De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SITUERING PROVINCIE LIMBURG

Verwante presentaties


Presentatie over: "SITUERING PROVINCIE LIMBURG"— Transcript van de presentatie:

1 Interlokale vereniging PG Leader Haspengouw Gilbert Paulus, coördinator

2 SITUERING PROVINCIE LIMBURG
-16 gemeenten (Bilzen, Borgloon, Halen, Gingelom, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Hoeselt, Kortessem, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren, Voeren, Wellen) inwoners ,40 ha groot -200,86 inw/km2 -9,98% niet-rurale deelgemeenten

3 SITUERING Specifieke kenmerken regio Landschappelijk:
-vruchtbare bodem, een zacht glooiend reliëf, rivieren en open ruimtes -Agrarisch karakter (akker-, fruit- en veeteelt) en erfgoed- en cultuurlandschap zijn beeldbepalend -3 deelgebieden (“Vochtig” en “Droog” Haspengouw, en Voerstreek) Sociaal-economisch: -land- en tuinbouwgebied bij uitstek (sterke aanwezigheid fruitteelt) -Toerisme als belangrijke pijler van de Zuid-Limburgse economie -aandeel oudere werkzoekenden hoger dan in de rest van Limburg

4 SITUERING Specifieke problemen regio
- Ondanks meer grootschaligheid landbouw gebrek aan opvolging en leegstand; terugloop in werkgelegenheid in de landbouw plattelandsvlucht jongeren Oudste bevolking van Limburg (Vlaanderen) Veel oude woningen zonder hedendaags comfort Dalend voorzieningenniveau in kleine dorpskernen

5 PLAATSELIJKE GROEP Samenstelling: -evenwichtig en representatief
-gebiedsinterne en gebiedsoverstijgende partners: Publieke sector (19 partners) Middenveld (21 partners)

6 PLAATSELIJKE GROEP LEDEN Publieke sector Middenveld
Bilzen, Borgloon, Halen, Gingelom, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Hoeselt, Kortessem, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren, Voeren, Wellen, Provincie Limburg, ERSV-Limburg vzw, Vlaamse Landmaatschappij Limburg Middenveld Toerisme Limburg vzw, Unizo-Limburg vzw, VAC-Limburg, BB-Consult vzw, De Wroeter vzw, Labor Ter Engelen vzw, Groenwerk vzw, Natuur- en Landschapsbeheer vzw, Regionaal Landschap Haspengouw en voeren vzw, Natuurpunt vzw, Nationale Boomgaardenstichting vzw, RIMO-Limburg vzw, Stebo vzw, CAW Sonar vzw, Steunpunt Groene Zorg vzw, Landelijke Gilden vzw, KVLV vzw, Plattelandsklassen vzw, Cultuur Borgloon vzw, Kasteel Mariagaarde vzw, Convivere vzw

7 PLAATSELIJKE GROEP Administratieve structuur:
 Interlokale vereniging met Provincie Limburg als administratief en financieel eerstverantwoordelijke Werking: -Beheerscomité of PG -Leadercomité (besluitvormingsorgaan) publieke sector (7 leden) Middenveld (8 leden) Ambtenaar plattelandloket (adviserend) Ambtenaar Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed (adviserend) -1 VTE coördinator + ¼ VTE administratief bediende

8 ONTWIKKELINGSPROGRAMMA
4 Maatregelen: 1. Actieve en duurzame natuur- en landschapzorg bewerkstelligen 2. Het verhogen en versterken van de leefbaarheid van plattelandsdorpen 3. Erfgoedzorg en het versterken van de regio-identiteit 4. Stimuleren van duurzaam toerisme

9 MAATREGEL 1: Actieve en duurzame natuur- en landschapzorg bewerkstelligen
SUBMAATREGEL 1: promotie-, educatie- en sensibiliseringsacties   SUBMAATREGEL 2: Tewerkstelling en diversificatie SUBMAATREGEL 3: Verbeteren van de omgevingskwaliteit SUBMAATREGEL 4: Acties ter bevordering van de biodiversiteit

10 MAATREGEL 2: Het verhogen en versterken van de leefbaarheid van plattelandsdorpen
SUBMAATREGEL 1: Het versterken van het fysieke en sociale woonklimaat SUBMAATREGEL 2: Het stimuleren van economische diversificatie/ondernemerschap SUBMAATREGEL 3: Het instandhouden en verbeteren van flexibele, toegankelijke en aangepaste zorg voor specifieke doelgroepen (maatschappelijk kwetsbare bewoners die achtergesteld zijn omwille van hun psycho-sociale of materiële situatie, zorgbehoevende ouderen, maatschappelijk kwetsbare jongeren)

11 MAATREGEL 3: Erfgoedzorg en versterking van de regio-identiteit
SUBMAATREGEL 1: algemene sensibiliserings- en communicatieacties SUBMAATREGEL 2: lokale erfgoedbeleving

12 MAATREGEL 4: Stimuleren van duurzaam toerisme
SUBMAATREGEL 1: communicatieve acties ter bevordering van het toerisme SUBMAATREGEL 2: ontwikkelen van toeristische vermarktbare producten SUBMAATREGEL 3: stimuleren van kwaliteitsverhoging

13 Leadersteun 65% overheidssteun voor alle maatregelen
-35% eigen inbreng promotor, minstens 15% moet van hoofdpromotor zelf komen Komen NIET in aanmerking: -studies, onderzoek, tenzij koppeling concrete uitvoering -investeringen (infrastructuurwerken) in het kader van dorpskernvernieuwing -herinrichting (infrastructuurwerken) ontmoetingshuizen - restauraties van bv. cultuurhistorisch of agrarisch erfgoed, tenzij er een rechtsreeks economische functie aan gekoppeld wordt.

14 Leadersteun WEL: -Economische finaliteit -Geïntegreerd karakter
Hefboomprojecten met een zekere impact voor het gebied    d.w.z. o    Multiplicatoreffect o      Bovenlokale uitstraling o      Imagoversterkend voor de regio o      Identiteitsbepalend voor de regio   BELANGRIJK: -Economische finaliteit -Geïntegreerd karakter -Duurzaamheid en impact -Innovatief karakter

15 Geplande activiteiten
-Oprichting interlokale vereniging voorzien per juni 2008 -Midden juni 2008: startmoment PG + lancering projectoproep -September – december 2008: beoordeling + goedkeuring -Aanvang projecten: 1 januari Afhankelijk van beschikbare budget binnen de maatregelen zal de PG volgende oproepen organiseren, al dan niet per maatregel -Communicatie: via alle beschikbare kanalen (media, provinciale website, uitgebreide informatie- folder,…) ruime bekendmaking in Leadergebied -September: Leader-event met beide Limburgse PG’s (“Maand van het platteland”)

16 Contactgegevens Coördinator: de heer Gilbert Paulus
Leadersecretariaat: Stadhuis Markt z/n, 3840 Borgloon GSM: 0473/


Download ppt "SITUERING PROVINCIE LIMBURG"

Verwante presentaties


Ads door Google