De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TITELPA GINA dát maakt zorg beter Stilstaan bij Werkdruk Hollen Anita Hertogh Annewies de Vries Gusta Agsteribbe Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TITELPA GINA dát maakt zorg beter Stilstaan bij Werkdruk Hollen Anita Hertogh Annewies de Vries Gusta Agsteribbe Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken."— Transcript van de presentatie:

1 TITELPA GINA dát maakt zorg beter Stilstaan bij Werkdruk Hollen Anita Hertogh Annewies de Vries Gusta Agsteribbe Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2 Sectoraanpak Zorg & Welzijn Doel: Verbeteren arbeidsomstandigheden 2013 oorzaken in kaart 2014 geschikte maatregelen getroffen 2015 evaluatie uitgevoerd Focus op belangrijkste risico’s die verzuim veroorzaken: 50% door PSA, vooral werkdruk, incidenten agressie en combinatie 30% door Fysieke belasting 10% beroepsziekten door biologische agentia: BHV: meewerken aan overdracht aan andere toezichthouder

3 Inspecties in 8 segmenten VVTJZGHZGGZWMDZKHADKO 2012PSA 2013PSA 2014 PSA BA PSA FB BA PSA FB BA HERINSPECTIES 2015/ 2016 PSA FB BA PSA FB BA PSA FB BA PSA FB BA PSA BA PSA FB BA PSA FB BA FB

4 communicatie Handhavingscommunicatie -Brochures -Flyers -Factsheets -Sectorrapportage -Testimonials -Presentaties -Intervieuws, persberichten Strategische communicatie Opstellen actieplan met stakeholders om bestuurders aan te zetten om meer sturing te geven aan het aanpakken van arborisico’s. Plan, do check, act op preventie.

5 Samenwerking Sociale partners - Communicatie richting leden over inspecties en resultaten - Ondersteunen leden (arbocatalogi, workshops, tools, opleidingen) IGZ/IJZ - Afstemmen niet nalevers, voorlopers - Hoe kunnen we thematisch effectiever optreden -Kennisuitwisseling, inhoudelijk, bestuurlijk -oog en oor, signalen, doorgeven -samen optrekken (incidenten, jaargesprekken, inspecties) -Communicatie IZZ (zorgverzekeraar) - Relatie zorggebruik en verzuim, relatie met inspectieresultaten - Spreken bestuurders aan op zorggebruik - Onderzoek naar oorzaken en preventiemogelijkheden - Good practices en businesscasussen - Aanbod zorgverzekering afgestemd op risico’s zorgmedewerkers (tilcursus)

6 Resultaten werkdruk totaal Inspecties 2012 (n = 158) Inspecties 2013 (n = 148) Hercontroles 2012 (n = 67) Stelling 1: in het algemeen zijn instellingen meer bezig met de aanpak van werkdruk Stelling 2: instellingen met eerdere overtredingen lopen nog achter

7 Inspecties 2012Inspecties 2013Hercontroles 2012 VVT JZ GHZ Stelling 3: Verbetering te zien in 2013 bij VVT en JZ Arbeidstijden

8 Resultaten arbeidstijden totaal Inspecties 2012 (n = 158) Inspecties 2013 (n=148) Stelling 4:Bij de meeste instellingen is het arbeidstijdenbeleid wel in orde

9 Arbeidstijden VVT JZ GHZ Inspecties 2012Inspecties 2013 Stelling 5: In de GHZ is meer aandacht nodig voor arbeidstijdenbeleid

10 Resultaten agressie totaal 2012 (n=158)2013 (n=148) Stelling 6: er is een lichte verbetering te zien in de aanpak van agressie Stelling 7: de aanpak van agressie in de jeugdzorg is sterk verbeterd

11 Inspecties 2012Inspecties 2013Agressie VVT JZ GHZ

12 Resultaten sectoraanpak Aanpak agressie en werkdruk verbeterd Agressie en nu ook werkdruk staan op de agenda Langdurig verzuim in segmenten daalt tgv betere HRM Aantal agressie incidenten is gedaald Campagne agressie: veilig werken in de zorg Arbocatalogi aangepast aan de stand der wetenschap Bestuurlijke reacties: veel activiteiten op agressie, maar nu ook activiteietn op werkdruk en beleidscysclus Wat kan nog beter?  Voorlichting  Arbozorgsysteem opnemen in beleidcyclus (PDCA)  Sturing op voorkomen van risico’s door bestuur  Businesscases: voordelen van preventie  Effectmeting en benchmark: waar staat de afdeling, de instelling en het segment

13 TITELPA GINA dát maakt zorg beter Veel succes bij de inspecties Bedankt voor jullie inzet Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

14 Resultaten werkdruk VVT Inspecties 2013 (n= 94) Hercontroles 2012 (n=40) Inspecties 2012 (n = 93)

15 Resultaten werkdruk jeugdzorg Inspecties 2013 (n= 17) Hercontroles 2012 (n = 12) Inspecties 2012 (n = 28)

16 Resultaten werkdruk gehandicaptenzorg Inspecties 2013 (n= 32) Inspecties 2012 (n = 29) Hercontroles 2012 ( n = 15)

17 Resultaten agressie VVT 2012 (n= 93) 2013 (n= 93)

18 Resultaten agressie jeugdzorg 2012 (n= 28) 2013 (n = 16)

19 Resultaten agressie gehandicaptenzorg 2012 (n= 29) 2013 (n = 32)

20 Resultaten arbeidstijden VVT 2012 (n = 93) 2013 (n = 93)

21 Resultaten arbeidstijden jeugdzorg 2012 (n = 28) 2013 (n = 16)

22 Resultaten arbeidstijden gehandicaptenzorg 2012 (n = 29) 2013 (n= 32)


Download ppt "TITELPA GINA dát maakt zorg beter Stilstaan bij Werkdruk Hollen Anita Hertogh Annewies de Vries Gusta Agsteribbe Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken."

Verwante presentaties


Ads door Google