De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

God wil je zegenen! Prediking 17 oktober 2010 Floris Wesdijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "God wil je zegenen! Prediking 17 oktober 2010 Floris Wesdijk."— Transcript van de presentatie:

1

2 God wil je zegenen! Prediking 17 oktober 2010 Floris Wesdijk

3 Deuteronomium 28 : 2 - 13 2 ………………………….zullen u deze zegeningen toevallen: 3 Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land. 4 Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee: de dracht van uw runderen, schapen en geiten. 5 Gezegend is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt. 6 Gezegend zult u zijn in uw komen en uw gaan. 7 De HEER zal u de overwinning schenken op alle vijanden die u aanvallen: als één man zullen ze op u afkomen, maar naar alle kanten stuiven ze uiteen. 8 De HEER zal zijn zegen laten rusten op uw voorraadschuren en op alle arbeid die u verricht. Hij zal u zegenen in het land dat hij u geeft.

4 Vervolg Deuteronomium 28 9 De HEER zal zijn plechtige belofte gestand doen en u tot een volk maken dat aan hem is gewijd; u leeft immers de geboden van de HEER, uw God, na en volgt de weg die hij wijst. 10 Alle andere volken zullen opmerken dat u de HEER toebehoort, en ze zullen hoog tegen u opzien. 11 De HEER zal u ruim bedelen met kinderen en ook uw vee en uw akkers overvloedig zegenen, wanneer u straks het land bewoont dat de HEER u zal geven, zoals hij uw voorouders onder ede heeft beloofd. 12 De HEER zal de rijk gevulde schatkamer van de hemel openen om uw akkers op de juiste tijd regen te geven. Hij zal uw arbeid op het land zo zegenen dat u aan veel volken leningen kunt verschaffen, zonder ooit zelf te hoeven lenen. 13 De HEER zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achteropraken, ……………

5 Ja maar……… er staat ook; :1 Mozes sprak: ‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen. 2 En omdat u hem gehoorzaamt, ……………als u de geboden van de HEER, uw God, gehoorzaamt en ze strikt naleeft. 14 Wijk dan ook op geen enkele manier van de geboden af zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, door achter andere goden aan te lopen en die te vereren.

6 Jacobus 2 vers 10 Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke. Je kan de wet niet houden Galaten 3 : 13 Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’ Jezus heeft al Gods geboden nageleefd. En ons bevrijd van de vloek der wet Toen Jezus aan het kruis stierf, vervulde Hij al Gods geboden. Het is volbracht!

7 Zegenen in het O.T. Het Hebreeuwse woord voor zegenen is (berach). Andere betekenissen die aan dit woord worden gegeven, zijn prijzen en loven. Ten diepste betekent het ‘je knieën buigen voor iemand’ en iemand eer geven Joden doen dit al lange tijd in de zgn. ‘berachah’, de zegen of lofzegging. Zo zijn er berachot (meervoud van berachah) voor de wijn, graanprodukten, boomvruchten en voor alles wat op en in de aarde groeit. Al deze berachot beginnen met de woorden: Geprezen zij U, Eeuwige, onze God, Koning van de wereld. En dan gevolgd door bijvoorbeeld: ‘Schepper van …………………..(verschillende soorten voedsel) of ‘Schepper van de vrucht van de wijnstok’. ‘Geprezen’ …… is in het Hebreeuws baroech.

8 De priesterlijke zegen! Numeri 6:22-27: En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de kinderen Israels zegenen, zeggende tot hen: De HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede! Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israels leggen; en Ik zal hen zegenen. Hier is zegenen synoniem voor ‘de Naam van God op iemand leggen’. Zegenen is het tegenover gestelde van vervloeken.

9 Zegenende woorden hebben effect. In het Joodse denken heeft iets dat je uitspreekt ook effect in de geestelijke wereld. Dus ook een zegen, iemands eer geven, of juist iemands eer wegnemen heeft effect. Mat 10:41 Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden.

10 Ze zagen Hem, als de zoon van Jozef Mat. 13:57-58 En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie.’ 58 En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof. Hij kreeg daar dus niet de eer die Hij had moeten krijgen met als gevolg dat Hij ook in de geestelijke wereld niet de ruimte krijgt die Hij nodig heeft om wonderen te doen. Hoe zie je?

11 Geniet van Gods zegeningen en wees als Jezus! 1 Joh 4: 17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. Dit kan omdat het Woord zegt, dat je mede erfgenaam bent. Rom 8:1617 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

12 De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.


Download ppt "God wil je zegenen! Prediking 17 oktober 2010 Floris Wesdijk."

Verwante presentaties


Ads door Google