De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met emoties en gedrag in het verpleeghuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met emoties en gedrag in het verpleeghuis"— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met emoties en gedrag in het verpleeghuis
Hermine de Bonth, GZ-psycholoog en programmaleider NAH Hanneke Nijsten, GZ-psycholoog en programmaleider Korsakov

2 SVVE De Archipel Kenniscentrum Verpleeghuis Dommelhoef
Verpleeghuis de Landrijt Zorg – en functieprogramma’s Zorgprogramma’s en functieprogramma’s Vastleggen van kennis en deskundigheid rondom zorginhoudelijke thema’s Gebruik maken van elkaars deskundigheid intern, maar ook extern aanbieden (extramuraal werken) Afstemming, ook in de keten

3 Doelgroepen kenniscentrum NAH
Er is altijd sprake van complexe problematiek Wisselwerking tussen cognitieve stoornissen, somatische en psychische problemen Problemen met voeren van eigen regie Structuur en begeleiding Toelichten: mate van cognitieve stoornissen (en desorientatie) bepaalt grondslag somatiek of pg (verschil LE, gesloten, RM, agressie waar fysieke interventie voor nodig is en DE, open) Dommelhoef: Linge (NAH en gedragsproblemen) Landrijt: Weide (NAH / JD) en Peel (NAH / Korsakov)

4 Werkwijze bij veranderingen in emotie en gedrag /
Multidisciplinaire samenwerking Deskundigheidsbevordering Beroepsprofiel voor medewerkers Leefmilieus Mediatief werken structureel afstemmingsoverleg met arts en V&V / MDO / Consultatie GGZ Deskundigheidsbevordering: klinische les en psycho-educatie vanuit intern, scholingen evt. van extern, themabesprekingen Beroepsprofiel: bij aanname letten op houding en vaardigheden (empathisch directief)

5 Leefmilieus Uitgangspunten Differentiatie: Effecten
Stimulerend – begeleidend Structurerend – verzorgend Beschermend – verzorgend Structurerend – begrenzend Effecten Uitgangspunt: mogelijkheden en wensen van bewoners en beperkingen daar waar mogelijk opheffen door ondersteuning te bieden Methodische benadering waarin de omgeving van de cliënt bewust wordt gebruikt om zijn kwaliteit van leven te verbeteren of in stand te houden. Samenhangend aanbod van wonen, zorg, behandelen, begeleiden, dagbesteding en huisvesting. Bied goede mogelijkheden in te spelen op specifieke zorgvragen en behoeften van verpleeg- en verzorgingshuiscliënten en andere groepen met specifieke problematiek. Differentiatie van clíënten Differentiatie gebaseerd op de mogelijkheden en behoeften van de cliënt Aandachtspunten: doelgroep, doel van opname, communicatiestijl, activiteiten, relatie met buitenwereld, Dus niet: clustering t.a.v. levensstijl, ziektebeeld, sociaal economische status, etc. Betrekkelijk nieuwe beweging in verpleeghuizen. Doel van leefmilieus Continue behandelsetting Begeleiding aangepast aan mogelijkheden en behoeften van de cliënt Specifieker inspelen op zorgvragen van cliënt Beter reguleren van gedragsproblematiek NAH/ Jong dementerenden en KK (Landrijt / Peel Weide, begin 2008 gestart met leefmilieus, splitsing afdeling op basis van leefstijl Stimulerend begeleidend: Stimuleren sociale mogelijkheden en zelfredszaamheid Prikkels uitdagen Groep Doen (samen, zelf, actief, meedoen, samen afspreken) Structurerend verzorgend: Zorgen voor structuur (in gedrag, handelen, denken, omgeving, tijd) Prikkels doseren Balans tussen actief-passief, vrijheid-veiligheid, zelf-overnemen, meegaan-tegenwicht bieden Beschermend verzorgend: Beschermen tegen: te veel prikkels, conforntatie met onvermogen Zorgend voor: warmte, veiligheid, communicatie, contact dmv zintuigactivering Structurerend begrenzend: Begrenzen van probleemgedrag door: structuur bieden Begrenzen gedrag, handelen, omgeving, tijd (dagbesteding, vaste structuur) individueel Effecten op emotie en gedrag: minder onrust, minder conflicten / agressie, verbetering welzijn Rust en tevredenheid cliënt Meer sociale contacten Zorg op maat Betere afstemming individuele behoeften cliënt (belevingsgerichte zorg) Deskundigheid en eenduidigheid in het team Minder medicatie Stabilisatie Kleinschaligheid

6 Mediatief werken Omgangsplan / casusbespreking
Omgaan met agressie (COM) Creatief met VIT Effecten Structureel casusbespreking (ook multidisciplinair) waar omgangsplan uit volgt volgens vaste methodiek – medewerkers stimuleren – oplossing komt van medewerker Evaluatie en bijstelling omgangsplan Ook preventieve omgangsplannen Omgaan met agressie: interventieteam / taakverantwoordelijken / functieprogramma / coaching on the job Creatief met VIT: mediatief (training) / deskundigheidsbevordering / instructiebanden functieprogramma Effecten: preventie (problemen voorkomen door vroegtijdig bij te sturen), vermindering onrust, professionalisering en bewustwording medewerkers,

7 Vragen? Uitwisselen ervaringen.


Download ppt "Omgaan met emoties en gedrag in het verpleeghuis"

Verwante presentaties


Ads door Google