De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualisering basiselement Veiligheidscultuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualisering basiselement Veiligheidscultuur"— Transcript van de presentatie:

1 Actualisering basiselement Veiligheidscultuur 19-06-2012

2 Basiselementen VMS

3 Doelstelling Handreiking Veiligheidscultuur
Uitleg wat verstaan kan worden onder een veiligheidscultuur: Bieden van tools om een cultuurtraject vorm te geven.

4 Een definitie van veiligheidscultuur
“ Veiligheidscultuur kan worden omschreven als een geïntegreerd patroon van individueel en organisatorisch gedrag, gebaseerd op gedeelde waarden en overtuigingen, waarbij voortdurend getracht wordt om risico’s te beheersen, eventueel schade voor cliënt en medewerkers in het zorgproces zoveel mogelijk te beperken en te leren van (on)veilig handelen.” Altijd gericht op voorkomen van schade en risico’s (onder)kennen en minimaliseren.

5 Handreiking 2008-2011 Opbouw: definitie van cultuur;
betrokkenheid management; cultuurmetingen; Interventies; -trainingen -inzet veiligheidsfunctionarissen -veiligheidsrondes management Communicatie en monitoring

6 Suggesties actualisering handreiking veiligheidscultuur
Bieden van tools om invulling te geven aan de meerjarenafspraken tussen GGz Nederland, IGZ en HKZ wat betreft aantoonbaarheid veiligheidscultuur. Uitgewerkte cultuurladder. Focus op relationele veiligheid. Visie op kernwaarden.

7 Veiligheidscultuur en normenkaders
Het thema veiligheidscultuur is opgenomen in normenkaders van HKZ, zoals. HKZ model voor cliëntveiligheid, versie 2010 Certificatieschema GGZ, versie 2009 Veiligheidscultuur is nauwelijks uitgewerkt in beide Normenkaders. In de meerjarenafspraken zijn m.b.t de veiligheidscultuur voor de komende jaren een aantal ijkpunten opgenomen. Opmerking die er ware was dat veiligheidscultuur in hkz normen niet heel erg geexpliciteerd is. Dat is ook zo. Er zijn al wel in meerjarenafspraak vastgelegd dat er ingezoomd op veiligheidscultuur. Ook in de meerjarenafspraak niet heel expliciet wat er dan verwcaht wordt van een organisatie.

8 Meerjarenafspraak : IJkpunten 2012
De GGZ-instellingen hebben in het kader van de Veiligheidscultuur: zichtbaar geïnvesteerd in de veiligheidscultuur; vastgelegd hoe het management omgaat met resultaten van metingen en hoe de naleving van verbetermaat-regelen wordt geverifieerd. Biedt nog niet veeld udielijkheid. Door middel van de hndreiking willen we aanreiken wat vetsaan we nu onder veiligehidscultuur. Tweede deel van de handreiking biedt praktische voorbeelden over wat kun je dan doen om die veiligeheidcultuur te voeden. Nieuwe voorbeelden aangereikt door organisaties.

9 Conclusies uit VVB’s Veiligheidscultuur in geschreven regels en protocollen (hoofd). Doorvertaling naar hart en handen moet nog worden gemaakt.  gedeelde visie op organisatorische kernwaarden.  voorbeelden bieden om “zielsniveau” meer boven tafel te halen, beleving van medewerkers, beweegredenen achter het gedrag.

10 Kapstok Dit vraagt andersoortig instrumentarium en andere voorbeelden van organisaties. Dialooggesprekken, moreel beraad. Audit op de veiligheidscultuur. Best practices. Bundeling in handreiking.

11 Nieuwe handreiking Deel 1: verkenning thema veiligheidscultuur definitie
Essentiele begrippen: gedrag, waarden, normen, risico’s kennen. Open cultuur waarin gemaakte fouten gemeld worden, men elkaar aanspreekt, stimuleert om fouten te melden en waarin van gemaakte fouten wordt geleerd. Waarden: openheid, vertrouwen en leren. Gewenst gedrag: aanspreken, feedback geven, incidenten melden, oppakken van leiderschap. Alles gefocust op het realiseren van patiëntveiligheid, vermijden en beheersen van risico’s.

12 Deel 2 van de handreiking: Werken aan de ontwikkeling van een veiligheidscultuur
In het kader van de nieuwe handreiking wordt een aantal bruikbare instrumenten/ best practices verzameld. Beschreven wordt hoe die kunnen worden toegepast in het cultuurprogramma. Wat kun je ermee beogen, welke werkwijze kan worden toegepast, het toepassingsgebied, de te nemen stappen en de principes die eraan ten grondslag liggen.

13 Deel 2 (vervolg) IZEP. COMPaZ. Veiligheidsrondes.
VVB met focus op de veiligheidscultuur. Dialooggesprekken …..

14 Voorbeelden van bewustzijnsgroei in organisatie.
Voorbeelden worden vanmiddag ook door sprekers nader belicht en mogelijkheid tot vragen stellen. Praktische oefening in dialoogvoering.

15 Bron:informatiebehoefte mbt patientveiligheid in de gezondheidszorg: John Prooi en Ron Bours

16 Wanneer handreiking beschikbaar
Dynamisch karakter (continue aanwas van voorbeelden). September 2012 vaststelling door stuurgroep. Daarna op website “ Veilige zorg ieders zorg” geplaatst.


Download ppt "Actualisering basiselement Veiligheidscultuur"

Verwante presentaties


Ads door Google