De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TITELPAGINA bij Werkdruk dát maakt zorg beter Stilstaan Inspectie SZW

Verwante presentaties


Presentatie over: "TITELPAGINA bij Werkdruk dát maakt zorg beter Stilstaan Inspectie SZW"— Transcript van de presentatie:

1 TITELPAGINA bij Werkdruk dát maakt zorg beter Stilstaan Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGINA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Annewies de Vries Gusta Agsteribbe

2 Sectoraanpak Zorg & Welzijn
Doel: Verbeteren arbeidsomstandigheden 2013 oorzaken in kaart 2014 geschikte maatregelen getroffen 2015 evaluatie uitgevoerd Focus op belangrijkste risico’s die verzuim veroorzaken: 50% door PSA, vooral werkdruk, incidenten agressie en combinatie 30% door Fysieke belasting 10% beroepsziekten door biologische agentia: BHV: meewerken aan overdracht aan andere toezichthouder

3 Inspecties in 8 segmenten
VVT JZ GHZ GGZ WMD ZKH AD KO 2012 PSA 2013 2014 BA FB HERINSPECTIES 2015/2016

4 communicatie Handhavingscommunicatie Brochures Flyers Factsheets
Sectorrapportage Testimonials Presentaties Intervieuws, persberichten Strategische communicatie Opstellen actieplan met stakeholders om bestuurders aan te zetten om meer sturing te geven aan het aanpakken van arborisico’s. Plan, do check, act op preventie.

5 Samenwerking Sociale partners
Communicatie richting leden over inspecties en resultaten Ondersteunen leden (arbocatalogi, workshops, tools, opleidingen) IGZ/IJZ Afstemmen niet nalevers, voorlopers Hoe kunnen we thematisch effectiever optreden Kennisuitwisseling, inhoudelijk, bestuurlijk oog en oor, signalen, doorgeven samen optrekken (incidenten, jaargesprekken, inspecties) Communicatie IZZ (zorgverzekeraar) Relatie zorggebruik en verzuim, relatie met inspectieresultaten Spreken bestuurders aan op zorggebruik Onderzoek naar oorzaken en preventiemogelijkheden Good practices en businesscasussen Aanbod zorgverzekering afgestemd op risico’s zorgmedewerkers (tilcursus)

6 Resultaten werkdruk totaal
Inspecties 2012 (n = 158) Inspecties 2013 (n = 148) Hercontroles 2012 (n = 67) Stelling 1: in het algemeen zijn instellingen meer bezig met de aanpak van werkdruk Stelling 2: instellingen met eerdere overtredingen lopen nog achter

7 Arbeidstijden Inspecties 2012 Inspecties 2013 Hercontroles 2012 VVT JZ GHZ Stelling 3: Verbetering te zien in 2013 bij VVT en JZ

8 Resultaten arbeidstijden totaal
Inspecties 2012 (n = 158) Inspecties 2013 (n=148) Stelling 4:Bij de meeste instellingen is het arbeidstijdenbeleid wel in orde

9 Arbeidstijden Inspecties 2012 Inspecties 2013 VVT JZ GHZ
Stelling 5: In de GHZ is meer aandacht nodig voor arbeidstijdenbeleid

10 Resultaten agressie totaal
Stelling 6: er is een lichte verbetering te zien in de aanpak van agressie Stelling 7: de aanpak van agressie in de jeugdzorg is sterk verbeterd

11 Agressie Inspecties 2012 Inspecties 2013 VVT JZ GHZ

12 Resultaten sectoraanpak
Aanpak agressie en werkdruk verbeterd Agressie en nu ook werkdruk staan op de agenda Langdurig verzuim in segmenten daalt tgv betere HRM Aantal agressie incidenten is gedaald Campagne agressie: veilig werken in de zorg Arbocatalogi aangepast aan de stand der wetenschap Bestuurlijke reacties: veel activiteiten op agressie, maar nu ook activiteietn op werkdruk en beleidscysclus Wat kan nog beter? Voorlichting Arbozorgsysteem opnemen in beleidcyclus (PDCA) Sturing op voorkomen van risico’s door bestuur Businesscases: voordelen van preventie Effectmeting en benchmark: waar staat de afdeling, de instelling en het segment

13 TITELPAGINA Bedankt voor jullie inzet dát maakt zorg beter
Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGINA Bedankt voor jullie inzet Veel succes bij de inspecties dát maakt zorg beter

14 Resultaten werkdruk VVT
Inspecties 2012 (n = 93) Inspecties 2013 (n= 94) Hercontroles 2012 (n=40)

15 Resultaten werkdruk jeugdzorg
Inspecties 2012 (n = 28) Inspecties 2013 (n= 17) Hercontroles 2012 (n = 12)

16 Resultaten werkdruk gehandicaptenzorg
Inspecties 2012 (n = 29) Inspecties 2013 (n= 32) Hercontroles 2012 ( n = 15)

17 Resultaten agressie VVT

18 Resultaten agressie jeugdzorg

19 Resultaten agressie gehandicaptenzorg

20 Resultaten arbeidstijden VVT

21 Resultaten arbeidstijden jeugdzorg

22 Resultaten arbeidstijden gehandicaptenzorg


Download ppt "TITELPAGINA bij Werkdruk dát maakt zorg beter Stilstaan Inspectie SZW"

Verwante presentaties


Ads door Google