De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerp een product, een idee of een dienst dat toelaat om patiënten of medewerkers in de thuiszorg te ondersteunen, en werk het concept verder uit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerp een product, een idee of een dienst dat toelaat om patiënten of medewerkers in de thuiszorg te ondersteunen, en werk het concept verder uit."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerp een product, een idee of een dienst dat toelaat om patiënten of medewerkers in de thuiszorg te ondersteunen, en werk het concept verder uit.

2 Inleiding Vak / thema Wetenschappen, wiskunde en economie Leeftijdsgroep 3de graad SO Tijdsduur 3 x 2 uur [kan aangepast worden] Software Internet, Browser, Tekstverwerker, Presentatieprogramma Omschrijving De vergrijzing van de bevolking vormt een grote maatschappelijke uitdaging. We zullen met een kleinere actieve bevolking de financiële, materiële, emotionele en fysieke zorg voor meer oudere mensen moeten dragen. Momenteel is onze maatschappij hiervoor nog niet klaar. Er zullen allerlei ideeën, initiatieven en ontwikkelingen nodig zijn door verschillende partijen : de overheid, bedrijven, coöperaties, individuen,… Via dit project worden jullie uitgenodigd om zelf een bijdrage te leveren aan dit maatschappelijk probleem. Dit model is zo gemaakt dat u zelf kunt bepalen hoe uw eigen webqeust wordt getoond. Pas het aan zodat het kadert binnen uw eigen schoolomgeving (doelgroep, tijdsbesteding, …) Ga als volgt te werk: Gebruik het model om een presentatie van uw eigen Webquest te maken met behulp van de punten en onderwerpen die op de komende pagina's in deze PowerPoint-presentatie en in de bijhorende Word-documenten staan. Als u alle informatie hebt ingevuld, kunt u zaken wissen die niet relevant zijn voor uw webquest, zodat de presentatie een goede beschrijving vormt van opdrachten en taken. Opmerking. om de layout te veranderen gaat u naar Beeld, Model, Diamodel. Open het Bestand-menu, kies Opslaan als… en sla het document op als een PowerPoint-presentatie. Als de presentatie klaar is (vergeet niet de presentatie tussendoor af en toe op te slaan), kunt u uw eigen webquest verdelen. LET WEL: DE EERSTE 7 DIA’s OMVATTEN DE STRUCTUUR VAN DE WEBQUEST. Toegevoegde dia’s plaats je best daarna. Er is voor elk van de 7 hoofstukjes een titeldia voorzien. Je kan intern links bebruiken om tussen de dia’s te navigeren. Tip Doorloop eerst even de volledige webquest. Het centrale vertrekpunt zijn de eerste 7 dia’s. Ze zijn te bereiken via het menu aan de rechter kant. Navigeren kan ook door gebruik te maken van onderstaande knoppen.

3 Opdracht Jullie vormen een technisch bedrijf dat een technologische oplossing bedenkt voor één van de problemen waarmee vergrijzing gepaard gaat. Je werkt één van onderstaande problemen uit Bedenk een oplossing voor de thuiszorg: Een product, idee, toestel, … dat mensen kan helpen om langer alleen thuis te wonen of bij familie in te wonen. Bedenk een oplossing voor rusthuizen: Een product, idee, toestel, … waarbij het personeel ontlast wordt, de communicatie met de familieleden vergemakkelijkt of waarbij de veiligheid van de bewoners vergroot wordt. Jullie geven een presentatie van maximaal 15 minuten over dit product aan een groep investeerders. Je probeert hen te overtuigen om geld te investeren in jouw bedrijf en in jouw product. Deze investeerders moeten jullie zelf aantrekken. Of investeerders geloven in dit product zal van een aantal factoren afhangen: originaliteit, bruikbaarheid door veel mensen, realiseerbaarheid, de overtuiging tijdens de presentatie, … U kunt eventuele objecten onder aan de bladzijden openen door te dubbelklikken op de pictogrammen. U kunt ook uw eigen voorbeelden van lesprogramma's toevoegen. Ga als volgt te werk: Hieronder wordt beschreven hoe u kunt zien of het door u gewenste Objecttype dat u als pictogram wilt toevoegen, wordt ondersteund door het programma: Open het menu Invoegen en kies Object… Controleer of uw type bestand voorkomt in de lijst Objecttype: Klik op Bestand gebruiken en klik vervolgens op Bladeren… om het gewenste bestand te vinden. Klik tot slot op OK Kies Als pictogram weergeven en klik op Ander pictogram, vervolgens schrijft u een passende tekst in het tekstveld en klikt u nogmaals op OK . Plaats de pictogrammen onder aan het venster. U kunt het menu Beeld openen en op Hulplijnen… klikken,, waardoor er hulplijnen verschijnen die u kunt gebruiken om de pictogrammen op een rijtje te plaatsen. Ga HIER naar de takenlijst …

