De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College

Verwante presentaties


Presentatie over: "Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College"— Transcript van de presentatie:

1 Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College
Focus op bestelomgeving HorizonC-DeltionC Agenda Toelichting en demo bestelomgeving HorizonCollege Toelichting en demo bestelomgeving DeltionC Vragen? Wilt u ook een pilot starten? JaapJan Vroom, Klaas Wever ROC6 en andere … Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College

2 Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College
HorizonCollege Doelstelling, positionering Resultaten, ketenmodel Historie Communicatie Medewerkers Leerlingen Uitwerking koppelingen Help-workflow OLC Plan van aanpak\eigen project Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College

3 Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College
1 Doelstelling, positionering Een aanmerkelijke verbetering van het bestel-, betaal- en afleverproces van digitale en fysieke leermiddelen Van Plan B naar Plan A Omkering in de keten: bestellen/betalen/gebruiken Communicatie eenduidig, overzichtelijk Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College

4 Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College
2 Resultaten ll, doc., partners Probleemloos starten leerlingen\docenten Verbetering onderwijsproces\vermindering VSV Geen overlast organisatie, Verlaging kosten Communicatie eenduidig en overzichtelijk Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College

5 Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College
Ketenmodel Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College

6 Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College
3 Historie Beleidsnotitie 2009 verbetering ‘Content en Tools’ 2 jaar suboptimaal bestellen/betalen/logistiek Inrichting in vermindering beheerslast agv Synchronisatie tussen KRD en Synchronisatie en Deviant en TOA: Juiste leerlingen in juiste groepen; Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College

7 Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College
4.1 Communicatie naar medewerkers Apart project op de portal, werkgroep en allen Besluitvorming CvB/MT, mijlpalen TimeTabel totale plan Actieve rol opleidingsmanagers: LML’en Besluit verwerken in informatie en voorlichting Eenheid van communicatie Beschikbaarstelling filmpjes voor medewerkers en leerlingen en uitgevers Presentatie bestelomgeving, bestelprocedure Filmpje leermiddelenlijsten en planning Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College

8 Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College
4.2 Communicatie naar leerlingen Op de Portal, Leerlingengids, brochures Info bestellen\betalen\gebruiken in voorlichtingsmateriaal, leerlingengids, website Tekst ‘heb je nodig om je opleiding te kunnen doen’ Brief naar ouders Brief voor leerlingen Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College

9 Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College
5 Uitwerking koppelingen Koppeling KRD-LWG:dynamische koppeling,elke dag juiste leerlingen in juiste klassen Groepsstructuur uit KRD naar LWG Koppeling groepen: juiste leerlingen in juiste groepen en lml Invulling bestelomgeving afspraken uitgevers voor ll Invulling bestelomgeving afspraken uitgevers medew Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College

10 Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College
6. Uitwerking Help – OLC\DIA Bestel\betaal\gebruik procedure Leerling checkt zelf in de FAQ (niveau 0) Check docent\mentor\ Check OLC (niveau 1) Meldpunten in sharepoint naar Lisette tbv eigen zaken Lisette tbv uitgever zaken Knelpunt naar (lijn 2) Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College

11 Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College
7 Planning mijlpalen eigen project · http://natschooltest.horizoncollege.nl (62534) · Film (klik op deze link) · Handleiding (klik op deze link) · FAQ (klik op deze link) Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College


Download ppt "Focus op de bestelomgeving Horizon en Deltion College"

Verwante presentaties


Ads door Google