De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokale ontwikkelingsstrategie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokale ontwikkelingsstrategie"— Transcript van de presentatie:

1 Lokale ontwikkelingsstrategie
Interlokale vereniging PG Leader Kempen-Maasland Davy Maesen, coördinator

2 Situering Provincie: LIMBURG
-groot gedeelte van Noord-Limburg + vroegere Leader+ gebied Midden-Maasland Cijfers: -11 gemeenten inwoners ,01 ha groot -221,95 inw/km2 -9,65% niet-rurale deelgemeenten

3 Specifieke kenmerken regio Kempen-Maasland
Landschappelijk: -gevarieerd landschap maar goed samenhangend geheel -één van de rijkste gebieden qua natuurwaarden in Vlaanderen Sociaal-Economisch: -relatief jonge bevolking -22% van het totaal aantal niet werkende werkzoekenden in Limburg (ouder dan 40, vrouwelijk, laaggeschoold) -landbouw nog sterk aanwezig (melkvee, varkens en pluimvee) -aanwezigheid ruim toeristisch–recreatief aanbod (belangrijke economische sector)

4 Specifieke kenmerken regio Kempen-Maasland
Sociaal-Economisch (vervolg): -Hoge woonkwaliteit (hoge woning- en bouwgrondprijzen) -Dalend voorzieningenniveau in kleine dorpskernen -Slechte bereikbaarheid voorzieningen (open + uitgestrekt gebied) -rijk verenigingsleven

5 Specifieke kenmerken regio Kempen-Maasland
4 Maatregelen: 1. Actieve natuur- en landschapzorg en ontsluiting 2. Duurzame ontwikkeling van de regio door het verkleinen van de kloof tussen landbouwer en plattelandsgebruikers 3. Verhogen en versterken van de sociale leefbaarheid 4. Stimuleren van duurzaam toerisme

6 MAATREGEL 1: Actieve natuur- en landschapzorg en ontsluiting
SUBMAATREGEL 1: landschapsstructuren inclusief de recreatieve routestructuren versterken tot dragers van landschapsidentiteit SUBMAATREGEL 2: erfgoedzorg- en ontsluiting in cultuurlandschappelijke context SUBMAATREGEL 3: tewerkstelling naar specifieke doelgroepen SUBMAATREGEL 4: informerings- en sensibiliseringsacties omtrent landschapsidentiteit SUBMAATREGEL 5: acties ter bevordering van de biodiversiteit

7 MAATREGEL 2: Duurzame ontwikkeling van de regio door het verkleinen van de kloof tussen landbouwer en plattelandsgebruikers SUBMAATREGEL 1: stimuleren en ondersteunen van landbouwverbreding SUBMAATREGEL 2: initiatieven inzake promotie, educatie en sensibilisering m.b.t. landbouw SUBMAATREGEL 3: stimuleren van ruraal ondernemerschap

8 MAATREGEL 3: Verhogen en versterken van de sociale leefbaarheid op het platteland
SUBMAATREGEL 1: versterken van het voorzieningennetwerk SUBMAATREGEL 2: versterken van de sociale cohesie op het platteland SUBMAATREGEL 3: bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen op het platteland

9 MAATREGEL 4: Stimuleren van duurzaam toerisme
SUBMAATREGEL 1: communicatieve acties ter bevordering van het duurzaam toerisme SUBMAATREGEL 2: ontwikkelen van toeristische vermarktbare producten SUBMAATREGEL 3: stimuleren van kwaliteitsverhoging

10 Leadersteun 65% overheidssteun voor alle maatregelen
-35% eigen inbreng promotor, minstens 15% moet van hoofdpromotor zelf komen Komen NIET in aanmerking: -studies, onderzoek, tenzij koppeling concrete uitvoering -investeringen (infrastructuurwerken) in het kader van dorpskernvernieuwing -herinrichting (infrastructuurwerken) ontmoetingshuizen - restauraties van bv. cultuurhistorisch of agrarisch erfgoed, tenzij er een rechtsreeks economische functie aan gekoppeld wordt.

11 Leadersteun WEL: -Economische finaliteit -Geïntegreerd karakter
Hefboomprojecten met een zekere impact voor het gebied    d.w.z. o    Multiplicatoreffect o      Bovenlokale uitstraling o      Imagoversterkend voor de regio o      Identiteitsbepalend voor de regio   BELANGRIJK: -Economische finaliteit -Geïntegreerd karakter -Duurzaamheid en impact -Innovatief karakter

12 Samenstelling Plaatselijke Groep
-evenwichtig en representatief -gebiedsinterne en gebiedsoverstijgende partners: PG Kempen-Maasland: Publieke sector (14 partners) Middenveld (15 partners)

13 Leden Plaatselijke Groep
Publieke sector Bocholt, Bree, Dilsen-Stokkem, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Kinrooi, Maaseik Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Peer, Provincie Limburg ERSV-Limburg vzw, Vlaamse Landmaatschappij Limburg Middenveld Toerisme Limburg vzw, Unizo-Limburg, PVL, BB Consult vzw,   Groenwerk vzw, Labor Ter Engelen vzw, Regionaal Landschap Lage Kempen, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Welzijnsregio Noord-Limburg Rimo Limburg, CAW ‘t Verschil, Steunpunt Groene Zorg vzw, Landelijke Gilden, KVLV-Agra, Plattelandsklassen vzw

14 Plaatselijke Groep Administratieve structuur:
 Interlokale vereniging met Provincie Limburg als administratief en financieel eerstverantwoordelijke Werking: -Beheerscomité of PG (29 leden) -Leadercomité (besluitvormingsorgaan) (17 leden) publieke sector (7 leden) Middenveld (8 leden) Ambtenaar plattelandsloket (adviserend) Ambtenaar provinciaal centrum cultureel erfgoed (adviserend) -1 VTE coördinator + ¼ VTE administratief bediende

15 Geplande activiteiten
-1 juni 2008: oprichting interlokale vereniging PG Leader Kempen-Maasland -Midden juni 2008: startmoment PG + lancering projectoproep September-december 2008: beoordeling + goedkeuring Aanvang projecten: 1 januari 2009 -September: Leader-event met beide Limburgse PG’s (“Maand van het platteland”)

16 Contactgegevens Coördinator: de heer Davy Maesen Leadersecretariaat:
't Poorthuis Zuidervest 2a, 3990 Peer Tel


Download ppt "Lokale ontwikkelingsstrategie"

Verwante presentaties


Ads door Google