De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Patiëntveiligheidprogramma GGZ 2008 – 2011, Wat is precies ontwikkeld? * de opbrengsten van het landelijk programma *de waarde voor de praktijk van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Patiëntveiligheidprogramma GGZ 2008 – 2011, Wat is precies ontwikkeld? * de opbrengsten van het landelijk programma *de waarde voor de praktijk van."— Transcript van de presentatie:

1 Het Patiëntveiligheidprogramma GGZ 2008 – 2011, Wat is precies ontwikkeld? * de opbrengsten van het landelijk programma *de waarde voor de praktijk van de ggz-instelling Frank Reddering interviewt Jan Tromp, RvB GGz Breburg Groep & lid van de stuurgroep

2 1Veiligheidsmanagement-systeem (VMS)  Opgenomen in update HKZ-certificatieschema  HKZ-gecertificeerde instellingen hebben een effectief/operationeel VMS  Veiligheid Visitatiebezoeken ‘in ontwikkeling’: zie Pilot GBG 2Veilig incidenten melden (VIM)  VIM stimulering 42 instellingen  Hoofdclassificatie Incidentmelden 1.0 beschikbaar 3Agressie in de zorg  IO  risicoanalyse voor Cliënten en medewerkers  P.v.a. cultuurverandering

3 4Psychiatrische- en somatische comorbiditeit  Moet nog bepaald worden  toespitsen op somatische screening & diagnostiek 5Suïcidepreventie  Nalv resultaten actieplan suïcidepreventie gewenste resultaten bepalen 6Medicatieveiligheid  Aansluiting op Centrale Medicatiefouten Registratie (CMR) van de NVZA voor 10 instellingen beschikbaar  Implementatie daarvan via ‘methode Vilans’ voor 1e 10 instellingen beschikbaar  Concept ‘Richtlijn Overdracht Medicatiegegevens’

4 7Dwang en Drang  Nog nader te bepalen  1e doelstelling gericht op Registratieset vrijheidbeperkende interventies

5 Stand van zaken GGZ Breburg Groep 1VMS  2005 – 09/2008 …; Cultuurmeting februari 2010 2Veilig incidenten melden (VIM)  2300 medewerkers melden ook personeel incidenten; analyse afdeling niveau; hoofdclassificatie 3Agressie in de zorg  Teamtrainingen Breburgbreed; Veiligheid in Vizier cliënten maart 2010; Veiligheidscampagne 2010 nu 4Psychiatrische en somatische comorbiditeit  Somatisch screeningsprotocol ontworpen 5Suïcidepreventie  Suïcidepreventie protocol mei 2010; aansluiting landelijke richtlijn 6Medicatieveiligheid  Gecertificeerd traject met ZALV; EVS wordt nu uitgerold 7Dwang en Drang  D&D in de lijn; ARGUS; Planontwikkeling IC afdeling

6

7

8 1 e Landelijke Pilot VV GGZ Breburg Groep VeiligheidsVisitatiebezoek bij de Breburg Groep op 23 september jl. In de rapportage worden de bevindingen teruggekoppeld op de zes onderdelen van een VMS-systeem: 1Beleid en strategie 2Veilige cultuur 3VIM 4Inzicht in risicovolle processen 5Continu verbeteren 6Patiëntenparticipatie

9 Zelfscore GGZ BG/CKMZ

10 Scores VMS en totaalscore Score Breburg Groep op basiselementen 1.Beleid en strategie (50% x 25%) 12,5% 2.Veilige cultuur (37% x 25%) 9,25% 3.VIM (60% x 15%) 9,0% 4.PRI (11% x 15%) 1,6% 5.Continu verbeteren (22% x 5%) 1,1% 6.Patiëntenparticipatie (50% x 15%) 7,5% --------------------------------------------------------------------- Totaalscore: 41%

11 Aanbevelingen voor vervolg  Betrokkenheid management bij veiligheidsbeleid versterken  Integratie veiligheidsbeleid in beleidscyclus  Sturen op uitvoering cultuurmeting  Strategie bepalen hoe bewustzijn t.a.v. veilig handelen te vergroten  Retrospectieve analyses uit gaan voeren  Behandelaren stimuleren om incidenten te melden  Explicietere terugkoppeling na melding incidenten  Managers trainen eigen rapportages en analyses te maken per afdeling  Risicomanagement introduceren  Patiëntenparticipatie op beleidsniveau en incidentenniveau verder ontwikkelen  Zorg dragen dat uitkomsten van inventarisaties en analyses opvolging krijgen in acties

12 Cultuurmetingen GGZ Breburg

13

14 Het Patientveiligheidsprogramma – hoe gaat IGZ inspecteren Aad Bakker, inspecteur GGZ (IGZ), lid van de stuurgroep


Download ppt "Het Patiëntveiligheidprogramma GGZ 2008 – 2011, Wat is precies ontwikkeld? * de opbrengsten van het landelijk programma *de waarde voor de praktijk van."

Verwante presentaties


Ads door Google