De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ROCOV Haaglanden Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer Haaglanden Presentatie aan de Commissie VVEZ dd 10 november 2010 Voorzitter:

Verwante presentaties


Presentatie over: "ROCOV Haaglanden Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer Haaglanden Presentatie aan de Commissie VVEZ dd 10 november 2010 Voorzitter:"— Transcript van de presentatie:

1 ROCOV Haaglanden Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer Haaglanden Presentatie aan de Commissie VVEZ dd 10 november 2010 Voorzitter: Joop Wijnants Vicevoorzitter: Ben de Nijs

2 Opgericht door DB Haaglanden in 2001
ROCOV Haaglanden Opgericht door DB Haaglanden in 2001 Basis in de WP2000 (Wet personenvervoer) en het BP2000 (Besluit Personenvervoer)

3 ROCOV Haaglanden Samenstelling ROCOV: Onafhankelijke voorzitter
Rover Den Haag Rover Delft Voorall Stedelijke Ouderencommissie Fietsersbond Regionaal Netwerk Ouderen Ned. Ver. Blinden en Slechtzienden Jongeren (Studenten TU-Delft) Secretaris van SGH (Harry Mol)

4 ROCOV Haaglanden Opdrachtgever en vervoerders zijn verplicht tot overleg met het ROCOV Adviesrecht en Informatierecht (ROCOV) Adviesplicht en Informatieplicht (opdrachtgever en vervoerders)

5 ROCOV Haaglanden Advisering
Opdrachtverlener dan wel vervoerder vraagt advies over: PvE concessie Dienstregeling Tarieven - Vervoerbewijzen en verkrijgbaarheid daarvan Toegankelijkheid (Sociale) Veiligheid Klachtenbehandeling - Reisinformatie

6 ROCOV Haaglanden Haaglanden interpreteert WP2000 en BP2000 ruimhartig in vergelijking met andere opdrachtgevers Bij alle onderwerpen zijn behandelende ambtenaren beschikbaar voor toelichting

7 ROCOV Haaglanden Regels over advisering Tijdigheid;
Overleg met opdrachtgever dan wel vervoerder; Het ROCOV wordt schriftelijk geïnformeerd over de wijze van opvolging en indien van het advies wordt afgeweken wordt dit gemotiveerd; Gang naar de rechter staat via art 105 WP open indien de opdrachtgever zich niet aan de procedure houdt

8 ROCOV Haaglanden ROCOV: lam of leeuw ?

9 ROCOV Haaglanden voorzitter: 070 3863933 secretaris: 070 7501652


Download ppt "ROCOV Haaglanden Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer Haaglanden Presentatie aan de Commissie VVEZ dd 10 november 2010 Voorzitter:"

Verwante presentaties


Ads door Google