De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Variabele begrippen en analyse-eenheden voorbeelden individu groep individuen school ANALYSE EENHEDEN OBSERVEERBAAR voorbeelden intelligentie leeftijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Variabele begrippen en analyse-eenheden voorbeelden individu groep individuen school ANALYSE EENHEDEN OBSERVEERBAAR voorbeelden intelligentie leeftijd."— Transcript van de presentatie:

1 1 Variabele begrippen en analyse-eenheden voorbeelden individu groep individuen school ANALYSE EENHEDEN OBSERVEERBAAR voorbeelden intelligentie leeftijd geslacht VARIABELE BEGRIPPEN SYSTEMENEIGENSCHAPPEN Er zijn 2 soorten begrippen

2 2 Eigenschap = “variabel begrip” Eigenschappen kunnen verschillende waarden hebben in verschillende systemen voorbeelden “Jan is intelligenter dan Tom” “Sabine is een meisje, Tom een jongen” de waarden die een variabel begrip kan aannemen zijn niet noodzakelijk getallen

3 3 Van variabel begrip tot variabele METEN = vaststellen van de waarde van het variabel begrip in een bepaalde analyse-eenheid MEETINSTRUMENT: vragen, observaties MEETBAAR maken van variabel begrip = operationaliseren VARIABELE = geoperationaliseerd variabel begrip

4 4 Variabele = indicator voor variabel begrip VOORBEELD variabel begrip “INTELLIGENTIE” variabelen: schoolse kennis, taalvaardigheid, geheugen, sociaal inzicht, leervermogen, ruimtelijk inzicht, rekenvaardigheid, enz. Bij een variabel begrip kunnen meerdere variabelen horen

5 5 Discrete variabelen Variabel begripVariabele CONTINU DISCREET afronding

6 6 Meten Toekennen van cijfers aan observatie-eenheden volgens bepaalde regels X = verzameling analyse-eenheden (vb 5 kinderen) Y = verzameling cijfers f = regel (vb 1  hoogste motivatie, 2  volgende, …) x1x2x3x4x5x1x2x3x4x5 1234512345 X Yf

7 7 Optimale meetprocedure Hoogst mogelijke meetniveau wordt bepaald door het variabel begrip vb. Geslacht = Nominaal De gebruikte regel bij het meten is bepalend voor het meetniveau (classificeren, ordenen of met vaste meeteenheid)

8 8 Betrouwbaarheid=overeenstemming tussen opeenvolgende metingen Validiteit=overeenstemming tussen variabel begrip en variabele Betrouwbaarheid / Validiteit Invaliditeit Onbetrouwbaarheid

9 9 Onderdelen van meetwaarde

10 10 Beschrijvende onderzoeksmethoden

11 11 Doel van beschrijvend onderzoek Accurate beschrijving van een bepaalde gebeurtenis, situatie of fenomeen Aanduiden van relevante variabelen en relaties tussen variabelen (NIET oorzaak-gevolg) Enquêtes, opiniepeilingen Onderzoek in “nieuwe” domeinen, met oog op hypothesevorming Evaluatie-onderzoek (is voorgestelde oplossing voor probleem effectief?)

12 12 Secundaire bronnen ALLE observaties/metingen of fysische sporen vastgelegd door anderen (derden) –geboorteregister, data van de volkstelling –bewakingsvideos, foto’s,... –vingerafdrukken, aantekeningen in boeken,... Voordelen Reactivity Effect speelt niet (zich anders gedragen omdat men weet dan men deel uitmaakt van onderzoek, cfr Hawthorne- effect) Nadelen Selective Deposit (selectieve verzameling van data) Selective Survival (niet alles wordt bewaard= probleem archeologie)

13 13 Natuurlijke observatie Verzamelen van data over spontaan gedrag Onderzoeker blijft volkomen afzijdig Onderzoek in gewone habitat, echtheid Nagaan welke variabelen samen voorkomen, hypothesen ivm causaliteit kunnen later in experiment getoetst worden Voordelen Echtheid Accurate beschrijving Kan waar experiment soms niet kan Nadelen Oorzaken zijn moeilijk te isoleren Duurt vaak erg lang

14 14 Bierconsumptie

15 15 Gevalstudie (Case study) Intensieve beschrijving en analyse van een enkel individu, organisatie of gebeurtenis op grond van velerlei bronnen (interviews, documenten, tests, …) Voordelen Bron van ideeën en hypothesen Beschrijven van zeldzame gebeurtenissen Kan tegenvoorbeeld geven voor “aanvaarde hypothesen” Nadelen Oorzaak van een specifieke gebeurtenis kan niet met zekerheid aangeduid worden Veralgemening van bevindingen naar anderen is niet mogelijk