4 Verwerking In een eerste overlegvergadering van (slechts!) 20 minuten worden … … de taken tussen de groepsleden verdeeld. Je mag elke taak maximaal met 2 personen uitvoeren. Ook kunnen bepaalde taken individueel uitgevoerd worden, maar dat wil niet zeggen dat je geen ondersteuning van andere team-leden mag vragen. 1 persoon kan ook aan 2 verschillende taken meewerken. … het aantal minuten bepaald dat elke spreker over zijn onderdeel mag spreken. Dit is een richtlijn bij het opstellen van de informatie voor de aparte deeltaken. Daarna begint iedereen individueel aan zijn/haar taak te werken. Als je eigen taak klaar is help je teamleden die nog niet klaar zijn. Op het einde van de taak oefen je de presentatie samen in. Denk eerst goed na over het probleem en praat er misschien ook over met familie of buren. Nieuwe ideeën bedenken is niet eenvoudig. Bij het bedenken van het idee is iedereen in de groep betrokken, onafhankelijk van welke rol je opneemt. Je gaat dit product niet praktisch realiseren maar het moet wel realiseerbaar zijn. Toch is geloven in het ongelooflijke ook vaak een manier om aan originele ideeën te komen. Je idee mag op verschillende niveaus een hulp proberen aan te reiken: eenzaamheid, mobiliteit, gezondheid, veiligheid, bereikbaarheid … zijn allemaal potentiële factoren. Tips Voorbeelden: Maak een presentatie over u en uw school. U kunt ook foto's van u en uw leerlingen tijdens de les gebruiken. Gebruik Word of PowerPoint. Beschouwingen van leraren: Opmerkingen en commentaar van deelnemende leraren en tips voor nieuwe gebruikers.

5 Bronnen Hieronder vind je een aantal algemene bronnen. Beperk je echter niet tot de hierbij geleverde links. Ga ook zelf op zoek. Voorbeelden Bad-Ligbad-douche combinatie Een oplossing voor rusthuizen Studies en achtergrond De presentatie Een powerpoint maken in Word Je presentatie online zetten Alles over Powerpoint Een goede powerpoint maken 10 Tips en trucs voor powerpoint Live omgevingen docs.google.com; Hier kunt u andere bronnen toevoegen die u wilt gebruiken tijdens de lessen. Vul in………… Documentatie Vergeet niet dat internet niet-alles-zaligmakend is en je dikwijls ook een antwoord op je vragen kan krijgen door andere bronnen te raadplegen (handboek, bibliotheek, …)

6 Beoordeling De evaluatie
Er wordt op twee niveaus geëvalueerd. De projectdeelnemers zullen elkaar binnen de groep evalueren. Daarnaast zal elk team als geheel ook de voorstellingen van de andere teams beoordelen. Zie ook: evaluatieformulieren (online). Organisatie en overleg Ook in verband met de aanpak van het probleem wordt er een score gegeven. Je kan je een algemeen beeld vormen van het werk of een gedetailleerd oordeel vormen. Hier zal ELK teamlid individueel elk ander teamlid evalueren. Er wordt daarvoor een standaard evaluatieblad ingevuld. De teamleider rapporteert zijn verslag aan de leraar en overhandigt ook alle ingevulde evaluaties. Deze evaluatie gebeurt OP NAAM. Ook de leraar kan een persoonlijk oordeel geven over de werking van een groep of een individu. De presentatie Elk team zal de presentatie van de andere teams bijwonen en evalueren. Het team oordeelt deze keer als geheel over de presentatie. Ook het publiek (leraar, directeur, …) kan hier aan mee werken. Er kan een algemeen oordeel gevormd worden over de presentatie evenals een gedetailleerde score over de vormgeving, wetenschappelijkheid en haalbaarheid van het verhaal.

