De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Patiëntveiligheidprogramma GGZ 2008 – 2011, Wat is precies ontwikkeld? *de opbrengsten van het landelijk programma *de waarde voor de praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Patiëntveiligheidprogramma GGZ 2008 – 2011, Wat is precies ontwikkeld? *de opbrengsten van het landelijk programma *de waarde voor de praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 Het Patiëntveiligheidprogramma GGZ 2008 – 2011, Wat is precies ontwikkeld? *de opbrengsten van het landelijk programma *de waarde voor de praktijk van de ggz-instelling Frank Reddering interviewt Jan Tromp, RvB GGz Breburg Groep & lid van de stuurgroep

2 Veiligheidsmanagement-systeem (VMS)
Opgenomen in update HKZ-certificatieschema HKZ-gecertificeerde instellingen hebben een effectief/operationeel VMS Veiligheid Visitatiebezoeken ‘in ontwikkeling’: zie Pilot GBG 2 Veilig incidenten melden (VIM) VIM stimulering 42 instellingen Hoofdclassificatie Incidentmelden 1.0 beschikbaar 3 Agressie in de zorg IO  risicoanalyse voor Cliënten en medewerkers P.v.a. cultuurverandering

3 Psychiatrische- en somatische comorbiditeit
Moet nog bepaald worden  toespitsen op somatische screening & diagnostiek 5 Suïcidepreventie Nalv resultaten actieplan suïcidepreventie gewenste resultaten bepalen 6 Medicatieveiligheid Aansluiting op Centrale Medicatiefouten Registratie (CMR) van de NVZA voor 10 instellingen beschikbaar Implementatie daarvan via ‘methode Vilans’ voor 1e 10 instellingen beschikbaar Concept ‘Richtlijn Overdracht Medicatiegegevens’

4 7 Dwang en Drang Nog nader te bepalen  1e doelstelling gericht op Registratieset vrijheidbeperkende interventies

5 Stand van zaken GGZ Breburg Groep
1 VMS  2005 – 09/2008 …; Cultuurmeting februari 2010 2 Veilig incidenten melden (VIM) 2300 medewerkers melden ook personeel incidenten; analyse afdeling niveau; hoofdclassificatie Agressie in de zorg Teamtrainingen Breburgbreed; Veiligheid in Vizier cliënten maart 2010; Veiligheidscampagne 2010 nu 4 Psychiatrische en somatische comorbiditeit Somatisch screeningsprotocol ontworpen 5 Suïcidepreventie Suïcidepreventie protocol mei 2010; aansluiting landelijke richtlijn 6 Medicatieveiligheid Gecertificeerd traject met ZALV; EVS wordt nu uitgerold 7 Dwang en Drang D&D in de lijn; ARGUS; Planontwikkeling IC afdeling

6

7

8 1e Landelijke Pilot VV GGZ Breburg Groep
VeiligheidsVisitatiebezoek bij de Breburg Groep op 23 september jl. In de rapportage worden de bevindingen teruggekoppeld op de zes onderdelen van een VMS-systeem: Beleid en strategie Veilige cultuur VIM Inzicht in risicovolle processen Continu verbeteren Patiëntenparticipatie

9 Zelfscore GGZ BG/CKMZ

10 Scores VMS en totaalscore
Score Breburg Groep op basiselementen Beleid en strategie (50% x 25%) ,5% Veilige cultuur (37% x 25%) ,25% VIM (60% x 15%) ,0% PRI (11% x 15%) ,6% Continu verbeteren (22% x 5%) ,1% Patiëntenparticipatie (50% x 15%) ,5% Totaalscore: %

11 Aanbevelingen voor vervolg
Betrokkenheid management bij veiligheidsbeleid versterken Integratie veiligheidsbeleid in beleidscyclus Sturen op uitvoering cultuurmeting Strategie bepalen hoe bewustzijn t.a.v. veilig handelen te vergroten Retrospectieve analyses uit gaan voeren Behandelaren stimuleren om incidenten te melden Explicietere terugkoppeling na melding incidenten Managers trainen eigen rapportages en analyses te maken per afdeling Risicomanagement introduceren Patiëntenparticipatie op beleidsniveau en incidentenniveau verder ontwikkelen Zorg dragen dat uitkomsten van inventarisaties en analyses opvolging krijgen in acties

12 Cultuurmetingen GGZ Breburg

13

14 Het Patientveiligheidsprogramma – hoe gaat IGZ inspecteren
Aad Bakker, inspecteur GGZ (IGZ), lid van de stuurgroep


Download ppt "Het Patiëntveiligheidprogramma GGZ 2008 – 2011, Wat is precies ontwikkeld? *de opbrengsten van het landelijk programma *de waarde voor de praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google