16 16 Correlatie studie verband nagaan tussen gemeten variabelen verband  voorspelling Voordelen Bron van hypothesen Eenvoudig Nadelen Probleem van de 3 de variabele Buitenbeentjes

17 17 Analytisch of stochastisch verband ? Analytisch verband Kennis van meetwaarde voor 1 variabele laat toe de meetwaarde voor de andere variabele perfect te voorspellen Stochastisch verband Kennis van meetwaarde voor 1 variabele laat slechts toe de meetwaarde voor de andere variabele min of meer correct te schatten 0 5 10 15 20 25 30 051015202530 X1 Y1 Voorbeeld: Y 1 = X 1 + 1 0 5 10 15 20 25 30 051015202530 X2 Y2 Voorbeeld: Y 2  0.94X 2 + 2.77

18 18 Correlatiecoëfficiënt 0 5 10 15 20 25 30 051015202530 X2 Y2 0 5 10 15 20 25 30 051015202530 X3 Y3 0 5 10 15 20 25 30 051015202530 X4 Y4 Stochastisch lineair verband Hoge positieve correlatie r =.91 Stochastisch lineair verband Lage positieve correlatie r =.35 Stochastisch lineair verband Hoge negatieve correlatie r = -.90 0 5 10 15 20 25 30 051015202530 X1 Y1 Analytisch lineair verband Volkomen positieve correlatie r = 1 Analytisch lineair verband Volkomen negatieve correlatie r = -1 0 5 10 15 20 25 30 051015202530 X7 Y7 Analytisch niet-lineair verband Kromlijnige correlatie r =.70 0 5 10 15 20 25 30 051015202530 X6 Y6

19 19 Product-moment correlatiecoëfficiënt r (Bravais-Pearson) Lineaire regressievergelijking Y’ = a + bX

20 20 0 5 10 15 20 25 30 051015202530 Teken van de co-variantie - -+ +

21 21 Berekenen van correlatiecoëfficiënt

22 22 Kenmerken van de correlatiecoëfficiënt r = 0GEEN LINEAIR VERBAND Regressierechten Y/X en X/Y staan loodrecht op elkaar Beste voorspelling: Y’ = Y en X’ = X r max = +1VOLKOMEN POSITIEF LINEAIR VERBAND Regressierechten vallen samen en stijgen r max = -1VOLKOMEN NEGATIEF LINEAIR VERBAND Regressierechten vallen samen en dalen MAAK ALTIJD EERST EEN SPREIDINGSDIAGRAM OM EVENTUEEL NIET-LINEAIR VERBAND UIT TE SLUITEN

23 23 Correlatiecoëfficiënt en regressierechten 0 5 10 15 20 25 0102030 Y / X X / Y 0 5 10 15 20 25 0102030 Y / X X / Y 0 5 10 15 20 25 30 0510152025 Y / X X / Y 0 5 10 15 20 25 30 0102030 Y / X X / Y r = 1 r =.91 r =.35 r = 0

24 24 Associatie en oorzakelijk verband Associatie impliceert NIET noodzakelijk causaliteit of nog: Een verband is niet altijd een oorzakelijk verband Mogelijke oorzaken van een associatie tussen X en Y XY XY YX Z Y X Steekproef niet a-select # kerken # overvallen

25 25 Onechte correlatie (Spurious correlation) Bevolkings- dichtheid Delinquentie Inkomen de 3de variabele buitenbeentjes r = 0.96 0 20 40 60 80 100 120 050100150 r = 0.40 0 5 10 15 20 25 0102030

26 26 Ex Post Facto onderzoek Onderzoeker kan zelf bepaalde variabelen niet manipuleren en selecteert daarom eenheden die bepaalde waarden van die variabelen van nature vertonen Voordelen Vaak enig mogelijke methode Nadelen Selectie: interne validiteit, mogelijk is niet (enkel) onafhankelijke variabele verschillend

27 27 Longitudinaal onderzoek TIJD Generaties Duur van onderzoek

28 28 Cross-sectioneel onderzoek TIJD Generaties Duur van onderzoek

29 29 Cohorte-sequentieel onderzoek TIJD Generaties Duur van onderzoek

30 30 Longitudinaal <> Cross-sectioneel onderzoek Intelligentie en leeftijd Gemiddeld IQ Leeftijd Longitudinaal Cross-sectioneel


Download ppt "1 Variabele begrippen en analyse-eenheden voorbeelden individu groep individuen school ANALYSE EENHEDEN OBSERVEERBAAR voorbeelden intelligentie leeftijd."

Verwante presentaties


Ads door Google