie softwarefamilie (ArcGIS) Stand-alone, client-server, internet, webservices, databankintegratie, metadata, integratie met andere software, ... GIS juni 2006

25 Gevolg Gevolg: systeem van bestanden op een server is steeds minder geschikt Dus: migratie van referentiedata naar relationele geodatabank Technische beperking filebased systeem Nieuwe software-ontwikkeling zijn gebaseerd op geodatabank Mogelijkheid tot integratie met dossieropvolging GIS juni 2006

26 Stappen Geen datareplicatie meer naar buitendiensten: GIS-gebruik via Remote Desktop op Terminal Server in Provinciehuis Geodatabank: aparte, 2 CPU server, MS SQL-Server, Arc Spatial Database Engine Import GIS-referentiedata in geodatabank Conversietool voor (semi-)automatische omzetting van bestaande ArcMap Documents Opleiding en begeleiding van GIS-gebruikers GIS juni 2006

27 Concrete gevolgen GIS-gebruik
Buitendiensten: werken via RDP Conversie bestaande documenten (padverwijzingen naar data) Doel: zo weinig mogelijk veranderen aan de huidige manier van werken (data wordt verplaatst, maar data-toegang blijft zoveel mogelijk ongewijzigd) GIS juni 2006

28 Voorlopige timing Zomer: test met RDP / TS Najaar 2006: opstart
Tegen zomer 2007: afronding Ruime periode om geleidelijke overschakeling mogelijk te maken GIS juni 2006

29 Later Mogelijke integratie van specifieke GIS-functionaliteit in Ariadne, bijvoorbeeld: lokaliseren van een perceel of een adres genereren van een PDF-kaartje voor opname in het dossier berekenen van een oppervlakte Per dossiertype, GIS-component op maat Nog niet beslist, maar veronderstelt implementatie van een geodatabank GIS juni 2006

30 Mobile GIS Consumer GPS ArcPad 7 op PDA, GPS ArcPad 7 op notebook, GPS
Provincie Limburg 4/5/2017 Mobile GIS Consumer GPS ArcPad 7 op PDA, GPS ArcPad 7 op notebook, GPS ArcView 9 op notebook, GPS (RTK GPS - opmetingen) GIS juni 2006

31 Consumer GPS Voordeel Nadeel
Voorbeeld: Garmin eTrex, Magellan eXplorist, … Voordeel Goedkoop in aankoop (500 EUR), compact en handig Nadeel Geen integratie met GIS GIS juni 2006

32 Consumer GPS Toepassing
Navigatie Opname GPS-punten/trajecten voor gebruik in meegeleverde software Transfer van/naar ArcView? Enkel via overtikken, knip-en-plak, ascii, export, of conversie (ev. extra software) Besluit: Goedkoop in aankoop, maar als Mobile GIS zeer beperkt, en duur in gebruik. Niet geschikt voor professionele GIS-toepassingen. Niet ondersteund door afdeling automatisering! GIS juni 2006

33 Consumer GPS - ArcView Add XY data Edit-sessie
puntenshapefile op basis van tekstbestand Edit-sessie (knik)punt plaatsen op basis van een X,Y-coördinatenpaar GIS juni 2006

34 Demonstratie ArcPad 7 ArcPad Tools in ArcView
Data selecteren en kopiëren naar ArcPad voeg data toe in ArcMap ArcPad Toolbar: Get Data for ArcPad Selecteer de gewenste layers en kies de extent Create an ArcPad Map file (cfr mxd) Kies de lokatie Opm: *.apl is de layerfile voor ArcPad Rasterdata: manueel kopiëren via Verkenner Kopieer de data naar de PDA via Verkenner GIS juni 2006

35 Demonstratie ArcPad 7 Enkele functies:
Nieuwe shapefile en bijhorend invulformulier voor de tabel maken Navigeren (zoom, pan…) Identificeren, meten Layer properties: aan/uit, symbologie, … Uitgebreide teken- en editeerfuncties, ook via GPS GIS juni 2006

36 ArcPad 7 op PDA, GPS Testomgeving HP iPAQ 2100, trial ArcPad 7
Bluetooth GPS receiver (Prijs, incl. ArcPad: 1500 EUR) GIS juni 2006

37 ArcPad 7 op PDA, GPS Voordeel ArcPad Nadeel standaard-PDA
Zelfde softwarelijn als ArcView Eenvoudige data-uitwisseling Heel wat GIS-tools aan boord Nadeel standaard-PDA Kwetsbaar Slechte leesbaarheid scherm in open lucht Beperkte levensduur batterij Stabiliteit Windows Mobile GIS juni 2006

38 Professionele PDA/GPS
Lange levensduur batterij Beter leesbaar scherm Verstevigd Vaak GPS ingebouwd Besluit: dit is Mobile GIS! GIS juni 2006

39 ArcPad 7 op notebook, GPS Functionaliteit: idem als ArcPad op PDA
Voordeel Groot scherm, toetsenbord, muis Nadeel Gewicht, grootte, geen touchscreen, kwetsbaar Toepassing (voorbeeld) Notebook in auto, GPS-receiver op meetpunt Besluit: Meestal niet de ideale oplossing GIS juni 2006

40 ArcView 9 op notebook, GPS
Voordeel Rechtstreeks werken in ArcView Alle ArcView functionaliteit beschikbaar Nadeel Heel beperkte GPS-ondersteuning, GPS-editing van shapefiles is niet mogelijk! Prijs Zie vorige dia’s GIS juni 2006

41 ArcView 9 op notebook, GPS
Toon de huidige lokatie in real time Digitiliseer features via een logfile Stamp Current Position to Log, Streaming to Log Snap posities naar features (bijvoorbeeld naar de aslijn van een straat) Replay van verzamelde informatie GIS juni 2006

42 Besluit ‘Mobile GIS’-unit: 3000 tot 5000 EUR
Voor data-editing ‘ten velde’, zeker GPS-gebaseerd, is ArcPad 7 veel beter geschikt dan ArcView Professionele PDA/GPS is beste oplossing ‘Consumer’ GPS is goedkoop in aankoop, maar geen ‘mobile GIS’. Wordt niet ondersteund door Automatisering! GIS juni 2006

43 Varia: atlassen van de buurtwegen
GIS juni 2006

44 Varia: AGIV Het ‘Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen’ (AGIV) is de rechtsopvolger van het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen, afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij. Gepositioneerd binnen het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR). GIS juni 2006

45 Varia Google Earth (http://earth.google.com/)
Gratis voor persoonlijk gebruik Spectaculaire 3D Interface Streaming van data Opslaan van favoriete lokaties Zoekfuncties, routeberekening, GIS juni 2006

46 GIS juni 2006


Download ppt "GIS gebruikersbijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google