De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringsuitwisseling 8 april 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringsuitwisseling 8 april 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringsuitwisseling 8 april 2010
Coachen van hoofdverpleegkundigen Ervaringsuitwisseling 8 april 2010 ompetent van kop tot teen!

2 VIVO “Ons ziekenhuis anno 2010”

3 Het competentiewiel van Quintessence

4 “Feedback is the breakfast for the champion”

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Meerjarenplan 2010 – 2015 Basis:
update Visie Verpleegkundig & Paramedisch Departement 14 magneetkrachten

14 Eén van de magneetkrachten
Kwaliteit van verpleegkundig leiderschap Bekwame, sterke en risiconemende verpleegkundige leiders volgen een goed geformuleerde strategie ... Krachtig leiderschap Via coachen van hoofdverpleegkundigen

15 Coachen van hoofdverpleegkundigen
Personal coaching Coachend leidinggeven

16 Personal coaching

17 Wat het niét is... “Vertel hem alles wat je weet” Odysseus
“Ik kwam niet verder, ik had ze alle techniek bijgebracht die ik kende” M. Sprecklen

18 Doel Zelfinzicht, verantwoordelijkheidsgevoel
en geloof in zichzelf krijgen, en dit in hoofde van de medewerker

19 Hoé en wàt ? Coachen kan pro-actief worden toegepast,
tijdens het uitvoeren van een taak of bij een evaluatie. Coachen kan spontaan à la minute gebeuren of in een sessie van een uur.

20 Wie vraagt om coaching ? De medewerker zelf
De verantwoordelijke van de medewerker (n+1)

21 Waar, wanneer en waarvoor coachen we ?
Medewerkers motiveren Delegeren Problemen oplossen Relationele problemen Teamvorming Beoordeling & evaluatie Taakprestatie Plannen en evalueren Ontwikkeling Teamwerk alle competenties taak- en mensgericht alles waar mensen kunnen in groeien, veranderen

22 Toepassing personal coaching
2-daagse vorming “Omgaan met stress” Boek over het thema Persoonlijke stress-test met bespreking van het persoonlijk profiel 2-daagse vorming Gedurende 3 maanden mogelijkheid tot adviesinwinning (electronisch) Mogelijkheid tot personal coaching (external personal coach)

23 Toepassing personal coaching
Junior (adjunct-)hoofdverpleegkundigen Mogelijkheid tot personal coaching wordt aangeboden (internal personal coach)

24 Toepassing personal coaching
Hoofdverpleegkundigen Mogelijkheid tot personal coaching is voorzien (internal personal coach)

25 Coachingsproces Intakegesprek
Doel: opzet van personal coaching toelichten & coachingsvraag van coachee scherp stellen “Ik ga tijd & ruimte maken om te luisteren door alles op een rij te zetten” wordt.... “Ik ga actief luisteren als een medewerker een oplossing wil”

26 Uit de praktijk... “Ik wil werken aan mijn assertiviteit” wordt....
“Ik wil mij zelfzeker voelen in de beslissingen die ik neem.” “Ik wil een goede gesprekspartner zijn.” “Ik wil openstaan voor de visie van de ander zodanig dat de ander zich gehoord voelt”

27 Coachingsproces 5 à 6 sessies van 90 minuten Doel:
- werken rond bewustwording omtrent coachingsvraag en verantwoordelijkheid opnemen - tussentijdse opdrachten - afsluitend: rollenspellen

28 Denkoefening Denk aan iemand die een positieve impact had op jou
Wat deden zij dat je zo apprecieerde (qua attitude en gedrag) ? Hoe voelde je jezelf als je bij hen was ?

29 Samenvattend: Personal coaching
Naar de medewerker toe: is niet zozeer voor ‘doetjes’, dan wel voor sterke profielen ! Naar de coach toe: is geen mentoring = gericht op bewustwording van de medewerker = gericht op het opnemen van verantwoordelijkheid door de medewerker = positief gericht = toekomstgericht = ontwikkelingsgericht

30 Wie is coachable ? Ik ben niet te coachen !

31 Vormen van coaching Resultaatgericht coachen Confronterend coachen
Explorerend coachen Faciliterend coachen Coachend leidinggeven

32 Coachend leidinggeven
... Een uitdaging voor de toekomst...

33 Directief leidinggeven Coachend leidinggeven De mogelijkheden naar de toekomst toe staan centraal, niet de fouten uit het verleden

34 Coachend leidinggeven
Traject loopt najaar 2009 – eind 2010 Doelgroep: leidinggevenden, stafmedewerkers Navorming (20u – 5 modules): Theoretisch onderbouwde achtergrond, met nadruk op reële oefenmomenten Opmaak portfolio

35 Inhoud navorming “Coachend leidinggeven”
Coachend leidinggeven als een andere vorm van leidinggeven, een andere zienswijze/levenshouding Communicatievaardigheden binnen coachend leidinggeven De verschillende fasen in coaching De coachend leidinggevende in relatie tot de medewerker Verschillende vormen van coachend leidinggeven

36 Afsluitend G R O W oal eality ptions ill

37 Hoe groot is uw wil om te ontwikkelen ?
Laat mij uw resultaat weten en mail mij (volgende week 45 s ontvangen !)


Download ppt "Ervaringsuitwisseling 8 april 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google