De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“The best you’ve got…”. Als je eerst het zand er in doet, passen de stenen er niet meer in… Conclusie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“The best you’ve got…”. Als je eerst het zand er in doet, passen de stenen er niet meer in… Conclusie."— Transcript van de presentatie:

1 “The best you’ve got…”

2 Als je eerst het zand er in doet, passen de stenen er niet meer in… Conclusie

3 1 In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde maand, richtte de HEER zich bij monde van de profeet Haggai tot Zerubbabel, zoon van Sealtiël en gouverneur van Juda, en tot Jozua, zoon van Josadak en hogepriester: 2 ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de HEER weer op te bouwen. 3 Maar,’ zo sprak de HEER bij monde van de profeet Haggai, 4 ‘is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is! 5 Nu dan – dit zegt de HEER van de hemelse machten: Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na! 1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, the Word of Yahweh came by Haggai, the prophet, to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, saying, 2 “This is what Yahweh of Armies says: These people say, ‘The time hasn’t yet come, the time for Yahweh’s house to be built.’” 3 Then the Word of Yahweh came by Haggai, the prophet, saying, 4 “Is it a time for you yourselves to dwell in your paneled houses, while this house lies waste? 5 Now therefore this is what Yahweh of Armies says: Consider your ways.

4 6 Jullie hebben veel gezaaid maar weinig geoogst; jullie eten maar raken nooit verzadigd, jullie drinken maar nooit is het genoeg, jullie kleden je maar krijgen het nooit warm; de dagloner krijgt zijn geld maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. 7 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? 8 Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen – zegt de HEER. 9 Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden, en wat jullie wél binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. En waarom? – spreekt de HEER van de hemelse machten. Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. 6 You have sown much, and bring in little. You eat, but you don’t have enough. You drink, but you aren’t filled with drink. You clothe yourselves, but no one is warm, and he who earns wages earns wages to put them into a bag with holes in it.” 7 This is what Yahweh of Armies says: “Consider your ways. 8 Go up to the mountain, bring wood, and build the house. I will take pleasure in it, and I will be glorified,” says Yahweh. 9 “You looked for much, and, behold, it came to little; and when you brought it home, I blew it away. Why?” says Yahweh of Armies, “Because of my house that lies waste, while each of you is busy with his own house.

5 10 Daarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde niets meer op. 11 Ik heb het land en de bergen, het koren, de wijn en de olie, al wat de aarde opbrengt, ieder mens en elk dier, en alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht, met droogte getroffen.’ 12 Zerubbabel, zoon van Sealtiël, en Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en wie er van het volk nog over waren, luisterden naar de oproep die de HEER, hun God, had gedaan; ze luisterden naar de woorden van de profeet Haggai, die door de HEER, hun God, gezonden was. En het volk werd vervuld van vrees voor de HEER. 13 Maar Haggai, de bode van de HEER, zei in opdracht van de HEER tot het volk: ‘Ik ben bij jullie – spreekt de HEER.’ 10 Therefore for your sake the heavens withhold the dew, and the earth withholds its fruit. 11 I called for a drought on the land, on the mountains, on the grain, on the new wine, on the oil, on that which the ground brings forth, on men, on cattle, and on all the labor of the hands.” 12 Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of Yahweh, their God, and the words of Haggai, the prophet, as Yahweh, their God, had sent him; and the people feared Yahweh. 13 Then Haggai, Yahweh’s messenger, spoke in Yahweh’s message to the people, saying, “I am with you,” says Yahweh..

6 14 Zo zette de HEER Zerubbabel, zoon van Sealtiël en gouverneur van Juda, en Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en wie er van het volk nog over waren, ertoe aan te beginnen met het herstel van de tempel van de HEER van de hemelse machten, hun God. 15 Ze gingen aan het werk op de vierentwintigste dag van de zesde maand. 14 Yahweh stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and worked on the house of Yahweh of Armies, their God, 15 in the twenty-fourth day of the month, in the sixth month, in the second year of Darius the king

7 722 bC valt het 10 stammenrijk en wordt weggevoerd door de Assyriërs 586 bC wordt Juda veroverd door de Babyloniërs en wordt o.a. de tempel verwoest 515 bC is na een periode van ruim 20 jaar de tempel herbouwd

8 De economische toestand van Israël wordt gekoppeld aan het ongehoorzaam zijn aan Gods opdracht Eigen belang wordt voorop gesteld Bij tegenwind gaan de mensen in de luwte zitten

9 Wat heb ik, wat heb jij de afgelopen 15 jaar gedaan? God wil niet gewoon je geld/tijd/talent, nee hij wil het beste deel De Geest geeft gaven, wij mogen streven naar de hoogste gaven

10 Rode draad door de bijbel: het ontvangen van Gods zegen wordt voorafgegaan door gehoorzaamheid en toewijding

11 Voor wat hoort wat? Vertrouwen en dankbaarheid? Exodus 13:2 Mal 3:10 1 kor 14:1

12 Ex 13:1 Yahweh spoke to Moses, saying, 2 “Sanctify to me all of the firstborn, whatever opens the womb among the children of Israel, both of man and of animal. It is mine.” Ex 13:1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Wijd alle eerstgeborenen aan mij; alles wat bij de Israëlieten of bij hun vee als eerste de moederschoot verlaat behoort mij toe.’

13 10 Bring the whole tithe into the store-house, that there may be food in my house, and test me now in this,” says Yahweh of Armies, “if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough for. Mal 3:10 Stel mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.

14 1 Cor 14:1 Follow after love, and earnestly desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. 1 Kor 14:1 Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie.

15 Tempel OT Tempel NT Geestelijk zand geestelijke stenen Jong en oud Put it to the test


Download ppt "“The best you’ve got…”. Als je eerst het zand er in doet, passen de stenen er niet meer in… Conclusie."

Verwante presentaties


Ads door Google