De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pleun van der Ende 7 mei 2011. WIE WIND ZAAIT ZAL STORM OOGSTEN WIE STORM ZAAIT.....?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pleun van der Ende 7 mei 2011. WIE WIND ZAAIT ZAL STORM OOGSTEN WIE STORM ZAAIT.....?"— Transcript van de presentatie:

1 Pleun van der Ende 7 mei 2011

2 WIE WIND ZAAIT ZAL STORM OOGSTEN WIE STORM ZAAIT.....?

3 GESCHIEDENIS WAT WILLEN WE ? WAT KUNNEN WE ?

4 GESCHIEDENIS NAJAAR 2009 STORMBRIEF BESPARING 100 MILJOEN DMV: HOOGWATER BESCHERMING MUSKUSRATTEN BESTRIJDING

5 VOORJAAR 2010 VAL KABINET BALKENENDE STEMMEN GAAN OP OM WATERSCHAPPEN ALS ZELFSTANDIG ORGAAN OP TE HEFFEN

6 UNIE BESTUUR START LOBBY OM VOORTBESTAAN WATERSCHAPPEN TE REDDEN IN VERKIEZINGSPROGRAMMA’S BINNEN VVD LOBBY DOOR DIJKGRAVEN EN LELYKRING

7 ALLEEN VVD EN SGP POSITIEF. NA VERKIEZINGEN REGEERAKKOORD: 1.VOORTBESTAAN OPGENOMEN 2.INDIRECTE VERKIEZINGEN

8 NAJAAR 2010: ONDERHANDELINGEN BESTUURSAKKOORD WATER UNIEBESTUUR STELT TAV IN EN VRAAGT ADVIES NB: TAV: TIJDELIJKE ADVIESCOMMISSIE VERKIEZINGEN

9 TAV ADVISEERT: DIRECTE VERKIEZINGEN VOORKEURSVARIANT BIJ ALLE FRACTIES IN WATERSCHAPPEN

10 Tekst bestuursakkoord: Verkiezingen Indirect. Voetnoot: Directe verkiezingen voorkeurs variant

11 7 april: brief Unie aan Staatssecretaris Nogmaals onderbouwing voor directe verkiezingen. (Elzinga)

12 Direct – indirect Criteria: 1.Representativiteit 2.Deskundigheid 3.Politiseringsgraad

13 Representativiteit Hier scoort de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen het hoogst en daardoor de representativiteit bij indirecte verkiezingen via de raden.

14 Deskundigheid Verwacht mag worden dat kandidering bij directe verkiezingen veel meer zal geschieden op basis van deskundigheid dan bij indirecte, waar (net) niet gekozen raadsleden als eerste aan bod zullen komen

15 Politiseringsgraad Voor leden die gekozen worden door de gemeenteraadsfracties is het een belangrijke vraag of steeds een zelfstandige afweging binnen het waterschapsbestuur nog wel voldoende overeind kan blijven. (onafhankelijkheid, last tot ruggespraak)

16 STELLING: Bij de belangenrepresentatie, kenmerkend voor de waterschapsbesturen, is onafhankelijkheid en een zekere afstand van het algemeen bestuur van grote betekenis.

17 Enkele knelpunten bij indirecte verkiezingen: Waterschapsgrenzen komen niet overeen met gemeentegrenzen Door verschillende inwoneraantallen wordt gewerkt met stemwaardes Leidt tot strategisch stemgedrag (zie gedoe rond 1 e kamer verkiezingen)

18 Waterpartijen maken in beginsel geen kans Restzetelverdeling gecompliceerd en nadelig voor kleine partijen Indirecte verkiezingen verminderen de herkenbaarheid van het waterschap


Download ppt "Pleun van der Ende 7 mei 2011. WIE WIND ZAAIT ZAL STORM OOGSTEN WIE STORM ZAAIT.....?"

Verwante presentaties


Ads door Google