De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Hoofdstuk 16 en 19 PHP en MYSQL wamp, server-side/client side PHP, de basis if-opdracht,

Verwante presentaties


Presentatie over: "LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Hoofdstuk 16 en 19 PHP en MYSQL wamp, server-side/client side PHP, de basis if-opdracht,"— Transcript van de presentatie:

1 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Hoofdstuk 16 en 19 PHP en MYSQL wamp, server-side/client side PHP, de basis if-opdracht, herhaling formulier-verwerking met bestanden werken MySQL

2 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Wamp PHP Open source Open source Brede ondersteuning Brede ondersteuning MySQL (databases) Open source Open source Beperkte functionaliteiten Beperkte functionaliteiten Extreem snel bij kleine tot middelgrote databases Extreem snel bij kleine tot middelgrote databases Apache (webserver) Open source Open source Snel en stabiel Snel en stabiel Gebruik bijvoorbeeld WAMP Windows Apache Mysql PHP

3 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica client-sided wordt verwerkt door de browser client-sided is statisch client-sided heeft beperkingen vb: HTML, CSS, JavaScript, Applets Client-side scripttaal

4 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Javascript: client-side scripttaal computer van de gebruiker browser computer van de provider web server html-documenten internet verzoek voor een pagina HTML pagina

5 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica server-sided wordt verwerkt op de web server server-sided is dynamisch server-sided kan praktisch alles regelen vb: PHP, PERL, ASP, Python Server-side scripttaal

6 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica computer van de gebruiker browser computer van de provider web server php-documenten scripting machine database internet verzoek voor een pagina HTML pagina PHP: server-side scripttaal

7 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Het eerste php-document mijn 1e php-bestand eerste_php_bestand.php mijn 1e php-bestand mijn 1e PHP-document 26-08-2010 hier begint de php-code hier eindigt de php-code

8 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica // commentaar kan na een dubbele slash /* meer-regelig commentaar kan op deze manier, dus tussen slash+spatie */ een PHP bestand heeft de extensie.php PHP code start je met met echo druk je iets af; kan ook met print (....); \n zorgt er voor dat er in de html-code op een nieuwe regel wordt overgegaan met echo date(); wordt de datum afgedrukt Elke opdracht-regel sluit je af met een ; Het eerste php-document (2)

9 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Voorbeelden: Variabelen Variabelen worden gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. N.B: PHP is hoofdlettergevoelig! namen van variabelen beginnen met een $ namen mogen letters, cijfers of '_' bevatten variabelen hoef je niet te declareren in PHP

10 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Voorbeelden: Ontsnappingstekens De \ (Backslash) wordt gebruikt als zogenaamd ontsnappingsteken. Dat moet je voor bepaalde tekens zetten om verwarring te voorkomen. Als je in een echo-opdracht bijvoorbeeld het dollarteken $ ergens wilt gebruiken, dan moet je \$ invoeren, anders wordt er gedacht dat het om een variabele gaat. Ook als je in een echo-opdracht aanhalingstekens " of ' wilt laten afdrukken, dan moet je ze escapen (d.w.z.: backslash ervoor) En als je de backslash wilt afdrukken, dan moet je er een extra backslash voor zetten. De \ wordt ook gebruikt voor speciale tekens, bijvoorbeeld \n is het teken voor een nieuwe regel, en \t voor een tab-teken.

11 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Operatoren operatoren voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen zijn +, -, * en /, zoals je gewend bent string operatoren kun je met een. aan elkaar plakken Als $fruit = 'appel'; en $kleur = 'rode'; dan wordt er met echo $fruit. $kleur; afgedrukt: rode appel vergelijkings operatoren: if ($a == 3).......  als $a gelijk is aan 3 dan........ if ($a != 5).......  als $a ongelijk is aan 5 dan........ if ($a <= $b).......  als $a kleiner of gelijk is aan $b dan.... Logische operatoren zijn and, &&(=en), or, ||(=of), !(=niet) if ($a == 1 && $b2 <= 5 ).........

12 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Voorwaardelijke opdracht if-opdracht De if-opdracht controleert de waarde van $dagnummer (date("w")  0=zondag, 1=maandag, … 6=zaterdag) Als het gelijk aan 2 is zal alles tussen de eerste { } worden afgedrukt. En als het niet gelijk aan 2 is zal alles tussen de tweede { } worden afgedrukt.