7 Afsluiting Wat hebben we geleerd? Beste leerling
Je hebt tijdens deze opdracht heel wat zinvol werk verzet. Heb je de toehoorders kunnen overtuigen? Door de gegevens tot een presentatie te verwerken hebben jullie ook nog eens de nodige ICT-vaardigheden (zoeken, presenteren, …) ingeoefend. Als afsluiter kan je even nadenken over de competenties (geheel van vaardigheden, kennis en attitudes) die je hebt ingezet tijdens deze webquest. Neem je besluit mee als je straks een doordachte studiekeuze gaat maken. TAAK 1: Je somt voor jouw taak 3 competenties op die je hebt ingezet. Deze worden nadien verzameld. De 10 ‘beste’ onthoud je om in te zetten wanneer je je studiekeuze gaat bepalen. TAAK 2: ontwerp max. 1 blz. (bvb in Word op Publisher) Stel dat je binnenkort aan het hoofd komt van een ingenieursbureau gespecialiseerd in het ontwerpen van hulpmiddelen voor ouderen. Ontwerp tot slot een vacature waarin je omschrijft welke mensen je daarvoor nodig hebt. Gebruik hiervoor de ervaring die je tijdens deze webquest hebt opgedaan. Kijk ook even in de pers op welke manier (grote) bedrijven zo’n berichten opstellen. Open vragen

8 Leerkracht Tips Beste leerkracht
Deze webquest werd in powerpoint opgemaakt. Het staat je vrij de nodige wijzigingen aan te brengen zodat de inhoud beter aansluit bij de doelstellingen en de mogelijkheden van je leerlingen. Ook de aanpak van de beoordeling kan aangepast worden. Mocht je (ingrijpende) wijzigingen aan deze webquest hebben aangebracht en je bent van mening dat die ook zinvol kunnen ingezet worden in andere klassen en scholen, dan horen we het graag. We zetten onze webruimte open om jouw versie te publiceren. Het is belangrijk de evaluatie een plek te geven in het geheel van deze webquest. Koppel steeds terug naar de leerlingen wanneer het gaat over ingezette competenties. Dit zal in het vierde deelproject (studiekeuze) verder uitgewerkt worden. Foutjes, kleine bijsturingen en tips ontvangen we graag.

9 Hierna volgen detailpagina’s
Inleiding Opdracht Verwerking Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Bronnen Beoordeling Afsluiting Leerkracht

10 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Inleiding

11 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Opdracht

12 Opdracht Takenlijst Hierna volgen de concrete taken die moeten uitgevoerd worden. Onderstaande rolmodellen worden vooropgesteld: Marketing specialist Socioloog/Geograaf Salesmanager Engineering Productmanager Projectmanager Het is en blijft de bedoeling om op het eind van de voorbereiding een volledige presentatie klaar te hebben voor de ‘klant’.

13 Opdracht Marketing specialist (geen presentatie tijd)
Jullie team vormt een bedrijf. Bedenk een goede naam voor jullie bedrijf. Uiteindelijk zullen jullie een presentatie geven over jullie product. Jij bent verantwoordelijk voor het maken van deze presentatie in powerpoint en voor de juiste look. Probeer er een professioneel geheel van te maken. Bij jullie bedrijf hoort ook een logo. Bedenk een logo. Als bepaalde onderdelen van dit logo een bepaalde betekenis hebben, licht deze dan ook toe tijdens de presentatie. Jij bent verantwoordelijk voor het bedenken van een naam voor het product of de oplossing van jullie team. Wanneer tijdens de eindpresentatie de juryleden of mogelijke klanten ontvangen worden is het belangrijk dat deze mensen goed onthaald worden. Jij bent verantwoordelijk voor het onthaal van de investeerder/klant die door jouw team aangebracht wordt. Naar de bronnen

14 Opdracht Socioloog/Geograaf (x minuten presentatie tijd)
Iedereen spreekt over de vergrijzing van de bevolking. Wat betekent dat eigenlijk voor Europa en voor België of Vlaanderen? Bereid een presentatie voor (2 à 3 dia’s) waarin je met cijfermateriaal kan duidelijk maken voor welke uitdagingen we staan. Probeer dit cijfermateriaal te duiden om zo aan de toehoorders een beter aanvoelen te geven van de cijfers. Voorbeeld: “Nintendo besteedde in miljoen dollar aan research voor nieuwe computergames.” Op zich zegt deze uitspraak niet veel. Echter als je dit vergelijkt met andere cijfers wordt dit duidelijker: “Nintendo besteedde in miljoen dollar aan research voor nieuwe computergames. Dit is meer dan wat de totale Amerikaanse overheid datzelfde jaar besteedde aan innovatie en research rond onderwijs” Situeer ook het product dat jullie gaan ontwikkelen in deze problematiek. Probeer aan te geven waar jullie mensen het makkelijker kunnen maken en hoe dit op maatschappelijk niveau kan bijdragen aan waardig ouder worden voor iedereen en op een betaalbare manier. Naar de bronnen