13 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica elseif wanneer er meer mogelijkheden dan twee zijn kan ook deze constructie gebruikt worden: $dagnummer = date("w"); if ($dagnummer == 2) { echo "Vandaag is het dinsdag!"; } elseif ($dagnummer == 3) { echo "Vandaag is het woensdag!"; } else { echo "Vandaag is het geen dinsdag en geen woensdag"; }

14 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Hallo Hallo Hallo Hallo Hallo Hallo Hallo Hallo Herhaling m.b.v. for

15 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica while (voorwaarde) { opdrachten; } Herhaling m.b.v. while do { opdrachten; } while (voorwaarde) of zó:

16 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Een tabel maken m.b.v. een for-lus 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3

17 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Een formulier voornaam: achternaam: We maken eerst een html-document met een formulier (dat hoeft dus geen php-document te zijn) formulier.htm

18 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Als het formulier is ingevuld, en er wordt op de knop met "verzenden" geklikt dan wordt er een verzoek naar de server gestuurd om het script "verwerkformulier.php" te verwerken en te versturen (vanwege action="verwerkformulier.php" in de form-tag) Bovendien wordt de invoer in het formulier meegestuurd, en als in de form-tag method="post" was toegevoegd dan komen de invoergegevens beschikbaar in de variabelen $_POST['naam van het invoervenster'] Nu naar het verwerkings-script

19 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Verwerking van het formulier Je hebt de volgende dingen ingevuld: Er moet een php-document zijn, dat het formulier kan verwerken. als de naam van het tekstvenster voornaam is komt de invoer beschikbaar als $_POST['voornaam'] als de naam van het tekstvenster achternaam is komt de invoer beschikbaar als $_POST['achternaam'] verwerkformulier.php

20 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Als je de ingevoerde gegevens uit het vorige formulier wilt vastleggen in een bestand, dan moet je een leeg bestand met bijv. de naam "nawgegevens.txt" uploaden naar de web-server, De gegevens vastleggen in bestand dan dan moet je de bestands-permissies van die file wijzigen in 777 (rwx voor iedereen) om er voor te zorgen dat iedereen dat bestand kan lezen en er voor kan zorgen dat er iets aan dat bestand wordt toegevoegd. Het bijbehorende php-script, dat er voor zorgt dat de gegevens worden vastgelegd in een bestand, zie je op de volgende dia

21 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Invoergegevens formulier vastleggen Je hebt de volgende dingen ingevuld: Het php-document zijn, dat het formulier verwerkt, kan dan als volgt zijn: het bestand nawgegevens.txt wordt geopend, om er gegevens aan toe te kunnen voegen (a van append) de voornaam ($vn) wordt aan het bestand toegevoegd, en daarna de achternaam ($an) op een nieuwe regel (vanwege \n) verwerkformulier.php

22 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Inlezen en tonen van de gegevens Onderstaand php-document leest de gegevens in en toont ze. het bestand nawgegevens.txt wordt geopend, om er gegevens uit te kunnen lezen (r van read) de regels van het bestand worden ingelezen en in een array ($b) gezet) verwerkformulier.php de i-de regel van het array, dus van het bestand, wordt afgedrukt

23 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Nu gaan we met behulp van een script gegevens uit een (MySQL) database halen. SQL en MySQL We gaan er vanuit dat er een database met de naam "bibliotheek" aanwezig is, en dat één van de tabellen de naam "leerlingen" heeft. Zo'n database kan m.b.v. phpMyAdmin op de server worden geïnstalleerd. We gaan er verder vanuit dat de naam van de host "localhost" is, dat de gebruikersnaam "leerling" is, en het wachtwoord "lc2010" Het php-script om met behulp van een sql-query gegevens uit de database te tonen zie je op de volgende dia

24 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Het php-script om een query uit te voeren Er wordt een database met de naam: "bibliotheek" geselecteerd Er wordt een verbinding gemaakt met het database-programma

25 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Het php-script om een query uit te voeren (2) Het aantal rijen en het aantal velden van het resultaat wordt vastgelegd in de variabelen $aantalrijen en $aantalvelden De query wordt uitgevoerd en het resultaat wordt opgeslagen in de variabele $result

26 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Het php-script om een query uit te voeren (3) De records worden opgevraagd en weergegeven in een HTML-tabel

27 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica We kunnen niet alleen gegevens opvragen uit een database, we kunnen ook gegevens wijzigen, verwijderen en toevoegen. Toevoegen met SQL We gaan er weer vanuit dat er een database met de naam "bibliotheek" aanwezig is, en dat er een tabel "leerlingen" is. We gaan er verder vanuit dat de naam van de host "localhost" is, dat de gebruikersnaam "leerling" is, en het wachtwoord "lc2010" We moeten eerst een formulier hebben waarin de toe te voegen gegevens ingevoerd kunnen worden. En dan moet er een php-script zijn, die de gegevens uit dat formulier verwerkt.

28 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Een formulier om gegevens toe te voegen

29 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica De gegevens zijn toegevoegd aan de database. Er wordt een query gemaakt die de nieuwe gegevens invoert De query wordt uitgevoerd. Het php-script om gegevens toe te voegen voegtoe.php Einde


Download ppt "LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Hoofdstuk 16 en 19 PHP en MYSQL wamp, server-side/client side PHP, de basis if-opdracht,"

Verwante presentaties


Ads door Google