15 Opdracht Salesmanager (x minuten presentatie tijd)
Bouw een argumentatie op om het product van je team te promoten. Je maakt hiervoor 1 tot 2 dia’s tijdens de presentatie. Bereid je voor op eventuele tegenargumenten van de bezoekers. Wat je als salesmanager ook doet is potentiële klanten contacteren en hen overtuigen over het feit dat je met een boeiend project bezig bent. Het is de bedoeling dat elk team 2 potentiële investeerders of klanten aanbrengt en jij bent hiervoor in jouw team verantwoordelijk. Deze personen moeten minimum 50 jaar oud zijn. Het product hoeft niet noodzakelijk voor hen te zijn. Het kan bvb. ook dat je iets ontwikkelt dat gericht is op dementerende bejaarden. Wel hebben we met een jury van deze leeftijd een aantal mensen die bvb. zelf al met hun ouders ervaringen hebben rond opvang en zorg en die ook voor zichzelf over dit thema en hun eigen toekomst nadenken. Je zal beoordeeld worden op het aanbrengen van 2 personen, dus misschien kan je beter 3 mensen uitnodigen zodat je niet door onverwachte zaken deze opdracht niet kan realiseren.

16 Opdracht Engineering (x minuten presentatie tijd)
Stel het product dat jullie gaan voorstellen zo gedetailleerd mogelijk voor. Je hebt aandacht voor technologie, kleur, vorm, materiaal, bediening, ergonomie, … Heeft het iets te maken met telecommunicatie, stel dan een logisch schema op over dit deel, Maak een schets met de hand of een tekening met een tekenpakket, Bedenk extra gadgets om het aantrekkelijk te maken. Bedenk extra voorzieningen om het product zeer gebruiksvriendelijk te maken voor oudere mensen.

17 Opdracht Productmanager
Het is jouw taak om uiteindelijk, in overleg met het team de knoop door te hakken over welke richting jullie uitgaan en welk concreet product jullie zullen kiezen. Bepaal een prijs voor jouw product waarvan je denkt dat de markt bereid zal zijn om deze te betalen. Vlak voor de presentatie zal je deze prijs in een enveloppe klaar hebben zitten. De juryleden zullen allemaal ook zelf een prijsbepaling doen van wat zij realistisch vinden. Het is jouw doel om in de buurt te zitten van wat de jury gemiddeld als bedrag aanbrengt. Geef aan tijdens de presentatie waarop je je prijssetting zal baseren. Denk erover na of het een product is waarvoor je subsidies van de overheid of een bijdrage van het ziekenfonds kan krijgen of niet. Probeer een schatting te maken van de potentiële omzet in Vlaanderen en leg uit waarop je deze schatting baseert. Noot: overleg zeker met de socioloog om je afzetmarkt en prijs in te schatten.

18 Opdracht Projectmanager (x minuten presentatie tijd)
Jij draagt de eindverantwoordelijkheid van jouw team. Jij overlegt samen met de projectmanagers van de andere teams over de praktische organisatie van de voorstelling aan de investeerders. Jij zorgt ervoor dat dit praktisch vlot verloopt (beamer, lokaal, verloop, datum, …) Je bewaakt de voorbereiding en rapporteert aan de leraar. Je doet aan tijdsbewaking tijdens de voorbereiding en uitvoering van de opdrachten en volgt op of alle taken goed evolueren. Je houdt het algemene overzicht. Alleen jij kan bijstand van de leraar bekomen. Je draagt tijdens de presentatie de verantwoordelijkheid over de inleiding, de binding tussen de andere sprekers en de slotconclusie. Tijdens de eindpresentatie is er één verantwoordelijke die de presentatie inleidt en de verschillende sprekers voorstelt en de timing bewaakt. De afgesproken spreektijd mag door geen enkele spreker en ook niet door de totale groep overschreden worden.

19 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Verwerking

20 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Bronnen

21 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Beoordeling

22 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Afsluiting

23 Hierna volgen detailpagina’s
Ter info : Hierna volgen detailpagina’s Elke detailpagina hoort bij één onderdeel van de webquest. Leerkracht

24 EINDE PRESENTATIE


Download ppt "Ontwerp een product, een idee of een dienst dat toelaat om patiënten of medewerkers in de thuiszorg te ondersteunen, en werk het concept verder uit."

Verwante presentaties


Ads door Google